mesajul

marți, 28 februarie 2017

APEL LA RUGĂCIUNE în perioada Postului Mare

Dragi fraţi români,
facem un APEL LA RUGĂCIUNE în perioada Postului Mare
 1 Martie 2017 - Zi Naţională de Post şi Rugăciune pentru România

            Dragi fraţi întru credinţă, propunem ca ziua de 1 Martie 2017 să fie o ZI NAŢIONALĂ DE POST ŞI RUGĂCIUNE. Cei care doresc pot începe şi o novenă, fie cu rugăciunile date, fie cu orice alte rugăciuni, însoţite cu zile de post şi jertfe, mai ales luni, miercuri şi vineri... fiecare după posibilităţi. Novena va fi ţinută între 1- 9 Martie 2017, iar intenţia este:
Salvarea ţării noastre şi a poporului român.

CU DUMNEZEU ÎNAINTE!!!

Cununa de rugăciuni a novenei: (se pot rosti toate, sau o parte din ele, unii cu siguranţă vor repeta fiecare rugăciune de 3 ori, alţii vor spune alte rugăciuni, ….dar important este să ne rugăm şi să postim. Aşa să ne ajute Dumnezeu! Amin!)

Notă: aceste rugăciuni sunt luate din diferite revelaţii particulare şi sunt rugăciuni specific pentru ţară şi popor, (valabile pentru naţiunea celor care le rostesc) dar aşa cum am amintit mai sus, putem spune orice rugăciuni considerăm de cuviinţă.

„Ocroteşte naţiunea noastră de cel rău”

„O, Tată, în numele Fiului Tău, salvează-ne de comunism. Scapă-ne de dictatură. Protejează țara noastră de păgânism. Protejează-i pe copiii noștri de tot răul. Ajută-ne să vedem Lumina lui Dumnezeu. Deschide-ne inimile față de învățăturile Fiului Tău. Ajută toate Bisericile să rămână fidele Cuvântului lui Dumnezeu. Te rugăm să protejezi țările noastre de persecuție. Domnul nostru preaiubit, privește către noi cu îndurare, indiferent cât de mult Te rănim. Isuse, Fiul Omului, acoperă-ne cu Preasfântul Tău Sânge. Salvează-ne de capcanele celui rău. Te implorăm, Dumnezeule Drag, să intervii și să oprești răul care în aceste vremuri e pe cale să acopere lumea. Amin!

”Pentru a învinge răul în ţara noastră”

“O Mamă a salvării, vino în mijlocul nostru şi acoperă ţara noastră cu protecţia ta. Zdrobeşte capul fiarei şi alungă influenţa sa diabolică dintre noi. Ajută-i pe bieţii tăi copii rătăciţi să se ridice şi să spună Adevărul atunci când sunt înconjuraţi de minciuni. Te rugăm, o Maică a lui Dumnezeu, ocroteşte ţara noastră şi păstrează-ne puternici, pentru a putea rămâne loiali Fiului tău în timpul persecuţiei noastre. Amin!

Rugăciunea Păcii pentru naţiuni (şi pentru România – n. tr)

O, Isuse, adu-mi pace. Adu pace naţiunii mele şi tuturor acelor ţări sfâşiate în bucăţi din cauza războiului şi a divizării. Sădeşte seminţele păcii printre cei cu inimile împietrite, care provoacă suferinţă celorlaţi în numele dreptăţii. Dă tuturor copiilor lui Dumnezeu Harurile de a primi Pacea Ta, pentru ca iubirea şi armonia să înflorească; pentru ca iubirea pentru Dumnezeu să triumfe asupra răului şi pentru ca sufletele să poată fi salvate de putregaiul minciunilor, cruzimii și ambițiilor diabolice. Fie ca pacea să domnească şi asupra tuturor celor care şi-au dedicat viaţa Adevărului Sfântului Tău Cuvânt, şi asupra celor care nu Te cunosc deloc. Amin!

