mesajul

vineri, 29 aprilie 2016

Mesajul dat de Isus, în data 6 martie 2016, prin Maria Julianna

6 martie 2016, acasă, Domnul Isus spune...

Dragii Mei copii! Urmează asupra voastră evenimente foarte triste. Nu faceți planuri! Din nefericire, ceea ce vine, trebuie să se împlinească, nu mai poate fi amânat. Acum voi curăți pământul și în el și Biserica Mea.

Copiii Mei. Eu cer de la voi un singur plan de viață: să trăiți în permanență pregătiți. Fiți pregătiți pentru moarte, pentru ca, în orice moment viața vă este luată, să puteți sta în fața scaunului Meu de judecată și să vă pot primi în lăcașul veșnic.

Copiii Mei, faceți binele, atât cât mai aveți timp, în primul rând cu frații voștri de credință, pentru ca datorită vouă să preamărească Numele Meu. Nu vă întristați și nu vă răzvrătiți din cauza acelor evenimente tragice și triste care sunt pe punctul de a se înfăptui. Permit toate acestea, deoarece prin încercări, se va dovedi cine este credincios și cine nu.

Copiii Mei! În timpul prigoanei, toată rânduiala de acum se va da peste cap. Va rămâne doar una singură: harul iluminator al Duhului Sfânt, cel care scrie în inimile voastre legile Mele și, toți cei care le vor ține se mântuiesc. Trăiți pregătiți de moarte, deoarece doar prin ținerea legilor Mele și a sfintei curății vă pot salva, chiar dacă sunt Atotputernic, dar respect voința voastră liberă. Dacă trăiți astfel împliniți sfântul Meu plan în ceea ce vă privește și nici un har de-al Meu în voi nu este în zadar. Aceasta este însăși sfințenia vieții.
Copiii Mei, pregătiți-vă pentru că în curând toate aceste profeții se împlinesc. Va veni domnia de pace și iubire de o mie de ani. Atunci se împlinește cuvântul Sfintei Scripturi. Nu va trebui învățată iubirea de Dumnezeu, fiindcă însuși Duhul Sfânt o va întipări în inimile și amintirile voastre. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi copiii Mei. Astfel cu toții vor experimenta nemărginita iubire providențială a lui Dumnezeu, atunci când omului îi va fi dat să se odihnească și să aibă timp pentru rugăciune și pentru exersarea iubirii.

Copiii Mei, aceasta va fi o lume cu totul nouă, pe care acum, doar foarte puțini o cunosc, doar acel mic grup care sunt strânși în jurul Meu, care acceptă și pun în practică mesajele Mele și Evanghelia pe care v-am propovăduit-o acum două mii de ani. Cei care vor trăi în această nouă lume, nu va suferi ispită, pentru că îl voi înlănțui în fundul iadului pentru o mie de ani pe dușmanul Meu, marele ispititor. Atunci toată lumea va fi umplută de Duh Sfânt, iar în suflete va fi doar bucurie, seninătate și iubire, iar în inima oamenilor va fi pace. Aceasta va fi însăși anticamera Raiului. De aici va fi doar un pas spre Paradis, unde cu toții vor veni.

Copiii Mei, rugați-vă ca toate acestea să devină realitate, dar se împlinesc, pentru că aceasta este Scriptura. Acum, până ce această lume mai stă în picioare și împreună cu ea și ispita, rugați-vă implorând pentru convertirea păcătoșilor, rugați-vă pentru stoparea păcatului pentru ca, dacă se poate, nimeni să nu se osândească, iar păcătoșii, încă înainte de a muri, să se convertească și să se mântuiască.  Micuții Mei dragi, pentru asta primiți binecuvântarea Mea întăritoare, pe care v-o dau din Inima Mea plină de iubire, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.”

Întărire din Sfânta Scriptură: Ef 5, 16-17: ” Folosiți bine timpul favorabil, pentru că zilele sunt rele. De aceea, nu deveniți fără minte, ci [căutați] să înțelegeți care este voința Domnului.”

Îi trasmit lui X (preot) : ”Fiul Meu, ți-am promis că-ți voi purta de grijă în mod deosebit pe tot parcursul vieții tale. Nu vei suferi lipsuri în nimic și voi fi lângă tine mereu. Îți voi face simțită mereu prezența Mea, pe care o vei recunoaște mai ales în timpul de nevoie. Fiul Meu, rămâi întotdeauna pe calea curăției pe care umbli împreună cu Mine. Te voi însoți mereu, ca un Mire Sfânt care am murit pe Cruce pentru tine. Să-Mi rămâi fidel în păstrarea poruncilor Mele și urmează cuvintele Mele pe care ți le adresez.

