mesajul

sâmbătă, 22 august 2015

Copilașilor, rugați-vă pentru conducătorii marilor națiuni, deoarece ei se pregătesc de război !Apelul urgent al Sfintei Fecioare Maria (Maria Santificadora) către copiii lui Dumnezeu
5 august 2015
https://revelatiialecerului.files.wordpress.com/2015/01/maria-santi.png
            Copilașii inimii mele, pacea lui Dumnezeu să fie cu voi toți și mantia mea maternă să vă ocrotească.
Copilașilor, rugați-vă pentru conducătorii marilor națiuni, deoarece ei se pregătesc de război. Ei au planificat totul pentru a extermina o mare parte a omenirii: ca să le fie mai ușor să supună națiunile, după ce războiul va fi trecut, ei vor să lanseze Noua Ordine Mondială, care va fi guvernul lui Anticrist.
Războiul care va veni va afecta toate națiunile în mod pasiv sau activ; țările aliate marilor puteri vor trimite cei mai buni războinici și provizii pentru a susține națiunile în conflict. Armatele națiunilor lumii a treia vor merge în frunte și primii care vor cădea vor fi vitejii lor.
Copilașilor, conducătorii marilor națiuni au prevăzut să reducă o mare parte a populației mondiale, în special populația țărilor mai puțin dezvoltate, cu scopul de a le supune și de a-și mări teritoriile. Pregătiți-vă, Poporul lui Dumnezeu, deoarece se apropie zilele în care națiunile vor pleca la război și Creația Tatălui Meu va geme de durere, din cauza exploziilor bombelor, haosului și a morții.
Foametea și lipsa de alimente vin peste locuitorii pămîntului! Războiul va aduce dezolare, nu va fi mâncare, deoarece ajutoarele și alimentele națiunilor voastre vor merge să susțină națiunile în conflict. Oh, câtă durere resimte Inima Mea de Mamă văzând că se apropie războiul; mamelor, fiii voștri vor pleca și poate nu se vor întoarce. Oh, mame îndurerate, însoțiți-mă, fiindcă și Eu voi merge cu voi prin deșert. Fiul meu va fi trădat și predat din nou în mâinile celor răi.
Copilașilor, rugați-vă pentru Biserica Fiului Meu, fiindcă ceasul amărăciunii se apropie. Războiul, schisma și colapsul financiar vin împreună. Dușmanii Bisericii Fiului Meu se pregătesc deja pentru a netezi drumul omului nelegiuirii; în mijlocul haosului și conflictului va apărea adversarul Meu ca mare salvator al națiunilor. Marele impostor, uzurpatorul, falsificatorul a pregătit și a planificat deja totul pentru a-și face apariția. Copilașilor, este timpul să începeți să sigilați cu Sîngele Fiului meu toate aparatele în care poate fi văzut sau prin care se poate infiltra vocea adversarului meu; ziua declarației sale a fost deja fixată. Copilașilor, de asemenea este timpul pentru a vă strînge proviziile și de a binecuvînta: apă, sare și ulei, pentru lupta spirituală. Armura voastră spirituală trebuie pusă zi și noapte și unsă cu rugăciune și nu uitați să luați în mîinile voastre puterea Sfîntului Rozar.
Copilașilor, vă avertizez dinainte pentru ca nimic să nu vă ia prin surprindere; vă amintesc din nou că atunci cînd adversarul meu își va face declarația, voi trebuie să debranșați toate aparatele în care poate fi văzut sau prin care poate pătrunde vocea sa; amintiți-vă că acesta este vechiul șarpe și că are putere de seducție în privirea sa și forță în cuvintele sale pentru a vă face să-l iubiți și să-l urmați. Atenție, micuților, să nu cădeți în această înșelătorie, pentru că aceasta va fi moartea voastră veșnică! Acela care este aproape să apară spunând că este cristosul, acela nu este Fiul meu, este fiul întunericului care vine să uzurpe numele Fiului Meu preaiubit, pentru a înșela marea majoritate a umanității, care îl va urma și îl va adora ca și cînd ar fi însuși Dumnezeu. Nu-l priviți, nici nu-l ascultați, deoarece acesta este omul nelegiuirii care vine deghizat în miel pentru a face să piardă cel mai mare număr de suflete.
Copiii mei, sânteți preveniți; pregătiți-vă deci, fiindcă zilele nenorocirii de apropie de voi; luați-mă de mână și nu-mi dați drumul. Luați cu voi întotdeauna Sfîntul Meu Rozar, pentru ca împreună să ne rugăm și să înfrângem, prin harul lui Dumnezeu, pe adversarul meu și cohortele sale infernale.
Vă iubesc!
Mama voastră, Sfânta Fecioară Maria (Maria Santificadora), (Alto de Guarne, Antioquia)
Faceți cunoscute mesajele mele întregii omeniri.


