mesajul

duminică, 23 iulie 2017

Mesajele Domnului Isus din 29 si 30 mai 2017 prin Maria Julianna

29 mai 2017. Acasă, în ora îndurării, Domnul Isus spune...
Dragii Mei copii! Eu sunt viu în vecii vecilor. Am rămas printre voi în Preasfântul Sacrament al Altarului. De credeţi în Mine, veţi experimenta prezenţa Mea plină de iubire. Sunt în inimile voastre, trăiţi prin Mine şi Eu făptuiesc prin voi. Cel care se hrăneşte cu Mine, nu va mai fi însetat niciodată. Se umple cu Mine, cu realitatea nemărginită, cu Dumnezeul Cel veşnic viu. Inima nu-i mai poate fi umplută cu nici un dor pământesc fiindcă are parte de desăvârşire: de Mine, a doua Persoană Dumnezeiască şi astfel şi de Preasfânta Treime, Cea Atotputernică în Ceruri şi pe Pământ şi, în comparţie cu Ea, totul este nimicnicie, zădărnicie, nedemn. Cel care se hrăneşte cu Mine, se umple de lumina Mea, de slava Mea, de iubirea Mea, de cunoaşterea Mea, de atotputernicia Mea, deoarece Eu, Dumnezeu, Mă pogor în fiecare Sfântă Litughie sub forma pâinii şi a vinului ca să-i umplu pe copiii Mei cu dumnezeirea Mea, să-i fac părtaşi la harurile Dumnezeieşti, iar ei, prin Mine, prin voinţa Mea, să se îndumnezeiască în Mine. Acest schimb este un har uriaş. Omul, care la cuvântul Meu a fost creeat din ţărână şi care va deveni din nou ţărână, dar sufletul pe care Eu l-am suflat în el, este totuşi adecvat să fie părtaş la Dumnezeirea Mea. Să se îndumnezeiască în Mine, adică să preguste fericirea veşnică, pe care Dumnezeu le-a pregătit-o celor care îl iubesc pe El.
Copiii Mei! Raiul este deja în voi, Eu însumi sunt acela, viaţa voastră veşnică, deoarece prin moarte Mea pe Cruce v-am răscumpărat. Raiul este acea iubire pe care o exersaţi cu semenii voştri şi, fireşte, faţă de Mine.
Micuţii Mei dragi! O, de aţi ştii ce har uriaş este Sfânta Euharistie precum şi faptul de a avea parte de Ea, v-aţi îmbulzi cu toţii în faţa scaunului de judecată şi aţi vrea să Mă primiţi în inimile voastre, pentru a fi părtaşi la cel mai mare har, să Mă aveţi pe Mine.
Micuţii Mei dragi! Dacă mergeţi la Sfânta Împărtăşanie cu sufletul curat şi Mă iubiţi, Eu vă dau viaţa veşnică. Fiindcă prezenţa Mea în voi este germenele vieţii veşnice pe care-l purtaţi în voi pe tot parcursul vieţii pământeşti şi acesta vă dă pacea, fericirea şi iubirea. O, de aţi şti cât de fericit sunt în câte un asfel de suflet ce trăieşte sfinţenia vieţii, care Îmi lasă loc în sufletul său, în inima sa, întorcându-Mi iubirea, în centrul vieţii căruia Mă aflu Eu, Om şi Dumnezeu întrupat, care M-am pogorât în sânul Preacuratei Maicii Mele şi Mi-am folosit Trupul omenesc ca să mor pătimind pentru voi, luând păcatele voastre asupra Mea ca să plătesc în locul vostru datoriile. Chiar dacă ar exista pe lume doar un singur asemenea suflet, şi atunci ar fi meritat pătimirea Mea groaznică. Tare Mă mai consolează asemenea suflete, care Mi se consacră Mie. Se pătrează într-o sfântă curăţie, sunt libere de orice păcat, chiar şi de umbra lui. Alungă de la ei de la bun început ispitele duşmanului Meu, iar în sufletul lor se aude ecoul: „Mai bine mor decât să păcătuiesc, decât să Îţi provoc şi cel mai mic dezgust, Isuse adorat!”
Dragii Mei copii! Vă chem pe voi cei care sunteţi încă departe, dar Eu vă aştept. Sfinţiţi-vă, curăţaţi-vă în sacramentul pocăinţei, în Sfântul Meu Sânge vărsat pentru voi. Prin slujitorii Mei hirotonisiţi, Eu însumi sunt cel care vă dezleagă de păcatele voastre. Apoi vă aştept ca la Sfânta Liturghie să vă hrănesc sufletul cu Scumpul şi Sfântul Meu Trup şi Sânge, pentru a vă întări, dărui seninătate, pentru a vă chema la slujirea Mea sfântă, ca parte a preoţiei generale (preoţie Împărătească dată laicilor – n.tr.), prin care viaţa voastră capătă sens şi ţel.
Micuţii Mei dragi! Vreau şi vă rog să-Mi împliniţi dorul: ispăşiţi pentru sufletelele păcătoşilor! Primiţi cu generozitate sacrificiile şi suferinţele pe care le ofer Tatălui Meu unite cu meritele Mele infinite şi veşnice şi astfel mântuiesc suflete. Iar atunci, Tatăl Meu priveşte către voi ca şi cum Eu aş suferi prin voi şi Eu aş face această oferire. Fără meritele Mele, sacrificile şi suferinţele voastre nu valorează nimic. Daţi mulţumire pentru faptul că le puteţi uni cu ale Mele. Prima ispăşitoare de acest fel pe Pământ a fost Mama Mea Preadulce şi împreună am salvat foarte-foarte multe suflete, anticipând răstignirea şi Mântuirea Mea.
Dragii Mei copii! Luaţi foarte în serios ruămintea Mea! Daţi mulţumire pentru minutele de har, că încă vă dau posibilitatea să salvaţi sufletele, deoarece în curând vor veni vremuri grele. Se încheie timpul de har şi îi va lua locul judecata dreptăţii Mele. Atunci nu va mai fi posibilitate nici pentru convertire nici pentru ispăşire. Atunci mânia Mea dreaptă va lovi păcătoşii şi nu va fi scăpare pentru ei. Acum încă mai ofer păcătoşilor ispăşirea, ca posibilitate şi colac de salvare, dar dacă se încheie perioada de har, atunci îi voi pedepsi aspru, deoarece păcatele lor atrag pedeapsa asupra lor. 
Pentru asta vă binecuvântez cu iubirea ce se revarsă din Inima Mea, cu binecuvântare întăritoare, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.” 
Întăriri din Sfânta Scriptură: M 8,2: (Isus) a spus..”

