mesajul

luni, 30 noiembrie 2015

Loc in IAD – la Super oferta !

Eutanasiere gratis pentru cei care împlinesc 70 de ani, în Olanda

 29 Noi 2015

 Nu contează dacă e vorba de vreo boală sau nu, pentru cine dorește e suficient să ceară de la farmacie ”pilula pentru a muri”.

De Leone Grotti

S-a depășit deja faza în care eutanasia era pentru cei bolnavi în fază terminală, bolnavi mintali, afectați de imperfecțiuni ori probleme fizice sau pur și simplu obosiți să mai trăiască. Acum, din nefericire, influenta asociație pentru dreptul la moarte (Nvve) vrea ca eutanasia să cuprindă din oficiu pe toți cei care împlinesc 70 de ani.

Anul trecut în Olanda ”moartea bună” a fost administrată oficial la 5306 persoane (în realitate, victimele sunt cel puțin 6 mii) o creștere de 182 la sută de la momentul aprobării legii, în 2002, și pănă astăzi.

MOARTE, NU SINUCIDERE  

„Noi ne dăm seama că societatea vrea o pilulă de acest gen”, a explicat Robert Schurink, mare susținător al implementării eutanasiei. „Mai ales generația baby boom, care nu ezită să ceară ceea ce dorește. Ei vor să aibă control asupra sfârșitului vieții”. Pilula de eutanasiere ar putea să fie pusă la dispoziție tuturor olandezilor care împlinesc 70 de ani. Asociația Nvve a precizat că în următoarele săptămâni va discuta cu asociația medicilor olandezi și cu ministrul Justiție și cu cel al Sănătății de posibilitatea unei experimentări, care va asigura că „pilula nu va fi uzată pentru suicid, abuz sau omicid”. Ci doar pentru procurarea unei ”morți bune”.

NOUA CONCEPȚIE

Olanda se îndreaptă spre o concepție nouă asupra eutanasiei. Când a fost aprobată în 2002, era considerată o excepție, o încălcare a legii din compasiune pentru cei bolnavi, aflați în fază terminală, a ”puținelor” cazuri de persoane cărora să li se permită scurtea suferinței cu câteva săptămâni.

După cum era de prevăzut, din moment ce s-a stabilit că unele persoane pot să fie ucise în situații particulare, deci că există cazuri în care viața nu mai are valoare, dreptul de a muri s-a extins în timp și astăzi este cerut pentru toată lumea. Sănătoși sau bolnavi, ca și cum ar fi un mod de a muri printre altele, natural ca și altele, deoarece nu este nimic mai natural decât voința și autodeterminarea. E normal, conform acestei rațiuni, de a furniza pilula celor care împlinesc 70 de ani (va trece foarte puțin până vor cere scăderea acestei vârste). Ajunge doar să nu fie numită cu un cuvânt urât: ”sinucidere”.Citate din mesajele date MDM:

"Să știți că Eutanasia nu este plăcută Tatălui Meu și nu este tolerată, pentru că niciun om nu poate lua conștient viața altuia. Niciun fel de argument nu poate fi adus pentru a justifica aceasta în numele Tatălui Meu. Toleranța poate fi prezentată împreună cu argumentul pentru un tratament uman ca să se justifice această faptă, însă niciun om, ci numai Tatăl Atotputernic, poate decide data morții cuiva, pentru că omul nu are acest drept. Nimeni nu va primi vreodată autoritatea de a comite acest păcat de moarte.
Oamenii aduc tot felul de scuze atunci când iau viața altui om, însă niciuna dintre ele nu va fi acceptată ca justificată în nicio circumstanță. Acest fapt este valabil pentru execuții, întreruperi de sarcină și pentru eutanasie. Ridicați-vă cu toții și nu uitați că veți fi judecați aspru dacă încălcați cea mai sacră dintre Poruncile Tatălui Meu: Să nu ucizi! Nu uitați că există un singur Dumnezeu și doar El poate hotărî când se poate lua o viață. Încălcați această Poruncă în totală cunoștință de cauză a faptei pe care o comiteți și veți suferi chinurile Iadului pentru eternitate." (mesajul din 15 iulie 2011)

