mesajul

luni, 31 octombrie 2016

Mesajul Domnului Isus Cristos prin Maria Julianna - in data de 9 octombrie 2016

9 octombrie 2016. Acasă, Domnul Isus spune...
     ”Dragii Mei copii, aleșii dragi ai Inimii Mele! Consolați-Mă și ispășiți către Mine, fiindcă M-a cuprins o mare tristețe! Vor falsifica Evanghelia modificând Cuvântul Meu. Vă spun, că asupra tuturor celor care vor făcea acestea vor fi valabile cuvintele Sfântului Paul scrise către galateni: ”Blestemat să fie cel care propovăduiește altceva decât ceea ce ați auzit de la noi! Spun iarăși: blestemat să fie!” Iar Eu le voi spune, atunci când se vor înfățisa în fața Mea, la judecată: plecați blestemaților în focul veșnic, pregătit pentru demoni și pentru acoliții lor! Acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților în vecii vecilor.

     Dragii Mei copii! Rămâneți loiali Mie, până la moarte, chiar și cu prețul vărsării sângelui vostru! Fiindcă este mult mai bine a muri din iubire și loialitate pentru Mine decât, părăsindu-Mă, să ajungeți în focul veșnic. Să nu Îmi provocați durere prin necredincioșia voastră și să nu comiteți păcat! Acum, în mod deosebit, este actual să cereți cu ardoare Sfântului Duh să vă dăruiască harul și puterea iluminării ca să puteți vedea dincolo de răutățile și minciunile lor. Aceasta este o milostivire falsă, prin care urmăresc să obțină laudă de sine. Vor ca tuturor să le facă pe plac, în timp ce pe Mine Mă trădează din nou, Mă chinuiesc și Mă răstignesc. Pe credincioșii care se clatină îi împing la osândă și astfel, pentru ei fac ca să fi fost în zadar suferințele și moartea Mea. Pentru aceste timpuri am spus: de dragul celor aleși voi scurta timpul, ca nu cumva și ei să cadă pradă, deoarece, dacă este posibil, și pe ei vor să îi inducă în eroare.

     Copiii Mei. Aceasta este o luptă spirituală, care se dă pe viață și pe moarte. Satana și demonii săi au declarat război și împreună cu acoliții săi se năpustesc asupra sufletelor celor nevinovați. Vor să-i înconjoare pe oamenii simpli ca să-i împingă în iad. Vă repet, copiii Mei, cereți asupra voastră harul iluminării Duhului Sfânt, al puterii, al credinței, pentru ca având această credință puternică să vă puteți împotrivi celui rău care acum atacă de mii, de milioane de ori mai tare decât oricând. Ca un leu care rage vă dă târcoale, căutând pe cine să înghită. 

     Copiii Mei! Acum voi trăiți în cea mai grea perioadă a istoriei. Pentru voi, prigoana creștină va fi o destindere când, dovedindu-vă credincioșia față de Mine, veți merge la moarte cu vitejie, deoarece știți că  sufletul vostru părăsește acest înveliș de țărână și Mă veți vedea față în față pentru veșnicie. Nu vă veți mai sătura să vă umpleți cu Mine și veți fi părtași la fericirea veșnică. Dar vai celor neloiali care M-au părăsit și Mi-au întors spatele! În mod deosebit va fi de sute de ori vai, acelor preoți care se ridică pe spinarea celor care propovăduiesc antievanghelia și sprijină antibiserica.  Aceasta este confruntarea finală dintre dușmanii Bisericii și Evangheliei și reprezentanții Bisericii și Evangheliei adevărate, care acum este în formare. Se ivește deja din catacombe Biserica celor care Mă adoră cu adevărat și celebrează în Adevăr cea mai sfântă Jertfă a Sfintei Liturghii. Antibiserica, cea care vestește în mod deschis ereziile, Mă batjocorește, falsificând cuvintele Mele pentru care Mi-am vărsat Sângele și pentru care am fost crucificat.  Pentru asta am spus: nu mergeți după ei! Mai bine să muriți, decât să vă înrolați în rândurile lor. Eu sunt unicul Dumnezeu, Fiul Tatălui care am venit în lume, ca să vă răscumpăr din păcatele voastre. Am devenit om ca să puteți intra în contact cu Mine în mod personal. Doar pe Mine să Mă adorați în Preasfântul Sacrament al Altarului, unde sunt prezent în mod real și acolo unde sunt Eu, acolo este prezent și Tatăl și Duhul Sfânt. Discipolilor Mei le-am spus: feriți-vă de plămădeala fariseilor! Și vouă vă spun: deziceți-vă de  învățătura celor care propovăduiesc erezii! Eu sunt același: ieri, azi și mâine. Cuvântul Meu este spirit și viață și este veșnic și de nefalsificat. Nu există o Evanghelie nouă, nu există o altă mântuire. Ceea ce este dincolo de acestea pe care Eu vi le spun, sunt minciuni și intrigi ale celui rău, pentru a-i împinge la osândă pe cei care le urmează.

