mesajul

vineri, 22 septembrie 2017

Scrisoarea Episcopilor catolici despre apărarea familiei și căsătoriei
20.09.2017, Iași (Catholica) - Reuniți la Iași pentru sesiunea de toamnă a Conferinței Episcopale Române, Episcopii romano-catolici și greco-catolici au semnat următoarea scrisoare pe tema familiei și căsătoriei:
Dragi frați și surori în Cristos,
Cu spirit profetic, vizionara de la Fatima, sora Lucia dos Santos, în 1981, cu ocazia fondării Institutului Ioan Paul al II-lea din Roma, dedicat studiilor pe tema căsătoriei și a familiei scria: „bătălia finală dintre Dumnezeu și împărăția satanei va fi pentru căsătorie și familie. Nu vă fie teamă”, a adăugat ea, „căci oricine lucrează pentru sfințenia căsătoriei și a familiei va avea mereu de suferit și se va lovi de tot felul de împotriviri, căci familia este chestiunea decisivă”, dar cu multă speranță sora Lucia încheia „dar Ea îi va zdrobi capul”. Astfel sora Lucia lega de devoțiunea la Inima neprihănită a Mariei lupta pentru apărarea familiei de orice rău, dar și victoria asupra asalturilor satanei.
În ultimele decenii asistăm în Europa și în lumea întreagă la un adevărat atac asupra instituției familiei și a căsătoriei, un război subtil dus paradoxal în numele libertății, al unei libertăți greșit înțelese care răstălmăcește semnificația termenilor de căsătorie și de familie. Gravitatea vine din faptul că se atentează astfel la temeiul creației, cu adevărul despre relația dintre bărbat și femeie, despre transmiterea vieții, despre educația copiilor. Cum oare noi Episcopii din România să nu ne exprimăm îngrijorarea față de apărarea căsătoriei și a familiei?
Salutăm cu mare speranță inițiativele din societatea civilă, a numărului mare de asociații și fundații care s-au grupat pentru a apăra căsătoria și familia. Le încurajăm și le susținem cu rugăciunea noastră. În această rugăciune punem și Referendumul care probabil se va ține în viitorul apropiat, octombrie-noiembrie, și care vizează modificarea articolului 48 din Constituția României. Ne exprimăm acordul pentru înlocuirea expresiei „uniune liber consimțită între soți” cu „uniune liber consimțită între un bărbat și o femeie” în viitoarea Constituție a României, considerând-o ca o necesară măsură de ocrotire a căsătoriei și a familiei.
Le cerem tuturor credincioșilor și oamenilor de bunăvoință din întreaga societate să susțină acest demers acasă, la muncă, oriunde au ocazia de a se întâlni cu prieteni, rude, cunoscuți. Propunem aceasta ca pe o formă de apostolat și ca pe o puternică mărturie de recunoaștere și promovare a frumuseții căsătoriei și familiei așa cum a voit-o Dumnezeu și un răspuns dat campaniei subtile de distrugere a căsătoriei. Încredințăm ocrotirii Inimii neprihănite a Mariei întreaga operă de susținere a familiei cu speranța că și România se va alătura statelor europene care au introdus în Carta lor fundamentală precizarea cu privire la căsătoria dintre un bărbat și o femeie.
Le cerem preoților ca până la sfârșitul lunii octombrie, dedicată sfântului rozariu, în fiecare duminică să recite rugăciunea: „Sub ocrotirea ta alergăm, sfântă Născătoare de Dumnezeu, nu ne disprețui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuiește oricând de toate primejdiile, Fecioară slăvită și binecuvântată. Amin.” (Episcopii catolici din România)

joi, 21 septembrie 2017

Muntele Sfintei Treimi - septembrie 2017

2017 - ANUL PREAMĂRIRII – SEPTEMBRIE
“MĂRIRE ŢIE DOAMNE, RECUNOŞTINŢĂ ŢIE DOAMNE PENTRU TOATE,
CHIAR ŞI PENTRU HARURILE PE CARE NU LE ÎNŢELEGEM!”
A 156-a întâlnire de rugăciune lângă Nuşfalău pe Muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să citim Faptele Apostolilor și să analizăm prin câte au trecut apostolii din iubire față de Dumnezeu.
Mottoul lunii: „Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu!”
(Rom. 8, 28)
Intenţia comună de rugăciune: cum în această lună sărbătorim aniversarea carismei unității să oferim totul ca să se nască unitatea între conducătorii lumii!
Sarcina concretă va fi: să construim unitatea în familia noastră, la locul de muncă și în jurul nostru.