"Astăzi, păcatul e îmbrățișat cu plăcere și promovat ca fiind un drept civil, și prin urmare se așteaptă de la voi să-l respectați. Dacă nu arătați respect față de actele păcătoase, atunci v-ați putea trezi că ați comis un delict. Delictul vostru va fi cel de a susține Cuvântul lui Dumnezeu, și pentru asta veți avea de suferit. 
Ce ușor e omul păcălit de planul global de eliminare a oricărei forme de vină pentru actele păcătoase care sunt scrise în legile din națiunile voastre. Toate aceste lucruri au fost profețite și, în curând, niciun act rău, incluzând crima, eutanasia și avortul, nu va mai fi considerat a fi greșit. Va veni timpul când un genocid pe scară largă va rezulta în urma introducerii unor asemenea legi care vor fi destinate să legalizeze uciderea legitimă a celor care suferă de dizabilități și de alte stări fiziologice.
Legile diabolice încetățenite în țările voastre vor duce la legi mai ample, care vor lua din mâinile voastre toată puterea. Voi ați dat autoritate celor care Mă reneagă pe Mine și care disprețuiesc Legile lui Dumnezeu – și de aceea ei vor introduce și mai multe acte nelegiuite, care vor provoca suferințe inimaginabile. Cele ce par a fi legi ale țării care promovează drepturi umane și civile, vor conduce la o formă de dictatură care va face din a fi Creștin o infracțiune.
Apărați Cuvântul Meu. Vorbiți despre Cuvântul Meu. Să nu cădeți în capcana de a accepta nicio campanie globală pentru drepturi civile, destinată să convertească lumea la o nouă religie unică mondială. Slujitorii Mei sfințiți, Eu vă chem pe voi să proclamați Cuvântul lui Dumnezeu și să denunțați actele nelegiuite care au cuprins aproape fiecare națiune care respinge Cuvântul lui Dumnezeu.
E foarte ușor să chemi la răspândirea drepturilor omului, dar trebuie să fii un slujitor curajos al Meu ca să poți să te ridici și să declari că acele fapte – care Îi sunt odioase lui Dumnezeu – sunt împotriva Mea. Căci, dacă faci astfel, îți vei atrage multe critici care te vor face nepopular.
Amintiți-vă ce am spus Eu – omul care Mă slujește cu credință pe Mine cu adevărat, nu se va teme niciodată să spună Adevărul și nu va căuta niciodată să fie popular. Singurul său scop va fi să salveze suflete." (mesajul din 28 decembrie 2014)

"Eutanasia este un act odios în Ochii Mei
Luni, 03 noiembrie 2014 la ora 23:50
Mult iubita Mea fiică, eutanasia este un păcat de moarte și nu poate fi iertat. Cei care ajută, iau parte sau decid să ia o viață, indiferent de motive, comit un păcat groaznic în Ochii lui Dumnezeu.
Unul dintre cele mai mari păcate este să iei o viață, și apoi să declari că moartea cuiva, planificată deliberat, este un lucru bun.
Printre numeroasele acte atent planificate împotriva lui Dumnezeu, care sunt prezentate în mod deliberat lumii în aceste timpuri pentru a încuraja lumea să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, se află păcatul eutanasiei. Să nu vă înșelați, eutanasia este un act odios în Ochii Mei și are consecințe grave pentru cei care participă la ea.
Este un păcat de moarte să ucizi un suflet, oricare, incluzând sufletele din momentul conceperii lor până la cele care își trăiesc ultimele luni pe pământ. Nimic nu poate justifica luarea unei vieți omenești, când acest lucru se duce la îndeplinire în totală cunoaștere a faptului că la un moment dat va surveni moartea. Moartea provocată unui suflet viu neagă existența lui Dumnezeu. În cazul în care cei vinovați de acest act acceptă existența lui Dumnezeu, atunci ei încalcă a 5–a Poruncă prin înfăptuirea unui asemenea act.
În aceste timpuri există un plan pentru încurajarea a milioane de oameni să suprime viața omului – atât viața trupului cât și pe cea a sufletului. Dacă deveniți participanți de bună voie la un act care profanează sanctitatea vieții umane, voi nu veți avea viață – nu veți avea Viață Veșnică – iar mântuirea nu poate fi și nici nu va fi a voastră. Al vostru Isus"