     Copiii mei! Acum, în mod deosebit este important să luați Sfintele Sacramente, până se poate și să vă rugați pentru preoți drepți și loiali care și în ascuns să celebreze Sfânta Liturghie, să vă spovedească și să vă împărtășească.

     Micuții Mei, din modul în care se petrec evenimentele, veți recunoaște că trăiți în ultimele timpuri. Toate acestea nu vor mai dura mult. Satana simte că mai are doar puțin timp și se zbate furios, profitând de orice modalitate de a împinge la osândă cât mai multe suflete. Până acum a urmărit trei direcții principale:  puterea, păcatele trupului și a dorinței de a stăpâni (de a avea, a deține n. tr.), dar acum, cucerește cel mai periculos tărâm de până acum, sfâșiind în bucați Biserica Mea și falsificând Evanghelia, făcându-i pe evlavioșii Mei copii, victime ale ereziilor. Eu însumi Mă rog pentru voi la în fața Tatălui Meu, ca să-i salveze pe cei mici, ca să nu cadă în plasa falsului și a minciunii, pentru că mulți dintre cei care nu cunosc adevărata Evanghelie, vor crede falsa milostivire a antievangheliei. 

     Dragii Mei copii! Am permis toate acestea, ca prin loialitatea voastră, chiar până la moarte, și prin iubirea voastră pentru Mine, vreau să Mă preamăresc în voi, demostrând astfel dușmanului Meu, care a cerut de la Mine Biserica pentru un timp de 100 de ani, Biserica universală, catolică clădită pe Sfântul Meu Trup, Sânge și Cuvânt nu poate fi învinsă de porțile iadului. Aceasta trebuie înțeleasă în sens spiritual. Pentru că atunci când va veni timpul și în Vatican nu va rămâne piatră peste piatră, a cărei antefață a fost Ierusalimul, atunci când nu au cunoscut timpul vizitării lor, unde M-au răstignit pe Mine, Răscumpărătorul lor.  La fel e și acum, reprezentanții antibisericii și antievangheliei Mă vor vinde și Mă vor răstigni. De aceea, cu siguranță pedeapsa va avea loc și va fi remarcabilă. Dar toate acele suflete care conlucrează cu harul și citesc mesajele Mele pe care le dau pentru ca să recunoască semnele și actualitatea timpului prezent, rămân credincioși în adevăr și își vor da viața pentru Mine, Mă voi preamări în ei și ei vor fi sămânța semănată a Bisericii Mele reînnoite.

     Copiii Mei. Această eră se încheie curând. Cel rău poate face doar atât cât îi permit Eu. În curând va apărea anticristul, al cărui timp, așa cum este în Scriptură, este de trei ani și jumătate. Apoi voi reveni în slavă și cu suflarea gurii Mele îl voi mătura pe cel rău. Sfântului Meu înger îi voi porunci să-l lege pe arhaghelul căzut, pe satana, pentru o mie de ani și să-l arunce în lacul de foc cu pucioasă. Atunci lumea va respira ușurată și va începe domnia de pace de o mie de ani.

     Micuții Mei! Fiți perseverenți până la moarte, cereți asupra voastră harul loialitații, al credinței, al iubirii, al puterii spirituale și al perseverenței până la moarte. Promit tuturor celor care vor cere acestea de la Mine, vor experimenta mereu prezența Mea care îi ajută și vor avea parte de slava Mea în fericirea veșnică.

     Micuții Mei dragi! Toate cuvintele Mele se vor împlini.Țineți-vă de cele cuprinse în ele și luați foarte în serios avertizările Mele pe care le-am dat spre mântuirea tuturora. Rugați-vă în fiecare zi de 3 ori rugăciunea Sfântului arhanghel Mihail și măcar odată rugăciunea „Acum ajută-mă, o, Marie”. ( Most segítsd meg Mária.)

     Vă binecuvântez cu binecuvântarea Mea întăritoare, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.”

     Întărire din Sfânta Scriptură: Gal 1,6-10:”
”Mă mir că ați trecut atât de repede de la cel care v-a chemat, prin harul lui Cristos, la o altă evanghelie. De fapt, nu este alta, ci sunt doar unii care vă tulbură și vor să schimbe evanghelia lui Cristos. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar predica o altă evanghelie în afară de aceea pe care v-am predicat-o, să fie anatema. Așa cum am mai spus, o spun acum din nou: dacă cineva vă predică o altă evanghelie în afară de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Caut eu oare acum bunăvoința oamenilor? Sau a lui Dumnezeu? Ori caut eu să plac oamenilor? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș fi slujitorul lui Cristos.”


2 Cor 13,3: ”Vorbește Cristos ”; Col 4,5: ” Folosiți bine momentul.”


Nota traducătorului: În cele ce urmează veți găsi traducerea și originalul acestei străvechi și frumoase rugăciuni, pe care fiecare maghiar catolic o știe ca pe Pater noster și Ave Maria și a cărei efecte  imediate au experimentat-o foarte, foarte mulți oameni.

Ajută-mă, acum, Marie,
O, milostivă Maică Fecioară.
A tristeții şi-a necazului durere,
Tu s-o-mprăştii ai putere.
Când omul nu mai poate ajuta,
Nu, nu se frânge puterea ta.
A copiilor fierbinţi rugi,
Tu, întotdeauna le asculţi.
Când chinul nevoii e mare
Arată-ţi materna îndurare.
Ajută-mă, acum, Marie,
O, milostivă Maică Fecioară.


