mesajul

luni, 22 iunie 2015

Mesajul Sfintei Fecioare, din 15 martie 2015, pe Muntele Sfintei Treimi, loc. Nusfalau, jud. Salaj, Romania


Dragii mei copii ispăşitori,
Azi, vă mulţumesc din nou, atât pentru ispăşire cât şi pentru rozarul recitat pentru copilaşii nenăscuţi. Dacă aţi şti câte vieţi nevinovate de copii aţi salvat în această zi, v-aţi bucura mult cu toţii.
De astăzi înainte, aş dori să aduc în centrul atenţiei voastre, o mare rugăminte de-a mea, şi anume să nu vă mai gândiţi la împărţirea timpului aşa cum aţi făcut-o până acum, în caz contrar, nici nu veţi observa că arătătoarele ceasului vor înainta sub ochii voştri. V-am mai spus şi până acum, dragii mei copii, că timpul se va accelera cu fiecare zi ce trece. Această accelerare va creşte exponenţial. Ce puteţi face în acest caz? Trebuie să puneţi deoparte orice rugăciune frumoasă spusă până acum, spre a avea timp pentru rugăciunile de ispăşire... şi pentru rozare (şi caietul verde), pentru novene, pentru rugăciunile de eliberare şi pentru rugăciunile spuse în comun, care ii vor înconjura pe cei pentru care vă rugaţi, ca un scut de apărare. Dar în primul rând să vă rămânâ timp pentru CEA  MAI IMPORTANTA RUGACIUNE, SFANTA LITURGHIE.

Străduiţi-vă să ajungeţi la timp pentru Sfânta Liturghie, cu aproximativ 20 de minute mai devreme, pentru a vă putea ruga IMPREUNA CU MINE şi mai rămâneţi şi după Liturghie. După ce L-aţi preamărit pe Sfântul Meu Fiu în Preasfântul Sacrament al Altarului, destinaţi un pic de timp şi pentru a vă ruga împreună cu mine. Dacă ajungeţi doar în ultimul moment, risipiţi foarte multe haruri.
Cel rău ştie asta foarte bine, de aceea vă ispiteşte pentru a nu putea primi toate harurile ce vin prin intermediul Sfintei Liturghii, precum şi acele haruri pe care le primiţi prin rugăciunile spuse înainte şi după Sfânta Liturghie.
Dragii mei copii, Sfânta Liturghie nu este ca şi un spectacol, unde trebuie să ajungeţi la fix, şi de unde plecaţi imediat ce s-a terminat. La Sfânta Litughie trebuie să luaţi parte pregătindu-vă în mod adecvat şi, după încheierea ei, cu ajutorul rugăciunilor spuse timp de 20 de minute, să rămâneţi încă sub influenţa acesteia. Doar astfel puteţi cu adevărat să fiţi părtaşi pe deplin la harurile Sfintei Liturghii. Cel care imediat după Sfânta Liturghie începe să vorbească, sau să facă altceva, acela aproape că pierde toate harurile.
Acesta este unul dintre motivele principale, pentru care mulţi dintre cei care se împărtăşesc zilnic,  nu progresează pe calea desăvârşirii vieţii spirituale. Rămâne pe acelaşi nivel spiritual ca şi înainte de Liturghie.

Mai aveţi doar foarte puţin timp la dipoziţie pentru a merge zilnic la Sfânta Liturghie, dar vă rog foarte mult să vă străduiţi a exploata foarte bine acest timp. Încercaţi să petreceţi cât mai mult timp în prezenţa Sfântului Meu Fiu, pentru a vă întări în suflet şi în credinţă în perioada grea ce va urma.
Străduiţi-vă să rezolvaţi problema aparţinătorilor voştri decedaţi, dând Liturghii atât pentru ei, cât şi pentru voi şi membrii familiilor voastre care sunt în viaţă.
Dragii mei copii ispăşitori, încercaţi să aduceţi cât mai multă lume (pe toţi) la Muntele Sfintei Treimi, pentru a putea fi părtaşi de eliberare şi vindecare, la apariţia mea. Dragii mei copii, vă binecuvântez pe toţi cu harul statorniciei până la capăt.