"Cu Mâna Mea, voi pedepsi sever acele națiuni care au introdus avortul. Veți vedea că așa se va întâmpla, imediat ce aceste legi vor fi introduse, după pedeapsa pe care o voi abate. Veți ști atunci că este Mâna Mea cea care a coborât asupra acestei nelegiuiri. Aceia dintre voi care cred că au dreptul să ia o viață, să știe că nu există un asemenea drept. Luați viața, și nu veți avea viață. Nu veți avea viață veșnică, dacă veți ajuta în orice mod ca aceste legi nedrepte să intre în vigoare. Aceeași pedeapsă va coborî și asupra celor care îndrăznesc să justifice eutanasia. Mila Mea este bogată, și Îi voi ierta pe cei care nu înțeleg diferența dintre bine și rău. Însă când luați parte în mod deliberat la planul global de distrugere a vieții, făcând parte dintr-un grup satanic, veți fi condamnați. Viitorul vostru a fost pecetluit prin promisiunea pe care ați făcut-o bestiei, și, în scurt timp, și prin alianța voastră cu anticrist." (mesajul din 29 mai 2013)

"Mulți nu vor fi suficient de puternici pentru a lupta împotriva avorturilor, eutanasiei și căsătoriilor între persoane de același sex. Atunci, imediat ce legile au apărut, Biserica Catolică va anunța reforma pentru recunoașterea tuturor drepturilor omului și tuturor religiilor. Aceasta va fi urmată de o teribilă diviziune între cei binecuvântați cu darul discernământului, dat lor de către Duhul Sânt, și cei a căror singură dorință este iubirea de sine și care Îl resping pe Dumnezeu." (mesajul din 15 aprilie 2013)

"Armata Mea trebuie acum să-și strângă rândurile și să se unească în rugăciune pentru că bătălia pentru suflete este tot mai aprigă. Planurile grupului malefic, gândite la scară globală, de a legitimiza războaiele, eutanasierea si avortul, își accelerează mersul. Planul de distrugere a Bisericii Catolice din interiorul ei este deja în curs de realizare. Acest fapt este cunoscut de cei ce sunt în poziții de putere, dar mai ales de cei din interiorul bisericilor creștine care trec cu vederea păcatul și încearcă să-l legifereze. Voi toți veți suferi îngrozitor. Mâna Tatălui Meu va interveni și va zădărnici planul vostru." (mesajul din 12 ianuarie 2013)

"Eliminarea păcatului se va realiza prin introducerea legilor care vor face apel la toleranță.
Acestea vor include avortul, eutanasia și căsătoria între persoane de același sex. Bisericile vor fi obligate să permită căsătoriile între persoane de același sex, iar preoții vor fi forțați să-i binecuvânteze în Ochii Mei." (mesajul din 20 iulie 2012)
" "Să nu ucizi" înseamnă că nu poți ucide o altă ființă umană. Nu se referă la auto-apărare, ci la orice altă circumstanță. Nimeni nu poate justifica crima - avortul, execuția sau eutanasia. Nimeni.
Acestea sunt păcat de moarte și pedeapsa este viața veșnică în iad." (mesajul din 26 ianuarie 2012)

FERICIRILE (1)Predica de pe munte a lui ISUS:

(....)
       Dumnezeu nu vă sileşte să gândiţi într-un anume fel şi nici să deveniţi sfinţi. Voi sunteţi liberi. El însă vă redă puterea. Vă redă libertatea, scăpându-vă de sub stăpânirea Satanei. De voi depinde dacă vă veţi pune iarăsi jugul infernal ori de-i veţi da sufletului vostru aripi de înger. Totul de voi depinde, dar pe Mine mă aveţi drept frate pentru a vă călăuzi şi a vă hrăni cu mâncarea cea nepieritoare.

      „Cum se poate aşadar ajunge la Dumnezeu şi cum se poate dobândi Împărăţia pe o cale mai blândă, pe o cale mai puţin aspră decât aceea de pe Sinai”, întrebaţi voi.