Sursa: http://jezusuzenete.hu/2017-majus-29-itthon-a-kegyelem-orajaban-az-ur-jezus/


30 mai 2017. Acasă, în ora îndurării Domnul Isus spune...
“Dragii Mei copii! Sunt printre voi cu Sfântul Meu Trup şi Sânge, care cu adevărat este hrană şi băutură. Sunt prezent în Biserica Mea până la sfârşitul lumii. Să nu care cumva să creadă aceia care se pregătesc să Mă calce în picioare, că Mă pot răpi de la copiii Mei! Cei care fac aceasta, se exclud singuri de la har, de la sfinţenie şi o fac spre osânda lor. Dar cei însetaţi de Mine, aceia vor fi îndestulaţi fiindcă le voi purta de grijă în ascuns. Îi voi conduce pe preoţii Mei sfinţi, care vor celebra Sfânta Liturghie aşa cum s-a celebrat în bisericile Mele.
Micuţii Mei! Planul este gata, mai e doar o chestiune de timp ca să se împlinească. Dar şi planul Meu este gata, fiindcă vă răpesc pe voi din mâinile duşmanilor voştri. Vă pregătesc loc în Inima Mea îndurătoare şi în refugii, ca să vă hrănesc la fel ca şi acum: cu Sfântul Meu Trup şi Sânge, cu al Meu Cuvânt nefalsificat şi curat şi cu iubirea Mea. Nu vă fie frică de ei! Nu vă pot dăuna, doar lor înşişi. Ei vor trebui să dea socoteală pentru toate faptele lor. Chiar dacă vă ucid, nici atunci să nu vă fie frică, deoarece voi veţi veni în fecirea veşnică, însă ei nu vor vedea niciodată Faţă Mea slăvită.
Asupra lumii se aşterne întunericul, pentru că acum Mă răstignesc din nou. Duşmanul a pătruns în Biserica Mea care, prin aparenţa unei uniri false şi inducând în eroare masele, progresiv Mă ia de la voi, Mă fură din Sfântul Sacrament. Atunci când aceasta se va întâmpla, asupra lumii se va năpusti o asemenea distrugere, cum nu a mai fost de când lumea stă în picioare. Mânia justă a Tatălui Meu loveşte Pământul, deoarece pe cel mai mare bine, pe El, unicul Său Fiu preaiubit, pe care L-a dat oamenilor ca să-i salveze, din nou Îl alungă, Îl răstignesc, Îl calcă în picioare. De acolo încolo nu mai pot mijloci pentru voi înaintea Tatălui Meu şi trebuie să suportaţi consecinţele păcatelor voastre. Feriţi-vă de ipocriţi, lupi îmbrăcaţi în blană de miel, cei care atentează la viaţa voastră şi care vă fură mântuirea.
Pentru aceasta vă binecuvântez, micuţii Mei dragi, cu binecuvântare întăritoare ce se revarsă din Inima Mea plină de iubire, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”
Întăriri din Sfânta Sriptură: Mc 12,38: „Feriţi-vă de cărturari...” Mc 15,24: „apoi L-au răstignit”; 37: „Dar Isus, scoţând un strigăt puternic, şi-a dat duhul.”; Col 1, 25: Cuvântul lui Dumnezeu”.