Most segits meg Mária,
Ó irgalmas Szűzanya.
Keservét a búnak, bajnak,
Eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segithet,
A te erőd nem törik meg.
Hő imáit gyermekidnek.
Nem, Te soha nem veted meg.
Hol a szukség kínja nagy,
Mutasd meg hogy Anya vagy.
Most segits meg Mária,
Ó irgalmas Szűzanya.


joi, 27 octombrie 2016

Medjugorje – Mesajul din 25 octombrie 2016 dat de Sfanta Fecioara Maria prin vizionara Marija

Dragi copii, astăzi vă chem: rugați-vă pentru pace! Abandonați egoismul și trăiți mesajele pe care vi le dau. Fără ele nu vă puteți schimba viața. Trăind rugăciunea, veți avea pacea. Trăind în pace, veți simți nevoia să dați mărturie, căci Îl veți descoperi pe Dumnezeu, pe care acum îl simțiți departe. De aceea, copilașilor, rugați-vă! Rugați-vă! Rugați-vă și permiteți-I lui Dumnezeu să intre în inima voastră! Întoarceți-vă la post și la spovadă, ca să biruiți răul din voi și din jurul vostru. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. 


miercuri, 26 octombrie 2016

Fiecare lege nouă care va fi introdusă în curând de către dușmanii din Biserica Mea, va batjocori Adevărul stabilit de către Tatăl Meu

Mesajul (942) din Cartea Adevărului
Joi, 17 octombrie 2013 la ora 20:38
Mult iubita Mea fiică, dacă oamenii, cât mai mulți, ar crede cu adevărat în Mine, Isus al lor, atunci ei ar găsi pacea în inima lor. Unde nu este încredere, acolo este teamă. Teama împiedică Iubirea lui Dumnezeu să pătrundă în sufletul vostru și apoi voi deveniți prizonieri. Nimic, în afară de Lumina Mea, nu vă va ușura povara.
Când Eu vă spun Adevărul, o fac doar pentru că vă iubesc și tânjesc după ziua în care vom fi în sfârșit uniți. Nu vă temeți de adevăr. Iubirea Mea vă va umple de curajul și puterea de a vă ridica hotărâți ca să Îmi rămâneți loiali Mie în toate. Eu îi protejez pe toți cei care cer de la Mine aceasta, însă numai sufletele care Mi s-au abandonat cu totul Mie nu vor avea teamă de nimic.
Răutatea fiarei va fi deghizată sub o mască fermecătoare și modernistă și va fi arătată tuturor cu o fațadă de umanitarism, caritate și "grijă pentru cei săraci". Să nu credeți nici  pentru o clipă că discipolii lui satana își vor arăta vreodată adevărata față. Fiecare minciună care va fi prezentată și care va înlocui adevărul, va părea a fi logică și sortită binelui comun al tuturor. Fiecare lege nouă care va fi introdusă în curând de către dușmanii din Biserica Mea, va batjocori Adevărul stabilit de către Tatăl Meu în cele Zece Porunci date lui Moise. Fiecare gest, oricât de subtil ar fi, va fi menit să Mă insulte pe Mine, Isus Cristos, Fiul Omului. Înșelătorul, prin slujitorii săi, nu se poate abține să nu Mă maimuțărească, pentru că el Mă urăște pe Mine.  El va insulta fiecare vas din Biserica Mea prin acțiuni, prin cuvinte și prin adăugarea de simboluri satanice. Numai cei care cunosc Adevărul vor vedea aceste urâciuni și vor înțelege pe deplin ce înseamnă cu adevărat acele gesturi.
Puterea lui satana poate să îi deruteze, să îi distragă și să îi chinuie pe discipolii Mei. El, satana, nu vă va lăsa niciodată în pace, în special atunci când mărturisiți Adevărul. Dar să știți aceasta: el poate fi învins când voi vă încredeți pe deplin în Mine. Când vă abandonați cu totul Mie, el nu va primi puterea de a vă influența credința voastră în Mine. El, satana, este terminat. Domnia lui, oricât de dureroasă a fost ea pentru omenire, se află la final. Ultima lui insultă împotriva Mea va fi realizată prin anticrist, care Mă va imita pe Mine și va înșela oamenii făcându-i să creadă că el sunt Eu, Isus Cristos, care a venit să salveze omenirea.
Dacă știți Adevărul, veți fi în stare să rezistați acestei tentații. Dacă rămâneți neclintiți întru Adevăr, așa cum este el conținut în Sfânta Biblie, veți fi salvați.
Atacul final va fi scurt și apoi Eu voi arăta lumii Adevărul, și numai aceia care sunt plini de ură împotriva Mea îl vor putea nega. Nu vă temeți, căci Eu sunt singurul Salvator al omenirii. Doar dragostea Mea vă va susține. Să nu vă temeți decât pentru acele suflete sărmane care Mă vor scuipa atunci, la final, când Eu le voi întinde Mâna pentru a-i lua în Noul Paradis.
Isus al vostru
Halloween - Anul nou al satanistilor

Părintele romano catolic exorcizator Don Gabriel Amorth:


„Halloween (31 octombrie) nu este o "sărbătoare", dar este un eveniment care are scopul de a ironiza, prin folosirea măştilor, ceea ce este rău, făcând să apară ca fiind un divertisment inocent. Este anul nou al sataniştilor, noaptea prin excelenţă ocultă, în care se sărbătoreşte dumnezeul ocult, satana. Fugiţi de toate simbolurile de halloween căci sunt "porţi" satanice care aduc demonii în casele voastre, aduc diviziune, invidie şi răul. 

