mesajul

miercuri, 19 octombrie 2016

Nori negri se strâng deasupra lumii - Razboiul finalDușmanii evreilor din toate națiunile se vor uni pentru a zdrobi Israelul

Mesajul (633) din Cartea Adevărului
Vineri, 30 noiembrie 2012 la ora 22:20
Mult iubita Mea fiică, oamenii vor vedea în curând cu claritate că a venit timpul pentru ca profețiile conținute în Vechiul Testament privind soarta evreilor să se împlinească.
Poporul Meu ales va suferi
Evreii, care au respins Legea lui Dumnezeu scrisă de Moise, vor suferi așa cum au făcut-o timp de secole. Vor pierde stăpânirea asupra pământului strămoșilor lor și singura soluție va fi să semneze un tratat prin care vor deveni sclavii lui anticrist. Poporul Meu ales va suferi, așa cum am suferit și Eu, și nu li se va arăta milă.
Ei vor fi tratați mai rău decât în timpul genocidului care a avut loc în cel de-al doilea război mondial.
În Israel se va vedea cu claritate perioada de Încercare, așa cum a fost ea prezisă.
Din cauza Israelului se vor înteți războaiele și va fi greu de stabilit cine este adevăratul dușman.
Tratatul de pace se va semna curând după aceea și omul păcii va intra pe scena lumii.
Uniunea Europeană va distruge orice urme care amintesc de Dumnezeu.
Fiara cu zece coarne, care este Uniunea Europeană, va distruge orice urme care amintesc de Dumnezeu.
Acum este timpul să vă pregătiți pentru cruzimea lor, care va fi fără precedent, atunci când vor ajunge la abolirea Creștinismului.
Ce mândri vor fi ei când cel mic, ascuns fiind între ei, se va ridica și se va mândri cu puterea lui. Ei îl vor aplauda pe conducătorul numit al unei noi biserici și puterea sa se va răspândi peste tot pământul.
Această realitate va evolua rapid și slujitorii Mei sfințiți care nu acceptă Adevărul acestei profeții trebuie să știe aceasta.
Dacă vă conformați noilor legi ale Romei, un oraș care va ajunge sub stăpânirea celui care minte și este slujitorul lui anticrist, veți deveni prizonieri ai acestui nou regim. Când veți vedea Sacramentul Sfintei Euharistii schimbat dincolo de recunoaștere, să știți că aceasta va fi șansa voastră să întoarceți spatele acestui regim al răului.
Biserica Mea este infailibilă. Va rămâne infailibilă. Dacă alții, totuși, din Biserica Mea se revoltă împotriva Învățăturilor Mele și schimbă Sfintele Sacramente, ei vor fi aruncați în afara Bisericii Mele. Noul regim, care nu va fi de la Dumnezeu, va fi supus greșelii, pentru că nu va reprezenta Adevărul. Creștinii pot să urmeze doar Învățăturile Mele.
Dacă urmați o religie făcută de om, nu vă puteți numi Creștini. Oricine spune că Biserica mea este infailibilă are dreptate.
Oricine pretinde că aparține unei noi biserici, unde Învățăturile Mele au fost falsificate și unde Sacramentele Mele au fost desființate, va trăi în minciună.
Aceasta va fi o perioadă foarte dificilă pentru slujitorii Mei sfințiți, pentru că ei trebuie să urmeze Legile stabilite de Biserica Mea. Vă spun acum că trebuie încă să faceți aceasta. Dar, de îndată ce Sacramentele Mele vor fi profanate, să urmați numai Biserica Mea Adevărată. În acel moment numai acei slujitori care urmează Adevărul pot pretinde că ei conduc poporul Meu în conformitate cu instrucțiunile stabilite de Mine în timpul vieții Mele pe pământ.
Răspândirea păgânismului
Răspândirea păgânismului va cuprinde pământul și, ca urmare, se va crea un fals sentiment de pace. Apoi veți vedea o adorare din ce mai mare a celebrităților și o devoțiune fanatică pentru spiritualismul new age și venerarea satanei, sub aparența terapiei psihologice moderne. Aici intervine venerarea propriei persoane, care va fi considerată drept cea mai importantă trăsătură demnă de a fi dobândită.
Imoralitatea sexuală va spori pe măsură ce Bătălia Armageddon-ului se intensifică.
Avortul și crima vor fi atât de răspândite încât mulți nu vor mai simți niciun sentiment de compasiune față de cei vulnerabili.
În acest timp armata Mea va continua, neînfrântă, misiunea ei de a salva suflete. Nimic nu o va opri și fiecare oră de rugăciune a lor va îndulci mult din suferința lumii.
Evreilor le spun aceasta: Ați suferit pentru că nu ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu dăruit prin profeți. Totuși, în cele din urmă Îl veți accepta pe Adevăratul Mesia în curând. Atunci și voi vă veți alătura armatei Mele în drumul către victoria împotriva lui anticrist.
Veți suferi cum am suferit Eu, pentru că aceasta a fost prezis. Casa lui David va avea ziua ei de victorie în ziua în care Eu voi ridica Noul Ierusalim din cenușă. Când va veni Noua Mea Împărăție, regele lumii păgâne și slujitorii săi se vor transforma în cenușă.
Promisiunea Mea de a veni să vă duc în Împărăția Tatălui Meu este aproape de realizare. Vouă vă făgăduiesc Dragostea și Loialitatea Mea, pentru că sunt Mesia al vostru, cel promis vouă cu atâta timp în urmă.
Eu sunt Dumnezeu. Eu Sunt calea voastră către Noul Paradis. Acceptați Mâna Mea de ajutor, pentru că vă iubesc, vă iert. Voi sunteți Poporul Meu și Eu vin la voi.
Al vostru, Isus.

