mesajul

sâmbătă, 30 iulie 2016

FARISEII

Nu-i judecati niciodată pe cei de alte confesiuni, altă credintă sau altă orientare sexuală
Mesajul (58) din Cartea Adevărului
Miercuri, 06 aprilie 2011 la ora 12:05
Iubita Mea fiică, chinurile pe care trebuie să le înduri se produc datorită înșelătorului care încearcă încontinuu să te ispitească să renunți la munca aceasta sfântă. El încearcă să te devasteze emoțional. Acceptă asta. Să nu te îndoiești niciodată de Cuvântul Meu Divin oricât de greu ți-ar fi. Vei fi răsplătită cu harul păcii sufletului atunci când Mi te vei dărui cu adevărat. Să continui să-Mi spui asta în fiecare zi și pe parcursul întregii zile și de îndată ce înșelătorul te va ataca atunci să-Mi ceri haruri ca să te umplu cu bucurie. Fii tare, fiica Mea. Nu te da bătută niciodată. Eliberează-ți mintea de lucrurile mărunte și concentrează-te asupra mesajelor Mele pentru lumea întreagă. Astăzi, acestea sunt cele mai importante mesaje pentru omenire. Au fost date pentru îndrumarea oamenilor ca să găsească din nou calea adevărată care îi conduce la Mine.
Oamenii sunt derutați în privința Învățăturilor Mele
În prezent sunt foarte mulți oameni pierduți. Sunt derutați în privința Învățăturilor Mele din cauza nenumăratelor feluri în care acestea au fost interpretate: prin moderare, schimbare, adăugire sau trunchiere. Copiii Mei au acum nevoie de îndrumare ca să caute harurile de care au nevoie pentru a deveni din nou puternici și cu inimile pline de bucurie. Acestea pot fi obținute doar prin rugăciune și prin respectarea Învățăturilor Mele.
Niciun suflet din lume nu este exclus de către Mine
Copiii Mei care sau convertit cunosc acest lucru și se apropie de inima Mea prin sacramente. Însă acei copii ai Mei rătăciți vor trebui să o ia chiar de la început și să-și reamintească despre Cele 10 Porunci ce au fost date lumii prin Moise. În ziua de azi, foarte dar foarte mulți dintre copiii Mei nu le cunosc . Niciun suflet din lume nu este exclus de către Mine, indiferent de ce religie practică.
Atenționarea credincioșilor care îi desconsideră pe cei de altă credință
Dacă credincioșii Mei se delimitează și se preamăresc pe ei înșiși sau se consideră mai buni decât cei de altă credință care nu cunosc Învățăturile Mele, atunci ei se comportă exact cum s-au comportat și fariseii. Să le fie rușine acelora care se cred mai presus de cei care au nevoie de iluminare. Să le fie rușine tuturor acelora care, deși cunoscând Adevărul, îi disprețuiesc pe cei de altă credință. Să le fie rușine tuturor acelora care cred că, dacă cunosc Adevărul și beneficiază de pe urma Preasfintelor Sacramente, sunt cei mai importanți în ochii Mei. Da, acești credincioși care Îmi sunt fideli, oferă Inimii Mele multă mângâiere și bucurie, dar în același timp Mă ofensează foarte grav atunci când îi deconsideră sau judecă pe alții din pricina religiei lor.
Credincioșilor Mei, vă spun deschideți-vă ochii pentru a putea vedea Adevărul din Învățăturile Mele la cel mai simplu nivel. Nu-i judecați pe ceilalți. Nu îi desconsiderați pe aceia care-i credeți păcătoși și resping Învățăturile Mele pentru că ei, în ochii Mei, sunt deopotrivă cu voi, în ciuda faptului că vouă vi s-a dat darul Adevărului. Mă supăra mult când acești credincioși ai Mei, chiar dacă sunt conduși de intenții bune, prescriu acestor sărmane suflete rătăcite modul în care să-și trăiască viața. Nu sunt pe calea cea bună procedând astfel.
Să nu spuneți niciodată celor de alte religii sau orientare sexuală că sunt dați pierzării
Dacă pe aceia care nu Mă urmează, doriți să-i determinați cu înverșunare să accepte Învățăturile Mele, spunându-le că se vor pierde sau că sufletul lor se va vătăma și dacă considerați ca fiind rele practicile lor, atunci îi faceți și mai slabi decât înainte. Mulți pur și simplu vă vor întoarce spatele iar voi veți suferi un eșec. Abțineți-vă să-i învățați, mai bine arătați-le mila voastră. Învățați-i în schimb prin puterea exemplului. Să nu spuneți niciodată și nici măcar să nu încercați s-o faceți, că sunt condamnați în fața ochilor mei, pentru că nu sunt.
Eu iubesc toate sufletele, de orice credință, de orice convingere, de orice confesiune și de orice orientare sexuală. Fiecare dintre aceștia este un copil prețios pentru Mine. Niciunul nu e mai bun ca celălalt. În timp ce păcatul va exista întotdeauna – voi sunteți toți păcătoși și să nu uitați aceasta –fiecare dintre voi va răspunde pentru el însuși în ceea ce privește răspândirea Cuvântului Meu și respectarea Învățăturilor Mele.
Îmbrățișați-vă unii pe alții. Arătați îndurare unii față de alții. Să nu excludeți pe nimeni, indiferent dacă este catolic sau de altă confesiune creștină, fie cea islamică, hindusă, ebraică, budistă sau dacă aparține de acele religii noi care au mai apărut și care nu cred în Dumnezeu, Tatăl cel Veșnic. Rugați-vă pentru ei. Învățați-i cât este de important să-și deschidă inimile în fața adevărului. Învățați-i prin exemplul vostru. Răspândiți convertire. Dar niciodată să nu judecați pe alții sau să încercați să vă delimitați de cei care nu înțeleg Adevărul.
Niciodată să nu credeți că sunteți mai buni decât frații și surorile voastre pentru faptul că pentru fidelitatea voastră ați fost binecuvântați din Cer cu haruri. Da, voi aduceți bucurii Inimii mele Sfinte dar comportați-vă cu ceilalți cu iubire și nu ca niște dictatori.
Niciunul din voi nu este vrednic să-i judece pe alții
Această lecție să nu o uitați: între voi nici unul nu este vrednic să-i judece sau să-i evalueze pe alții. Nimeni nu are puterea sau cunoașterea dumnezeiască ca să evalueze din punct de vedere moral pe ceilalți. Păstrați-vă mintea deschisă și să nu uitați că vă rupeți de Mine când credeți că în ochii Mei sunteți mai importanți decât aceia pe care voi îi considerați a fi păcătoși.
Nu voi exclude din acest mesaje nicio religie
Cuvântul Meu este dat acum omenirii în dar. Pentru fiecare în parte și tuturor. Nu vreau, prin aceste mesaje, să vizez doar grupul discipolilor Mei devotați. Tuturor celor care înțeleg Adevărul, permiteți-Mi să vă reamintesc. Toți copiii Mei din lume, în special cei mai mari păcătoși, care nu cred în Tatăl Meu Veșnic, Dumnezeu creatorul și care a făcut tot ceea ce este, au acum prioritate. Depinde de voi acum, credincioșii Mei, să vă rugați foarte puternic și să arătați iubire acelora care sunt orbi. Dar faceți asta așa cum v-am învățat Eu. În sfârșit, să nu uitați că Eu vă iubesc pe toți. 
Al vostru Salvator care vă iubeste, Isus Cristos, Regele întregii omeniri
vineri, 29 iulie 2016

Un cântec ... pentru Marele Avertisment !Vino, Doamne Isuse !