Dragul Meu copil, te fac salvatorul multor suflete. Poți salva acest neam păcătos al acestei lumi, în primul rând prin pilda sfințeniei vieții tale. E un proverb: cuvântul zboară, pilda atrage. Nu te preocupa de faptul că frații tăi preoți aleg altă cale, ba mai mult, nici de aia să nu te preocupi dacă te iau în derâdere. Tu, niciodată să nu dorești să corespunzi oamenilor, ci doar lui Dumnezeu! Nici Eu nu am corespuns așteptărilor oamenilor. Nu m-am lăsat încoronat ca rege pământesc și nu am adus glorie poporului Meu, Izrael, ci am îndeplinit sfântul plan veșnic al Tatălui Meu. Am acceptat batjocura, umilirea, coroana de spini și moartea pe cruce pentru ca mai apoi să obțin Tatălui Meu o și mai mare slavă, pentru că astfel am îndeplinit sfântul Său plan în ceea ce Mă privește, care a fost ca să înviu din morți, să fiu prezent în Sfântul Sacrament în fiecare biserică și am înființat o nouă religie, Biserica Catolică universală. Pilda Mea, activitatea Mea și Pogorârea Sfântului Duh nu se referă doar la casa lui Israel, ci la întregul Pământ, cu toți locuitorii lui, la fiecare om în parte și luați și împreună. Azi, când este dată posibilitatea ca în fiecare colț al pământului omul să poată citi Evanghelia în propria limbă, oricine se poate întoarce la Mine și se poate mântui. De aici puteți vedea că a sosit ceasul despre care am vorbit apostolilor Mei, că atunci când Evanghelia este vestită în lumea întreagă, atunci voi reveni în slava Mea. Revenirea Mea va fi exact așa cum am spus-o dinainte: așa precum fulgerul trăsnește dintr-un colț în altul, așa voi veni în slava Mea și tot ochiul Mă va vedea pe norii cerului. Atunci îi voi judeca pe cei vii, iar pe cei care Îi voi găsi vrednici de Mine, pe aceia îi ridic la Mine. În schimb pe cei care Mă resping și nu țin legile Mele, nesocotesc mesajele Mele, aceia vor avea parte de pieire. Apoi voi reînnoi globul pământesc și repun înapoi acele suflete pe care le-am răpit și prin ele voi creea domnia de pace de o mie de ani, iar în inimi va fi doar pace și bucurie și pe întregul pământ va fi doar o singură religie, cea pe care Eu am fondat-o. Toate celelalte se vor sista. Voi ridica mulți preoți și călugări pe care însuși Duhul Sfânt îi va învăța legile Mele și vor experimenta palpabil faptul că sunt printre ei. Atunci, Preasfântul Sacrament va fi înconjurat de o cinstire fără de pereche și Sfânta Liturghie va fi celebrată în fiecare zi, iar sursa de putere pentru popoare voi fi Eu Însumi în Sfânta Împărtășanie.

Te binecuvântez cu iubirea ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.”
NOVENA MÂNTUIRII : MAI 2016


Mesajul (984) din Cartea Adevărului

Duminică, 01 decembrie 2013 la ora 16:12
Copila mea, eu sunt femeia înveșmântată în soare iar soarele este cel care reprezintă în lume Lumina lui Dumnezeu. Fără soare nu există Lumină. Fără Lumină nu există Viață. Fără Dumnezeu, nu există decât moarte.

Rolul meu ca Mamă a Mântuirii, în care îl asist pe Fiul meu în Misiunea Sa finală, Planul Său final de a împlini Legământul Tatălui Său de a aduce fiecărui suflet mântuirea, înseamnă că eu voi face tot ce pot pentru a-i aduce sufletele pe care El le dorește. Doresc să se știe că eu am fost numită nu numai Regină a Cerurilor, ci și Regină a celor 12 triburi ale lui Israel. Douăsprezece națiuni vor domni în Noul Ierusalim. Cele douăsprezece stele din coroana mea, care mi-a fost așezată pe cap de către multiubitul meu Fiu Isus Cristos, în timpul Încoronării mele, semnifică exact această profeție. Fiecare dintre aceste stele reprezintă una din cele douăsprezece națiuni ce se vor forma în Ziua judecății.

