mesajul

vineri, 19 iunie 2015

Mesajul lui Isus Cristos pentru români şi Bucureşti


09.05.2015, ora 18.30
Un nume:  Am întrebat, prin vizionara Sa, dacă Domnul vrea să rămân în Bucureşti, având în vedere profeţia dată nouă de Sf. Arsenie Boca, cum că „la a treia ouare, Bucureştiul va fi ras de pe faţa pământului”.

           Domnul Isus, prin vizionara Sa : Spune-i lui (un nume) să-şi aducă aminte că, înainte de a fi distruse Sodoma şi Gomora, pe cei aleşi i-am atenţionat din timp, dar le-am atras atenţia ce anume să NU facă în timpul refugiului. Soţia lui Lot nu m-a ascultat, din care cauză a fost pedepsită. Să se gândească la Noe şi la copiii lui şi la soţiile acestor copii. Prin ei am atenţionat şi ceilalţi oameni contemporani lor, dar nici ei nu m-au ascultat, din care cauză şi ei au fost pedepsiţi. Aşa se va întampla şi cu Bucureştiul, aleşii mei îi vor anunţa şi pe ceilalţi semeni, dintre care foarte puţini vor crede în această atenţionare şi restul majoritar va suporta consecinţele pedepsei din cauza păcatelor lor.


Il rog pe (un nume), pe toţi copiii mei care mă iubesc şi-mi urmează învăţăturile, să facă novene fără întrerupere pentru ei şi familia lor, dar şi pentru ceilalţi locuitori ai oraşului Bucureşti, pentru a se converti, ca să se salveze sufletele. Starea sufletească este cea mai importantă. Pedepsele divine vor veni în primul rând peste naţiunile şi popoarele care trăiesc în păcat şi se lasă conduşi de nişte legi care sunt împotriva învăţăturilor şi legilor sfinte, date de Dumnezeu. Rugaţi-vă pentru conducătorii voştrii, tot novene fără întrerupere, ca să nu accepte legi care sunt împotriva învaţăturilor şi poruncilor divine. Aveţi o mare răspundere pentru ei. Judecându-i tot timpul, îi veţi afunda tot mai mult în capcana celui rău, unde vrăşmaşul Meu vă va atrage şi pe voi dacă nu vă rugaţi suficient pentru ei. Oferiţi şi din posturile voastre zilnice atât pentru voi, familia voastră cât şi pentru naţiunea română şi pentru conducătorii acestei ţări, conducători laici dar şi spirituali, pentru preoţii mei. Fără ei (preoţii) sunteţi pierduţi pentru totdeauna.


România îşi va păstra harul de a fi aleasă de Dumnezeu, dar cu condiţia ca şi în anii grei care urmează să rămână pe drumul îngust şi în primul rând să-şi păstreze credinţa in Providenţa Sfântă a lui Dumnezeu.


Vă sfătuiesc pe toţi să rămâneţi în ţară căci vor veni vremuri când nu va mai fi cale de întoarcere pe pământul strămoşesc. 


Mulţumiţi-vă cu puţin ! Nu uitaţi, nici Fiul Domnului, cât a fost pe Pământ, nu avea vile luxoase, maşini sau conturi bancare. Sărăcia este o virtute extrem de importantă, care-l împiedică pe cel rău să pună stăpânire pe sufletul omului. Deasemeni, smerenia, iubirea, voinţa sfântă a lui Dumnezeu şi Pacea trebuie să fie prezente în mod obligatoriu în sufletul fiecărui om. Duşmanul Meu, în primul rând atacă Pacea din suflet, dupa care atacă restul. Cel mai mic orgoliu, resentiment, ură, frică, problematizare, supărare, îi asigură vrăşmaşului meu domnia în suflete. Și la sufletele care sunt în stare de har şi se împărtăşesc zilnic. Voi trebuie să decideţi, şi toată omenirea, pe cine alegeţi. Vreţi să fiţi cu Dumnezeu o veşnicie sau vreţi să fiţi cu îngerii căzuţi ? 
    V-am dat voinţă liberă, aţi primit viaţa pe Pământ ca să aveţi posibilitatea de a decide.

Vă binecuvântez pe toţi cu harul încrederii în Mine, cu harul Păcii sufleteşti, cu harul perseverenţei în rugăciuni şi post, cu harul iubirii de Dumnezeu şi de semeni.Pacea fie cu voi !

Al vostru, Isus iubitor

Nu uitaţi, unde este Pace şi Iubire, acolo sunt şi Eu, Sfântul vostru Mântuitor!

  P.S. Copilul Meu, Arsenie, este unul dintre cei mai mari sfinţi ai Universului, nu este mai mic decât Sf. Anton. V-am dat acest mare sfânt pentru că Romania este ţară aleasă de Dumnezeu. In lumea nouă, el va avea un rol de conducător.