Lasă ploaia să cadă

Atunci când păcatele tatălui meu
Apasă sufletul meu,
Şi durerea mamei mele
Nu mă lasă să plec,
Ei bine, acum știu că poate veni şi focul din cer
Pentru ai rafina și pe cei mai puri regi
Și, deși
Știu că acest foc îmi provocă durere
Chiar și atunci,
Cu toate acestea...

Lasă ploaia să cadă,
Lasă ploaia să cadă, Doamne
Lasă ploaia să cadă,
Oh, Lasă ploaia să cadă,
Lasă ploaia să cadă,
Lasă ploaia să cadă, Doamne
Lasă ploaia să cadă,
Lasă ploaia să cadă.

Sămânța are nevoie de apă
Înainte de a crește din pământ,
Dar, totul devine fierbinte
Iar foamea tot mai profundă,
Ei bine, știu ușor pot veni lacrimile
Dar pot fi zadarnice,
Deși,
Știu aceste lacrimi vin cu durere
Chiar și atunci,
Cu toate acestea...

Lasă ploaia să cadă,
Lasă ploaia să cadă, Doamne
Lasă ploaia să cadă,
Oh, Lasă ploaia să cadă,
Lasă ploaia să cadă,
Lasă ploaia să cadă, Doamne
Lasă ploaia să cadă,
Lasă ploaia să cadă.

Iar mările pline de apă
Se opresc la țărm,
Precum bogățiile grandioase
O, nu, nu, niciodată nu ajung la săraci...
Şi lasă norii plini cu aplauze furtunoase,
Şi lasă ca fulgerul să devină vena,
Şi cerul revarsă totul ce le poate scăpa,
Atunci va veni timpul
Pentru a schimba lumea.

Lasă ploaia să cadă,
Lasă ploaia să cadă, Doamne
Lasă ploaia să cadă,
Oh, Lasă ploaia să cadă,
Lasă ploaia să cadă,
Lasă ploaia să cadă, Doamne
Lasă ploaia să cadă,
Lasă ploaia să cadă.