Toate sufletele, inclusiv cele ale celor care vor învia din morți, ca și cele ale celor care trăiesc acum în lume și care vor rămane în Lumina lui Dumnezeu, vor face tranziția spre Noul Cer și Noul Pământ. Ei se vor contopi ca unul, în uniune cu Fiul meu, și vor fi înviați în trup și suflet perfecte, exact așa cum a fost când Fiul meu a înviat din morți. Această stare de perfecțiune este cel mai mare Dar al lui Dumnezeu și dovedește cât de Milostiv este El. Aceasta este Mântuirea pe care Fiul meu a promis-o când a îndurat Agonia de pe Cruce. Și, datorită marii Sale iubiri pentru omenire, El dorește să salveze fiecare suflet, și în special pe cele care sunt pierdute pentru El.

Vă dăruiesc acum tuturor un Dar special, binecuvântat de Fiul meu, pentru ca tuturor sufletelor să le fie acordată imunitatea față de flăcările iadului și să le fie oferită mântuirea. Fiul meu dorește ca toate sufletele să fie salvate, indiferent cât de grave sunt păcatele lor. Vă cer să începeți acum Novena Mântuirii. Trebuie să o începeți imediat, și să o continuați conform instrucțiunilor mele, până la sfârșitul timpurilor. Trebuie să recitați această Rugăciune timp de șapte zile consecutiv în fiecare lună calendaristică, începând de luni dimineața. Trebuie să o recitați de trei ori în fiecare din cele șapte zile și în una din acele zile trebuie să postiți. Când postiți, vi se cere sămâncați numai o masă principală de-a lungul zilei și apoi doar pâine și apă în locul celorlalte două mese. 

Aceasta este rugaciunea pe care trebuie să o spuneți în fiecare din cele șapte zile.

Rugăciunea (130) a Cruciadei de Rugăciune: Novena Mântuirii
"Iubita mea Mamă a Mântuirii, te rog ca prin Milostivirea Fiului tău Isus Cristos să obții Darul Mântuirii Veșnice pentru toate sufletele. Te implor să te rogi ca prin mijlocirea ta să fie eliberate toate sufletele din robia satanei.  Te rog, cere Fiului tău să arate Milostivire și iertare acelor suflete care Îl resping, care Îl rănesc cu indiferența lor și care adoră false doctrine și falși dumnezei.
Te implorăm, iubită Mamă, cere cu stăruință harurile care să deschidă inimile acelor suflete ce au mai mare nevoie de ajutorul tău. Amin!"
 
Promisiunea mea de a-l ajuta pe Fiul meu Isus Cristos în Planul sau pentru omenire este ca eu să vă aduc împreună pe voi toți cei care recunoașteți rolul meu ca Mediatoare a tuturor harurilor și Co-Răscumpărătoare, astfel ca întreaga lume să se poată contopi ca unul, în uniune cu Isus Cristos, Salvatorul și Răscumpărătorul vostru.

Mergeți în pace. Eu mă voi ruga întotdeauna pentru voi, dragi copilași, și voi răspunde întotdeauna solicitarii voastre de a răscumpăra omenirea în Ochii lui Dumnezeu. 
Mama voastră, Mama Mântuirii

Sursa : http://profetieavertisment.ro/mesaje/?numar=984


Amoris Laetitia va imparti Biserica Catolica in doua

Un cunoscut teolog catolic german, Profesorul Robert Spaemann, prieten personal al papei Benedict XVI, trage un semnal de alarma in legatura cu afirmatiile continute in Amoris Laetitia.

Se pare ca sortii incep sa se schimbe in legatura cu “Revolutia papei Francisc”. Din ce in ce mai multi credinciosi constata ca asteptarile le-au fost inselate.

Profesorul Spaemann sustine ca Amoris Laetitia cuprinde afirmatii care vin in directa contradictie cu invatatura Bisericii si cu scrierile Papei Ioan Paul II despre casatorie, in special cu Familiaris Consortio. Papa Ioan Paul II afirmase in lucrarea sa ca persoanele recasatorite trebuie sa se abtina de la relatii intime pentru a avea acces la Sacramente, prin urmare ceea ce cardinalul Kasper spunea, ca Amoris Laetitia este o dezvoltare a Familiaris Consortio este total fals, pentru ca vine in contradictie cu invatatura antropologica si teologica a Papei Ioan Paul II despre casatorie si sexualitate.

Nu exista cale de mijloc, exista doar da sau nu, iar in cazul administrarii Sacramentelor persoanelor recasatorite raspunsul este nu, ca si in cazul femeilor preoti.