      Nu există altă cale. Aceea este calea, dar haideţi să o privim altminteri decât sub semnul ameninţării, şi anume sub acela al iubirii. Să nu spunem: „Vai de noi de nu vom face aceasta!”, tremurând de frică aşteptând să cădem în păcat, ştiind că nu ne stă în putinţă să nu păcătuim. Să spunem însă: „Ferice de mine de voi face aceasta!” şi, cu avântul bucuriei de peste fire, întru bucurie, să ne avântăm către aceste fericiri, care se nasc dintru respectarea Legii aşa cum se ivesc corolele de trandafiri dintr-o tufă de spini.

     Ferice de mine de am să fiu sărac cu spiritul, pentru că a mea va fi atunci Împărăţia Cerurilor !
      Ferice de mine de am să fiu blând, pentru că astfel am să moştenesc Pământul !
      Ferice de mine de am să fiu în stare să plâng fără a mă răzvrăti, pentru că mângâiat voi fi !
      Ferice de mine de am să fiu înfometat şi însetat de dreptate mai degrabă decât de pâinea şi vinul care satură trupul. Dreptatea mă va îndestula !
      Ferice de mine de am să fiu îndurător, pentru că astfel îmi va fi dată dumnezeiasca îndurare !
      Ferice de mine de am să fiu curat cu inima, deoarece aşa Dumnezeu are să se aplece asupra inimii mele curate, iar eu am să-l văd !
      Ferice de mine de am să am spiritul păcii, pentru că atunci Dumnezeu mă va numi fiu al său, deoarece întru pace sălăşluieşte iubirea, iar Dumnezeu este Iubirea care-l iubeşte pe cel care i se aseamănă !
      Ferice de mine de am să fiu prigonit pentru credincioşia-mi faţă de dreptate, pentru că Dumnezeu, Tatăl meu, are să-mi dea drept răsplată pentru prigonirile pământeşti Împărăţia Cerurilor !
      Ferice de mine de am să fiu ocărât şi învinovăţit în chip mincinos pentru că mă ştiu fiu al tău, o, Dumnezeule ! Nu am a mă întrista, ci a mă bucura de aceasta, deoarece aceasta mă face deopotrivă cu cei mai buni dintre slujitorii tăi, cu Profeţii, care au fost din aceeasi pricină prigoniţi şi cu care eu cred cu tărie că voi împărtăşi aceeaşi răsplată mare şi veşnică în Cerul ce-mi aparţine !”

      Să privim în acest fel calea mântuirii, prin bucuria celor sfinţi.