Şi dacă ne uităm câte "firme" fac reduceri la produsele lor în noaptea de Halloween .... sau în aşa zisele „black friday” ... de ce credeţi voi, dragi cumpărători ? Oare de dragul vostru ? Sau al banului, „ochiul dracului” ? Şi atunci ce produse cumpăraţi ? Produse „binecuvântate” de către diavol ? El nu poate să binecuvânteze, ci poate şi vrea numai ca să blesteme, evident, ca să vă meargă rău .... Treziţi-vă !

duminică, 23 octombrie 2016

Te ştie Dumnezeu


Aceia dintre voi care suferă foarte mult și care poate și-au pierdut orice speranță în viață, să știți că sunteți în inima Mea

Mesajul (912) din Cartea Adevărului

Vineri, 13 septembrie 2013 la ora 23:15
Prea iubita Mea fiică, Inima Mea tânjește după lumea întreagă cu toți cei care trăiesc în ea și vă promit că voi face totul ca să vă unesc în Inima Mea pe voi toți, copii ai lui Dumnezeu. Eu îi iubesc pe fiecare bărbat, femeie și copil în parte, indiferent cine sunt ei, fie că sunt puternici, bogați, influenți, umili, săraci sau doar oameni simpli care trăiesc o viață obișnuită. Voi toți ați fost aleși pentru a vă naște, de către Tatăl Meu care v-a creat. Fiecare suflet are un scop și fiecare dintre voi este un copil prețios al lui Dumnezeu.
Aceia dintre voi care suferă foarte mult și care poate și-au pierdut orice speranță în viață, să știe că sunt în Inima Mea și că Eu resimt profund durerea lor. Eu sufăr înăuntrul vostru. Nu trebuie să vă pierdeți niciodată speranța, pentru că Eu am pregătit pentru fiecare dintre voi un loc în Paradisul Meu. Când vă pierdeți speranța, voi întoarceți spatele viitorului vostru, care este inundat de Lumina Mea. Acest viitor este Darul Meu pentru voi și el Îmi aparține cu totul. Eu voi înlătura toate grijile voastre. Doar chemați-Mă și spuneți: "Isuse, îndepărtează de la mine toată durerea și suferința și ajută-mă să simt Dragostea Ta” iar Eu vă voi ridica povara, pe loc.
Atunci când vă simțiți goi pe dinăuntru și credeți că nimeni nu vă iubește cu adevărat, să fiți siguri că Eu sunt acolo lângă voi pentru că Eu vă voi iubi întotdeauna, indiferent cât de departe vă veți fi rătăcit. Atunci când credeți că nu mai aveți pentru ce să trăiți, să știți că Noul Meu Paradis vă va dărui Viață Veșnică. Însă mai întâi trebuie să perseverați în suferință în această viață. Eu vă voi ușura suferința, dar tot ce trebuie să faceți este să vă rugați Mie pentru aceasta.
Mulți dintre voi se simt inutili, lipsiți de iubire sau succes, neîmpliniți și fără rost. Vă simțiți astfel pentru că lumea este obsedată de ambiție și de așa-zisul succes. Doar cei puțini, elitele, par a atinge asemenea culmi. Presiunea exercitată în lume de mass-media, care slăvește bogăția și frumusețea, are ca efect distrugerea încrederii omului simplu. Nu este necesar să-i impresionați pe ceilalți. Nu este necesar sau de dorit să Mă impresionați cu așa-zisul vostru succes. Bineînțeles că trebuie să lucrați din greu. Folosiți talentele cu care v-a înzestrat Dumnezeu, dar folosiți-le pentru a-i sluji pe ceilalți și pentru binele tuturor. Însă luați aminte. Eu îi voi ridica în cea mai mare slavă în Împărăția Mea pe cei slabi, săraci cu duhul și pe cei care au o iubire simplă pentru Mine, Isus Cristos. Cei care suferă acum nu vor mai suferi în Noul Meu Paradis.
Promisiunea Mea că voi veni să vă adun pe toți se va îndeplini la A Doua Mea Venire. Așteptați această zi plini de dor și bucurie pentru că ea nu este foarte departe, și atunci vă voi aduce în Dar iubirea, fericirea și Viața Veșnică. Perseverați și veniți aproape de Mine. Eu sunt cu voi. Nu vă voi părăsi niciodată, însă nu trebuie să vă separați de Mine pentru că dacă o veți face, veți fi pierduți pentru Mine. Veniți, sprijiniți-vă capetele pe Umărul Meu. Lăsați-Mă să vă ofer alinare. Lăsați-Mă să pun capăt suferinței voastre. Lăsați-Mă să vă șterg lacrimile. Lăsați-Mă să vă dau Pacea Mea.
Vă acord acum o Binecuvântare specială. Luați-o. Acceptați Mâna Mea și totul va fi bine. Vă iubesc.
Al vostru, IsusCÂT ESTE DE ADEVÃRAT .... DIN PÃCATE !