Isus Cristos: Învățătură despre Sacramente, preziceri referitoare la Biserică


635. Învățătură despre Sacramente, preziceri referitoare la Biserică

     Se află pe un munte lângă Nazaret, unde pădurea este mai deasă și de la poalele muntelui pornește un drum.
     Isus îi așează în cerc, pe apostoli mai aproape, în spatele lor pe ucenici (care aparțin celor 72 și nu au plecat care încotro), respectiv pe Zacaria și Iosif. Marziam stă la picioarele Lui. După ce s-au așezat și s-au liniștit, Isus începe să vorbească:
     - Acum fiți foarte atenți la Mine pentru că vă voi spune lucruri deosebit de importante! Acum, încă nu veți înțelege totul. Dar Cel care vine după Mine, vă va face să le înțelegeți. Fiți dar atenți!
     Voi știți cel mai bine că omul, fără ajutorul lui Dumnezeu, ușor cade în păcat întrucât Păcatul l-a slăbit. Aș fi un Răscumpărător nechibzuit dacă, după răscumpărare, nu v-aș da instrumente în mână prin care să rămâneți în rodul Jertfei Mele.
     Și voi știți că omul păcătuiește foarte ușor fiindcă Păcatul care vă privează de Har, îi ia puterea: viața în Har. Voi ați spus: ”Dar Tu ai dat Harul!” Nu. Acesta a fost primit de către cei drepți, până la moartea Mea(92). Cei din viitor vor avea nevoie de un instrument. Un instrument care nu va fi doar un instrument ceremonial, ci un dar care va întipări în cei aleși, semnul copiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu dă binecuvântări creaturilor Sale dragi, la fel ca și lui Adam și Evei.
     Voi știți ce a avut Omul, ceea ce mai târziu a pierdut. Însă prin Jertfa Mea, porțile Harului s-au deschis și Harul pătrunde în toți cei care îl cer în numele semnului iubirii Mele. Oamenii pot din nou purta semnul copiilor lui Dumnezeu, prin meritele Întâiului născut, cel care acum vă vorbește, cel care este Răscumpărătorul, Preotul veșnic, Fratele vostru, Învățătorul vostru. Oamenii prezentului și cei din viitor, prin Cristos și datorită lui Cristos vor putea avea parte de Împărăția Cerurilor până la sfârșitul lumii.
     Până acum, nici cei mai drepți nu au putut atinge aceasta, degeaba au fost tăiați împrejur ca fii ai poporului ales. Cu toate că de la Dumnezeu au primit virtutea lor, și locul în Paradis le-a fost deja pregătit, au fost excluși de acolo. În sufletul lor – în acea binecuvântată grădină cu flori, unde virtuțile înfloreau în splendoare – stătea însă acolo și pomul Păcatului originar și nicio faptă sfântă nu a putut să îl stârpească de acolo. Însă în Rai nu se poate ajunge cu rădăcinile și frunzișul plantei rele. Însă în ziua Învierii Mele, patriarhii, profeții și toți oamenii drepți din Israel au tresăltat de fericirea Răscumpărării deoarece din sufletul lor plin de virtuți, mai strălucitor și mai alb decât zăpada piscurilor, a dispărut singura Pată care i-a împiedicat să intre în Rai.
     Viața merge mai departe. Se nasc noi și noi generații. Noi și noi popoare vor veni la Cristos. Cristos trebuie să moară pentru fiecare generație și popor care vine la El ? Nu. Cristos a murit o dată și nu va mai muri niciodată. Aceste generații și popoare trebuie să fie înțelepte în cunoașterea Cuvintelor Mele, însă nu pot intra în Paradis din cauza Păcatului originar ? Nu. Nu ar fi drept pentru ei, deoarece atunci degeaba m-au iubit. Și nici pentru Mine nu ar fi drept pentru că a trebuit să mor pentru prea puțini oameni. Și atunci ? Cum să fac dreptate ? Ce nouă minune va face Cristos, cel care și până acum a făcut atât de multe înainte de a se Înălța la Ceruri, înainte de a fi murit pentru oameni ?
     Cineva v-a lăsat aici Trupul și Sângele Său ca să vă întăriți, să deveniți sfinți și să vă amintiți de iubirea Lui. V-a poruncit să faceți totul așa cum am făcut Eu pentru ca ucenicii și ucenicii ucenicilor să-și aducă aminte de Mine și să se sfințească. Așa trebuie să fie până la sfârșitul lumii. Dar în acea noapte, după ce v-ați spălat, aduceți-vă aminte ce am făcut. Am luat un ștergar de pânză și v-am spălat picioarele, dar atunci când unul dintre voi s-a împotrivit vehement, am spus: ”Dacă nu te spăl, nu ești în comuniune cu Mine”.
     Voi nu ați înțeles ce am spus și ce am făcut. Acum vă explic. V-am învățat smerenia. V-am învățat că dacă vreți să intrați în Împărăția Mea, atunci trebuie să fiți curați. V-am învățat că, Dumnezeu așteaptă și de la cei mai curați oameni – curați fizic și spiritual – ca să se spele și acolo unde se murdărește cel mai ușor. Eu v-am spălat picioarele, partea cea mai inferioară a corpului, cu care călcați în noroi, praf și uneori în mizerie. Asta, că și trupul vostru, carnea – doar dacă nu vorbim despre cei care s-au născut neprihăniți(93), fie datorită voinței lui Dumnezeu, fie datorită ființei lor dumnezeiești -  întotdeauna are greșeli, chiar dacă sunt atât de mici încât le vede doar Dumnezeu, dar trebuie să fi atent la ele și trebuiesc suprimate ca nu cumva să devină dăunătoare.
     V-am spălat picioarele. Când ? Înainte de a frânge pâinea și împreună cu vinul le-am transformat în Trupul și Sângele Meu. Pentru că Eu sunt Mielul lui Dumnezeu și nu mă pot coborî acolo unde se găsesc urmele Satanei. Așadar întâi v-am spălat. Și voi îi veți spăla cu Botezul (94) pe aceia care vor veni la Mine, ca nu cumva să ia Trupul Meu în mod nevrednic și să nu devină pentru ei păcat de moarte. Sunteți neîncrezători. Vă uitați unul la altul. Privirile voastre întreabă: ” Și Iuda ?” Răspunsul Meu este că Iuda și-a mâncat osânda. Acest semn al iubirii nu i-a atins inima. Și ultimul gest al iubirii Învățătorului său s-a lovit de stânca inimii sale, dar acea piatră nu a purtat semnul Tau, ci al Satanei, semnul groaznic al Bestiei. Așadar v-am spălat înainte de a vă chema la ospățul Sfântului Sacrament, înainte de a vă asculta mărturisirea păcatelor, înainte de a vi-L trimite pe Duhul Sfânt, ca prin Har să deveniți adevărați Creștini și Preoți ai Mei. Faceți și voi la fel cu cei pe care îi veți pregăti pentru viața creștinească.
     Botezați cu apă în numele lui Dumnezeu în trei persoane, în numele Meu și al tuturor faptelor Mele, ca să șteargă din inimile voastre păcatul originar, ca să șteargă greșalele, să aducă cu el Harul și sfintele Virtuți și pentru ca Sfântul Duh să poată umple templele, adică trupurile oamenilor care trăiesc în harul lui Dumnezeu.
     Pentru ștergerea Păcatului, a fost nevoie de apă ? Apa nu atinge sufletul. Dar semnele nepalpabile, ochiul omului nu le vede. De aceea trebuie să fie un lucru palpabil. Mi-aș fi putut da viața și fără instrumente vizibile. Dar cine ar fi crezut ? Câți oameni pot crede cu adevărat, dacă nu văd ? De aceea luați apa sfințită conform legii lui Moise (95), cu care este obiceiul a-i purifica pe cei necurați, care au atins un mort. Adevărul e că fiecare om vine pe pământ necurat întrucât s-a întâlnit cu sufletul mort Harului. Spălați-l cu apă sfințită, ca prin purificarea lui să fie demn a păși în Templul veșnic.
     Prețuiți apa...După 33 de ani grei și cu prețul ispășirii Mele, am răscumpărat lumea, după ce Mi-am dat Sângele din cauza păcatelor oamenilor, din Trupul umilit și strivit a țâșnit apa care dă viață, ca să spele păcatul originar. Cu jertfa Mea v-am eliberat de acea pată. Dar dacă în pragul vieții m-aș fi dat jos de pe cruce cu ajutorul unei minuni dumnezeiești, cu Sângele Meu v-aș fi putut curața păcatele, dar de Păcat, nu. De aceea a fost necesar ca să Mă predau cu totul. Adevărat vă spun ca apa vie despre care vorbește Ezechiel (96), a curs din această Coastă. Cufundați sufletele în ea, pentru ca să poată primi curate pe Sfântul Duh. Sfântul Duh se reîntoarce în inima oamenilor răscumpărați, în amintirea acelei suflări pe care Creatorul a dat-o lui Adam, ca să aibă suflet și să devină după chipul și asemănarea Sa.
     Așadar botezați în Numele lui Dumnezeu în trei persoane, fiindcă dacă Tatăl nu ar fi vrut și Duhul nu ar fi conlucrat, Cuvântul nu s-ar fi întrupat și nici voi nu ați fi avut parte de Răscumpărare. De aceea este corect și adecvat ca oamenii să fie părtași la viață, prin Botez, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, oameni care după Mine vor primi numele de creștini. Cu aceasta vor fi diferențiați de restul riturilor trecute și viitoare, care nu dau semne de neșters în sufletul nemuritor.

 Note
(92)  Acesta a fost primit de către cei drepți, până la moartea Mea: adică cei drepți, care au trăit până la Moartea Mea, se diferențiază de cei din viitor care vor avea nevoie de ceva.
(93) Neprihăniți: Sfânta Fecioară, prin mâna lui Dumnezeu, și Isus prin natura Sa dumnezeiască, așa cum scrie Maria Valtorta într-un manuscris. Zămislirea neprihănită a Mariei este amintită în operă la paragraful (1.3 și 4.5). În cazul lui Isus este din nou întărită (ex. 126.3 și 642.3.) Mai trebuie adăugat că și Ioan Botezătorul a fost scutit de păcatul strămoșesc, întrucât a fost sfințit încă din sânul mamei sale (9.5 – 45.6 – 127.5 – 166.8 – 567.16). Așa cum Isus clarifică în paragraful 414.5, El (ca om) și Maria au fost zămisliți fără de păcat (primul datorită naturii Sale dumnezeiești și a doua iară prin mâna lui Dumnezeu). Pe Ioan Botezătorul Dumnezeu l-a eliberat de păcatul strămoșesc după zămislirea sa, dar încă înainte de nașterea sa.
(94) Cu Botez: prin spălarea picioarelor a devenit sacrament (600.11). Isus și Ioan, respectiv despre natura diferită a botezului apostolilor putem citi în următoarele paragrafe: 96.4 – 259.3 – 600.11 – 630.19
(95) Apa sfințită: cele necesare ritualului prescris, vezi Numeri 19,17-22
(96)Vorbește Ezechiel: Ez 47, 1-12