RUGĂCIUNE CU O MARE PUTERE DE EXORCIZARE PE CARE ÎNSUȘI ARHANGHELUL MIHAIL A DAT-O POLONIEI ȘI ÎNTREGII LUMI

Sfântă Treime un singur Dumnezeu, cu umilință Te rugăm, dă-ne acel mare har ca prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, a Sfântului Arhanghel Mihail, a tuturor îngerilor și sfinților să putem învinge puterile întunericului în România și în întreaga lume, pentru meritele Domnului nostru Isus Cristos obţinute prin Pătimirea pe Calea Crucii, pentru vărsarea Preasfântului Său Sânge pentru noi, pentru Sfintele Sale Răni, pentru Patima Sa de pe Cruce, pentru toate suferințele îndurate de Mântuitorul nostru Isus Cristos în timpul Pătimirii Sale și a vieții Sale de pe Pământ.
Doamne, Isuse Cristoase, Te rugăm, trimite-i pe Sfinții Tăi Îngeri, să alunge în iad, la osândă veșnică, forțele întunericului, pentru ca să vină Împărăția lui Dumnezeu, iar harul Lui să umple toate inimile și pacea Ta să se reverse în România și în toate țările din lume.
Preasfântă Marie, Mama și Regina noastră, din toată inima te implorăm, trimite Sfinții Tăi Îngeri să alunge în iad și la osânda veșnică, toate duhurile rele care trebuie să se piardă.
Sfinte Arhanghele Mihail, conducătorul oștirilor cerești, Domnul te-a trimis să înfăptuiești această mare lucrare, pentru ca harul Domnului să rămână pururea cu noi. Condu oștirile tale cerești pentru ca puterile întunericului să ajungă definitiv în locul de osândă. Unește-ți toate puterile ca să-l învingi pe Lucifer și pe îngerii lui căzuți, care s-au răzvrătit împotriva Voinței lui Dumnezeu, iar acum se străduiesc să ducă sufletele la pieire. Fii victorios, pentru că ai putere și autoritate și cere de la Dumnezeu pentru noi harul Păcii și Iubirii Sale, ca întotdeauna să-l urmăm pe Domnul nostru spre Împărăția lui Dumnezeu. Amin!

Rugăciune dată prin Duhul Sfânt. Rugați-vă așa pentru păcătoși:

Dragul meu, Isus! Pentru scumpul Tău Sânge vărsat pentru noi, pentru cumplitele Tale patimi și moartea Ta pe cruce, Te rog salvează sufletele! Smulge păcătoșii din ghearele satanei! Ascunde-i în Inima Ta îndurătoare! Spală-i cu scumpul Tău Sânge vărsat pentru ei și astfel condu-i în fața Preasfântului Tău Tată!  Iubitul meu, Isus! Tu poți totul. Împiedică toate păcatele, zădărnicește toate ocaziile ce duc la păcat! Îndeamnă-i pe toți păcătoșii să aibă repulsie față de toate păcatele! Doar spre Tine să năzuiască, Cel care i-ai răscumpărat pe cruce! Scumpul meu, Isus! Fă-ne sfinți, pentru a fi vrednici să Te primim cu inima curată în Preasfânta Euharistie. Sfântul meu, Isus iubit! Implorând Te rog, mântuiește fiecare om! Amin!”
Domnul Isus spune: ” Cu această rugăciune se vor mântui foarte multe suflete.” (o vom spune ca novenă pentru salvarea sufletelor românilor)

Rugăciune de consfinţire a ţării

Tată Ceresc, în această clipă prezentă pe care Tu ai creat-o şi ai voit-o, eu (nume), consfinţesc prin aceasta, inima acestei ţări, (nume…, în cazul nostru România), Inimilor Unite ale Sfintei Treimi, în unire cu Inima Neprihănită a Mariei. Amin!

Novena în cinstea lui Isus ca Rege Adevărat

Această novenă simplă este un dar extrem de generos din partea lui Dumnezeu. Isus a dat aceste extraordinare promisiuni: „Eu vă promit vouă că de fiecare dată când veţi spune rugăciunile acestei novene, voi converti 10 păcătoşi, voi aduce 10 suflete la unica Credinţă adevărată, voi elibera 10 suflete din Purgatoriu, dintre care multe vor fi suflete de Preoţi şi voi fi mai puţin sever când voi judeca naţiunea voastră.”