vineri, 21 octombrie 2016

Pr. Franz Schmidberger despre criza Bisericii Catolice


Gasiti aici articolul : http://www.resurrexitsicutdixit.com/?p=4937

AntiCristos Klaus Iohannis

Klaus Iohannis despre modificarea Constituției în legătura cu definirea familiei: „Sunt adeptul tolerantei, este greșit să mergem pe calea fanatismului religios”

MARIONETA  CONDUCERII  UNIUNII  EUROPENE ?
Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intrebat ce parere are despre demersul de modificare a Constitutiei in sensul definirii casatoriei ca fiind exclusiv intre o femeie si un barbat, ca el este adeptul tolerantei si considera ca fiind „gresita” calea „fanatismului religios” si a solicitarilor ultimative. Iohannis a fost intrebat ce parere are despre initiativa celor 3 milioane de romani care au semnat pentru modificarea Constitutiei si precizarea clara ca o casatorie este o uniune intre o femeie si un barbat. Seful statului considera ca societatea trebuie sa revina la toleranta si „acceptarea celuialt”, scrie HotNews.ro


„Încă nu este rândul meu să mă exprim. Va veni rândul meu să mă exprim. În acest context, cred că este foarte important să reiterez un lucru în care cred: eu provin dintr-o minoritate etnică și dintr-o minoritate religioasă. Cred că trebuie să revenim la toleranță și acceptarea celuilalt, acceptarea celuilalt cu bune și rele, nu suntem toți la fel. Nu toate grupurile etnice și religioase sunt la fel. Este greșit să dăm ascultare sau să mergem pe calea fanatismului religios și a solicitărilor ultimative. Eu nu cred în ele și nu le sprijin. Sunt adeptul toleranței, încrederii și deschiderii față de celălalt.”, a răspuns președintele Iohannis la o întrebare adresată un Florin Pușcaș, de la site-ul Știripesurse.ro
Domnule Preşedinte Klaus Iohannis, când aţi citit ultima dată Biblia ?
A-l respecta pe Isus Cristos înseamnă a-i respecta învăţăturile.
Prin cele afirmate de domnia voastră, Isus Cristos este un fanatic religios !
Oare Preşedintele si omul Klaus Iohannis, se crede mai mare, mai înţelept, mai bun şi mai tolerant decât Dumnezeu ?

Domnule Presedinte, foarte bine că nu promovaţi ura, ci respectul faţă de alţi oameni, însă vă rog să nu înţelegeţi greşit toleranţa şi nu lăsaţi să se înmulţească răul în România prin căsătoria lor (a celor din comunităţile LGBT).

Vă rugăm domnule Preşedinte, schimbaţi-vă gândirea înspre bine, înspre respectarea învăţăturilor lui Isus şi nu aduceţi o nenorocire şi o mânie mai mare a lui Dumnezeu în România ! Ne ajung inundaţiile, seceta şi alte calamităţi .... primite pentru păcatele noastre .... NU vrem Războiul ca pedeapsă !


Ce spune Biblia despre homosexualitate?

Răspunsul Bibliei

Când i-a creat pe oameni, Dumnezeu a stabilit ca relațiile sexuale să aibă loc doar în cadrul căsătoriei dintre un bărbat și o femeie (Geneza 1:27, 28; Leviticul 18:22; Proverbele 5:18, 19). Biblia condamnă relațiile sexuale care nu au loc în acest cadru, adică între un soț și soția lui, indiferent că este vorba despre relații homosexuale sau heterosexuale (1 Corinteni 6:18). Acestea pot presupune un raport sexual propriu-zis, mângâierea organelor genitale ale altei persoane ori relațiile sexuale orale sau anale.
Deși dezaprobă homosexualitatea, Biblia nu promovează ura față de homosexuali, sau homofobia. Dimpotrivă, creștinilor li se poruncește ‘să arate respect față de toți oamenii’ (1 Petru 2:17, Noul Testament — Traducere în limba română modernă).

Se naște cineva homosexual?

Biblia nu dă detalii de natură biologică referitor la dorințele homosexuale. Ea spune însă că toți ne naștem cu tendința de a încălca poruncile lui Dumnezeu (Romani 7:21–25). Deși nu se concentrează asupra cauzelor dorințelor homosexuale, Biblia interzice relațiile homosexuale.

Cum puteți să-i fiți plăcuți lui Dumnezeu în pofida impulsurilor homosexuale.