     Și luați Pâinea și Vinul, binecuvântați-le și împărțiți-le! Astfel creștinii se vor hrăni din Mine. Jertfiți Tatălui din Pâine și Vin în amintirea Jerfei Mele, pe care am adus-o pe Cruce pentru voi spre mântuirea voastră. Eu, Preotul și Jertfa, m-am jertfit doar din propria Mea voință, jertfă pe care nimeni nu ar fi putut să o facă în locul meu. Voi, așadar faceți-o în amintirea Mea și rugați-L pe Domnul ca Jertfa Mea să pogoare ca o comoară nesfârșită de binecuvântare asupra celor care o cer cu o credință puternică.
     Vorbesc despre credință puternică. Nu știință trebuie pentru ca Hrana și Jerfa Sfântului Sacrament să fie spre folosul vostru, ci credință. Credință, și anume în aceea că, pîinea și vinul care vor fi transformate în numele Meu de către aceia care vin după Mine, - tu Petru, Întâiul Preot al Bisericii, tu, Filip, tu Iacob, fiul lui Alfeu, tu Ioan, tu Andrei, tu Simon, tu Bartolomeu, tu Toma, tu Iuda, tu Matei și tu Iacob, fiul lui Zebedeu – sunt Trupul Meu și Sângele Meu și cei care se vor hrăni cu Acestea, iau cu adevărat Trupul Meu, Sângele Meu, Sufletul Meu și Dumnezeirea Mea. Cel care Mă dă pe Mine să Îl dea pe Isus Cristos, așa cum El a făcut-o dându-se pe sine pentru păcatele lumii. Mă poate lua atât un neștiutor și un copil, cât și un învățat și un adult. Și neștiutorul și copilul obține din Jertfa Mea tot atâta binecuvântare, ca oricare dintre voi. Ajunge doar să creadă și să se încreadă în Dumnezeu.
     Dar în curând veți primi noul Botez și anume pe Sfântul Duh. Îl veți primi așa cum v-am promis. Însuși Duhul Sfânt se va pogorî asupra voastră. Vă voi spune când. Și voi vă veți umple cu El în deplinătatea capacității preoțești. Prin aceasta și voi veți fi capabili, asemeni Mie, să-i întăriți în credință pe creștini și să dați mai departe darurile Duhului Sfânt. Să dați mai departe, ca Sacrament Regesc, cu maiestuozitatea consacrării mozaice (97), prin impunerea mâinilor și cu ulei plăcut mirositor, așa cum au fost ele utilizate odinioară la sfințirea preoților.
     Nu! Nu vă uitați speriați unii la alții! Nu am spus lucruri sacrilege! Nu vă învăț fapte sacrilege. Vă spun din nou, demnitatea unui creștin nu este mai prejos de cea a preoțimii. Unde trăiesc preoții ? În Templu. Creștinul va fi un templu viu. Ce fac preoții ? Îl slujesc pe Dumnezeu cu rugăciunile lor, cu jertfele lor și cu grija pe care o au pentru credincioșii lor. Asta ar fi trebuit să facă...Și creștinul Îl va sluji pe Dumnezeu cu rugăciune, cu jertfă și cu iubirea față de semen.
     Ascultați spovada păcătoșilor, așa cum și Eu i-am ascultat pe mulți și, unde am văzut căință adevărată, am iertat.
     De ce sunteți atât de neliniștiți ? De ce ? Vă este teamă că nu veți putea discerne ? V-am vorbit de mai multe ori despre păcat și despre judecarea păcatului. Când cântăriți, aduceți-vă aminte de cele șapte condiții (98), pe baza cărora puteți decide care fapte nu sunt considerate a fi păcate și care da, respectiv gravitatea lor. Vi le spun din nou pe scurt. Când a păcătuit, de câte ori, cine a păcătuit împotriva cui, cu ce a făcut-o, care este subiectul păcatului, care este motivul și de ce l-a făcut ? Dar nu vă fie frică! Sfântul Duh vă va fi de ajutor.
     Vă rog foarte mult, ca întotdeauna să vă străduiți spre sfințenia vieții! Aceasta va întări în voi asemenea măsură lumina supranaturală, încât veți citi din inimile oamenilor fără greșeală, veți spune păcătoșilor, cu iubire sau cu hotărâre, - în funcție de cât de rușine le este a-și descoperi păcatele sau de vor cu încăpățânare să le treacă sub tăcere – ce se găsește în inima lor, ajutându-i pe cei sfioși și frângându-i pe cei îndârjiți. Amintiți-vă că Pământul l-a pierdut pe Dezlegătorul, de aceea și voi trebuie să fiți asemeni Mie: fiți drepți, răbdători, milostivi, dar nu slabi! V-am spus: ceea ce veți dezlega pe pământ, va fi dezlegat și în Ceruri și ceea ce veți lega pe pământ, va legat și în Ceruri. De aceea examinați (judecați) profund pe fiecare om fără să vă influențeze simpatia sau antipatia pe care o simțiți față de el, să nu vă influențeze nici donațiile sau amenințările. Nu fiți părtinitori, cum nici Dumnezeu nu este și să aveți în vedere slăbiciunile lor și intrigile dușmanilor lor.
     Vă atenționez că uneori Dumnezeu permite ca aleșii să cadă, dar nu pentru că și-ar afla bucurie în căderea lor, ci pentru ca, mai târziu, din cădere să provină un bine mai mare. Așadar întindeți-vă brațele către cei care cad, pentru că nu puteți ști dacă acea cădere finală nu se va întoarce spre mântuirea sa eliberatoare care, aducând vindecare, purifică sângele omului. În cazul nostru, aceasta aduce sfințenie.
     În schimb, fiți fermi cu cei care nu cinstesc Sângele Meu și, chiar dacă purificați de strălucirea dumnezeiască, se afundă iar și iar în noroi. Nu-i blestemați, dar fiți fermi, purificați-i, dojeniți-i de șapte ori câte șapte zeci și utilizați pedeapsa extremă spunând că nu mai pot fi copiii poporului ales! Dar să faceți asta doar dacă se încăpățânează în păcatul lor prin care îi smintesc pe frații lor și dacă altfel nu puteți ocoli faptul de a fi părtași la păcatul lor! Aduceți-vă aminte ce v-am spus: ”Dacă fratele tău ți-a greșit, du-te și atenționează-l între patru ochi. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te acultă, du cu tine încă un om sau doi, pentru ca unul sau doi martori să dovedească acel lucru. Dacă nu îi ascultă nici pe ei, spune-l bisericii. Dacă nu ascultă nici de biserică atunci consideră-l ca un păgân sau un vameș”.
     În religia mozaică, căsătoria este un contract (99). În noua religie creștină, aceasta este un lucru sfânt și de nedezlegat, asupra căreia se pogoară harul lui Dumnezeu, prin care un slujitor și o slujitoare a Lui,  devin soți spre înmulțirea neamului omenesc.
     Încă din prima clipă încercați să-l determinați pe soțul care este apartenent la noua religie să încerce să îl convertească pe soțul necredincios, pentru a nu trebui să treacă prin durerile neînțelegerilor și implicit a lipsei de pace, așa cum am experimentat și noi mai devreme. Însă dacă este vorba de credincioșii Domnului, din nici un motiv nu este voie a dezlega ceea ce Dumnezeu a legat. Dacă un creștin se căsătorește cu un necreștin, creștinul trebuie să-și poarte crucea cu răbdare, blândețe și putere! Să fie credincios credinței sale până la moarte, dar să nu își părăsească soțul/soția, căruia i-a promis credincioșie veșnică! Acesta este sfatul Meu pentru desăvârșirea vieții în căsnicie, până când, mulțumită răspândirii creștinismului, credincioșii se vor putea căsători. Legătura să fie de nedezlegat, iar iubirea să fie sfântă!
     Ar fi rău dacă și în noua religie s-ar întâmpla ca și în vechea, ca din cauza împietririi inimilor, soția să fie părăsită și legăturile dezlegate în scopul de a evita scandalurile iscate din cauza concupiscenței. Omul întotdeauna trebuie să-și poarte crucea indiferent ce se întâmplă chiar și în căsătorie. Vă spun că nici o presiune să nu vă oprească să spuneți: ” Nu este voie!”, dacă unul din soți ar vrea să se recăsătorească înainte de moartea celuilalt. Adevărat vă spun, mai bine să fie tăiată partea care putrezește, decât să se păstreze în Trupul Bisericii, maladia care se împotrivește sacramentului căsătoriei, care îi poate sminti pe cei smeriți, care poate pune sub semnul întrebării puritatea morală a clerului și poate interpreta greșit valoarea puterii și a bogăției.
     Căsnicia este o legătură serioasă și sfântă. Și ca să vă arăt aceasta și Eu am participat la o nuntă unde am înfăptuit prima Mea minune. Dar vai dacă aceasta se pervertește în dezmăț și concupiscență! Căsătoria - este o legătură dintre un bărbat și o femeie - care mai devreme sau mai târziu se ridică la un legământ sufletesc. Cele două suflete care se iubesc se pun în slujba Domnului sub semnul iubirii reciproce și se supun poruncii Sale de a aduce pe lume copii pe care să-i ofere Domnului.