„FERICE DE MINE DE AM SĂ FIU SĂRAC CU SPIRITUL”.
      Ah, febră satanică a bogăţiei, cum îi mai faci pe oameni să aiureze ! Îi cuprinzi atât pe cei bogaţi, cât şi pe cei săraci: pe bogatul care trăieşte pentru aurul său, idolul infam al spiritului său năruit; pe săracul care trăieşte în ură faţă de cel bogat, pentru că acesta are aur, şi – chiar dacă nu săvârşeşte de-a dreptul crime – aruncă blestemele-i pe capul celor bogaţi, dorindu-le rele de tot felul. Nu ajunge să nu săvârşim răul, mai trebuie să şi dorim a nu-l săvârşi. Acela care blestemă dorind ca asupra cuiva să vie năpasta ori moartea nu se deosebeşte prea tare de acela care ucide de-a dreptul, de vreme ce are în sine dorinţa de a-l vedea pierind pe acela care îl urăste. Cu adevărat vă spun că dorinţa nu este altceva decât un act reţinut, asemenea unui prunc zămislit în pântece şi de acum alcătuit, dar înca nescos afară. Dorinţa cea rea înveninează şi prăpădeşte, pentru că dăinuie vreme mai îndelungată decât fapta nestăpânită, şi zace mai adânc decât fapta ca atare.
       Cel sărac cu spiritul dacă este bogat nu păcătuieşte din pricina aurului, ci face din aurul său cale de sfinţenie, deoarece îl întrebuinţează cu iubire. Iubit şi binecuvântat, el se aseamănă acelor izbăvitoare izvoare din pustiuri, care se dăruiesc fără zgârcenie, bucuroase că se pot dărui pentru a-i alina pe cei deznădăjduiţi. Dacă este sărac, este bucuros în sărăcia sa şi mănâncă pâinea sa îndulcită de bucuria de a nu fi atins de febra aurului şi doarme având somnul lipsit de coşmaruri pentru a se trezi iarăşi odihnit pentru senina-i muncă, aceasta părându-i mereu uşoară de vreme ce o face fără lăcomie şi pizmă.
       Lucrurile ce-l fac pe om bogat sunt pentru dimensiunea trupească aurul lui şi pentru cea sufletească  tot ceea ce îndrăgeşte. Când spun aur mă refer nu numai la bani, ci şi la case, la câmpuri, la giuvaieruri, la mobilier, la turme, la tot ceea ce face viaţa îmbelşugată din punct de vedere material. Când spun ceea ce iubeşte, mă gândesc la legăturile de sânge sau de căsătorie, la prietenii, la bogăţii intelectuale, la însărcinări publice. După cum vedeţi, dacă în ceea ce priveşte cele dintâi lucruri sărmanul poate zice: „O, cât despre mine, de ajuns este ca eu să nu-l pizmuiesc pe cel care are şi este totul în bună rânduială, deoarece eu sunt sărac şi, pentru aceea, vrând-nevrând, stau la locul meu”, în ceea ce le priveşte pe cele din urmă chiar şi cel sărac are a se păzi, chiar şi cel mai sărman dintre oameni putând să se facă în chip păcătos bogat întru spirit. Acela care se leagă fără de măsură de un lucru anume păcătuieşte.
       Veţi spune : „Dar atunci înseamnă oare că avem a urâ binele pe care Dumnezeu ni l-a dat ? Pentru ce ne porunceşte atunci să ne iubim tatăl şi mama, soţia, copiii, spunând: „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi?”
       Faceţi cuvenita deosebire. Trebuie să ne iubim tatăl şi mama, soţia şi aproapele, dar cu măsura pe care ne-a dat-o Dumnezeu: „ca pe noi înşine”, în vreme ce Dumnezeu trebuie iubit mai mult decât orice lucru şi cu toată fiinţa noastră. Nu avem a-l iubi pe Dumnezeu dupa cum îi iubim între cei apropiaţi pe cei care ne sunt cei mai dragi, pe aceasta pentru că ne-a alăptat, pe cealaltă pentru că doarme la pieptul nostru şi este mama copiilor noştrii, ci a-l iubi cu întreaga-ne fiinţă, adică cu întreaga capacitate de a iubi care se găseşte în om: iubirea de fiu, iubirea de soţ, iubirea de prieten şi, ah, să nu vă smintiţi dacă vă spun aceasta, iubirea de tată. Da, trebuie să purtăm de cele ale lui Dumnezeu aceeaşi grijă pe care o poartă un tată pentru urmaşii săi, pentru care cu iubire păzeşte şi sporeşte averea, ocupându-se şi preocupându-se să crească trupeşte şi sufleteşte şi să reuşească în viaţă.
       Iubirea nu este ceva rău şi nu trebuie să devină asta. Harurile pe care ni le dă Dumnezeu nu sunt un rău şi nu trebuie să devină asta. Acestea sunt iubire, din iubire ne sunt date. Trebuie aşadar ca tot cu iubire să ne folosim de aceste bogăţii pe care ni le dăruieşte Dumnezeu în ceea ce priveşte ceea ce iubim şi bunurile. Numai acela care nu-şi face din acestea idoli, ci mijloace de a-l sluji întru sfinţenie pe Dumnezeu vădeşte că nu s-a legat în chip păcătos de acestea. Acela practică atunci sfânta sărăcie a spiritului, care se despoaie de toate pentru a fi mai liber să ajungă la Dumnezeul preasfânt, cea mai mare Bogăţie, să ajungă la Dumnezeu, adică să dobândească Împărăţia Cerurilor.


Sursa : "Evanghelia, aşa cum mi-a fost revelată" - Maria Valtorta, vol. 3, pag. 85-88.