ÎNVĂŢĂTURA PĂRINTELUI BOCSA JOZSEF ÎN PRIMA SÂMBĂTĂ DIN AUGUST

Am cunoscut pe părintele Csilik, mama Eva şi comunitatea de ispăşire în urmă cu 10 ani. Astăzi, venind spre Nuşfalău ne-am amintit primul drum cu autobuzul. Atunci autobuzul nu putea urca pe munte şi ne-a lăsat la drumul principal. Până am ajuns la Muntele Sfintei Treimi a venit o furtună mare, care ne-a udat până la piele. Prima încercare a credinţei a fost să putem renunţa fiecare la propriile griji. Această ploaie torenţială nu ne-a prins vara, ci primăvara, dar nimeni nu a păţit nimic. Atunci am întâlnit-o prima dată pe mama Eva. Cuvintele ei le înţelegeam deja greu. Atunci l-am întâlnit pentru prima dată şi pe părintele Csilik. Astfel a luat naştere relaţia noastră. De la ei am primit imboldul să-mi asum cauza ispăşirii. Prin ei au luat naştere întâlnirile de reconciliere din Ungaria. Când am transmis domnului Cardinal intenţia lor de a-l întâlni şi am primit o programare, i-am invitat şi la Vac. Când i-am invitat aveam în minte doar intenţia de a da posibilitate celor din Ungaria să întâlnească comunitatea de ispăşire, fără a fi nevoiţi să facă atâta drum până la Nuşfalău. Dar Cei din Ceruri au plănuit ceva mult mai măreţ. De atunci organizăm în fiecare octombrie aceste întâlniri de reconciliere. La primele întâlniri a fost prezentă şi mama Eva, dar la ultima de anul trecut nici părintele Csilik nu a mai fost prezent – cel puţin nu fizic. La întâlnirea de acum 2 ani a trebuit să-şi adune toate forţele pentru a putea participa. Eu, în locul lui sigur nu aş fi pornit la un drum atât de obositor, fiind aşa bolnav.  
El nu doar a vorbit despre ispăşire, ci a şi trăit-o în special prin această ultimă boală cruntă. A putut trăi ceva asemănător cu Sora Faustina. Aşa putem citi în julnalul ei: „I-am spus Domnului: ”Isuse, azi ofer totul pentru păcătoşi. Lovitura dreptăţii Tale să cadă asupra mea, iar marea Îndurării să ajungă la sufletele păcătoase.” – Domnul mi-a ascultat cerinţa. Multe suflete s-au întors la Domnul, dar eu agonizam sub povara dreptăţii lui Dumnezeu. Simţeam că sunt instrumentul supărării lui Dumnezeu” (927). A fost foarte grea ultima etapă a suferinţei lui mama Eva şi a părintelui Csilik. Moartea i-a ajuns ca o mântuire a trupului. Acum când părintele Csilik nu mai este între noi în mod fizic, mi-a revenit mie sarcina să îmbrăţişez ispăşitorii şi să duc înainte cauza ispăşirii. 
Acum am terminat de scris o carte al cărei titlu este: „Spiritualitatea ispăşirii”. Vrea să prezinte ispăşirea preoţilor, persoanelor cu cunoştinţe teologice, în aşa fel încât o persoană cu intenţii bune şi care nu se consideră prea mare în proprii ochi, să ştie ce este ispăşirea, să ştie unde se află aceasta în tendinţele spirituale, în gândirea generală umană şi cea teologică. Un lucru de care se scandalizează mulţi în privinţa ispăşirii este chiar mânia lui Dumnezeu, despre care este vorba şi în citatul sorei Faustina. Nu-şi pot imagina, consideră că este imposibil, ca în Dumnezeul iubitor să existe mânie. Gândind cu mintea umană, într-adevăr este scandalos să vorbim despre mânie în privinţa lui Dumnezeu. Dar ne putem aminti că şi în Sfânta Scriptură este vorba în multe locuri de mânia lui Dumnezeu. Biblia judecă mânia din om, dar ştie şi despre o mânie sfântă. Din toate astea nu trebuie să tragem concluzia să-L urmăm pe Dumnezeu în mânie, pentru că ar fi o copie malformată. Noi trebuie mai degrabă să ne ferim de mânie. Sau dacă suntem supăraţi să o facem conform proverbului: „Sunt supărat pentru tine şi nu împotriva ta”! Nu avem voie să permitem să se elibereze în noi mânia. În privinţa asta găsim multe atenţionări în Biblie, chiar şi la Isus. În Biblie se spune că mânia nu este treaba omului, ci a lui Dumnezeu. Apostolul Paul spune despre asta: „Nu vă răzbunaţi niciodată singuri, ci lăsaţi loc mâniei lui Dumnezeu, pentru că este scris: A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti! zice Domnul! (Rom 12,19). Mânia nu este treaba omului, ci a lui Dumnezeu.”
Cum este mânia lui Dumnezeu? „În Dumnezeu luptă două sentimente, mânia şi îndurarea (vezi Is 54, 8; Psalmi 30, 6) şi ambele semnalează ataşarea pasionată a lui Dumnezeu faţă de om. Dar în moduri diferite: mânia îşi va găsi definiţia în ultima zi, în Iad; iubirea îndurătoarea va triumfa în mod definitiv în Cer, iar aici pe pământ prin acele pedepse care-l cheamă pe păcătos la convertire. Dumnezeu, în manifestarea mâniei sale nu se comportă în mod uman: El este stăpân asupra sentimentelor sale… Dumnezeu ’este încet la mânie’... şi îndurarea sa este mereu gata a se manifesta… Când Dumnezeu la momentul său pedepseşte şi nu sub influenţa nerăbdării, prin asta îi arată omului caracterul educativ al mâniei sale (Amos 4, 6-11). Şi în Noul Testament mânia rămâne o trăsătură principală a lui Dumnezeu.
Sarcina noastră a ispăşitorilor este să încercăm să ocrotim oamenii de mânia finală a lui Dumnezeu, care poate împinge omul spre osândă. Să ne rugăm ca oamenii să se convertească şi să nu trebuiască să experimenteze această mânie teribilă a lui Dumnezeu. Pedepsele, avertismentele sunt prezente în viaţa noastră din partea lui Dumnezeu, pentru a împiedica mânia Sa finală. Dacă nu învăţăm din cuvintele frumoase, atunci să învăţăm din aceste pedepse şi avertismente. Aceste pedepse şi avertismente sunt nişte bariere în faţa eliberării mâniei lui Dumnezeu.
Privind cu ochi omeneşti, Biblia îl mai caracterizează pe Dumnezeu şi cu alte trăsături negative. Pe lângă mânios şi pedepsitor, îl mai numeşte răzbunător şi gelos. Înţelesul pozitiv al caracterului răzbunător este că răsplăteşte nedreptatea şi face dreptate. Nu acceptă la nesfârşit încălcarea ordinii create de El. Porunceşte stop când consideră El că este potrivit şi nu când vrem noi. Omului materialist, care îşi adună avere fără rost, îi spune: „nechibzuitule, nebunule, încă în noaptea asta îţi vor cere sufletul la socoteală!” Nimeni nu poate evita judecata Sa. Prin faptul că are un caracter gelos înţelegem că ne iubeşte cu o iubire geloasă. Nu acceptă alt iubit pe lângă El, nu permite la nesfârşit să avem alţi dumnezei, care să ocupe  locul Lui în vieţile noastre. Dar aceste trăsături negative vorbesc despre iubirea Sa faţă de noi şi faţă de toţi oamenii.
 În încheiere aş dori să vorbesc în mod pozitiv despre Iubirea lui Dumnezeu. Noi ştim să iubim într-un mod foarte complicat. Dar Dumnezeu o face într-un mod foarte simplu. În cel mai simplu mod ni-L putem imagina pe Dumnezeu ca pe un tată, care are un fiu. Tatăl iubeşte fiul. Fiul iubeşte tatăl, dar la ei nu sunt două iubiri diferite, ci una. Cu aceeaşi iubire iubeşte Tatăl pe Fiul cu care iubeşte şi Fiul pe Tatăl. Această iubire este totodată natura lui Dumnezeu pe care o stăpânesc totodată trei persoane dumnezeieşti. Când a doua persoană dumnezeiască, Fiul, s-a întrupat, a îmbrăcat natura umană şi a trăit ca om iubirea Sa faţă de Tatăl şi faţă de Spiritul Sfânt. El nu s-a întrupat doar în acel trup uman, care a trăit 33 de ani pe acest pământ, ci s-a întrupat în Euharistie şi în Biserică. Iubirea Sa faţă de Tatăl şi faţă de Spiritul Sfânt le trăieşte şi prin Sfânta Liturghie, prin adoraţia Euharistică şi prin Biserică, trupul Său mistic. Opera mântuirii, mântuirea omului din zilele noastre nu o continuă din Rai, ci prin Sfânta Liturghie, prin Sfântul Sacrament şi prin noi, care suntem membrele trupului Său mistic.
Ispăşirea înseamnă că noi pornim în interiorul nostru intenţia de a ne uni cu Isus şi atunci El poate prin noi să iubească oamenii, să-i salveze de la osândă şi să-i mântuiască. Toate acestea au loc prin oferirile noastre şi prin intenţiile noastre. Astfel are o putere şi valoare mântuitoare fiecare faptă a noastră, munca, suferinţa şi chiar şi respiraţia noastră. În mod special au o putere foarte mare Sfintele Liturghii şi adoraţiile Euharistice. Putem purta o permanentă conversaţie de iubire cu Isus şi prin Isus cu Tatăl Ceresc şi cu spiritul Sfânt. Putem fi o antenă, care radiază iubirea Sfintei Treimi către oamenii din jurul nostru. Să spunem des: Te iubesc Isus, Te iubesc Tată Ceresc, Te iubesc Spirit Sfânt! Această conversaţie de iubire poate avea diverse forme: Rozarul Îndurării divine, alt rozar îndrăgit de noi sau o rugăciune scurtă, precum: „Isus, Maria, Iosif vă iubesc, vă rog să salvaţi sufletele!” Dar este important ca toate acestea să nu le spunem ca un robot, ci să le umplem de iubirea noastră. Esenţa este să permitem ca Iubirea lui Dumnezeu să se reverse prin noi, care uneori poate fi şi dureroasă, cum au fost durerile mamei Eva şi a părintelui Csilik în ultima etapă a vieţii, când au luptat cu acea boală cruntă. Cel mai important este să oferim totul, să ne unim cu Dumnezeu pentru salvarea sufletelor. Astfel devenim adevăraţi ispăşitori!    