Biblia sfătuiește: „Omorâți-vă dorințele rele care se cuibăresc în voi; nu mai aveți nimic de a face cu păcatele sexuale“ (Coloseni 3:5, Noul Testament pe înțelesul tuturor). Pentru a omorî „dorințele rele“, sau greșite, care duc la acțiuni greșite, trebuie să vă țineți sub control gândurile. Dacă vă umpleți mintea cu gânduri sănătoase, veți reuși să luptați împotriva dorințelor greșite (Filipeni 4:8; Iacov 1:14, 15). Deși, la început, lupta poate fi grea, cu timpul va deveni mai ușoară. Dumnezeu a promis că vă va ajuta „să vă înnoiți în forța care vă îndrumă mintea“ (Efeseni 4:22–24).
Aceeași luptă o duc milioane de persoane care au dorințe heterosexuale și care vor să respecte normele Bibliei. De exemplu, mulți celibatari cu puține șanse de a se căsători, dar și multe persoane al căror partener conjugal este inapt din punct de vedere sexual aleg să-și țină sub control impulsurile sexuale în pofida tentațiilor cu care s-ar putea confrunta. Toți aceștia reușesc să aibă o viață fericită. Și cei cu înclinații homosexuale pot alege să-și țină sub control impulsurile dacă doresc realmente să-i fie plăcuți lui Dumnezeu, fără ca fericirea să le fie umbrită (Deuteronomul 30:19).Fanatismul religios. Patriarhia îi răspunde lui Iohannis


Patriarhia Română a reacţionat, joi, la declaraţia lui Klaus Iohannis privind „fanatismul religios”. Patriarhia susţine că demersul Coaliţiei pentru Familie nu reprezintă „o solicitare ultimativă” şi nu poate fi considerat o „cale a fanatismului religios”.
„Reacţia domnului preşedinte Iohannis este un răspuns la «o solicitare ultimativă» a pastorului baptist Iuga Viorel privind atitudinea preşedintelui faţă de familia creştină. Probabil acest demers a fost catalogat ca «solicitare ultimativă»”, arată Patriarhia Română.
Reprezentanţii Patriarhiei mai susţin că demersul Coaliţiei pentru Familie, în urma căruia trei milioane de cetăţeni români au solicitat modificarea Constituţiei referitor la definirea familiei nu poate fi considerat  o „cale a fanatismului religios”, sau o dovadă de intoleranţă.
„Propunerea de amendare a Constituţiei nu reprezintă «o solicitare ultimativă», ci o chemare firească la exprimarea democratică a voinţei cetăţenilor cu privire la una dintre valorile fundamentale ale societăţii, familia. Solicitarea are ca scop principal protejarea familiei, a părinţilor şi a copiilor, şi nu condamnarea altor persoane”, susţine Patriarhia, potrivit News.ro.
În plus, definirea mai clară a naturii familiei ar fi justificată, în opinia reprezentanţilor Patriarhiei, nu doar de raţiuni ale moralei creştine, ci şi de „realitatea prăbuşirii demografice atât în România, cât şi în celelalte ţări europene”.
În finalul mesajului, Patriarhia precizează că îşi exprimă speranţa că demersul Coaliţiei pentru Familie va fi înţeles corect de către toate autorităţile statului român şi că i se va da curs conform Constituţiei.
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, întrebat ce părere are despre demersul modificării Constituţiei în sensul definirii căsătoriei ca fiind exclusiv între o femeie şi un bărbat, că el este adeptul toleranţei şi consideră ca fiind „greşită” calea „fanatismului religios” şi a solicitărilor ultimative.
Iohannis a fost întrebat ce părere are despre iniţiativa celor trei milioane de români care au semnat pentru modificarea Constituţiei şi precizarea clară că o căsătorie este o uniune între o femeie şi un bărbat, şeful statului afirmând că nu este încă rândul său să se exprime.
Preşedintele a spus însă că, în acest context, el vrea să reitereze că societatea trebuie să revină la toleranţă şi „acceptarea celuilalt”.
„Acceptarea celuilalt cu bune şi rele. Nu suntem toţi la fel. Nu toate grupurile etnice şi toate grupurile religioase sunt la fel. Este greşit să dăm ascultare sau să mergem pe calea fanatismului religios şi a solicitărilor ultimative. Eu nu cred în ele şi nu le sprijin”, a spus Iohannis.
Şeful statului a subliniat că el este „adeptul toleranţei”, încrederii şi deschiderii spre celălalt.

3 milioane de semnături
Reprezentanţii Asociaţiei Neamunit şi Coaliţia pentru Familie au solicitat în septembrie Parlamentului să urgenteze procedurile parlamentare pentru revizuirea Constituţiei privind introducerea precizării că familia se întemeiază între un bărbat şi o femeie, iar referendumul să fie organizat simultan cu alegerile parlamentare din 11 decembrie.
Curtea Constituţională a avizat pozitiv, pe 20 iulie, iniţiativa de modificare a Constituţiei astfel încât să se stipuleze explicit că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat şi femeie, nu pe cea între soţi.
Preşedintele CCR Valer Dorneanu a precizat că avizul oferit de Curte a fost dat strict în privinţa îndeplinirii condiţiilor de depunere a unei iniţiative de revizuire, adică a numărului suficient de semnături, în condiţiile legii, precum şi în privinţa respectării limitelor revizuirii cu privire la drepturile fundamentale ale cetăţenilor, care nu pot fi suprimate.
Dorneanu a explicat că CCR a decis astfel să permită ca această iniţiativă să fie discutată de către Parlament, nefiind probleme de formă ale propunerii şi nici de suprimare a vreunui drept deja consacrat.
miercuri, 19 octombrie 2016

