mesajul

miercuri, 10 mai 2017

Mesajul Domnului Isus din data de 5 martie 2017 prin Maria Julianna

5 martie 2017. Acasă, în ora îndurării, Domnul Isus spune...

Dragii Mei copii, aleşii dragi ai Inimii Mele! Acesta este ultima etapă în suprimarea Bisericii Mele. Acum Mă vor lua de la voi, Eu Cel care sunt esenţa şi Capul Bisericii.
Această faptă atrage mânia Mea justificată, care va fi cauza distrugerii Bisericii şi a lumii, fiindcă această lume este susţinută de Preasfântul Meu Trup şi Sânge. Sfânta Liturghie este prezentarea jertfei Mele nesângeroase de pe Cruce. Dacă aceasta încetează a mai exista, nu va mai fi îndurare, fiindcă Tatăl Ceresc a privit până acum la lumea aceasta care se tăvăleşte în păcatele sale, prin Sfântul Meu Trup agonizând pe cruce şi de aceea s-a îndurat de ea. Dar dacă Mă iau pe Mine (Sfânta Liturghie şi Preasfântul Sacrament), atunci nu va mai exista asupra lumii şi asupra Bisericii protecţia Sfântului Meu Trup nevinovat şi a Sângelui Meu. Atunci va rămâne doar păcatul. Biserica Mea nu va mai fi sfântă, cea pe care Eu însumi am sfinţit-o. Va rămâne doar curtea din afara, la care se referă acestea din Cartea Apocalipsei 11, 1-2: „După aceea, mi s-a dat o trestie ca un toiag şi mi s-a spus: „Ridică-te şi măsoară templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei care se prosternă în el! Curtea din afara templului las-o deoparte şi n-o măsura, pentru că a fost dată păgânilor! Ei vor călca în picioare cetatea cea sfântă timp de patruzeci şi două de luni,...”Din cauza faptului că dau ascultare satanei şi Mă vor lua de la credincioşii Mei, vor trebui să se osândească foarte mulţi, fiindcă toţi cei care îndrăznesc să facă aceasta precum şi cei care sunt de acord cu această erezie osânditoare, cad pradă duşmanului Meu şi vor arde în vecii vecilor în focul iadului. Pentru astfel de oameni nu există îndurare, fiindcă nici ei nu sunt îndurători cu Mine, iar aceste cuvinte ale Sfintei Scripturi sunt valabile şi pentru ei: cei care blasfemiază împotriva Duhului Sfânt, îi apasă păcatul veşnic, adică aceasta este îndărătnicia (în nepocăinţă -n.tr.). Ei nu se căiesc, nu cer iertare, de aceea păcatul le rămâne de-a pururi. Consecinţa fiecărui păcat este pedeapsa, iar consecinţa păcatelor necăite este moartea veşnică.