Dumnezeu Tatăl: Copii, mai este puțin timp până la măreața zi

Mesajul (890) din Cartea Adevărului
Vineri, 23 august 2013 la ora 15:00
Mult iubita Mea fiică, în timp ce oamenii se străduiesc să găsească un sens în disperarea la care sunt martori, să știți că toate aceste frământări trebuie să aibă loc înainte ca Eu să îi aduc pe toți cei care Mă iubesc la Locul Meu de Refugiu.
În curând veți ști Cine Sunt Eu, copii. Aceia dintre voi care nu sunt siguri în privința Mea vor vedea Adevărul în sfârșit și aceasta le va aduce o mare pace. Răul din lume sporește acum și treptat se așterne înșelăciunea. Trebuie să fiți puternici, vă implor, căci Eu aștept acum ziua când reînnoirea va începe și toți copiii Mei vor găsi pacea în Ziua în care iubitul Meu Fiu Se va dezvălui pe Sine.
Ceea ce trăiți acum este o bătălie între Ierarhia Mea Cerească și satana și toți demonii săi. Este înfricoșător și foarte trist pentru mulți dintre voi, însă să știți că Eu voi interveni pentru a vă ușura durerea. Să știți că voi sunteți ai Mei și Eu voi aduce pace lumii, după ce o voi scăpa de infestare.
Copii, mai este puțin timp până la Măreața Zi și, deși mai trebuie să se întâmple încă multe lucruri dacă Numele Sfânt al Fiului Meu va fi sfâșiat în bucăți, acestea se vor desfășura cu repeziciune. Trebuie să priviți cu încredere în viitor, pentru că el este o bijuterie strălucitoare de o asemenea măreție încât, în Ziua când veți intra în Noua Eră de Pace, veți fi uitat de persecuția pe care lumea a suferit-o din partea celui rău. Voi trebuie să faceți așa cum Fiul Meu vă instruiește. Trebuie să rămâneți calmi pe măsură ce Pecețile vi se dezvăluie, căci este spre binele vostru și al acelora pentru ale căror suflete vă rog să cereți Milostivirea Mea.
Dacă rămâneți credincioși Poruncilor Mele și vă trăiți viețile în uniune cu Fiul Meu, veți fi străbătut deja jumătate din drum. Dacă rămâneți ferm credincioși Sacramentelor și refuzați să participați la ritualuri păgâne care onorează fiara, atunci vă veți bucura de multe privilegii din partea Mea.
Mergeți acum și țineți minte că Eu Sunt Cel Atotputernic și că Puterea este a Mea. În curând voi distruge răul și vă voi dezvălui Noul Meu Paradis. Fiți răbdători. Aveți încredere în Mine. Urmați-l pe Fiul Meu și acceptați Darurile pe care El și iubita Sa Mamă, Preacurata Fecioară Maria, vi le aduc sub forma Rugăciunilor Cruciadei și a Medaliei Mântuirii.
În sfârșit, acceptați Pecetea Mea ca pe unul dintre cele mai mari Daruri pe care le-am oferit umanității de când i-am dăruit Viața. Eu dau Viață din nou cu Harurile Mele Speciale când țineți aproape de voi Pecetea Dumnezeului celui Viu. Toți cei care au Pecetea primesc un loc în Noul Paradis.
Vă iubesc, copii, dar Eu Sunt Tatăl vostru și trebuie să permit aceste încercări pentru că acestea Mă ajută să îi stârpesc pe cei care nu vor părăsi niciodată tabăra fiarei. In timpul pe care Mi-l petrec încercând să câștig inimile lor, se duce o bătălie îngrozitoare și plină de ură de către milioane de demoni și îngeri căzuți, chiar și pentru un singur suflet.
Mângâiați-vă cu faptul că Eu vă binecuvântez pe voi toți cei care sunteți puri și smeriți cu inima. Vă iubesc pe toți, deci nu trebuie să renunțați niciodată atunci când totul pare fără de speranță, pentru că Puterea Mea înseamnă că distrugerea răului se află sub Controlul Meu. Trebuie să vă puneți toată încrederea în Mine, în special în aceste timpuri, în care simțiți că Dreptatea Mea este aspră. 
Tatăl vostru iubit, Dumnezeu cel Preaînalt