Temă de casă pentru luna septembrie:
“DOAMNE AJUTĂ-NE SĂ ÎNVĂȚĂM CĂ AVEM VOIE DOAR SĂ IUBIM,
DEOARECE MÂNIA ESTE TREABA LUI DUMNEZEU!!!”

MESAJUL SFINTEI FECIOARE DIN LUNA AUGUST A FOST:
„Dragii mei trandafiraşi albi! Azi am venit între voi din încredinţarea Sfintei Treimi cu mare bucurie şi cu iubirea mea maternă. Vă mulţumesc copiii mei că în această căldură mare şi vreme de încercări aţi acceptat sacrificiul. Azi este o sărbătoare unică: a şaptea aniversare a carismei deplinătăţii şi sfinţirea mormântului părintelui Csilik. Vă rog să vă deschideţi inimile pentru primirea harurilor. Acceptaţi şi oferiţi toate greutăţile şi durerile, în primul rând pentru propria voastră purificare. Trăiţi astfel, încât să rămâneţi în stare de har prin sfânta spovadă. Copiii mei, azi puteţi simţi şi experimenta o mică parte din Purgator din cauza căldurii mari. Toate astea se întâmplă cu permisiunea lui Dumnezeu pentru ca să vă daţi seama că trăiţi în ultimele timpuri. Acum este timpul marii purificări şi a încercării dure. Voi nu vă temeţi micuţii mei pentru că Eu sunt cu voi şi împreună cu voi mă rog pentru pacea din lume. Aşezaţi în fiecare zi în Sfântul Sânge a lui Isus şi în Sfintele Lacrimi ale Fecioarei Maria pe voi înşivă, familia voastră, Biserica, Muntele Sfintei Treimi, întreaga lume, natura şi vremea, pentru că astfel veţi avea parte de ocrotire deplină şi se va întâmpla cu voi doar ceea ce permite Dumnezeu. Nu uitaţi că Eu mă bucur pentru voi şi vă iubesc. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea Mea.
Sfânta Treime vă binecuvântează prin Mine cu harul umilinţei şi al fidelităţii!!!”