Amoris Laetitia ar putea duce la o schisma in Biserica Catolica. Orice violare a Legii Divine este o violare a Sfinteniei lui Dumnezeu si a Milostivirii Sale, si necesita o convertire.

“Cand avem de a face cu un document magisterial al papei, nu ne entuziasmam de frumusetea textului si nu putem ignora pasajele decisive care schimba invatatura Bisericii. Nu exista decat o decizie cu da sau nu. Nu exista o a treia posibilitate in cazul administrarii Sfintelor Sacramente.”

Papa spune ca nu putem judeca oamenii in acest domeniu. Bineinteles ca nu putem judeca constiinta individuala a oamenilor, “dar in privinta relatiilor sexuale care sunt in contradictie obiectiva cu modul de viata crestin, as vrea sa stiu de la papa dupa cat timp si in ce conditii acest comportament in mod obiectiv pacatos devine un comportament placut lui Dumnezeu”, spune teologul german.

Intrebat fiind daca exista o ruptura intre Amoris Laetitia si invatatura Bisericii, Spaemann raspunde: “Este clar pentru orice persoana rationala care cunoaste textele importante in acest context ca exista o ruptura.”
El spune ca urmarile acestui document sunt “insecuritatea si confuzia”.
 
Multi preoti spun ca se pare ca nimeni dintre cei care traiesc in relatii nepermise nu va mai putea fi exclus de la Sacramente, chiar daca nu se convertesc.

In acest fel papa creeaza conditiile unei schisme in interiorul Bisericii:
“Haosul s-a transformat in principiu dintr-o intorsatura de condei. Papa ar fi trebuit sa stie ca va divide Biserica prin acest pas si ca o va duce in directia unei schisme – o schisma care nu va fi la periferie, ci chiar in inima Bisericii. Fie ca Dumnezeu sa ne ajute sa evitam acest lucru.”

La sfarsitul interviului acordat pe 28 aprilie Profesorul Spaeman spune: “Fiecare cardinal, fiecare episcop si fiecare preot este acum chemat sa pastreze Ordinea Sacramentala Catolica in aria sa de autoritate si sa marturiseasca public acest lucru. Daca papa nu doreste sa faca o corectie, ramane in sarcina altui pontificat sa puna lucrurile in ordine.”joi, 28 aprilie 2016

Sexul in afara Casatoriei are un pret !


Avem nevoie de bucurie ca de pâinea cea zilnicăDr. Constantin Dulcan: Avem nevoie de bucurie ca de pâinea cea zilnică

În natură, departe de agitaţie

"Gândul, cea mai puternică forţă din univers"

- În "Inteligenţa materiei", prima dvs. carte, aţi demonstrat cu argumente ştiinţifice că, dincolo de toate lucrurile vizibile, concrete, există un câmp de energie şi lumină, coordonat de o minte inteligentă. Cu alte cuvinte, că nu suntem singuri în univers, că Dumnezeu chiar există. V-a afectat certitudinea aceasta modul în care vă trăiţi viaţa de zi cu zi?

- Odată ce am înţeles că, de fapt, noi ne creăm pro­pria reali­tate, felul în care pri­veam lumea s-a schimbat. Descope­ririle fizi­cii cuantice au arătat că mintea noastră e cea care face să colap­seze undele de energie şi le trans­formă în parti­cule, adică în materie. A gândi înseamnă a transforma nevăzu­tul în văzut. Gândul e creator, e cea mai pu­ter­nică forţă din uni­vers. Iar Dumnezeu ne-a dat pu­terea ca, din milioanele de reali­tăţi posi­bile, care există în stare latentă, să aducem pe pământ, cu gân­durile noastre, doar una. Pe cea care seamănă cel mai mult cu gândurile noastre.

- Vreţi să spuneţi că ceea ce ni se întâmplă e oglinda a ceea ce gândim şi simţim?

- Exact. Când făceam cerce­tări pentru prima mea carte, am ajuns la concluzia că celulele au inteligenţa lor. Şi m-am speriat. Celulele reacţionau la gândurile şi sentimentele celui în cauză. S-a făcut şi un experi­ment în Occident, cu un eşantion de ADN, recoltat de la un individ şi dus la 1000 de km distanţă, într-un laborator. Persoana în cauză a fost pusă să privească un film frumos, cu ima­gini minunate, care stârneau bucurie. În acelaşi timp, la 1000 de km distanţă, mă­surătorile arătau cum spi­ra­la de ADN se relaxează. Când imaginile au fost schim­bate cu un film de groa­ză, ADN-ul a început, brusc, să se restrângă, contrac­tân­du-se. Aflând asta, m-a chinuit o întrebare: cum ştie corpul nostru ce e rău şi ce e bine? Dacă organis­mul nostru reacţionează pozitiv la bine şi negativ la rău, nu există decât o singură mare concluzie.