Maria, Mama voastră cerească, ce vă iubeşte foarte mult.

Capela Sfânta Ana 
 (de pe Muntele Sfintei Treimi – Romania, loc.Nusfalau, jud. Salaj)
    15 martie 2015; 17:10

Cele 15 Rugăciuni si Promisiuni revelate de Domnul nostru Isus Cristos Sfintei Brigitta

Sfânta Brigitta L-a rugat multă vreme pe Domnul să-i spună câte lovituri a primit în timpul amarelor Sale suferinţe. Într-o zi Mântuitorul i-a apărut şi i-a zis: “Am primit în Trupul Meu 5480 de lovituri; dacă vrei să le cinsteşti, să spui de 15 ori Tatăl nostru şi de 15 ori Bucură-te Marie, în fiecare zi, timp de un an. După ce s-a încheiat acest an, tu ai cinstit fiecare dintre aceste 5480 de lovituri” (apoi a învăţat-o cele 15 rugăciuni meditative corespunzătoare).

Mântuitorul i-a mai spus: “Cel care va spune aceste rugăciuni în fiecare zi timp de un an: 
1.va scoate din purgatoriu 15 suflete dintre rudele sale; 
2. dintre rudele sale, 15 drepţi vor obţine harul statorniciei; 
3. dintre rudele sale, 15 păcătoşi se vor converti; 
4. cu 15 zile înainte de moarte îi voi oferi Trupul Meu preţios, pentru ca prin El să fie ferit de foamea veşnică; 5. îi voi da să bea din Sângele Meu, pentru a-l feri de setea veşnică; 
6. cel care va face rugăciunile va atinge cele dintâi trepte ale desăvârşirii; 
7. cu 15 zile înainte de moarte va fi cuprins de o mare căinţă şi o mare cunoaştere a păcatelor sale; 
8. Eu aşez semnul Crucii Mele triumfătoare între el şi duşmanul cel rău, pentru a fi ocrotit de capcanele sale; 9. înainte de moartea sa, voi veni cu Credincioasa, Mult iubita Mea Mamă şi îi voi primi cu milă sufletul, ducându-l în bucuriile veşnice; 
10. în Cer va primi o cunoaştere deosebită a Dumnezeirii Mele, pe care o
împărtăşesc doar acelora care spun aceste rugăciuni; 
11. chiar dacă cineva ar fi trăit 30 de ani în păcat de moarte, deîndată ce face aceste rugăciuni sau îşi propune să le facă, Domnul îi va ierta toate păcatele şi îl va apăra de toate ispitele rele. El îi va ocroti cele cinci simţuri, îl va feri de moartea grabnică şi neprevăzută şi sufletul său de osânda veşnică;
 12. tot ce va cere de la Domnul şi de la Sfânta Fecioară, îi va fi dăruit; 
 13. cine învaţă şi pe alţii aceste
rugăciuni, bucuria şi meritele aceluia vor ţine în veci;
 14. în locul în care se spun aceste rugăciuni, Dumnezeu este prezent cu Harul Său”.

Tatăl nostru, Carele eşti în Ceruri, sfinţească-se Numele Tău! Vie Împărăţia Ta! Facă-se Voia Ta! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean! Amin!
 

Bucură-Te Marie, Cea plină de Har, Domnul este cu Tine! Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul trupului Tău, Isus. Sfântă Maria, Maică a Lui Dumnezeu, roagă-Te pentru noi păcătoşii acum şi în ceasul morţii noastre. Amin!

Rugăciune: Sfântă Brigitta, slujitoare credincioasă a Lui Isus Răstignit, doresc din toată inima să parcurg aceste rugăciuni izvorâte din Divina Sa îndurare. Mă încredinţez cu totul Iubirii Sale şi te rog să mijloceşti pentru mine, ca să pot împlini această devoţiune, spre mântuirea mea şi pentru venirea Împărăţiei lui Dumnezeu
în toate inimile. Amin!