A FOST MESAJUL SFINTEI FECIOARE DE ZIUA LUI SFÂNTA MARIA MARE
„Copiii mei! Azi Eu v-am chemat aici ca să fim împreună. Vreau să vă fac părtași la un har unic. Veți primi în inimile voastre darul dumnezeiesc de care aveți nevoie în cursul vieții voastre. Rugați-vă și ispășiți ca să fiți statornici pe calea lui Dumnzeu pînă la capăt. Satan este puternic și vrea să intre în lucrurile aparent bune. Dacă vă rugați astfel ca rugăciunea voastră să devină o conversație cu Dumnezeu, veți primi lumina Spiritului Sfânt legat de ce trebuie să faceți in anumite situații. Copilașii mei, dacă simțiți că vreți să fiți ai Mei, luați în serios mesajele Mele. Veniți și în fiecare lună pe data de 13 la ora 15 și ispășiți, rugați-vă în acest loc de pelerinaj. Vreau ca lumina și speranța să nu se stingă niciodată în inimile voastre. Rugați-vă împreună cu Isus din voi ca harul să se reverse prin voi asupra lumii întregi. Să rămâneți în rugăciune chiar și noaptea până simțiți că Dumnezeu vă cere. Fiți curajoși și statornici pe această cale, căci Dumnezeu vrea să se glorifice în voi.
Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea Mea.

Privire în viitor pentru luna octombrie 2017
·      În luna septembrie programele de ispăşire vor avea loc în zilele de 1 – 2 – 3 şi 7, de la ora 13.                                       
·      Sfânta Liturghie se celebrează în continuare în biserica din Nuşfalău în jurul orei 15! Excepţie face prima duminică, în această zi Sfânta Liturghie se ţine înainte de program, de la ora 12.
Mesajele  de la Nuşfalău  în limba română  le găsiţi pe internet  la adresa :www.muntelesfinteitreimi.ro,

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,    inf. 0760-739-518

duminică, 17 septembrie 2017

Cand vor veni Marele Avertisment, al Treilea Razboi Mondial si pedepsele

WILLIAM COSTELLIA – SE ADRESEAZĂ COPIILOR LUI DUMNEZEU

15 Septembrie 2017

Dragi copii ai lui Dumnezeu,
Multe suflete sunt neliniştite de venirea Avertismentului, al celui de-al Treilea Război Mondial şi pedepsele timpurilor de acum.

Cum se raportează la ceea ce a fost revelat în Cartea lui Daniel şi în Apocalipsa Sfântului Ioan?

Aşadar,
nu fiţi tulburaţi de multele mesaje care pretind că Avertismentul este aproape – acest lucru fiind adevărat, însă trebuie să fie date mai multe semne înainte ca acest eveniment să aibă loc. Vă rog, notaţi:

Vine mai întâi Marele Război.

Orientul Mijlociu cu Iran, Israel şi alte naţiuni.

Războiul în Europa şi invazia din Rusia.

Războiul în Asia – Nord, Coreea de Sud, implicate fiind China, Rusia şi S.U.A.

Atacul asupra Statelor Unite.

Războiul în America de Sud.

Atacul asupra Japoniei; asupra Australiei.

Între timp, vor erupe mari vulcani şi pământul se va cutremura în multe locuri.

Colapsul sistemului economic şi monetar.

Apariţia Anticristului.

Apoi va veni Avertismentul, după ce papa fuge de la Roma, dar înainte de asta, va avea loc schisma in Biserică.

Toate acestea vor avea loc înainte de Avertisment.

Din acest motiv, Isus ne dezvăluie că trebuie să ne pregătim căminele. Trebuie să ne pregătim hrană şi apă. Unde este posibil, să ne mutăm la ţară (în zone rurale şi agricole), unde să puteţi cultiva propria hrană şi să aveţi locuri de refugiu. Aici se va celebra Sfânta Liturghie, ca şi în Casele de Rugăciune din întreaga lume. Vor deveni Catacombele Timpurilor de pe urmă, unde credinţa va supravieţui în timpul Marii Prigoane a Bisericii de către Anticrist.
Atunci, în Biserica Unică Mondială şi a Guvernului Unic Mondial, al Semnului Bestiei, microcipul va fi implantat sub piele, pe mână sau la frunte.

Acestea se vor sfârşi cu cometa şi cu răpirea.

Vor începe cele trei zile de întuneric şi apoi A Doua Venire a lui Isus Cristos. Amin.

Sursa: http://littlepebble.org/2017/09/16/william-costellia-to-the-people-of-god-15-september-2017/

luni, 11 septembrie 2017

Mesajul Domnului Isus dat Emiliei in 7 septembrie 2017

Adorație Euharistică, ora 14,30.

Draga mea copilă mult iubită, sunt fericit că ești aici cu Mine acum, în aceste clipe, și că mă iubești sincer; văd în suflet dorința ta arzătoare să îndeplinești cu mare drag cerințele Mele.
Îți mulțumesc, draga Mea copilă, și te iubesc foarte mult.
Știi că eu vă iubesc pe toţi foarte mult, chiar și pe aceia care nu Mă iubesc, nu Mă acceptă, nu vor să audă de Mine și nu vor să-și salveze sufletele, de aceea copila Mea cea dragă, după cum ai simțit sunt foarte trist și îngrijorat, Eu, împreună cu Tatăl Ceresc și cu Mama Mea cea dragă, care suferă cumplit și plânge întruna.
În curând va pleca, după cum ți-am mai transmis și în mesajele anterioare, cu inima plină de durere și zdrobită de răutățile oamenilor și de toate sufletele care se vor osândi din propria voință și vor suferi cumplit în focul iadului.

Am întrebat: Isus, ce se va intîmpla la noi în țară?