Micuţii Mei! Acum aveţi grijă şi fiţi atenţi, fiindcă în Biserica Mea vor duce la bun sfârşit nişte lucruri ce duc în eroare şi care sunt atât de neobişnuite, şi pe care, doar credincioşii Mei atenţi le vor observa. Dacă, în Sfânta Litughie nu veţi mai auzi cuvintele prefacerii, atunci să nu mai participaţi la aceasta şi nici din greşeală să nu acceptaţi pâinea şi vinul, fiindcă însuşi satana vi le oferă prin instrumentele sale. Iar dacă bisericile Mele vor fi profanate în asemenea măsură încât vor introduce persoane eretice sub motivul lipsei de preoţi, ocoliţi acele biserici şi nu păşiţi în ele! Nu le ascultaţi textele eretice ca nu cumva să infesteze şi sufletele voastre! Să nu fiţi de acord cu aceia care proclamă sus şi tare că Dumnezeu este unul şi toate religiile sunt una. E adevărat că există un singur Dumnezeu, în trei Persoane, iar Eu, Cea de-a doua Persoană Dumnezeiască, am rânduit Preasfântul Sacrament şi Sfânta Liturghie cu preţul groaznic al pătimirii şi al morţii Mele pe cruce şi, referitor la aceasta, am spus apostolilor Mei: „Faceţi aceasta în amintirea Mea!”. Aceasta a fost, din partea Mea, întemeierea Maicii Sfintei Biserici apostolice şi universale, valabilă pentru întreaga lume. Eu am întemeiat doar această una Biserică, unde sunt prezent în mod real, unde, în Pâinea şi Vinul consacrate hrănesc poporul cu Preasfântul Meu Trup şi Sânge ca să le întăresc sufletul. Prin Mine să trăiască şi Eu în ei ca să-i apăr de atacurile satanei şi să-i conduc la mântuirea veşnică. Atunci când, din raţiuni omeneşti, au sfâşiat Biserica Mea şi au declarat că adorarea Preasfântului Sacrament este o erezie ce duce la osândă, s-au exclus singuri de la Sacramentele Mele şi s-au despărţit. Acum, duşmanul Meu, vrea să contopească acel mebru detaşat într-o mare uniune cu scopul de a corupe (infesta, otrăvi, strica...n.tr.) Biserica adevărată care a mai rămas şi să instaureze erezia în locul sfinţeniei. De aceea spun că pentru ei nu este scăpare: se va năpusti asupra lor mânia pedepsei. Dar voi lăsa o mică sămânţă (nucleu – n.tr.), o turmă sfântă, care Mă va adora neîncetat şi cu un strigăt de jale ce va atinge Cerul Mă vor implora să rămân cu ei. La dorinţa lor plină de iubire, răspunzând năzuinţelor lor, voi desemna preoţi sfinţi şi voi îndemna să celebreze în ascuns Sfânta Liturghie, cea întemeiată de Mine, care este esenţa Bisericii Mele. Voi hrăni această turmă mică, ei vor trăi din Mine, asemeni mlădiţei unită cu viţa de vie. Eu voi fi în ei, îi voi susţine şi îi voi mântui. Astfel Îmi îndeplinesc promisiunea pe care am spus-o: „Voi fi cu voi în fiecare zi până la sfârşitul lumii.” În Biserica oficială, de unde m-au exilat, nu voi rămâne acolo.

Îi voi lăsa în mâna duşmanului Meu, pe care au ales să îl slujiească. Aşa se conturează acea imagine despre care v-am vorbit, că Biserica Mea, ca o navă se va frânge trosnind în două, pe marea învolburată şi partea care se rupe de ea se va scufunda până în fundul iadului. Dar cei care Mă adoră şi în ascuns, vor acosta de cei doi stâlpi cardinali: de Mine din Preasfântul Sacrament al altarului şi de Sfânta Mea Mamă, Cea care neîncetat mijloceşte pentru copiii ei. Papa Benedict al XVI-lea conduce Biserica ascunsă, prin acţiunea lui mijlocitoare nevăzută, prin rugăciunea lui neîncetată şi prin oferirea suferinţei sale, conduce turma rămasă, cea care-Mi va rămâne loială până la moarte. Rugaţi-vă pentru el, ca harul Meu să îl ocrotească de tot acel mult rău care-l înconjoară şi-l ameninţă. Vi l-am dat ca şi conducător şi, prin rugăciunile ce se înalţă către Mine şi prin suferinţele sale, voi salva rămăşiţa Bisericii Mele.

Micuţii Mei copii! Rămâneţi-Mi loiali până la moarte, fiindcă doar aşa vă mântuiţi! Vă binecuvântez cu iubirea ce se revarsă din Inima Mea, cu binecuvântare întăritoare în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întăriri din Sfânta Scriptură: 1Tes 2, 13: „Cuvântul lui Dumnezeu”; 14-16: „ Căci voi fraţilor, aţi devenit imitatorii Bisericilor lui Dumnezeu care se află în Iudeea în Cristos Isus, pentru că pătimiţi şi voi aceleaşi lucruri din partea celor care sunt de acelaş neam, după cum şi ele [au pătimit] din partea iudeilor, care L-au omorât pe Domnul Isus şi pe profeţi şi ne-au persecutat şi pe noi. Ei nu sunt plăcuţi lui Dumnezeu şi sunt împotriva tuturor oamenilor, interzicându-ne să vorbim păgânilor ca să se mântuiască spre a-şi împlini măsura păcatelor lor pretutindeni, dar i-a ajuns mânia care e spre sfârşit.”