Nori negri se strâng deasupra lumii - Razboiul finalDușmanii evreilor din toate națiunile se vor uni pentru a zdrobi Israelul

Mesajul (633) din Cartea Adevărului
Vineri, 30 noiembrie 2012 la ora 22:20
Mult iubita Mea fiică, oamenii vor vedea în curând cu claritate că a venit timpul pentru ca profețiile conținute în Vechiul Testament privind soarta evreilor să se împlinească.
Poporul Meu ales va suferi
Evreii, care au respins Legea lui Dumnezeu scrisă de Moise, vor suferi așa cum au făcut-o timp de secole. Vor pierde stăpânirea asupra pământului strămoșilor lor și singura soluție va fi să semneze un tratat prin care vor deveni sclavii lui anticrist. Poporul Meu ales va suferi, așa cum am suferit și Eu, și nu li se va arăta milă.
Ei vor fi tratați mai rău decât în timpul genocidului care a avut loc în cel de-al doilea război mondial.
În Israel se va vedea cu claritate perioada de Încercare, așa cum a fost ea prezisă.
Din cauza Israelului se vor înteți războaiele și va fi greu de stabilit cine este adevăratul dușman.
Tratatul de pace se va semna curând după aceea și omul păcii va intra pe scena lumii.
Uniunea Europeană va distruge orice urme care amintesc de Dumnezeu.
Fiara cu zece coarne, care este Uniunea Europeană, va distruge orice urme care amintesc de Dumnezeu.
Acum este timpul să vă pregătiți pentru cruzimea lor, care va fi fără precedent, atunci când vor ajunge la abolirea Creștinismului.
Ce mândri vor fi ei când cel mic, ascuns fiind între ei, se va ridica și se va mândri cu puterea lui. Ei îl vor aplauda pe conducătorul numit al unei noi biserici și puterea sa se va răspândi peste tot pământul.
Această realitate va evolua rapid și slujitorii Mei sfințiți care nu acceptă Adevărul acestei profeții trebuie să știe aceasta.
Dacă vă conformați noilor legi ale Romei, un oraș care va ajunge sub stăpânirea celui care minte și este slujitorul lui anticrist, veți deveni prizonieri ai acestui nou regim. Când veți vedea Sacramentul Sfintei Euharistii schimbat dincolo de recunoaștere, să știți că aceasta va fi șansa voastră să întoarceți spatele acestui regim al răului.
Biserica Mea este infailibilă. Va rămâne infailibilă. Dacă alții, totuși, din Biserica Mea se revoltă împotriva Învățăturilor Mele și schimbă Sfintele Sacramente, ei vor fi aruncați în afara Bisericii Mele. Noul regim, care nu va fi de la Dumnezeu, va fi supus greșelii, pentru că nu va reprezenta Adevărul. Creștinii pot să urmeze doar Învățăturile Mele.
Dacă urmați o religie făcută de om, nu vă puteți numi Creștini. Oricine spune că Biserica mea este infailibilă are dreptate.
Oricine pretinde că aparține unei noi biserici, unde Învățăturile Mele au fost falsificate și unde Sacramentele Mele au fost desființate, va trăi în minciună.
Aceasta va fi o perioadă foarte dificilă pentru slujitorii Mei sfințiți, pentru că ei trebuie să urmeze Legile stabilite de Biserica Mea. Vă spun acum că trebuie încă să faceți aceasta. Dar, de îndată ce Sacramentele Mele vor fi profanate, să urmați numai Biserica Mea Adevărată. În acel moment numai acei slujitori care urmează Adevărul pot pretinde că ei conduc poporul Meu în conformitate cu instrucțiunile stabilite de Mine în timpul vieții Mele pe pământ.
Răspândirea păgânismului
Răspândirea păgânismului va cuprinde pământul și, ca urmare, se va crea un fals sentiment de pace. Apoi veți vedea o adorare din ce mai mare a celebrităților și o devoțiune fanatică pentru spiritualismul new age și venerarea satanei, sub aparența terapiei psihologice moderne. Aici intervine venerarea propriei persoane, care va fi considerată drept cea mai importantă trăsătură demnă de a fi dobândită.
Imoralitatea sexuală va spori pe măsură ce Bătălia Armageddon-ului se intensifică.
Avortul și crima vor fi atât de răspândite încât mulți nu vor mai simți niciun sentiment de compasiune față de cei vulnerabili.
În acest timp armata Mea va continua, neînfrântă, misiunea ei de a salva suflete. Nimic nu o va opri și fiecare oră de rugăciune a lor va îndulci mult din suferința lumii.
Evreilor le spun aceasta: Ați suferit pentru că nu ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu dăruit prin profeți. Totuși, în cele din urmă Îl veți accepta pe Adevăratul Mesia în curând. Atunci și voi vă veți alătura armatei Mele în drumul către victoria împotriva lui anticrist.
Veți suferi cum am suferit Eu, pentru că aceasta a fost prezis. Casa lui David va avea ziua ei de victorie în ziua în care Eu voi ridica Noul Ierusalim din cenușă. Când va veni Noua Mea Împărăție, regele lumii păgâne și slujitorii săi se vor transforma în cenușă.
Promisiunea Mea de a veni să vă duc în Împărăția Tatălui Meu este aproape de realizare. Vouă vă făgăduiesc Dragostea și Loialitatea Mea, pentru că sunt Mesia al vostru, cel promis vouă cu atâta timp în urmă.
Eu sunt Dumnezeu. Eu Sunt calea voastră către Noul Paradis. Acceptați Mâna Mea de ajutor, pentru că vă iubesc, vă iert. Voi sunteți Poporul Meu și Eu vin la voi.
Al vostru, Isus.