După cum știi și ți-am mai transmis în mesajele anterioare, acest guvern, influențat și condus de forțele malefice, va cădea în curând.
Se vor da în vileag unii pe alții, unii pe alții se vor afunda și vor cădea cu toții.
Se apropie sfârșitul lor … după acum ți-am mai transmis, în curând va cădea și va fi închis liderul lor și atunci, îngroziți și speriați, vor ceda puterea și foarte mulți vor fugi din țară de frică, unii definitiv.
Pregătește-te de misiunea ta.
Îndeamnă-i pe oameni la unitate, respect și iubire între toți semenii.
Dezbinarea nu este pe placul Meu ... Vreau să vă uniți cu toții împotriva răului, să luptați pentru dreptate și adevăr și să nu vă mai aplecați capul la minciuni, ură, dezbinare și nedreptate.
Uniți-vă în special în rugăciune, formați cât mai multe grupuri de rugăciuni în toată țara.
Rugați-vă în special pentru România, pentru că se află în pericolul de a fi destrămată … și foarte curând va începe o adevărată Revoluție, unde vor muri mii de oameni.
Rugați-vă pentru toate sufletele care vor muri în revoluție ca să le pot salva sufletele de la osânda veșnică.
Pregătiți-vă și faceți provizii de alimente și apă pentru câteva luni … Pregătiți-vă din timp …
Războiul va izbucni în curând și în toată lumea va fi prăpăd … foarte curând după ce va pleca Sfânta Mea Mamă de la Medjugorje, va fi Marele Avertisment (Iluminarea Conștiinței) și vor începe imigranții să facă prăpăd peste tot în lume, după cum ți-am mai transmis … și foarte curând războiul va începe, care este deja pregătit și este pe cale să izbucnească.
Catastrofe naturale vor începe peste tot în lume … Deci, într-un cuvânt, începe Pedeapsa lui Dumnezeu – curățarea și purificarea pământului.
Atenționeză-i pe oameni din nou, transmite toate mesajele cu mult curaj … și pregătiți-vă sufletele.
Cei drepți și buni să nu se îngrijoreze, să se roage cu mai multă evlavie și iubire pentru toți oamenii, în special pentru aceia care încă nu au cunoscut iubirea lui Dumnezeu, și nu vor să-și salveze sufletele.
Datorită rugăciunilor celor drepți și cu suflet curat, vom salva de la osânda veșnică multe suflete, în special din familiile lor, comunitățile lor. Nu vă îngrijorați, doar rugați-vă, pregătiți-vă și bucurați-vă, pentru că în curând va începe o Nouă Eră de Pace, fericire și iubire.
Lucifer, cu demonii și cu toți aceia care l-au ales pe el, îl slujesc și îndeplinesc planurile lui diabolice, vor fi distruși complet, legați și aruncați în fundul iadului.
Rugați-vă cu evlavie și multă credință … Bucurați-vă, se apropie sfârșitul răului.
Fiți binecuvântați și fericiți.
Rugați-vă. Rugați-vă. Rugati-vă !!!
Îți voi mai transmite.
Vă iubesc pe toți și vă binecuvântez cu multă iubire și pace.

Isus - Regele Universului.


sâmbătă, 9 septembrie 2017

Un nou grup catolic se ridica pentru a apara Biserica


O noua initiativa ii cheama pe catolicii laici sa intervina si sa se implice in promovarea si pastrarea invataturii sociale Catolice autentice in lumea de astazi.

Organizatia se numeste “Serviam” si are ca misiune “conformitatea radicala” cu deplinatatea adevarului cuprins in invataturile Bisericii Catolice.
Noua organizatie are ca scop sa faca accesibila invatatura sociala a Bisericii credinciosilor laici pentru a fi impartasita in viata politica a Statelor Unite, spune presedintele organizatiei, Jason Jones. Acest lucru este necesar pentru a se opune culturii rebeliunii existente in Biserica astazi si – daca e nevoie – prin confruntarea cu cei care se abat de la aceste invataturi ale Bisericii.

“Mireasa lui Cristos, Biserica Catolica, este abuzata”, a spus Jones. “Noi intervenim sa o aparam.”

“Prea multa confuzie exista in Biserica”, spune Jones. “Noi cautam claritatea pentru a risipi ceata inutila care exista.”

“Serviam” este o organizatie de informare formata din activisti care vor sa dea o voce societatii vulnerabile si sa sublinieze invatatura Catolica autentica. (Serviam inseamna in latina “Eu voi sluji.”)

Expresia a fost raspunsul Sfantului Arhanghel Mihail dat lui Lucifer, care I-a spus lui Dumnezeu “Nu voi sluji” atunci cand, conform traditiei Catolice, Creatorul i-a pus pe ingerii Sai sa slujeasca in Imparatia cereasca.

Catolicii deseori folosesc expresia Sfantului Arhanghel Mihail “Eu voi sluji” pentru a-si arata dorinta de a-L iubi si sluji pe Dumnezeu, iar multe scoli, edituri si institutii catolice au aceasta expresie ca motto.

Noua organizatie vrea sa contracareze agenda progresista din Biserica, care pune Omul in centru, nu pe Dumnezeu, din cauza mandriei omenesti. Multi din interiorul Bisericii “cauta sa fie pe placul omului mai degraba in loc sa urmeze invatatura lui Cristos si sa faca voia lui Dumnezeu”.

James Jones este producator de film si activist pro-life. El este increzator ca noua organizatie va fi foarte influenta, importanta, pentru ca ii va face pe cei implicati sa ii sprijine pe cei mai vulnerabili si sa dea o voce celor care nu o au.

Serviam se va opune distrosionarilor invataturii Catolice din partea clericilor, teologilor, invatatilor, politicienilor prin corectie caritabila, fraterna. Ea va lupta impotriva “lupilor in piei de oaie”.

Acest grup Serviam va avea la baza invatatura catolica autentica pentru a contracara distorsiunile multor clerici, teologi, invatati si politicieni care promoveaza o agenda progresista si eretica. De asemenea acest grup ii va reprezenta si pe cei care vor ca biserica lor sa nu mai vorbeasca confuz ci sa dea dovada de mai multa claritate.