1. Patimile Lui Cristos pe Muntele Măslinilor, până la încoronarea cu spini

O Isuse, desfătarea tuturor acelora care Te iubesc, Tu Prieten şi Mântuitor al păcătoşilor! Adu-Ţi aminte de adânca tulburare pe care ai suferit-o, atunci când s-a apropiat timpul hotărât încă din veşnicie al Sfintelor Tale Patimi, când ai spălat picioarele Apostolilor Tăi, le-ai oferit Trupul şi Sângele Tău drept hrană, I-ai mângâiat cu blândeţe şi ai mărturisit apoi în plinătatea tristeţii: “Sufletul Meu e cuprins de o întristare de moarte!” Adu-Ţi aminte de tot chinul şi strâmtorarea suferite înainte de moartea Ta pe Cruce, când după ce Te-ai rugat de trei ori în sudoare însângerată de frică, ai fost trădat de apostolul Tău, ai fost prins de poporul Tău, învinuit prin minciună, condamnat pe nedrept de judecătorii Tăi, prigonit deşi erai nevinovat, în oraşul ales aflat în mare sărbătoare, jefuit de hainele Tale, bătut cu pumnii, legat de o coloană şi biciuit, încoronat cu spini şi batjocorit în nenumărate alte feluri. Prin aceste Patimi, dăruieşte-mi o Doamne Dumnezeul meu, căinţă
adevărată, ispăşire vrednică şi iertarea tuturor păcatelor mele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…

2. Batjocorirea Lui Cristos
O Isuse, bucuria Îngerilor! Adu-Ţi aminte de mâhnirea suferită atunci când toţi duşmanii Tăi Te-au înconjurat ca nişte lei turbaţi, Te-au bătut cu pumnii şi Te-au scuipat în faţă. Prin aceste chinuri şi prin ocările nelegiuite cu care Te-au încolţit duşmanii tăi, mântuieşte-mă de toţi duşmanii mei văzuţi şi nevăzuţi. Ajută-mă să ajung, prin ocrotirea Ta, la mântuirea veşnică.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…

3. Răstignirea Lui Cristos pe Cruce
O Isuse, Creatorul acestei lumi, care cuprinzi în nemărginirea Ta Cerul şi pământul! Adu-Ţi aminte de amarnicele dureri suferite atunci când călăii cei cruzi Ţi-au străpuns mâinile şi picioarele cu cuie ascuţite răstignindu-Te pe Cruce. Adunând durere peste durere, ei Ţi-au întins membrele în lungul şi în latul Crucii cu atâta violenţă, încât au fost smulse din încheieturi. Prin acest chin amarnic de pe Cruce, Te rog să-mi dăruieşti o sfântă frică şi iubire pentru Numele Tău cel sfânt. 
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…

4. Rugăciunea Lui Cristos pentru cei care L-au răstignit
 O Isuse, Tămăduitorule ceresc! Adu-Ţi aminte de slăbiciunea morţii şi de durerile pe care, înălţat pe lemnul Crucii, le-ai suferit în toate mădularele Tale rănite şi sfâşiate, astfel că nici o durere nu s-a asemănat cu a Ta. Din creştetul capului până în tălpile picioarelor nu se putea găsi nimic nevătămat la Tine, dar fără să iei în seamă aceste chinuri, Tu Te-ai rugat pentru duşmanii Tăi:“Tată, iartă-i că nu ştiu ce fac!” În îndurarea Ta, îngăduie ca amintirea cumplitelor Tale Patimi să-mi slujească la deplina iertare a tuturor păcatelor şi rătăcirilor mele. Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…

5. Îndurarea Lui Cristos faţă de păcătosul în căinţă 
O Isuse, oglinda limpezimii eterne! Adu-Ţi aminte de acea mâhnire care Ţi-a strâns Inima atunci când, în lumina întregii Tale înţelepciuni, ai văzut viitorul fericit al aleşilor care vor afla mântuirea prin meritele Patimilor Tale, dar şi osânda atâtor nelegiuiţi, care din vina lor se vor prăbuşi în veşnica pierzanie. Prin adâncul de nepătruns al Îndurării Tale, în care ai simţit o milă atât de profundă pentru noi păcătoşii şi rătăciţii, milă pe care ai arătat-o şi tâlharului de lângă Tine atunci când i-ai spus: “Astăzi vei fi cu Mine în Rai!” Te rog să-mi arăţi şi mie îndurare în ceasul morţii.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…

