mesajul

sâmbătă, 16 ianuarie 2016

COROANA ÎNGEREASCĂ A LUI DUMNEZEU ȘI A MARIEIORIGINEA CEREASCĂ A COROANEI ÎNGEREȘTI
A LUI DUMNEZEU
ȘI A MARIEI, TRANDAFIRUL TAINIC


Maria Rosa a primit revelații speciale, care explică multe mistere din cartea Apocalipsei, ultima carte a Bibliei, de neînțeles chiar și pentru teologia modernă. Dar Maria Rosa a fost privilegiată cu explicații speciale date de către Isus, pentru că vremurile sunt aproape și trebuie să ne pregătim. Vizionara arată că pentru capitolul 20 din Apocalipsă a primit una dintre cele mai importante revelații.
Maria Rosa spune: L-am întrebat pe Domnul care a fost îngerul care a coborât din cer cu cheia abisului și cu un lanț mare în mână. Domnul a răspuns: „El este liderul îngerilor, Arhanghelul Mihail, care în curând va cufunda pe Satana și toți demonii săi în iad, dar pentru a face acest lucru, El are nevoie de rugăciunile voastre și mai ales de recitarea zilnică a Coroanei îngerești a lui Dumnezeu și a Mariei”. Vizionara a văzut pe Arh. Mihail lângă Isus și pe Maria cu mâinile pline de trandafiri roșii și cu o coroană strălucitoare în mâna dreaptă. Arh. Mihail i-a dat coroana strălucitoare și ea a simțit îndată o mare căldură în mâinile sale, ca și cum ar fi fost fierbinte. Isus continuă: „Am venit să aduc foc pe pământ....
Cu această coroană voi aprinde focul mistic de pe pământ și mulți vor suferi o transformare mistică, dintr-o inimă rece într-o inimă pasionată de misterele mele, de misterele Mariei și ale îngerilor mei sfinți. Veți afla ce vor face pentru voi cei șapte arhangheli și cum vor apăra Biserica mea în una dintre ultimele atacuri ale lui Satan.”
După ce Isus a terminat de vorbit, Maria a răspândit asupra lumii mii și mii de petale de trandafiri roșii, pe care i-a avut în brațe, ca un ultim dar pentru umanitate.
Apoi a luat cuvântul Arhanghel Mihail care a dictat cuvânt cu cuvânt 21 de promisiuni divine pentru aceia care vor recita Coroana Îngerească pentru ultimele timpuri.


Vizionara Maria Rosa explică valoarea promisiunilor Coroanei Îngerești
(interviu acordat lui Antonio Norrito, președintele Noii Mișcări Populare)

-Maria Rosa, de ce Domnul a dat acestă nouă Coroană Îngerească prin intermediul Arh. Mihail? Nu era de ajuns ceea ce se ruga poporul lui Dumnezeu până acum?
-Voi explica: Această nouă Coroană Îngerească are caracteristicile speciale pentru a combate răul în toate formele sale: dezastre, accidente, boli, infestări de obiecte și case. Această rugăciune obține protecția îngerească și realizarea celor 21 de promisiuni cerești. Puterea lui Dumnezeu se manifestă în splendoarea sa pentru că toți creștinii trebuie să fie pregătiți cu o inimă plină de iubire și credință la venirea Sa. El nu vrea creștini distrați, enervați, plictisiți, interesați de moda lumii și nu de voința lui Dumnezeu, care este suveran peste toți și peste toate.