“Serviam  se opune " vulpilor imbracate in piei de oaie" cum spune Ioan, " cei care vor sa indeparteze pe catolici de adevar, prin corectie fraterna, caritabila.

“Laicii au un rol mai mare decat cred in trasarea viitorului bisericii noastre si al lumii.”

“Nu putem lasa toate bataliile pe seama episcopilor si a preotilor nostri singuri. Toti Catolicii au responsabilitatea de a se ridica, de a se implica si a apara Biserica in lumea de astazi.”

“Cu alte cuvinte, Catolicii nu se pot ocupa de gradinarit atunci cand lumea este in flacari.”

Site-ul organizatiei este www.serviamusa.org


“Luptati alaturi de noi. Intoarceti-va la Dumnezeu. Faceti Voia Lui. Slujiti-L alaturi de noi. Serviam!”

Sursa: https://www.lifesitenews.com/…/catholic-activist-launches-o…

vineri, 8 septembrie 2017

ISLAMIZAREA EUROPEI

Europa postcreștină: Peste 3.000 de BISERICI vor fi demolate în Franța, Germania și Anglia. În locul lor se construiesc nenumărate MOSCHEI…


Declinul creștinismului practicant în Europa, contracarat în același timp de secularismul maselor și de ateismul militant al elitelor, nu mai este un simplu moft trecător, ci este o certitudine. Cifrele demonstrează că majoritatea în Europa nu mai sunt creștinii, ci sunt cei ce se declară „fără religie”, pe măsură ce ia amploare un alt fenomen pe Bătrânul Continent și anume islamizarea acestuia. Pe măsură ce numărul de credincioși a scăzut constant în ultimele decade, multe temple au fost practic abandonate, în timp ce numărul moscheilor crește simțitor. Pe de altă parte influența creștinilor în politică este tot mai scăzută, în timp ce politicile umaniste de stânga, puternic influențate de lobby-ul LGBT, domină agenda majorității  guvernelor.

Franța – Conform unui raport al Senatului francez, 2 800 de biserici vor fi demolate în Franța, multe din acestea cu o vechime de secole. Decizia a fost luată datorită costurilor de restaurare ce sunt mai ridicate decât cele de demolare.

Deputata Marine le Pen a generat o dispută, spunând că guvernul în loc de a distruge biserici, ar trebui „să demoleze moscheile radicalilor”. Ea a luat poziție ținând cont de un factor ce nu este luat în seamă de majoritatea mediilor de comunicație. O parte din aceste terenuri sunt vândute grupurilor islamiste ce construiesc moschei pe aceste locuri.


De fapt, sute de noi moschei se construiesc în fiecare an în Europa. Acestea dispun de o capacitate pentru sute de mii de tineri musulmani, născuți în Europa sau pentru emigranții recent sosiți. În funcție de legile fiecărei țări, deseori aceste edificii primesc bani din partea guvernelor.

Biserica Angliei, cunoscută în lume ca Biserica Episcopală Anglicană, are 16 000 de biserici în Marea Britanie. Cu creștinismul aflat într-un pronunțat declin, opțiunea administrativă este de a închide 2 000 de temple. În aceste locuri se întâlnesc de obicei mai puțin de zece credincioși, majoritatea acestora fiind de o vârstă înaintată. Acest lucru face neviabile cheltuielile de întreținere a acestor temple, așa că opțiunea este transformarea acestora în „biserici de vacanță” ce se deschid doar în săptămânile de Crăciun și de Paște, când mulți credincioși nominali caută o biserică în virtutea obiceiului.

The Guardian informează că 394 temple creștine sunt disponibile pentru a fi renovate și transformate pentru alte destinații. În unele cazuri acestea au fost transformate în moschei.

În ultimele decade în Germania, peste 350 de biserici au fost închise. Acum, proiectul cunoscutului politician de stânga Joachim Reinig are ca obiectiv „integrarea cât mai rapidă” a miilor de refugiați musulmani ce sosesc în Europa în fiecare săptămână. Conform propunerii, bisericile creștine trebuiesc demolate pentru ca moschei musulmane să fie construite pe respectivele locuri.

Discursul lui Reinig, regizat de ideea multiculturalismului, se bazează pe un raport din 2013, la care el însuși a ajutat  ca să fie redactat, și care identifică o „nevoie urgentă” pentru construcția de moschei în regiune. Conform Senatului din Hamburg, ce a redactat un raport similar pe această temă, ideal ar fi „o moschee în fiecare cartier”. Motivul principal al acestei măsuri ar fi importanta „muncă comunitară” promovată de aceste moschei.


Mesajul Fecioarei Maria din 23 august 2017 către iubita Sa fiică Luz de Maria

 Articolul aici : http://lumina-pentru-suflet.blogspot.ro/2017/09/mesajul-fecioarei-maria-din-23-august.html

joi, 7 septembrie 2017

MESAJUL DOMNULUI NOSTRU CĂTRE WILLIAM COSTELLIA DIN 13 AUGUST 2017

NR. 755

Lumea se află într-o stare reală de criză și aceasta va duce la Marele Război - Cartea lui Daniel și Apocalipsa Sfântului Ioan, ce se va declanșa în fața omului. Statele Unite ale Americii trebuie acum să decidă dacă va provoca distrugerea unei națiuni, pentru ca să-i elibereze pe copiii Mei de sub tiran –lăsați învățaturile lui Dumnezeu din Vechiul Testament să vă facă să înțelegeți. Prin urmare, există un război just, în anumite circumstanțe speciale - Eclipsa este la fel ca acea de atunci când am fost răstignit. Alinierea planetelor va fi văzută în lunile următoare.