6. Testamentul Lui Cristos pe Cruce
O Isuse, Rege şi Prieten al sufletului, care singur eşti vrednic de toată iubirea şi de tot dorul! Adu-Ţi aminte de durerea simţită atunci când, părăsit de toţi prietenii Tăi, atârnai pe Cruce, în goliciune şi mizerie, negăsind nici o mângâiere în afară de iubita Ta Mamă, care, în amărăciunea sufletului său, Îţi stătea alături în sfântă fidelitate. Tu ai încredinţat-o Apostolului Tău şi I l-ai dat pe el ca fiu în locul Tău, spunând: “Femeie, iată fiul tău!”, iar Apostolului “Iată Mama Ta!” Pentru sabia durerii care I-a străpuns atunci sufletul, Te rog, o bune Isuse, să-mi dăruieşti în toate strâmtorările trupului şi ale sufletului, mai ales în ceasul morţii, îndurarea şi mângâierea Ta.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…

7. Setea Lui Cristos
O Isuse, Izvor al bunătăţii nesecate, care ai spus: “Mi-e sete!” dintr-o adâncă dorinţă după mântuirea neamului omenesc, aprinde în inimile noastre dorul după toate practicile adevăratei virtuţi. Stinge în noi pe deplin toate poftele simţurilor, toate plăcerile rele şi toată setea de desfătare.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…

8. Băutura Lui Cristos
O Isuse, bucuria de nestins a sufletelor dăruite Ţie! Prin amărăciunea oţetului cu fiere pe care l-ai gustat pentru mine, dă-mi Harul să Te primesc cu vrednicie în ceasul morţii, spre mântuirea şi mângâierea sufletului meu.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…

9. Strigătul înfricoşat al Lui Cristos pe Cruce
O Dumnezeule, care eşti putere stăpânitoare şi bucurie a sufletului! Adu-Ţi aminte de chinul şi strâmtorarea suferite atunci când, apropiindu-se cumplita Ta moarte, ai strigat cu glas puternic: “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” Prin această spaimă a părăsirii aparente, prin care ne-ai mântuit de părăsirea eternă, Te rog Doamne, Dumnezeul nostru, să nu mă părăseşti niciodată în strâmtorările mele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…

10. Multele răni ale Lui Cristos
O Isuse, început şi sfârşit, putere şi viaţă! Adu-Ţi aminte că Tu Te-ai cufundat pentru noi din creştet şi până în tălpi în marea suferinţelor. Prin mărimea şi adâncimea rănilor Tale dureroase, învaţă-mă pe mine cel cufundat în păcat, să urmez cu adevărată ascultare plină de iubire Poruncile Tale.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…

11. Adâncile răni ale Lui Cristos
O Isuse, abis de îndurare! Pentru adâncimea rănilor Tale, care Ţi-au pătruns până la măduva oaselor, Te rog să mă scoţi din abisul păcatelor mele. Ascunde sufletul meu în sfintele Tale răni, din faţa mâniei Tale, ca să nu fiu găsit de dreptatea Ta şi pedepsit.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…

12. Sângerândele răni ale Lui Cristos
O Isuse, imagine strălucitoare a Adevărului, semn al unităţii şi legătură a iubirii! Adu-ţi aminte de nenumăratele răni care Ţi-au acoperit tot trupul şi l-au înroşit cu Sângele Tău Sfânt. Adu-Ţi aminte de suferinţele de neînchipuit pe care le-ai îndurat pentru noi în acest Trup Preasfânt. Ce ai fi putut să faci mai mult decât ai făcut? Te rog o bune Isuse, să scrii cu preţiosul Tău Sânge toate aceste răni în inima mea, ca să citesc mereu în ea Patima şi moartea Ta şi să-Ţi rămân recunoscător şi credincios până la sfârşit.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…