vineri, 21 iulie 2017

Mesajele Domnului Isus din 25 si 27 mai 2017 prin Maria Julianna

 25 mai 2017. Acasă, în ora îndurării, Domnul Isus spune...
Dragii Mei copii! O mare prigoană creştină este în desfăşurare, voi avea foarte mulţi martiri. Trăiţi pregătiţi de moarte! Aceasta am cerut în Evanghelie: veghere continuă, deoarce nu cunoaşteţi nici ziua, nici ceasul. Ţineţi învăţătura Evangheliei! Transpuneţi-o în fapte, străduiţi-vă spre sfinţenia vieţii şi atunci moartea vă va găsi pregătiţi! Oricât de subit ar veni ea, prin prigoană sau boală, acceptaţi-o că vine din mâna Mea. Şi Eu am murit pentru voi. Rugaţi-vă doar pentru ca sufletul vostru să fie cu Mine pentru veşnicie, aşa cum am cerut de la Tatăl în rugăciunea Mea de Mare Preot: „Părinte, vreau ca cei pe care mi i-ai dat să fie acolo unde sunt şi Eu spre a vedea slava Mea.” Timpul este aici. V-am spus deja totul. Acestea sunt încă minutele harului,  pe care le-am dat ca să mergeţi să luaţi sacramentele şi să trăiţi în permanenţă pregătiţi. Vegheaţi pentru ca să nu fiţi luaţi prin surprindere atunci când sufletul va zbura din trupul vostru şi va sta în faţa scaunului Meu de judecată. Eu cunosc gândurile, cuvintele şi faptele fiecăruia şi voi cere socoteală pentru tot ce a făcut pe Pământ.
Copiii Mei! Viaţa voastră în această lume este un examen. Oare aţi trecut proba, aţi transpus în fapte poruncile Mele, Cele Zece Porunci şi porunca de căpătâi care vorbeşte depre iubire? Dacă le-aţi făcut pe toate acestea, nu aveţi de ce să vă îngrijoraţi deoarece atunci aţi trecut de judecată. Dar cei care au tot amânat căirea de păcate, convertirea şi întorcând spatele învăţăturii Mele au slujit răutatea, au de ce să le fie teamă. Rugaţi-vă pentru aceştia pentru ca să le salvez sufletele de la osânda veşnică.
Am spus în Evanghelie: „Povara Mea este uşoară, jugul Meu este dulce.” Povara trebuie înţeleasă ca fiind crucea, iar jugul este cel care leagă doi boi ca să tragă plugul  într-o singură direcţie în pământul arabil. E un har deosebit ca Eu, Omul-Dumnezeu, Răscumpărătorul şi Dumnezeu Mântuitor, vă ofer jugul Meu şi prin asta leg viaţa voastră de voinţa Mea veşnică, fiindcă planul Meu este de fapt sfinţirea voastră şi, dacă vă lăsaţi conduşi de Mine, atunci veţi atinge repede sfinţenia vieţii, ceea ce înseamnă că veţi ajunge cu siguranţă în viaţa veşnică. Fiţi recunoscători pentru această chemare, şi anume că puteţi merge alături de Mine pe calea vieţii, că vă călăuzesc şi vă dau harul de a fi fericiţi încă de aici de pe Pământ şi în Rai pentru o veşnicie.
Pentru asta vă binecuvântez, micuţii Mei dragi, cu binecuvântare întăritoare cu iubirea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea iubitoare, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”
Întăriri din Sfânta Scriptură: Mt 24,2: (Isus spune) Adevăr vă spun” 9:Atunci vă vor da la tortură şi vă vor ucide; veţi fi urâţi de toate neamurile din cauza numelui Meu.”