Note:
(97) Consacrării mozaice: așa cum este prescris în Exod 29, 1-35; Lev 8
(98) Șapte condiții: pe care le-a amintit și le-a explicat în 126. 2\8
(99) Contract: a se vedea Tob 7,4


Sursa : "Evanghelia, aşa cum mi-a fost revelată" - Maria Valtorta, vol. 10.


NOVENA MANTUIRII - AUGUST 2016

vineri, 15 iulie 2016

Picturi ale IaduluiCELE TREI ZILE DE ÎNTUNERIC și pregătirile necesare (clarificare)

Partea 1. 
Timpul e aici! (26 mai 2016)

Recomand tuturor să printeze acest material. Începeți ACUM și ADUNAȚI tot ce ne sfătuiește Sfânta Familie. În primul rând, sufletul vostru să fie mereu în stare de har sfințitor și faceți tot posibilul să rămână așa. Pentru că odată ce aceste evenimente vor începe, nu veți avea nici timp, nici sursa, nici ocazia, nici posibilitatea, nici locul să procurați toate acestea. Așadar faceți-le acum. Apărați-vă sufletul, rugați-vă neîncetat și încredeți-vă în Puterea lui Dumnezeu. Prin Isus și Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare Dumnezeu ne va ocroti și ne va salva pe toți.

CUM SĂ NE PREGĂTIM:
Întotdeauna să avem la îndemână un stoc de lumânări sfințite, apă sfințită, tămâie sfințită, ulei, sare sfințită și struguri binecuvântați, precum și hrană și apă potabilă suficientă. Va fi nevoie și de pleduri și îmbrăcăminte călduroasă pentru a rezista în timpul celor trei zile de frig năpraznic. Să ne asigurăm că înainte de începerea celor trei zile, geamurile să fie acoperite. Ușile și geamurile să fie încuiate cu atenție. E recomandat a anina de uși, precum și de a purta asupra noastră câte o cruce a Sfântului Benedict pentru a ne proteja de efectele tulburătoare a sunetelor ieșite din comun de afară. Și animalele casei ce sunt ținute afară să aibă hrană și apă suficientă pentru trei zile. Tatăl Cel Veșnic le va proteja de orice pericol. Însă animalele de companie ținute în casă să fie ținute înăuntru în acest răstimp.

La ce trebuie să ne așteptăm
Conform profețiilor, două feluri de evenimente ne averizează despre cele trei zile de întuneric (vor fi mai înainte de cele 3 zile de întuneric):

MARELE AVERTISMENT
În timpul acestui eveniment ieșit din comun fiecărui suflet i se va arăta cum ce și în ce măsură L-a supărat pe Dumnezeu. Aceasta va cauza o asemenea durere, încât mulți ar prefera să moară, dar nu va fi așa. Acesta va arăta tuturor păcatele comise împotriva lui Dumnezeu, precum și starea sufletului.

MAREA MINUNE
Minunea, - la fel ca la Fatima – va convinge pe mulți. Conform profețiilor aceasta va avea loc de sărbătoarea unui tânăr martir al Sfântului Sacrament și nu de sărbătoarea Sfintei Fecioare. Minunea va dura cam 15 minute și se va vedea din Garabandal și din împrejurimile munților ce îl înconjoară. Minunea va fi văzută și de Sfântul Părinte, indiferent de locul unde se va afla în acel moment. Timpul precis al Minunii va fi adus la cunoștința lumii înainte cu opt zile. După această minune, Dumnezeu va lăsa ca amintire un semn permanent pe care întreaga lume va putea să îl vadă și prin intermediul televizorului.