vineri, 21 august 2015

Alte mesaje ale lui Domnului Isus prin Maria Julianna


4 august 2015. În timpul adorației, Isus spune...
Dragii Mei copii! Acum vă vorbesc vouă celor care ascultați și transpuneți în fapte mesajele Mele. Micuții Mei, pregătiți-vă! Trăiți în fiecare moment pregătiți de moarte! Războiul și prigoana creștinilor vor izbucni foarte subit. Vor fi foarte mulți morți. Dar aceasta va fi doar moartea trupului. Sufletul vostru are viață veșnică. Când trupul moare, sufletul pleacă din el și își ocupă locul. Străduiți-vă să trăiți așa cum v-am învățat în Evanghelii și rămâneți perseverenți până la moarte.! Atunci veți câștiga fericirea veșnică.
Micuții Mei! Existența pământeasca este scurtă, dar cea de dincolo este veșnică. Încredințați-Mi Mie viața voastră, aduceți sacrificii și rugați-vă pentru păcătoși! Salvați sufletele! Pentru asta ați primit viața. Asta dă scop și rațiune existenței voastre pământești. Dacă ați salvat doar și un suflet, deja nu ați trăit în zadar.
Micuții Mei! Timpul este scurt. Utilizați fiecare ocazie, fiecare minut pentru sfințirea proprie și pentru salvarea sufletelor! Nu pierdeți nici o ocazie, deoarece fiecare este o nouă oportunitate care nu se mai repetă.
Dragii Mei copii! Vă iubesc foarte mult. Dacă faceți ceea ce vă cer, veți cîștiga mari haruri de la Mine. Cu cât salvați mai multe suflete cu atât mai mult faceți să crească slava Mea și cu atât mai bogați și mai fericiți veți fi în Paradis. Vă binecuvântez cu iubirea ce se revarsă din belșug din Inima Mea, cu binecuvântarea întăritoare, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
5 august 2015. De sărbătoarea Sfintei Fecioare ...

5 august 2015, de sărbătoarea Sfintei Fecioare, mă uitam pe internet on line la programul Festivalului Tineretului de la Medjugorje.
18:40, în timpul rozarului, a apărut Sfânta Fecioară și a spus: ” Dragii mei copii! Sunt din nou printre voi. Vă chem să trăiți pacea și iubirea. Deschideți-vă inimile pentru primirea harurilor Fiului meu! Eu sunt cu voi și mijlocesc pentru voi. Cer rugăciunile voastre pe care le unesc cu ale mele. Vă mulțumesc că indepliniți cererile mele.
După Sfânta Liturghie a fost adorație. În timpul acesteia Domnul Isus a spus: Dragii mei copii! Fiți vigilenți! Folosiți timpul ce vi s-a dat deoarece vin zile grele! Veniți la Mine până ce ține perioada de har! Deschideți larg porțile inimilor voastre! Primiți harurile Mele! Ascultați glasul Meu ce vă cheamă! Convertiți-vă! Lăsați-Mă să intru în viața voastră. Lăsați-Mă să vă transform în sfinți!
Copiii Mei! Timpul este scurt! Curând, viața voastră pământească se încheie. Veniți la Mine! Permiteți să fiți mântuiți pentru viața veșnică! Eu sunt Răscumpărătorul vostru! Veniți la Mine! Eu vă voi vindeca rănile. Vă acopăr cu preasfântul Meu Sânge care a curs pentru voi.  Mă topesc de dor pentru sufletele voastre ca să le mântuiesc! Pentru voi am strigat pe Cruce: Mi-e sete! Auziți cuvântul Meu! Vă chem la pocăință, la convertire, la feicirea veșnică! Lăsați-Mă să intru în viața voastră. Părăsiți păcatele voastre! Intrați în Via Mea! Salvați și voi sufletele! Aceasta să fie scopul și rațiunea vieții voastre! Atunci, împreună cu mulți, veți fi moștenitorii fericirii veșnice, în Împărăția Mea, în Împărăția luminii veșnice. Vă iubesc. Am rămas printre voi. Năzuiesc să intru în inimile voastre prin Preasfântul Sacrament din Altar! Purificați-vă! Spovediți-vă păcatele, până când mai durează perioada de har!  Vă binecuvântez cu iubirea ce se revarsă din belșug din Inima Mea, cu binecuvântarea întăritoare, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.