Cele 21 de promisiuni pentru cel care recită Coroana Îngerească

1. Va fi salvat de toate pedepsele și va fi scutit de prima moarte în timpul celei de a șaptea peceți din Apocalipsă.
2. Se va număra printre cei salvați și cei aleși. Cei care poartă semnul distinctiv al Coroanei Îngerești, semn al coroanei spirituale a adevăratului devotament față de Dumnezeu, la momentul crucial al marii pedepse, vor fi ridicați de către îngeri și duși în locuri sigure.
3. Cine se va ruga Coroana Îngerească, îl la vedea pe Isus venind pe norii cerului. Conform spuselor vizionarei, Isus va fi văzut venind pe norii cerului de către generația născută după 1940.
4. Cine se va ruga Coroana, va avea o protecție specială din partea celor 7 arhangheli în timpul Apocalipsei.
5. Cine se roagă Coroana, va învinge orice fel de diavol: de pământ, de apă, de foc, de aer, din subsol.
6. Va fi parte a Ierusalimului ceresc, care va coborâ la Dozule, loc care a devenit surd la apelurile lui Dumnezeu, care a cerut înalțarea unei cruci, prin vizionarele Madeleine și JNSR. Ferice de cei care au construit mici cruci glorioase în orașul lor, pentru că Domnul va arăta îndurare față de aceste locuri.
7. Nu va pierde credința în Cristos și în Biserica Catolică.
8. Va elibera din Purgator 21 de rude, care se vor putea bucura de Paradis.
9. Va salva din mâinile diavolului 21 de rude legate prin viciu, ateism și necredință.
10. Îl va ajuta pe Domnul să îi salveze pe drepții din alte religii.
11. Îl va ajuta pe Domnul și îngerii săi să reînnoiască fața pământului.
12. Se referă la cei care doresc să primească ungerea Regală.Vor primi toate darurile celei de-a doua Rusalii.
13. Va primi din mâinile Sf. Fecioare Maria, Coroana cu titlu nobiliar.
14. Va primi o protecție îngerească suplimentară în timpul celor 3 zile de întuneric, când demonii vor curge ca lupii însetați de sânge în căutarea sufletelor pierdute sau cu credința slabă. Va primi în plus, față de protecția îngerului păzitor, protecția celor 7 arhangheli ai Apocalipsei.
15. Cine se va ruga cu încredere și dragoste, se va vindeca de propria boală și va obține harul vindecării și pentru alții.
16. Domnul își extinde protecția și asupra bunurilor noastre și a celor dragi. Celui care se roagă Coroana, Domnul îi va proteja casa, pe oamenii care trăiesc în ea și bunurile materiale nu vor fi furate de nimeni.
17. Va primi revelații speciale pentru a înțelege Biblia și ultimele evenimente, pentru a nu fi confuz și a nu fi cuprins de frică.
18. Va evolua pe scara spirituală și va cunoaște secretele pe care Domnul le revelează doar prietenilor Săi.
19. Va deveni prieten cu îngerii și arhanghelii și va vedea cine îi sunt sfinții patroni.
20. Cine va face cunoscută Coroana Îngerească, va fi înscris în CARTEA DE AUR A VIEȚII cu titlu special de noblețe.
21. Cine va răspândi Coroana altor națiuni, va primi un loc special în NOUL IERUSALIM CERESC, și printre noii REGI ai pământului reînnoit.


Coroana îngerească a lui Dumnezeu şi a Mariei, Trandafirul Tainic

Acest rozar este compus din 49 de boabe mici împărţite în 7 grupe, separate de 7 boabe mari. Se spune astfel:


În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin !

O, Dumnezeule vino să mă salvezi cu îngerii tăi. Doamne, grăbește-te să mă ajuți.

Pe cruce: Crezul...

Pe prima bobiţă în formă de trandafir: Tatăl nostru...

Pe următoarele 3 bobiţe :

- Bucură-te Marie.... – pentru a obține mai multă credință

- Bucură-te Marie.... – pentru a obține mai multă speranță

- Bucură-te Marie.... – pentru a obține mai multă iubire 

Pe ultima bobiţă din cele 5: Slavă Tatălui... 

Primul grup
-Pe bobiţa mare : Sfinte Arhanghel Mihail, ”Cine este ca Dumnezeu?”, îndrumă-ne spre umilinţă pentru a lupta împotriva demonului mândriei, astfel încât să devenim asemenea lui Isus Euharistic, blânzi şi smeriţi cu inima, ca să aparţinem Împărăţiei Sale. Amin.