CRUCEA PE CER
În 1956, un sfânt din Europa vorbește din nou despre cele trei zile de întuneric: ” Focul lui Dumnezeu și focul iadului ajung în cele din urmă în cele trei zile de întuneric.” Aceasta a fost semnalat de toți sfinții. (care vorbesc despre această temă). ” Pe Cer va apărea Crucea Mea luminoasă, care va semnala că evenimentele din urmă s-au încheiat și aduce aminte despre cumplita Mea pătimire. Așadar va fi timp pentru reflecție, pentru că Eu niciodată nu pedepsesc lumea fără a o avertiza în prealabil. Toată lumea va avea timp de convertire, văzând Crucea Mea pe cer. Toată lumea va ști – în afară de cei care o resping – că aceasta este Crucea Mea, semnul Răscumpărării, care aduce mântuire și iertare. Crucea Mea va fi atât de onorată, ca niciodată până atunci.” Atunci când aceasta se va întâmpla, atunci și ”semnul” va apărea odată cu apropierea celor Trei Zile de Întuneric, pentru ca lumea să aibă suficient timp să încheie pregătirile pentru aceste Trei Zile.
Atunci, credincioșii, trebuie deja să se roage încontinuu, pentru ca să se întărească și, prin rugăciune, să fie în uniune cu Dumnezeu. În acele grupuri unde există și preot, să se roage în fața Preasfântului Sacrament și să ia Împărtășania. Unde nu este preot, acolo credincioșii să-și ofere rugăciunile Domnului, Preasfințeniei Lui și să facă împărtășanie spirituală. Trebuie oferite încontinuu cele 15 mistere ale rozarului, Coronița Îndurării Divine și rugăcinile credinței, speranței și iubirii. Trebuie folosită des apa sfințită, sarea binecuvântată și să îndemnăm și pe alții să facă acestea.
Trebuie stropite în mod special ușile, geamurile și împrejurimile. În cele 72 de ore nimeni să nu deschidă ușile, nici geamurile și să nu încerce să se uite afară.
Pentru că cel rău va încerca să îi înșele pe cei drepți și, imitând vocile celor dragi ai lor, să îi scoată din locul lor de refugiu.

CE SĂ FACEM CA SĂ NE PROTEJĂM:
De îndată ce simțiți neliniștea unei nopți deosebit de reci: imediat să mergeți înauntru, închideți și încuiați ușile, geamurile, lăsați roletele jos,(sau acoperiți-le ca să nu se poată vedea afară- n.tr ) țineți încuiate ușile și geamurile și plecați din apropierea lor. Îndiferent ce se întâmplă, nu pășiți afară, dar nici măcar să nu priviți și să nu răspundeți nici unei voci ce vine de afară, întrucât demonii sunt cei care vor imita vocile celor dragi ai voștri pentru a va determina să ieșiți și să vă poată ucide.

TOȚI CEI CARE VOR IEȘI SAU SE VOR UITA AFARĂ, VOR MURI IMEDIAT!
Mânia lui Dumnezeu este sfântă și El nu vrea ca noi să o vedem.

APRIDEȚI-VĂ LUMÂNĂRILE SFINȚITE!
Totul va fi cuprins de un întuneric deplin și doar lumânările sfințite vor da lumină. Nimic altceva. Însă în casele celor răi și batjocoritori nu vor putea fi aprinse nici chiar acestea.
Dar odată ce se vor aprinde, atunci nimic nu va putea să le stingă în casele credincioșilor.
Ca să fiți în siguranță, țineți acasă un stoc de lumânări sfințite de ceară și suporturi, respectiv apă sfințită și stropiți din abundență în casă și în împrejurimile casei, (înainte de cele Trei Zile) în mod special ușile și geamurile. Binecuvântați-vă cu apă sfințită și la fel binecuvântați-i și pe alții. Beți din ea și ungeți-vă organele simțurilor (ochii, urechile, nasul, gura), respectiv mâinile, picioarele și fruntea voastră.

STOC DE HRANĂ:
Să aveți la îndemână un stoc adecvat de mâncare și apă potabilă, respectiv pături pentru voi și pentru vizitatori (primiți în casă înainte de debutul celor Trei Zile- n.tr.) Nu vă bazați pe serviciile publice.
Adunați-vă hrană neperisabilă și a căror preparare nu necesită fierbere sau încălzire. Stocați și apă potabilă. Srugurii binecuvântați vor fi de ajuns în cele Trei Zile, pentru că un singur bob va fi de ajuns pentru o persoană pentru o zi întreagă.

NU DUCEȚI ÎN CASĂ ACELE ANIMALE CARE DE ALTFEL SUNT ȚINUTE AFARĂ.
Îngrijiți-vă de aceste animale dându-le hrană și apă suficientă pentru trei zile, în sălașul lor (cotețul lor, grajdul lor etc). Dumnezeu va ocroti bunurile celor aleși și astfel și animalele lor. Iar animalele de casă, țineți-le înuntru, și acelea vor avea parte de protecție.

ÎNGENUNCHIAȚI ȚI FAȚA CRUCII ȘI RUGAȚI-VĂ NEÎNCETAT!
Rugați-vă cu brațele întinse sau prosternați la pământ și mijlociți pentru salvarea multor suflete. Faceți actul de căință respectiv cele ale credinței, nădejdii și iubirii. Faceți împărtășanie spirituală. Citiți cărți spirituale. RUGAȚI-VĂ ROZARUL!
Și cereți ca acest răstimp să fie așezat sub ocrotirea Inimii Îndurerate și neprihănite a Sfintei Fecioare. „ Nu vor fi răniți cei care sunt în stare de har și cer ocrotirea Mamei Mele!”

CEREȚI MIJLOCIREA SFINȚILOR!
Rugați-vă la Sfânta Treime și cereți mijlocirea Sfintei Fecioare, a Sfântului Iosif, a Sfinților Petru și Paul, a Sfintei Tereza a Pruncului Isus, a Sfântului Francisc de Asissi, a Sfântei Elisabeta a UngarieiSfântului Konrad de Parzham, a sfinților îngeri, a îngerilor voștri păzitori, precum și mijlocirea Sfântului Arhanghel Mihail. Strigătul: ” Cine e ca Dumnezeu?” va fi spre pavăza multora. Aceia care sunt tocmai pe drum și nu găsesc un loc de refugiu, vor muri ca martiri și sunt duși în Ceruri, dacă sunt în stare de har. Acolo vor fi împăcați cu Tatăl Veșnic și cu Domnul nostru Isus Cristos. Câțiva, (copii și alții) vor fi ridicați de dinainte în Ceruri pentru a fi scutiți de aceste zile groaznice.

ACEIA CARE NU IAU ÎN CONSIDERARE ACESTE SFATURI, VOR FI UCIȘI INSTANTANEU!
Cele trei zile de întuneric au fost amânate de mai multe ori datorită mijlocirii Maicii Sfinte precum și în urma jertfelelor și intensității rugăciunilor oamenilor drepți. Dar acum nu mai poate fi amânat deoarece păcatul s-a înmulțit peste măsură. VA SOSI CURÂND. Planul îndurător a lui Dumnezeu va curăța pământul de păcat.
Conform profețiilor, nimeni nu poate scăpa de teroarea acestor zile. ”Îi voi găsi pe toți ” - spune Domnul.


Partea a II-a
Pasaje din cartea ”Timpul e aici” și din profețiile date Mariei-Julie Jahenny (1850-1941) despre remediile din Timpul Timpurilor

Remedii revelate Mariei Julie Jahenny (1850-1941) pentru ”Timpul Timpurilor”

Marile Încercări din Timpurile Apocaliptice (traducere din franceză a Veuillez-et-pri ez Car L’Heure Est Proche by Michel Servant, France; pp. 316-317).