Novena constă în a vă ruga o dată pe zi, timp de 9 zile:

1 Tatăl nostru
1 Bucură-te, Marie sau Născătoare de Dumnezeu...
1 SlavăTatălui....

La care se adaugă rugăciunea novenei:
O, Doamne, Dumnezeul nostru, Tu singur eşti Preasfântul Rege şi Domn al Tuturor naţiunilor! Ne rugăm Ţie, Doamne, cu mare speranţă, pentru a primi de la Tine, o, Rege Dumnezeiesc, milostivire, pace, dreptate şi toate lucrurile bune!
Protejează o, Doamne, Regele nostru, familiile noastre şi pământul nostru natal.
Te rugăm, apără-ne, Unule Preacredincios,  de duşmanii noştri şi de judecata Ta dreaptă!
Iartă, o, Rege Suveran, păcatele noastre comise împotriva Ta.
Isuse, Tu eşti Rege al Milostivirii. Noi merităm judecata Ta dreaptă. Ai milă de noi, Doamne şi ne iartă. Ne încredem în marea Ta milostivire.
O, Rege Preamărit, ne plecăm înaintea Ta şi ne rugăm: Fie ca domnia Ta, Împărăţia Ta să fie recunoscută pe pământ. Amin!

Ridicaţi mâinile şi îndreptaţi,
În direcţia pe cine binecuvântaţi:

“Dumnezeu să vă călăuzească,
De Anticrist să vă păzească,
De al lui cip să vă ocrotească,
În aceasta pentru următoarea viaţă.

Această binecuvântare din acest timp,
Să vă însoţească oriunde şi oricând”.
Acest har vă este dat de Salvatorul Isus,
Pentru a vă apăra de Anticrist şi a lui cip.
Ce îndreptaţi spre alţii, se va întoarce spre voi.


luni, 27 februarie 2017

Un om arogant va ordona o schimbare în profesiunea de credință

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís 

Mesajul nr. 4.424 din 31 ianuarie 2017
           
          Dragi copii, înaintați fără teamă. Fiul meu Isus este foarte aproape de voi. Dovediți cu propria voastră viață că aparțineți lui Dumnezeu. Sînteți ai Domnului și numai pe el trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Deschideți-vă inimile și acceptați voința lui Dumnezeu în viețile voastre. Nu trăiți cufundați în păcat. Căiți-vă, deoarece pocăința este primul pas de urmat pe calea sfințeniei. Căutați forță în rugăciune și în Euharistie. Vor veni vremuri grele pentru bărbații și femeile de credință. Un om arogant va ordona o schimbare în profesiunea de credință și acțiunile lui îi vor mulțumi pe oamenii corupți. Va fi o mare ofensă adusă Fiului meu Isus. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Rugați-vă. Rugați-vă. Rugați-vă. Numai prin puterea rugăciunii puteți învinge demonul. Eu sînt Mama voastră și vă iubesc. Nu vă fie frică. Voi pleda la Isus pentru voi. După toate nenorocile, Dumnezeu vă va șterge lacrimile și cei drepți vor primi marea răsplată. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Mesaj Ceresc de la Maica Domnului - Vineri 10 februarie 2017

Ziua naţională de post şi rugăciune

A fost o zi glorioasă pentru România în care s-au înălţat multe rugăciuni la Cer, dar din păcate, pentru România, nu există altă cale de a se elibera din ghearele celui rău decât prin suferinţă.

România şi poporul român nu vor putea înainta victorios decât după ce se vor elibera, odată pentru totdeauna, de forţele întunecate. Din păcate, cei aserviţi celui rău, nu vor ceda puterea decât prin luptă.
Vor muri foarte mulţi şi se vor ridica cei buni şi drepţi.
Să ne rugăm în continuare pentru ţară şi popor şi pentru sufletele celor care vor muri în revoluţie ca să fie salvate de osânda veşnică.