13. Cea din urmă spaimă a Lui Cristos
O Isuse, Rege nemuritor şi neînvins! Adu-Ţi aminte de durerile suferite atunci când Te-au părăsit cu desăvârşire toate puterile trupului şi ai spus cu capul aplecat: “S-a săvârşit!” Prin această spaimă de moarte, îndură-Te de mine în ceasul din urmă, când sufletul meu va fi strâmtorat, iar spiritul meu aplecat în umilinţă.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…

14. Moartea Lui Cristos
O Isuse, Unule Născut al Preamăritului Tată, Chipul şi asemănarea înţelepciunii Sale! Adu-Ţi aminte de aceea dăruire plină de duioşie cu care ai strigat: “Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez Sufletul!” Apoi, cu Trupul sfâşiat, cu Inima zdrobită, ai desăvârşit îndurarea Ta asupra noastră şi astfel Ţi-ai dat Sufletul. Prin această moarte preţioasă, Te rog pe Tine Isuse, ascultător până la moarte, întăreşte-mă în lupta împotriva satanei, a lumii şi a cărnii. Ajută-mă să mor pentru lume şi să trăiesc pentru Tine. Primeşte sufletul meu cu iubire îndurătoare, atunci când, în ceasul morţii, se va întoarce din pelerinajul său.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…

15. Cea din urmă şi deplină sângerare a Lui Cristos
O Isuse, viţă adevărată şi roditoare în care suntem sădiţi! Adu-Ţi aminte de acea revărsare deplină a Sângelui Tău, pe care l-ai vărsat asemenea mustului din strugurele zdrobit. Din Coasta Ta deschisă de lance, ai lăsat să izvorască Sânge şi Apă cu atâta abundenţă, încât nu a mai rămas nici o picătură, în timp ce Trupul Tău Cel Sfânt atârna sus pe Cruce. Prin această vărsare a Sângelui Tău, întăreşte-mi sufletul în ultima luptă a morţii şi lasă-l să apară înaintea Ta, curăţit de toate petele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… 

Rugăciune de încheiere: 
Primeşte Isuse această rugăciune, în acea iubire imensă cu care ai îndurat
 pentru noi toate rănile Sfântului Tău Trup. Îndură-Te de mine şi de toţi cei împovăraţi de păcat. Dăruieşte tuturor sufletelor credincioase, atât celor din viaţă, cât şi celor adormite, îndurare, iertare şi viaţă veşnică. Amin!

sâmbătă, 20 iunie 2015

Evenimentele ultimelor timpuri - din jurnalul Evei din Kadarkut (Luni, 25 februarie 2008)
Iată șirul evenimentelor - din jurnalul Evei din Kadarkut:

Eu: Am citit cu atenție de mai multe ori Cartea Revelației și acum, Învățătorul meu, Te întreb: Evenimentele timpurilor de pe urmă se vor petrece în aceeași ordine ca și în Cartea Revelației?

Isus: Totul se va înfăptui așa cum i-am arătat lui Ioan și în aceeași ordine.

Eu: Răpirea celor aleși – așa cum se poate citi în Sfânta Scriptură – va avea loc la sunetul ultimei trâmbițe (1Cor. 15,51-52), încă înaintea domniei Anticristilui și înaintea vărsării celor 7 cupe. Aș mai vrea să întreb, dragul meu Învățător, dacă Marele Avertisment, pe care Sfânta noastră Maică ni-l promite de mult în locurile ei de apariții, va fi mai înainte de răpirea celor aleși?

Isus: Marele Avertisment precede răpirile, mulțumită milostivirii, răbdării și iubirii Tatălui Meu. Ca urmare a acestuia, vor fi mult mai mult convertiți, oameni cu sufletul curat pe care îi vom răpi.

Eu: Isuse al meu, aș mai întreba, de ce încercări vor avea parte, mai înainte, cei care, în marea Ta îndurare, îi vei răpi?


Isus: Răspunsul la această întrebare este acolo în Sfânta Scriptură, în Cartea Revelației, citiți cele șapte trâmbițe.