Urmează câteva remedii naturare și supranaturale eficiente împotriva năpastelor, pe care Domnul Isus și Sfânta Fecioară le-au revelat Mariei-Julie.

Nenorocirile vor începe cu REVOLUȚIA. 
CELE TREI ZILE DE ÎNTUNERIC (27 mai 1880)
VOR LUMINA DOAR LUMÂNĂRILE DE CEARĂ SFINȚITE. Va fi suficientă chiar și o singură astfel de lumânare pentru fiecare casă în cele trei zile de întuneric
Însă în locuințele celor nelegiuiți și a blasfemiatorilor nici acelea nu vor da lumină.

CIUMA LETALĂ. Singurul medicament care ne poate proteja: să înghițim o bucată subțire de hârtie pe care am scris: ” O, Isuse care ai învins moartea, salvează-ne. O, Crux Ave.”

ANIMALELOR.
Să punem în jurul gâtului fiecăruia câte o medalie binecuvântată a Sfântului Benedict. (Sfânta Fecioară ne atenționează ca toți oamenii să poarte o medaliei binecuvântată a Sfântului Benedict.)

ÎN TIMPUL MARILOR CALAMITĂȚI
Să spunem următoarea rugăciune la Sfânta Cruce: ” Te salut, te ador, te îmbrățișez, o, Adorată Cruce a Mântuitorului meu! Te rog, ocrotește-ne, apără-ne, salvează-ne! Isus te-a iubit atât de mult și, datorită exemplului Său, Te iubesc și eu. Prin imaginea Ta sfântă, potolește temerile mele ca să simt doar pace și încredere.”

ÎN TIMPUL MARILOR FURTUNI: Trebuie spuse următoarele invocații la Sfânta Cruce revelate de Domnul Isus: “O Crux Ave, spes unica. Et Verbum caro factum est” și ” O, Isuse care ai învins moartea, salvează-ne!”

ÎN TIMPUL RĂZBOAIELOR ȘI A REVOLUȚIILOR
În timpul unui extaz Domnul a spus vizionarei: ” Pentru ca temerile tale să se risipească, atige-ți fruntea cu o imagine sau medalie a Sfintei Fecioare Neprihănite. De la aceasta sufletul tău se va liniști iar inima ta nu se va înspăimânta de teroarea omenească ce se apropie. Spiritul tău nu va experimenta efectul Marii Mele Dreptăți.

BOLI NECUNOSCUTE:
(Și acestea le-a primit tot în timpul unui extaz). Puneți într-un pahar cu apă o medalie (sau imagine) cu Inima Mea Dumnezeiască și o medalie ce are pe ea Sfânta Mea Cruce Adorată, indiferent că au fost confecționate din metal sau carton și apoi beți această apă dublu purificată și dublu binecuvântată. Chiar și o singură picătură din această apă pusă în mâncare este suficientă pentru a para biciul Dreptății Mele. (Și Medalia Miraculoasă, ea singură, îndeplinește condițiile cerute). Veți atinge cu o picătură din această apă acele sărmane suflete care au fost atinse de biciul bolii necunoscute care atacă inima, spiritul și vorbirea.

MULTE FELURI DE BOLI:
Veți avea nevoie de folosirea infuziilor, spălăturilor (sau clismă), sau ca ceai medicinal (care vor fi preparte prin macerare, opărire, fierbere) din următoarele:

Planta Sfântului Ioan, Glechoma hederacea (rotungioara – dar nu planta ornamentală); a se folosi în stări critice și dureri puternice de cap și în piept.

Craetagus oxyacantha (păducelul); împotriva holerei ce se va răspândi pe neașteptate și repede și trebuie folosit pe baza sfaturilor Maicii Sfinte, ce va scris mai jos.

Împotriva febrelor necunoscute: umila Violetă (Viola adorata), mireasma și virtutea smereniei vor fi eficiente.

EPIDEMII ȘI EPIZOOTII (boli epidemice la animale – n tr.) (14 mai 1880). Domnul a dat marelui Sfânt Benedict puterea de a îmblânzi năpastele. O procesiune plină de reverență făcută fără teamă și spaimă, poate stopa și această calamitate. 

FOC CERESC ȘI PĂMÂNTESC
Sfânta Inimă a lui Isus a spus: ”Căldura va fi groaznică, dar facându-vă semnul crucii cu apă sfințită, ponderează căldura și stropirea cu apă sfințită parează scânteile. Sărutați de cinci ori mica cruce în onoarea celor cinci Sfinte Răni. O protecție avantajoasă pentru sufletele sărmanilor păcătoși este chemarea în ajutor a Neprihănitei Mele Mame, Mamă a Mântuirii, Refugiul și Împăcarea păcătoșilor”.

OBIECTE PROTECTOARE: Sfânta Feciară a spus: ” Să fie mereu la îndemână acele obiecte care slujesc spre protecția voastră ca lumânările de ceară sfințite, medalii binecuvântate, icoane și tot ce emană binecuvântare”.
Sfânta Fecioară a spus (15 aprilie1900): ” Micuții mei copii, în fiecare rugăciune, cele mai frumoase sunt credința și încrederea, care sunt capabile să obțină cel mai mult.”

LOCURI DE REFUGIU: ”Revelație dată de Inima Dumnezeiască a lui Isus Mariei- Julie: ” Iubiții Mei vor găsi trei refugii pe vremea năpastelor: ” Inima Mea Dumnezeiască, Crucea Mea Dumnezeiască, respectiv iubita Mea Mamă Neprihănită.
Sfânta Ana i-a spus Mariei-Julie în 26 iulie 1923 cuvinte asemănătoare: ” În clipele năpastei veți aveam mai multe refugii: Crucea, Adorata Inimă Dumnezeiască și Inima Neprihănită a Fiicei mele.”

MODUL DE UTILIZARE AL PĂDUCELULUI: 
-        ----  așa cum Sfânta Fecioară a spus în 5 august 1880 ---
” Va fi o boală gravă pe care știința omenească nu o poate vindeca. Aceasta va ataca mai întâi inima apoi spiritul și în acela timp și limba. Va fi groaznică. Va fi însoțită de febră mare , un adevărat foc, de la care se vor înroși părți ale corpului. La sfârșitul a șapte zile (perioada de incubație) – ca sămânța sădită în pământ – se înmulțește și se va răspândi rapid peste tot. Copiii mei, vă poate salva DOAR un singur medicament. Cunoașteți păducelul care trăiește aproape peste tot. Frunzele păducelului – nu lemnul – sunt capabile să oprească evoluția acestei boli.” Adunați frunze de păducel și acelea, chiar dacă sunt uscate, vor fi eficiente. Puneți-le în apă fiartă și lăsați-le în vasul acoperit timp de 14 minute. Trebuie folosit aceasta de trei ori pe zi de la debutul bolii.” Această boală va fi însoțită permanent de stare de greață și vărsături. Dacă remediul ajunge prea târziu atunci părți ale trupului se vor înnegri și pe suprafețele înnegrite se vor vedea pete galbene pale.