Mesaj primit de Emilia M.

duminică, 26 februarie 2017

Mesajul Sfintei Fecioare Maria - din 25 februarie 2017 - Medjugorje

Dragi copii, astăzi vă invit să trăiți în profunzime credința voastră și să Îl rugați pe Cel Preaînalt să v-o întărească, astfel încât vânturile și furtunile să nu o poată frânge. Rădăcinile credinței voastre să fie rugăciunea și speranța în viața veșnică. Lucrați la voi înșivă deja de acum, copilașilor, în acest timp de har în care Dumnezeu vă dă harul ca, prin renunțare și chemarea la convertire, să fiți oameni cu o credință și o speranță clară și perseverentă. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. 

Minunata mărturie a lui John Bunyan – RAIUL şi IADUL

Binecuvântat să fie cel care a citit şi cel care va asculta mărturia lui John Bunyan ! Amin !

miercuri, 22 februarie 2017

Numai Tatăl, că El ştie

În acea zi senină,
Cu o linişte deplină,
Un zgomot mare veţi auzi,
Atunci Semnul va sosi.

Două stele, doi giganţi,
Se vor ciocni cap în cap.
Din scântei se va aprinde,
Lumina ce se va extinde,

Şi va fi atât de mare,
N-o să se mai vadă soare;
După care o beznă adâncă,
Tot universul o să cuprindă.

Cerul se va clătina,
Pământul va tremura,
Şi atunci orice fiinţă,
N-o avea de ce să prindă.

De cum îi vedeţi pe nori,
Aşa veţi pluti şi voi.
Ca un balon suspendat,
Atunci o să vă aflaţi.

Începând cu acel moment,
Când Marele Avertisment,
Peste voi o să sosească,
Începe Marea Pedeapsă.

-Doamne, e greu să înţeleg,
Evenimentele cum se petrec!
Spune-mi, te rog, mai pe larg,
Că eu sunt mai greu de cap.

Nu te supăra pe mine,
Că te rog aşa pe Tine,
Ca lumea ce nu ştie, nu vrea,
Să înţeleagă şi ea.

-Deci, va fi linişte, senin,
Şi ziua va fi la prânz,
Ca lumea să fie trează,
De o parte şi cealaltă,

Că atunci acea lumină,
Peste tot va face ziuă.
N-aţi văzut, n-aţi auzit,
Tot pământul luminând,

Lumină mare, caldă şi blândă,
Peste tot o să pătrundă:
În stâncă, pământ şi apă,
Şi în tot ce are viaţă.

Atunci va fi momentul,
Să vă deschid sufletul,
Ca să vedeţi câtă valoare,
Aveţi toţi şi fiecare.

Vă las pe voi a pune preţul,
De a primi raiul, infernul,
Doar în câteva cuvinte,
Şi vreo douăzeci minute.

După vorbe, trec la fapte,
Pentru calea mai departe.
Mă recomand cine sunt,
Celor care n-au ştiut,

Iar pe cei ce mă refuză,
Şi părerea au confuză,
Nu-i trag de păr sau ureche.
Liber arbitrul alege,

Unde vrea şi ce-i convine,
Dar, ştiind ce-i rău sau bine.
Şi aşa calea alegând,
Între patru ochi vorbind,

Atunci fiecare alege,
Unde vrea, cu cine a merge:
Care vor la turma cu oi,
Aceia sunt aleşii Mei,

Iar cei ce se dau deoparte,
Locul lor e turma cu capre.
Până aici am fost clar,
Felul cum v-am explicat?

Dar de timpul stabilit,
Asta nu ştiu să vă zic.
Numai Tatăl că El ştie,
De a fi sau mai amâne.

vineri, 17.02.2017, ora 19,02 Anton Ciobanu 

Cu credinţă şi cu har


Pentru că a sosit şi este timpul,
Să iasă, să vedeţi Anticristul,
Cu credinţă pentru apărare,
Vă dau să daţi binecuvântare.

Să o învăţaţi pe de rost,
Şi să o transmiteţi peste tot,
La cei de aproape, la distanţă,
Peste tot în lumea voastră.

Să nu vă sfiiţi deloc, vă spun,
De binecuvântarea ce vă dau acum.
Ridicaţi mâinile şi îndreptaţi,
În direcţia pe cine binecuvântaţi:

“Dumnezeu să vă călăuzească,
De Anticrist să vă păzească,
De al lui cip să vă ocrotească,
În aceasta pentru următoarea viaţă.