WILLIAM: Astăzi după Liturghie, Isus a venit - Maiestuos ca întotdeauna - îmbrăcat în alb pur, cu o eșarfă mare roșie pe umărul Său. El m-a binecuvântat:

DOMNUL NOSTRU: "În Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin."

WILLIAM: Domnul nostru stătea în fața Tabernacolului și apoi s-a mutat la Altar, unde a fost adăpostit în Ciborium, așa cum este expus pentru Adorare. I-am cerut multe lucruri înainte ca El să vină. El m-a salutat, a făcut semnul crucii și a spus:

DOMNUL NOSTRU: "Pacea fie cu tine, iubitul Meu fiu. Lumea se află într-o stare reală de criză și aceasta va duce la Marele Război. Dar reține, războiul din Peninsula Coreeană este doar o parte a acestui Război Mondial - pentru că trebuie să vină războiul în Europa și cel din Orientul Mijlociu - care vor îngropa întreaga lume și va aduce cele patru Mari Puteri ale lumii în conflict, ce va duce la apariția dușmanului lui Dumnezeu și a oamenilor, Anticristul, care va oferi pace lumii - o pace falsă fără Dumnezeu - și tot ceea ce a fost scris în Cartea lui Daniel și în  Apocalipsa Sfântului Ioan va avea loc înaintea omului. Aceasta va conduce apoi la intervenția Mea în treburile omenești, cu Actul Meu de Milă Divină asupra conștiinței omului, pentru a fi iluminat de Duhul Meu Sfânt ".

"Aceasta va duce la stadiul final al purificării, înainte de a Mă întoarce pe Pământ și de a aduce Noul Cer și Noul Pământ, pentru copiii Mei suferinzi".

"Fiul meu drag, "piatră" a Adevărului Divin: Liderii Națiunilor - în special ale Statele Unite ale Americii - trebuie să decidă acum dacă să provoace distrugerea unei națiuni care a încarcerat copiii Mei, pentru a-i elibera de tiranul care conduce această națiune. Dar să știți bine, copiii Mei, această națiune nu este singura țară care își înrobește copiii, sunt multe națiuni care fac acest lucru, în contradicție cu Adevărul cunoscut de oameni, dar care se tem să încerce a contesta acest lucru".
"Lăsați învățătura lui Dumnezeu din Vechiul Testament să vă ajute a înţelege că Dumnezeu a poruncit să anihileze un popor - bărbați, femei și copii - pentru a proteja poporul lui Dumnezeu și veți vedea că uneori, trebuie acționat printr-un act de forță pură pentru eradicarea răului înainte ca acesta să crească și să aducă rău asupra lui, precum și asupra copiilor lui Dumnezeu - acțiune contrară păcii - . Prin urmare, există un război just, în anumite circumstanțe speciale."

"Liderii lumii nu ar fi trebuit să impună sancțiuni asupra națiunilor, acumulând pedepse grele, deoarece aceste națiuni care au pus aceste restricții au provocat noua acțiune militară, ce este necesară, dar naţiunea ce deține puterea militară are o agendă mai complicată ce este ascunsă de ochii oamenilor ".

"Acest lucru se datorează elitelor și globaliștilor care doresc să reducă populația lumii, astfel încât să se formeze o nouă Ordine Mondială - un nou Guvern Mondial și o religie mondială - condusă de Antihrist și de falsul său profet. "

" Fiul meu, lasă să se știe, că eclipsa care va veni în Statele Unite este un semn pentru America că suferințe mari vor veni peste acest continent, deoarece, cu toate că odată a reprezentat o lumină pentru toate națiunile - a încercat să se dezică de Mântuitorului vostru Isus Hristos și astfel SUA, ca Națiune, va cădea, dar se va ridica din nou, după ce a fost trădată și pedepsită. Dumnezeu l-a ales pe Donald Trump să conducă această Națiune, pentru ca să recupereze ceea ce se va pierde în conflictele ce vor urma ".

"Eclipsa este la fel ca și acea de când am fost răstignit. Alinierea plantelor, ce va putea fi văzută în lunile următoare, va arăta că "Femeia încoronată cu cele douăsprezece stele", dând naștere Fiului lui Dumnezeu, a trebuit să fugă în deșert pentru a-l proteja de Dragon și aceasta este un simbol al acestor vremuri, în care vor apărea urâciuni în Templul lui Dumnezeu și Trupul lui Hristos va merge să se ascundă, protejat de Mama Sa – Binecuvântata Mama a oamenilor, Sfânta Mea Mamă - până în momentul când va avea loc A Doua Mea Venire, atunci când omul va fi restaurat la starea lui inițială în Grădina Edenului."

"Pentru ca oamenii să știe că a sosit timpul judecății Mele, milioane de suflete vor fi aduse înaintea Curții Mele pentru Judecată. De aceea, copiii Mei, trebuie să vă pregătiți și să vă rugați, fără încetare. Căci adevărat vă spun, copiii Mei, Eu sunt Dumnezeul Iubirii și al Milostivirii, dar și Unul al Dreptății ".

"Te binecuvântez, fiul Meu, căci Eu binecuvântez toți copiii Mei - atât pe cei buni, cât și pe cei răi - care trebuie să se întoarcă acum la Milostivirea Mea, căci nimeni nu va intra necurat în Împărăția mea".

"Mântuitorul tău, Isus Hristos: în Numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin."

WILLIAM: Isus mi-a vorbit și despre multe alte lucruri.