Partea a III-a
STRUGURI BINECUVÂNTAȚI.
Strugurii binecuvântați au fost revelați Mamei Rosa Quantrini din San Damiano. Acești struguri vor susține credincioșii în perioada Anticristului, a războaielor, a foametei, a secetei respetiv în timpul diferitelor năpaste, epidemii sau boli.

Rugați-vă și cereți ajutorul îngerilor voștri păzitori și a sfinților care vă sunt dragi. IAR EI ATUNCI VĂ VOR AJUTA!

Au fost de asemenea date instrucțiuni de către cei din Ceruri, ca de acum înainte trebuie să facem semnul crucii asupra a tot ceea ceea ce mâncăm, bem sau fierbem (acest lucru a fost revelat și unei alte vizionare din România în anul 2015 – n. tr.)

Am fost instruiți să ne pregătim și pentru perioada când va fi FOARTE FRIG, dar nu au specificat această perioadă. Aceasta se va întâmpla atunci când în lume va avea loc evenimentul celor Trei Zile. Nu va exista nici un loc de pe pământ unde să nu i se simtă efectul, în afară de locurile unde cei drepți au găsit locuri de refugiu.


Aceasta va fi ”Judecata de pe urmă”? Nu. Nimeni nu cunoaște acel moment, când Domnul va reveni ca să-și revedice înapoi Biserica și Poporul Lui. La fel, nimeni nu știe când vor avea loc cele Trei Zile de Întuneric. Știm doar ceea ce Domnul ne-a lăsat în Sfânta Scriptură despre timpurile din urmă: Nimeni nu știe nici ziua, nici ora, doar Tatăl, iar noi doar să ne rugăm și să observăm și să vedem semnele care indică apropierea sfârșitului.

Cartea Apocalipsei vorbește despre evenimentele timpurilor din urmă. Aceasta nu este indentică cu sfârșitul lumii și nici cu Judecata Finală! Mai degrabă este o avertizare finală de la Dumnezeu care este îndelung răbdător, milostiv și drept. Lumea primește o șansă să aleagă între Rai și Iad și vorbește despre Îndurarea lui Dumnezeu. De aceea lumea trebuie să sufere pedeapsa și trebuie să se purifice potrivit Dreptății Dumnezeiești.

URMAREA:
Cele Trei Zile de Întuneric sunt urmate de Era de Pace. Satana va fi înlănțuit în timpul celor Trei Zile de Întuneric împreună cu toate sufletele care au conlucrat cu el. Va debuta o nouă Eră Sfântă în care Biserica va înflori și pe cei care au supraviețuit celor Trei Zile de Întuneric îi așteaptă vindecarea și reînnoirea. În lume va fi pace și va experimenta iubirea lui Dumnezeu și harul reînnoirii credinței.

După șirul năpastelor celor Trei Zile nu va mai exista om nelegiut, deoarece însuși conceptul nelegiurii va pieri.

75% din omenire va pieri, mai mulți bărbați decât femei. Cei care rămân vor fi cu adevărat credincioși.

Distrugerea va fi șocant de mare, dar pământul se va purifica. Evlavia spirituală a primilor creștini se va reîntoarce, dar vor rămâne foarte puțini oameni pe pământ. Când pare că totul e pierdut, totul va fi salvat într-o clipită, soarele va străluci din nou și va fi ca primăvara, toul frumos și bun. Sfinții Îngeri se vor pogorî din Ceruri și vor răspândi spiritul păcii pe-ntregul pământ și poate începe viața reînnoită. Unele națiuni vor dipărea în totalitate, și fața pământului va fi schimbată. Nu vor mai fi supermarketuri, nici fabrici uriașe și linii de asamblare care secătuiau sufletul și moralitatea oamenilor. Oamenii se vor întoarce la pământuri.

Maica noastră Biserică va renaște și ea, iar comunitățile religioase vor înflori. În suflete va domni o nemărginită recunoștință. Cei care au supraviețuit năpastei se vor întoarce în lumină și în genunchi vor mulțumi Sfintei Treimi că i-a apărat și-L vor preamări și binecuvânta pe Dumnezeu. Va debuta acea Eră de Pace pe care ne-a promis-o Maica Sfântă la Fatima.

ÎNDATORIRILE PREOȚILOR ȘI A CĂLUGĂRILOR
Se înțelege de la sine că sarcina primordială a preoților, a călugărilor și a credincioșilor înainte de cele Trei Zile de Întuneric este de a face poporul lui Dumnezeu să fie conștient de evenimentul iminent. Trebuie să-i consoleze și să-i întărească în credință cu vorba și mai ales cu pilda, pe cei care Dumnezeu i-a ales și i-a pregătit pentru cele Trei Zile de Întuneric, pentru ca să nu se piardă și să nu fie vătămați.
Preoții ar trebui să fie disponibili credincioșilor să spovedească în fiecare zi și să celebreze Sfântă Litughie ca reparare către Dumnezeu Tatăl Veșnic pentru ca credincioșii să poată obține beneficiile Sfintelor Sacramente.

Clerul (diaconi, călugări și cei din ordine terțiare) trebuie să-i învețe pe oameni cu cuvântul, cu pilda, cu îndemnul ca să rămână statornici în credință șitrebuie să sprijine munca preoților în conducerea poporului lui Dumnezeu. Trebuie să arate direcția și să-i asigure pe oameni de Îndurarea lui Dumnezeu. Persoanele ecleziastice trebuie să se întoarcă la purtarea straielor tradiționale care va fi un semn exterior al consacrării lor, iar Dumnezeu va asigura harul Său și ajutorul poporului Său.

După cele Trei Zile de Întuneric, oamenii îi vor căuta pe preoți, persoanele ecleziastice, pe credincioși căutând hrana spirituală. Cea mai importantă sarcină a proților va fi Sfânta Liturghie. Iar celelalte persoane ale Bisericii și credincioșii vor trebui să încurajeze, să-i învețe și să consoleze. Poporul lui Dumnzeu se va reînnoi și va căuta Biserica, iar aceasta îi va conduce în credință și în practicarea credinței.


*** Sfătuiesc din nou pe toată lumea să printeze acest material. Începeți cu acesta și adunați toate învățăturile Cerești. Aveți foarte mare grijă ca întotdeauna să fiți în stare de har. Nu uitați că atunci când evenimentele prezentate mai sus vor începe nu veți mai avea timp și nici posibilitatea pentru a face pregătirile necesare. DE ACEEA ACESTEA TREBUIE FĂCUTE ÎNCĂ DE PE ACUM.Protejați-vă sufletele, rugați-vă neîncetat și încredeți-vă în Dumnezeu! Iar Dumnezeu prin Isus și prin Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare ne va salva pe toți.