Această binecuvântare din acest timp,
Să vă însoţească oriunde şi oricând”.
Acest har vă este dat de Salvatorul Isus,
Pentru a vă apăra de Anticrist şi al lui cip.

Ce îndreptaţi spre alţii, se va întoarce spre voi.


sâmbătă, 18.02.2017, ora 13,33 Anton Ciobanu

Papa Francisc, circarul !

Circul Papei Francisc – de ziua Sărbătorii Catedrei Sf. Petru

Încă odată omul masoneriei, falsul profet, îşi bate joc de Biserica Romano-Catolică !

papa francisc si "producatorii frumusetii" ... l-au intinerit !
Despre cum se produce frumusetea !


De ce i-a invitat ?
Răspunde Papa Francisc: "Voi sunteți creatori de frumuseţe", a spus grupului. "Voi produceţi frumuseţe, şi frumuseţea face bine pentru suflet. Frumuseţea ne aduce mai aproape de Dumnezeu." 

Observati cum îmbină puţin adevăr cu multă înşelătorie !


P.S.
Preasfinţiile voastre, episcopi romano-catolici din Romania, vă place ?
Dacă da, veniţi cu circul pe la toate bisericile, peste tot  .... nu zic eu, aşa ne învaţă „sfântul” papa francisc !

marți, 21 februarie 2017

Vicepreședintele SUA Mike Pence


Masonii si Iluminati au pierdut si au venit la conducere crestinii !
Ce bine ne-ar sta si noua cu o asa conducere ...
Doamne, ajuta-ne !

Primul discurs al Melaniei Trump. Cuvântarea a început cu o rugăciune

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, este cunoscută drept o prezență discretă, mereu în umbra soțului său.
Totuși, în cadrul turneului pe care cuplul prezidențial american în face în Florida, Melania Trump a susținut primul său discurs de când a devenit Prima Doamnă.
Alocuțiunea a început cu Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”, după care Melania Trump a vorbit despre planurile soțului său prin care dorește să le ofere americanilor o nouă perspectivă, informează AFP. 
„Este o onoare și o mare plăcere să stau în fața dumneavoastră ca primă-doamnă a Statelor Unite. Voi acționa mereu conform convingerilor mele și voi fi onestă cu dumneavoastră, indiferent ce spune opoziția despre mine. America e una care funcționează pentru toți americanii și în care toți americanii pot lucra și reuși. (...) Soțul meu  vrea o țară de mare siguranță și prosperitate", a declarat Prima Doamnă a Statelor Unite.


P.S.
Este bine dna Carmen ? 

vineri, 17 februarie 2017

După Semn, începe Pedeapsa

-De nu ştii cum să le aşezi,
Pe Mine să Mă urmezi.
-Iată, Doamne, te ascult,
Spune-mi unde ce şi când.

Abia în casă am intrat,
Încă nu m-am dezbrăcat,
Înspre creion am dat fuga,
La cuvinte să nu pierd urma.

De multe ori s-a întâmplat,
Când n-am notat, am uitat.
Stau pe scaun pregătit,
Să ascult al Tău Cuvânt.

Aşa nu s-a mai întâmplat.
E ceva urgent şi grav?
-Ai scris mai alaltă seară,
Despre graniţe, de vamă.

-Da, Doamne, aşa mi-ai spus.
-Confirmarea ţi-a adus,
Când la tv te-ai uitat,
Prima veste ai aflat:

Că începând din primăvară,
Ei spun de restricţie în vamă.
Nu mai au bătaie lungă,
Cu ce vor facă, să spună.

E o grabă, e un zor,
Urgent şi năucitor.
Au intrat în priză toţi,
Lucrează zile, mai ales nopţi,

Un grabnic barem s-atingă.
V-am spus de card, cip şi strungă:
Circuitele s-au înroşit,
Nu au pauză de timp.