-Pe cele 7 bobite mici : O Marie, Regina Îngerilor, mijloceşte pentru noi la Domnul, pentru a pregăti venirea Sa glorioasă împreună cu fiii Săi devotaţi însemnaţi cu Pecetea Domnească a Duhului Sfânt, Mirele Tău Divin. Amin.

Al doilea grup

- Pe bobiţa mare : Sfinte Arhanghel Gabriel, ”Puterea lui Dumnezeu”, învaţă-ne să dăruim cu generozitate, pentru a lupta împotriva demonului zgârceniei, astfel încât să devenim asemenea lui Isus, Dătătorul vieţii veşnice, ca să aparţinem Împărăţiei Sale. Amin.

- Pe cele 7 bobite mici : O Marie, Regina Ingerilor.....

Al treilea grup

- Pe bobiţa mare : Sfinte Arhanghel Rafael, ”Medicul lui Dumnezeu”, vindecă-ne de toate bolile şi de toate păcatele necurăţiei, pentru a lupta împotriva demonului necurăţiei, astfel încât să devenim asemeni lui Isus, sfinţi şi curaţi cu inima, ca să aparţinem Împărăţiei Sale. Amin.

- Pe cele 7 bobite mici : O Marie, Regina Îngerilor.....

Al patrulea grup

-Pe bobiţa mare : Sfinte Arhanghel Uriel, Focul lui Dumnezeu”, învaţă-ne să fim răbdători pentru a putea lupta împotriva demonului mâniei, astfel încât să devenim asemenea lui Isus mielul răbdător, ca să aparţinem Împărăţiei Sale. Amin.

- Pe cele 7 bobite mici : O Marie, Regina Îngerilor.....

Al cincilea grup

-Pe bobiţa mare: Sfinte Arhanghel Jehudiel, ”Slava lui Dumnezeu”, călăuzeşte-ne în respectarea poruncilor Dumnezeieşti, pentru a lupta împotriva demonului invidiei, astfel încât să devenim asemenea lui Isus, executanţi desăvârşiti ai Poruncilor Tatălui, ca să aparţinem Împărăţiei Sale. Amin.

- Pe cele 7 bobite mici : O Marie, Regina Îngerilor, mijloceşte pentru noi la Domnul, pentru a pregăti venirea Sa glorioasă împreună cu fiii Săi devotaţi însemnaţi cu Pecetea Domnească a Duhului Sfânt, Mirele Tău Divin. Amin.

Al şaselea grup

-Pe bobiţa mare: Sfinte Arhanghel Zeadkiel, ”Rugăciune către Dumnezeu”, învaţă-ne să fim cumpătaţi, pentru a lupta împotriva demonului lăcomiei, astfel încât să devenim asemenea lui Isus, desăvârşiţi în fiecare acţiune, ca să aparţinem Împărăţiei Sale. Amin.

- Pe cele 7 bobite mici : O Marie, Regina Îngerilor.....

Al şaptelea grup

-Pe bobiţa mare: Sfinte Arhanghel Barachiel,”Binecuvântarea lui Dumnezeu”, călăuzeşte-ne în zel pentru Domnul, pentru a lupta împotriva demonului lenei, astfel încât să devenim asemenea lui Isus, angajaţi să facem voia Tatălui, ca să aparţinem Împărăţiei Sale. Amin.

- Pe cele 7 bobite mici : O Marie, Regina Îngerilor, mijloceşte pentru noi la Domnul, pentru a pregăti venirea Sa glorioasă împreună cu fiii Săi devotaţi însemnaţi cu Pecetea Domnească a Duhului Sfânt, Mirele Tău Divin. Amin.

Să ne rugăm:
O, Doamne Atotputernic, care Te înfăţişezi umil în Sfânta Euharistie, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, Trandafirul Tainic şi a celor şapte Arhangheli ai Tăi, care zi şi noapte Îţi aduc laudă în faţa tronului Tău Sfânt, Te rugăm dăruieşte-ne cele 7 sfinte virtuţi creştine, pentru ca prin mirungerea domnească să ne întăreşti sufletele astfel încât să putem depăşi toate cauzele relelor şi asigură-ne mereu binecuvântarea Ta Dumnezeiască, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.