Legea binelui

- Care e aceea?

- Înseamnă că universul întreg are ca fundament o lege morală, legea binelui. Abia acum vă pot răs­pun­de la prima întrebare. Da, ca să fim fericiţi şi să­nătoşi, nu e nevoie decât să ne construim viaţa după legea aceasta.
- Cu alte cuvinte, un stil de viaţă sănătos începe de la a gândi şi a făptui binele?

- Când comit un act contrar acestei legi, îmi creez singur mecanismele biochimice care duc la boală. Cinci minute de mânie sau suferinţă imobilizează pen­tru 5, 6 ore celulele gardian ale sistemului imuni­tar. Timp de 5-6 ore, organismul nostru e lipsit de apă­rare, iar milioanele de celule moarte, viruşi şi bac­terii circulă libere prin organism, se pot localiza un­deva şi declanşa boala.

- Se şi spune în popor că "a murit de inimă rea". La asta se referă oare?

- Stresul, care azi a luat proporţii gigantice, ura, mânia, îndoiala, neîncrederea în ceilalţi, invidia, gelozia provoacă în corp un pH acid, favorabil bolii. Depresia are şi ea un efect nociv asupra organis­mu­lui, nu doar că împiedică vindecarea, dar poate favo­riza debutul altor boli. Dar ştiaţi că şi frica ne face rău? Este bine cunoscut experimentul lui Avicenna. Într-o cuşcă s-a pus un miel şi într-o cuşcă alăturată s-a pus un lup. Mielul a murit în scurt timp de stresul provocat de frică. Orice dezechilibru emoţional adu­ce, mai devreme sau mai târziu, boala.

- Cu emoţiile nu-i de glumit. Cum ne putem pro­teja?

- Eu am învăţat să le stăpânesc. Încerc să nu mă implic afectiv intens, să nu mă enervez. Dacă cineva îmi greşeşte, fac un efort să-l iert, gândindu-mă că poate într-o zi va înţelege şi el ceea ce înţe­leg eu acum. Să iertăm, fiindcă iertarea face ca pH-ul corpului să vireze spre unul alcalin, favo­rabil sănă­tăţii. Sigur că sunt şi suferinţe care nu pot fi evitate. Dar e im­portant să rămânem con­ştienţi că fiecare minut de suferinţă sau stres ia din viaţa ce­lulei noastre."Tratamente" cu flori
Relaxare şi respiraţie


 - Statisticile arată că stresul profesional e azi una din marile surse de boală. Munca în exces ameninţă să ne omoare lent.

- Dacă nu ne putem lua mici vacanţe, regulat, să ne luăm mă­car pauze de zece minute, la fiecare oră, în care să ne golim mintea şi să respirăm adânc. Putem să ne ridicăm de la birou şi să privim ceva frumos pe fe­reas­tră. Sau, în loc să bem trei cafele cu ochii în computer, să bem un ceai fără să ne gândim la nimic altceva. Să ne bucurăm de gustul şi aroma lui. Cu timpul, înveţi să te relaxezi în orice condiţii. Beduinii, de pildă, se odih­neau mergând pe cămile. Şi eu scriu şi citesc de dimineaţa până seara. Dar când simt că începe să se aşeze oboseala pe mintea mea, mă opresc şi aplic câte­va tehnici de relaxare.

- Ne puteţi da şi nouă un exemplu?

- Toate tehnicile de relaxare se bazează pe respi­raţie. Oboseala vine şi dintr-o lipsă de oxigenare a creierului. Stau câteva minute cu ochii închişi, încerc să îmi reprezint oboseala ca senzaţie la nivelul creie­ru­lui şi apoi, cu fiecare expiraţie profundă, îmi imagi­nez că o elimin. Fiecare îşi poate crea propria lui tehnică. Eu nici pentru durerile de cap nu iau pastile. Mă relaxez, mă concentrez pe starea de bine şi cald, o trec prin inimă şi apoi o trimit acolo unde mă doare. Fac asta de câteva ori şi durerea dispare.

- Să-ţi vizualizezi boala pare o condiţie foarte importantă pentru vindecare.