Cu o mână bagă-n gură,
Cu cealaltă întinde sârmă.
Când se va-ncălzi afară,
Tot să meargă ca pe sfoară,

În a patra lună din an,
Să lucreze noul plan,
Cum în UE şi în State,
Şi în ţările celalte.

Păi, nu e globalizare?
Nimeni să nu aibă scăpare.
Cu codul numeric şi poză,
Ai identitate nouă,

Pentru alt plan şi alt drum;
Cel de pân’ acum nu-i bun,
Şi aşa încetişor mergând,
Înspre noul card şi cip,

Ce te duce nu ştii unde.
Viaţa îţi va fi ca-n filme:
Tu regizor, tu actor,
Eşti prezent în orice rol.

Dar asta nu ţine mult,
Că filmul are sfârşit.
Când acest cuvânt apare,
Fii sigur că vei dispare.

Înainte de a lua film,
Am cu al Meu de venit.
E real, este divin:
Ce-aţi făcut cât aţi trăit,

Până când ne-om întâlni,
Filmul de a urmări.
Eu vă dau răspuns pe loc,
Nu prin staul, ţarc vă port.

Faţă-n faţă, în patru ochi,
Să vedeţi absolut tot.
Cu zăhărelul nu vă duc,
Cum răul, la card, la cip.

De-Mi răspundeţi la întrebare,
Şi vă cereţi şi iertare,
Cu cipul care urmează,
Voi nu aveţi nici o treabă.

Începând cu acel moment,
Voi aveţi un testament:
În cealaltă parte de trecut,
În Lumea Nouă, Pământ.

Întâi Semnul, apoi cipul,
Eu Întâi. După, Anticristul.
Isus v-a mai spus şi asta,
După Semn, începe Pedeapsa.

joi, 16.02.2017, ora 19,54 A Ciobanu 


joi, 16 februarie 2017

Va ieşi, apare în lume

Situaţia e aşa gravă,
Ca să nu mai ies afară?
Ce se întâmplă, ce o să fie?
Întuneric, vijelie?

Că Gabi stă lângă mine,
Asta nu sună a bine.
S-a ajuns la apogeu,
Eu demult simt acest greu.

Să înţeleg că se înteţeşte,
Venind veste după veste?
Nu mă sperii, nu mi-e frică,
De-o fi vânt sau o să ningă.

A mai fost, s-a întâmplat,
Şi la Tine am strigat.
Nu s-a întâmplat nimic,
Era ger şi mare vânt.

Vrei acum să spun la lume?
Sau e numai pentru mine.
Cum îmi spui, eu te ascult,
Aşa mereu am făcut.

-A început un vânt să bată,
Peste lume, ţara voastră.
Ce urmează e cumplit,
Cei din UE au stabilit:

La cei ce afară lucrează,
Şi dacă mai trec prin vamă,
Doar de se bagă în pământ,
Ei mai pot scăpa de cip.

Peste tot cu cip, cu card,
De acum poţi fi angajat.
Cu cardul e mai demult,
Lumea s-a obişnuit.

Însă de acum înainte,
Amândouă să se prezinte,
La cumpărături, la muncă,
De nu ai, nu treci prin strungă.

Că la muncă sau la raft,
Nu poţi fără cip şi card.
Laţu-i pus, urmează strâns,
Că apare Anticrist.

Despre el ştiţi, v-am mai spus,
Pân’ acum a stat ascuns.
În zilele care vine,
Va ieşi, apare în lume.

Documentele sunt făcute,
Mai are a le transmite.
Nu-i problemă nici un pic,
De înregistrat pe stick.

Încă mai este curent,
Până vin ca să-l opresc.
Vor rămâne toţi şocaţi,
Ca şi electrocutaţi.

În mare beznă atunci,
Voi găsi pe ei ascunşi,
Şi ca în priză îi bag,
Să le scot răul din cap.

Au provizii de mâncare,
Apă şi esenţă tare.
Cât s-au pregătit de bine,
Nimic n-or putea atinge.

Dacă vrei, poţi să transmiţi,
Ce ţi-a spus acum Isus.
Cu şoapta Eu am venit,
Ca pân’ acum Duhul Sfânt.


marţi, 14.02.2017, ora 18,19 A. Ciobanu