Capitolul 15

Lupta împotriva lui Amaléc
1 Samuél i-a zis lui Saul: „Pe mine m-a trimis Domnul să te ung rege peste poporul lui, peste Israél. Acum ascultă cuvintele Domnului! 
2 Aşa vorbeşte Domnul Sabaót: «Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amaléc împotriva lui Israél când a stat înaintea lui la ieşirea sa din Egipt. 
3 Acum mergi şi loveşte-l pe Amaléc, nimiceşte tot ceea ce are! Să nu-ţi fie milă şi să dai morţii bărbat şi femeie, copil şi sugar, bou şi oaie, cămilă şi măgar!»”.
4 Saul a chemat poporul şi l-a numărat la Teláim: erau două sute de mii de pedestraşi şi zece mii de oameni din Iúda. 
5 Saul a mers până la cetatea lui Amaléc şi a pus [oameni] la pândă în vale. 
6 Saul le-a zis chenéilor: „Mergeţi, îndepărtaţi-vă şi ieşiţi din mijlocul lui Amaléc, ca să nu vă nimicesc împreună cu el! Căci voi aţi arătat îndurare faţă de fiii lui Israél când au ieşit din Egipt”. Şi chenéii au plecat din mijlocul lui Amaléc.
7 Saul l-a bătut pe Amaléc de la Havilá până la Şur, care este aproape de Egipt. 
8 L-a prins viu pe Agág, regele lui Amaléc, şi a nimicit tot poporul prin ascuţişul sabiei. 
9 Saul şi poporul l-au cruţat pe Agág şi ceea ce era mai bun din turmă şi din cireadă, animalele grase şi mieii: tot ceea ce era mai bun nu a vrut să le nimicească. Dar orice lucru prost şi slab, pe acelea le-a nimicit.
10 Domnul i-a vorbit lui Samuél: 
11 „Îmi pare rău că l-am pus pe Saul rege. A încetat să mă urmeze şi nu a împlinit cuvintele mele”. Samuél s-a întristat şi a strigat către Domnul toată noaptea.
12 Samuél s-a sculat dimineaţa [ca să meargă] în întâmpinarea lui Saul. Însă i s-a spus lui Samuél: „Saul a mers la Carmél şi, iată, a ridicat mâna, a înconjurat, a trecut mai departe şi a coborât la Ghilgál”. 
13 Samuél s-a dus la Saul, iar Saul i-a zis: ,,Fii binecuvântat de Domnul! Am împlinit cuvântul Domnului”. 
14 Samuél a zis: „Ce este zgomotul acesta de turmă în urechile mele şi zgomotul de cireadă pe care îl aud?”. 
15 Saul a răspuns: „Le-au adus de la Amaléc deoarece poporul a cruţat ce era mai bun din turmă şi din cireadă ca să-i aducă jertfă Domnului Dumnezeului tău; restul l-a nimicit”.
16 Samuél i-a zis lui Saul: „Stai şi-ţi voi spune ce mi-a zis Domnul în timpul nopţii!”. Saul i-a zis: „Spune!”. 
17 Samuél i-a zis: „Oare nu când erai mic în ochii tăi ai devenit conducător peste triburile lui Israél? Domnul te-a uns rege peste Israél. 
18 Domnul te-a trimis pe cale, zicând: «Du-te şi nimiceşte-i pe păcătoşi, pe Amaléc; luptă împotriva lor până îi vei nimici!». 
19 Pentru ce nu ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai năpustit asupra prăzii şi ai făcut ce este rău înaintea Domnului?”. 
20 Saul i-a răspuns lui Samuél: „Am ascultat glasul Domnului! M-am dus pe calea pe care m-a trimis Domnul. L-am adus pe Agág, regele lui Amaléc, şi l-am nimicit pe Amaléc; 
21 dar poporul a luat din pradă oi şi boi, cele mai bune din cele consacrate spre jertfă Domnului Dumnezeului tău la Ghilgál”. 
22 Samuél i-a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului?
Iată, ascultarea este mai bună decât jertfele şi supunerea, mai bună decât grăsimea berbecilor.
23 Căci răzvrătirea este ca păcatul ghicitoriei şi încăpăţânarea, ca nelegiuirea şi închinarea la idoli.
Pentru că te-ai îndepărtat de cuvântul Domnului, şi Domnul te îndepărtează: nu vei mai fi rege!”.
24 Saul i-a zis lui Samuél: „Am păcătuit, căci am încălcat porunca Domnului şi cuvintele tale; m-am temut de popor şi am ascultat de glasul lor. 
25 Acum, te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine ca să mă închin Domnului!”. 
26 Samuél i-a zis lui Saul: „Nu mă voi întoarce cu tine! Pentru că te-ai îndepărtat de cuvântul Domnului, şi Domnul te-a îndepărtat: nu vei mai fi rege peste Israél”. 
27Samuél s-a întors ca să plece, iar Saul l-a apucat de poala mantiei şi ea s-a rupt. 
28 Samuél i-a zis: „Domnul rupe astăzi domnia lui Israél de la tine şi o dă altuia mai bun decât tine. 
29 Cel care este gloria lui Israél nu se dezminte şi nu-i pare rău. Căci el nu este om ca să-i pară rău”. 
30 Saul i-a zis: „Am păcătuit! Acum, te rog, arată-mi respect în faţa bătrânilor poporului meu şi în faţa lui Israél: întoarce-te cu mine ca să mă prostern înaintea Domnului Dumnezeului tău!”. 
31 Samuél s-a întors după Saul, iar Saul s-a prosternat înaintea Domnului.
32 Samuél i-a zis: „Adu-l la mine pe Agág, regele lui Amaléc!”. Agág a înaintat vesel spre el, căci zicea: „Cu siguranţă s-a îndepărtat amărăciunea morţii”. 
33 Samuél i-a zis: „După cum sabia ta le-a lăsat pe femei fără copii, tot aşa şi mama ta va fi lăsată fără copii între femei”. Samuél l-a ucis pe Agág înaintea Domnului la Ghilgál.
34 Samuél a plecat la Ráma, iar Saul a urcat acasă la Ghibéea lui Saul. 
35 Samuél nu s-a mai dus să-l vadă pe Saul până în ziua morţii sale. Samuél îl plângea pe Saul, pentru că Domnului i-a părut rău că îl făcuse pe Saul rege peste Israél.