Dumnezeu Tatăl: Copii, mai este puțin timp până la măreața zi

Mesajul (890) din Cartea Adevărului
Vineri, 23 august 2013 la ora 15:00
Mult iubita Mea fiică, în timp ce oamenii se străduiesc să găsească un sens în disperarea la care sunt martori, să știți că toate aceste frământări trebuie să aibă loc înainte ca Eu să îi aduc pe toți cei care Mă iubesc la Locul Meu de Refugiu.
În curând veți ști Cine Sunt Eu, copii. Aceia dintre voi care nu sunt siguri în privința Mea vor vedea Adevărul în sfârșit și aceasta le va aduce o mare pace. Răul din lume sporește acum și treptat se așterne înșelăciunea. Trebuie să fiți puternici, vă implor, căci Eu aștept acum ziua când reînnoirea va începe și toți copiii Mei vor găsi pacea în Ziua în care iubitul Meu Fiu Se va dezvălui pe Sine.
Ceea ce trăiți acum este o bătălie între Ierarhia Mea Cerească și satana și toți demonii săi. Este înfricoșător și foarte trist pentru mulți dintre voi, însă să știți că Eu voi interveni pentru a vă ușura durerea. Să știți că voi sunteți ai Mei și Eu voi aduce pace lumii, după ce o voi scăpa de infestare.
Copii, mai este puțin timp până la Măreața Zi și, deși mai trebuie să se întâmple încă multe lucruri dacă Numele Sfânt al Fiului Meu va fi sfâșiat în bucăți, acestea se vor desfășura cu repeziciune. Trebuie să priviți cu încredere în viitor, pentru că el este o bijuterie strălucitoare de o asemenea măreție încât, în Ziua când veți intra în Noua Eră de Pace, veți fi uitat de persecuția pe care lumea a suferit-o din partea celui rău. Voi trebuie să faceți așa cum Fiul Meu vă instruiește. Trebuie să rămâneți calmi pe măsură ce Pecețile vi se dezvăluie, căci este spre binele vostru și al acelora pentru ale căror suflete vă rog să cereți Milostivirea Mea.
Dacă rămâneți credincioși Poruncilor Mele și vă trăiți viețile în uniune cu Fiul Meu, veți fi străbătut deja jumătate din drum. Dacă rămâneți ferm credincioși Sacramentelor și refuzați să participați la ritualuri păgâne care onorează fiara, atunci vă veți bucura de multe privilegii din partea Mea.
Mergeți acum și țineți minte că Eu Sunt Cel Atotputernic și că Puterea este a Mea. În curând voi distruge răul și vă voi dezvălui Noul Meu Paradis. Fiți răbdători. Aveți încredere în Mine. Urmați-l pe Fiul Meu și acceptați Darurile pe care El și iubita Sa Mamă, Preacurata Fecioară Maria, vi le aduc sub forma Rugăciunilor Cruciadei și a Medaliei Mântuirii.
În sfârșit, acceptați Pecetea Mea ca pe unul dintre cele mai mari Daruri pe care le-am oferit umanității de când i-am dăruit Viața. Eu dau Viață din nou cu Harurile Mele Speciale când țineți aproape de voi Pecetea Dumnezeului celui Viu. Toți cei care au Pecetea primesc un loc în Noul Paradis.
Vă iubesc, copii, dar Eu Sunt Tatăl vostru și trebuie să permit aceste încercări pentru că acestea Mă ajută să îi stârpesc pe cei care nu vor părăsi niciodată tabăra fiarei. In timpul pe care Mi-l petrec încercând să câștig inimile lor, se duce o bătălie îngrozitoare și plină de ură de către milioane de demoni și îngeri căzuți, chiar și pentru un singur suflet.
Mângâiați-vă cu faptul că Eu vă binecuvântez pe voi toți cei care sunteți puri și smeriți cu inima. Vă iubesc pe toți, deci nu trebuie să renunțați niciodată atunci când totul pare fără de speranță, pentru că Puterea Mea înseamnă că distrugerea răului se află sub Controlul Meu. Trebuie să vă puneți toată încrederea în Mine, în special în aceste timpuri, în care simțiți că Dreptatea Mea este aspră. 
Tatăl vostru iubit, Dumnezeu cel Preaînalt