- Bernie Siegel, reputat oncolog din SUA, a luat mai mulţi bolnavi de cancer în ultima fază şi i-a învăţat tehnica imageriei: de mai multe ori pe zi, trebuia să-şi ima­gineze că distrug cance­rul din corp cu un foc, cu un animal care-l mă­nâncă, fiecare după cum dorea. După şase luni de zile, 40% din ei s-au vindecat. La testele psi­hologice, s-a dovedit că cei care s-au vin­decat erau cei optimişti, cei care credeau în Dumne­zeu şi cei care erau calmi. Îndoiala este un ob­stacol în calea oricărui succes şi mai ales a vindecării.

"Rugăciunea - o realitate fizică"

- Aţi amintit de Dumnezeu. Credinţa e şi ea parte din ecuaţia stării de bine?

- Rugăciunea e o realitate fizică, e un fel anume de a vorbi cu universul. Am testat eu însumi asta, de ne­nu­mărate ori, şi am rămas înfiorat văzând că poţi obţine un răspuns. Prin rugăciune, realitatea din jur se transfigurează, aducem la noi lumina din univers. Există cazul celebru al neurochirurgului american Eben Alexander, care, la 54 de ani, a făcut o meningo­en­cefalită bacteriană gravă. A stat o săptămână în comă, timp în care foarte multe persoane s-au rugat pentru el. După ce şi-a revenit, a spus că în tot timpul cât era în comă a văzut în jurul lui siluete umane care păreau să stea în genunchi şi de la care veneau spre el valuri de energie. Rugăciunile altora l-au vindecat. Dar şi propriile noastre rugăciuni ne ajută. Credinţa mobilizează, în mod cert, întreg sistemul imunitar. Nu spunea Iisus "credinţa ta te-a vindecat" ?

- Nutriţioniştii pun şi ei pe listă o condiţie a să­nă­tăţii: ce, cum şi cât mâncăm. Ţineţi cont de ea?

- Eu respect o regulă care se ştie încă de la Hipo­crat: să mănânci fără să satisfaci complet senzaţia de foame! Adipocitele aşteaptă semnalul că te-ai săturat ca să-şi extragă din alimente grăsimea. Dacă nu te sa­turi, nu te îngraşi. Studii de ultimă oră arată că lungi­mea telomerilor de la extremităţile cromozomilor, de care depinde durata vieţii, e influenţată favorabil de alimentaţia cu puţine calorii. Mănânc legume, icre de peşte, iaurt, lapte de soia, pe care îl beau dimineaţa, cu cereale integrale, mazăre, linte. Mănânc foarte rar carne. Nu beau, nu fumez, nu consum zahăr. Şi am grijă să ţin, din când în când, câte o zi de post, în care beau doar ceaiuri şi las organismul să se refacă. Dar, înainte de orice, am grijă să nu mă aşez niciodată la masă supărat. Masa ar trebui să fie o sărbătoare, să fie prilej de bucurie alături de ceilalţi. Sigur că azi nu ne mai potrivim toţi la masă, dar atunci când pre­pa­răm ceva de mâncare, s-o facem cu drag. Gândurile gospodinei trec şi-n bucatele pe care le găteşte.

- Din tot ce aţi spus, trag o concluzie: cele mai bune medicamente ne sunt, de fapt, la îndemână.


- Aşa e. Dumnezeu ne-a dat deja totul. Dacă vrem să rămânem sănătoşi şi fericiţi, e suficient să păstrăm în minte câteva lucruri: să mâncăm sănătos, fără să ne îmbuibăm, să facem mişcare, să ne odihnim corect, să fim optimişti şi plini de speranţă. Să fim perseve­renţi cu pasiunile noastre, să ne antrenăm intelectual şi să ne ferim de rutină. Să facem constant schimbări în viaţa noastră. Şi să nu uităm că trebuie să păstrăm în permanenţă un echilibru între energia consumată prin efort şi energia obţinută prin odihnă şi activităţi care ne fortifică. Gândurile rele ne iau din viaţă, bucu­riile ne dau viaţă. Să căutăm bucuria, avem ne­voie de ea ca de pâinea noastră zilnică. Chiar dacă, uneori, n-o putem avea decât în imaginaţie.
Citeste si articolul:


Gheorghe, Ioan şi Vasile - Trei japonezi L-au întâlnit în România pe Dumnezeu


Sursa articol : http://www.formula-as.ro/2015/1153/spiritualitate-39/gheorghe-ioan-si-vasile-trei-japonezi-l-au-intalnit-in-romania-pe-dumnezeu-18802