6 august 2015. Acasă, în ora Îndurării Divine, Isus spune...
 ” Îi transmit lui X următoarele: Scumpa mea fiică! Te iubesc foarte-foarte mult! Te iubesc așa cum ești. Îmi ești foarte dragă. Am murit pentru tine pe Cruce. Și tu să Mă iubești în continuare, așa ca și până acum. Rămâi statornică până la moarte! Pentru Mine nu contează cine, cât este de școlit. Eu am ales 12 pescari, să-mi fie apostoli. Au fost printre ei și care nu știau să scrie sau să citească. Pentru Mine a fost importantă inima lor deschisă care să primească învățăturile Mele. Fariseii și învățații degeaba au fost școliți. Aceasta le hrănea doar orgoliul. Așa este și acum. Când cineva ajunge la Mine la judecată, nu contează ce funcție a avut pe pământ, ci dacă M-a iubit. A-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a-i ține prouncile. Inima ta mică este plină de iubirea curată ce o ai pentru Mine. Inima ta este palatul Meu regesc, unde Mă simt bine. În inima ta întotdeauna Îmi găsesc consolare, deoarece tu îndestulezi și ispășești păcatele celor care și azi Mă biciuiesc, Mă disprețuiesc și Mă crucifică. Continuă să ispășești! Inima ta să fie plină de recunoștință, adorație și slăvire pentru Mine! Așa să Mă adori în ascuns, în micul tău suflet! Eu locuiesc in tine. Văd fiecare gând al tău, aud zi și noapte fiecare cuvânt al tău. Prezența Mea continuă este un mare har pentru tine.
Acum, cer de la tine să Mă iubești și mai mult! Vestește Evanghelia și în continuare, indiferent de este potrivit sau nu! Salvează suflete! Salvează-le ca și cum le-ai salva de un incediu sau inundație, pentru că a venit ceasul, în care timpul de har se termină. Se încheie perioada de har. În curând veți vedea ziua dreptății și a mâniei Mele, atunci când toți ar vrea să fugă din fața Mea, dar nu vor avea unde. Trebuie să stea în fața scaunului Meu de judecată. Îl voi judeca pe fiecare după faptele sale. Roagă-te pentru soțul tău, pentru copiii și rudele tale și pentru cei care nu umblă pe căile Mele!
A sosit ceasul. Acum, o mare suferință va venii asupra lumii. Trebuie să intervin deoarece dușmanul Meu și-a răspândit ereziile și lucrează pentru pierderea sufletelor. Dar voi să nu dormiți! Salvați sufletele, deorece vă voi cere socoteală pentru cele din anturajul vostru!  Mult ați primit, mult vi sa va cere socoteală.
Micuții Mei! Timpul este scurt. Cu fiecare minut sunteți mai aproape de judecată. Pregătiți-vă! Trăiți pregătiți de moarte! Vă binecuvântez cu iubirea mea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, cu o binecuvântare întăritoare în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh
8 august 2015. Acasă, în ora Îndurării Divine, Isus spune...
Dragii mei copii! Timpul este foarte scurt! Cu toții să trăiți pregătiți pentru moarte! Pentru că atunci când vă spuneți: este pace și siguranță, atunci va izbucni războiul. Este scris: se vor ridica popoare împotriva altor popoare.
Copiii Mei! Toate acestea sunt lucrarea satanei. Dușmanul meu sădește în inimile voastre ura, cearta, dorința de a ucide. Toate acestea se întâmplă pentru că nu Îl vreți pe Dumnezeu. Sunteți plini de lăcomie, neascultare, dorința de a domni. Credeți că voi sunteți Dumnezeu. Deși veți muri. Veți lăsa totul aici. Dar când vă veți înfățișa la judecată aduceți cu voi faptele voastre. Convertiți-vă până ce nu este prea târziu! Pentru că dacă muriți în păcat, veți primi veșnic aceeași suferință pe care voi ați provocat-o altora. Aveți grijă! V-am spus dinainte! Eu sunt Dumnezeu. Am luat asupra mea păcatele voastre. Ridicați-vă privirea la Mine, la Cruce, la cât am pătimit pentru voi! Să nu credeți că voi veți scăpa! Și voi trebuie să suferiți pentru păcatele voastre. Dacă vă căiți pentru ele, atunci vă așteaptă doar purgatorul. Dar dacă nu, atunci focul veșnic al iadului. Luați ca și un mare har faptul că vă avertizez! Fac toate astea pentru că vă iubesc și nu vreau ca nici măcar unul să se piardă. Convertiți-vă încă azi! Spovediți-vă păcatele! Slujiți-Mi doar Mie, Dumnezeului vostru cel care v-a răscumpărat. Slujiți-Mă, ținându-Mi poruncile și trăind în iubire. Atunci am să vă umplu inimile cu pacea și iubirea Mea. Acesta este secretul fericirii. Aceasta este anticamera Raiului. Aceasta este viața veșnică ce începe încă de pe pământ. Voi, cei care citiți cuvintele Mele, rugați-vă pentru dușmanii voștri și pentru păcătoșii care se zbat în capcana satanei. Fac minuni cu rugăciunile voastre pline de credință. Îi voi converti pe acești păcătoși. Le dăruiesc harul credinței. Primiți binecuvântarea Mea în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
Întărire din Sfânta Scriptură: 1Petru 3, 8-12: Să se întoarcă de la rău și să facă binele.... 1 Tim. 6,3: Cuvintele mântuitoare ale lui Cristos....