Eu: Acum Isuse al meu, voi încerca să scriu, cu ajutorul Bibliei, șirul evenimentelor ultimelor timpuri, însă doar schematic:

1. Marele Avertisment, Marea Minune (din profețiile Sfintei Fecioare)

2. Va începe pedeapsa celor șapte trâmbițe (Cartea Revelației) 
3. Învierea morților (Tes 3,16) și răpirea celor aleși la sunetul ultimei trâmbițe. (1Cor 15, 51-52) 
4. Începe vărsarea celor șapte cupe: marea pedeapsă a pământului (Cartea Revelației). Între timp Mielul nuntește în Rai cu sfinții înviați și cu cei răpiți. În acest răstimp, asupra oamenilor lăsați pe pământ, va domni anticristul (falsul profet) care este omul bestiei (al satanei). 
Va însemna oamenii pe frunte, sau pe mână și va fi o mare prigoană a creștinilor. Începe vărsarea celor șapte cupe care produce bube, transformarea râurilor și mărilor în sânge, război, întuneric, tunete, fulgere, cutremure. Prin intermediul suferinței și a morții, sufletul multor oameni se va purifica și vor ajunge în Rai.
5. Isus îl învinge pe anticrist și îl prăvălește în lacul de foc și un înger îl înlănțuiește pentru o mie de ani. 
6. Pe pământul purificat, va începe domnia de o mie de ani a lui Cristos: Noua lume. Isus îi readuce pe pământ pe cei răpiți. Martirii care nu s-au închinat în fața statuii bestiei (a satanei) învie și vor domni o mie de ani împreună cu Cristos. Aceasta este prima înviere. Ceilalți morți vor învia când se vor încheia cei o mie de ani. Până atunci, sufletul lor așteaptă învierea în Rai, în purgator sau în iad.
7. După o mie de ani, satana este eliberat care-i adună pe oameni la luptă împotriva sfinților, dar Dumnezeu îi prăvălește în lacul de foc pentru veșnicie. 
8. Judecata de apoi: Toți morții învie. Cei care nu au fost scriși în Cartea Vieții, vor fi prăvăliți pe veci în lacul de foc și pucioasă. Pe sfinți îi așteaptă o Viață Veșnică fericită. 
9. Ierusalimul Ceresc : Noul Ierusalim se pogoară din Ceruri. Un oraș construit din aur pur. Nu există Templu în el, deoarece Mielul este templul. Din tronul lui Dumnezeu izvorăște Apa Vieții, iar pe cele două maluri sunt Pomii Vieții care rodesc în fiecare lună.

Eu: Isuse al meu! Am interpretat bine șirul evenimentelor? 

Isus: Exact în acest fel și timp se vor petrece evenimentele. Voi fi cu voi în vecii vecilor. Și pe cei rămași aici îi voi aștepta cu mare dragoste, pentru a se purifica în furnalul (cuptorul) suferințelor și să câștige viața veșnică. Aș vrea să îi salvez pe toți.

Rugăciune de dimineață (Arsenie Boca)


Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă ca astăzi toată ziua să mă lepăd de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac și astfel, tinând la mine, să Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea Preâsfantului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul.

Doamne, Cel ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tină pe ochii minții, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind în noi inimile noastre și toate împreună au făcut temnița în care Te ținem bolnav, flămând și fără haină, așa risipind în deșert zilele noastre, umbriți și dosădiți până la pământ.

Doamne, Cel ce vii intre oameni în taină, ai milă de noi și pune foc temniței, aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre și fă lumină sufletelor noastre. 

Doamne, Cel ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, vino și Te sălășluiește întru noi, împreună cu Tatăl și cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfant se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea rămân neputincioase.

Doamne, Cel ce vii în taină, ai milă de noi, căci nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvârșiţi și cât ești de aproape de sufletele noastre și cât ne depărtăm noi prin păcatele noastre.

Ci luminează lumina Ta peste noi, ca să vedem lumina prin ochii Tăi, să trăim în veci prin viața Ta. Lumina și Bucuria noastră, slavă Ție! Amin.