27 mai 2017. Acasă, în ora îndurării, Domnul Isus spune…
“Dragii Mei copii, aleşi dragi ai Inimii Mele! Nu vă fie teamă de viitor! Eu sunt cu voi şi vă port de grijă. A sosit timpul. Acum voi pedepsi lumea, va cădea ploaie de foc din cer şi va arde, va pârjoli totul  ca Pămânul să se cureţe de idoli, de cele materiale, de toate păcatele şi murdăriile trupului, fiindcă mulţi se vând pe ei înşişi şi pe copiii lor în speranţa unei existenţe materiale mai bune. Dar cei care Mă imploră şi cer cu încredere ocrotirea Mea, aceia nu vor fi mistuiţi de foc, ci voi ţine mâna Mea protectoare asupra lor şi vor scăpa.
Dragii Mei copii! Eu, Domnul, am pogorât din braţele Tatălui ca să Mă întrupez în sânul Sfintei Fecioare, pentru a vă răscumpăra. Răscumpărarea Mea este extinsă asupra fiecărui om, dar fără conlucrarea voastră nu vă pot răscumpăra. Aţi primit voinţă proprie şi raţiune. Voi trebuie să vă decideţi soarta veşnică. Vă învăţ şi vă trimit mesaje, pentru a câştiga mântuirea. Dar satana, ca un leu care rage, vă dă târcoale neîncetat, căutând pe cine să înghită. Dacă vă împotriviţi lui cu credinţă, atunci îl vei birui. Dar dacă Îmi întoarceţi spatele Mie şi învăţăturilor Mele, atunci el vă biruie şi vă pecetluieşte soarta veşnică, devenind fii ai osândei.
Dragii Mei copii! V-am pregătit un loc minunat în Paradis. Am deschis înaintea voastră porţile Împărăţiei Mele şi v-am obţinut o fericire ce durează veşnic. Acolo voi şterge toată lacrima şi vă dau o asemenea minunată şi fericită viaţă veşnică ce întrece orice închipuire sau năzuiţă.
Micuţii Mei! Să cunoaşteţi Evanghelia şi s-o transpuneţi în fapte! Intraţi într-o legătură directă cu Mine şi întoarceţi-Mi iubirea! Căiţi-vă de păcatele voastre şi trăiţi în sfinţenia vieţii! Atunci veţi câştiga Împărăţia pe care Tatăl Meu a pregătit-o celor care Îl iubesc. Dar dacă urâţi, nu vă iertaţi unii pe alţii şi dacă munciţi doar în speranţa unui câştig material, atunci veţi culege ce aţi semănat şi veţi avea parte de dezamăgire, fiindcă totul rămâne aici, se mistuieşte, dar veţi vedea şi dauna adusă sufletului vostru. Aşadar ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă îşi pierde sufletul? De aceea vă spun: fiţi înţelepţi: adunaţi-vă comori durabile aici pe Pământ, care sunt faptele iubirii, pentru care veţi auzi de la Mine la judecată: “Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia care a fost pregătită pentru voi de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, şi mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat, şi mi-aţi dat să beau, am fost străin, şi m-aţi primit,  gol, şi m-aţi îmbrăcat, bolnav, şi m-aţi vizitat, am fost în închisoare, şi aţi venit la mine! …Adevăr vă spun: tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii Mei cei mai mici, Mie Miaţi făcut”. Dar dacă sunteţi zgârciţi şi vă urâţi, nu pot să spun altceva decât că tot ce nu aţi făcut unuia dintre aceştia, cei mai mici, mie nu mi-aţi făcut şi atunci nu aveţi ce căuta în Împărăţia lui Dumnezeu, unde există doar iubire şi pace, bucurie şi fericire. Tatăl l-a creeat pe om pentru ca să iubească şi să primească iubire. Iubirea reciprocă este anticamera Paradisului. În Împărăţia Mea, aceste învăţături se împlinesc doar şi astfel roadele devin palpabile. Pe buzele voastre va fi adoraţie şi slăvire continuuă şi veţi trăi într-o iubire incomensurabilă, în tovărăşia sfinţilor şi a sfinţilor îngeri.
Micuţii Mei copii! V-aţi născut pe acest Pământ pentru ca în această vale de lacrimi să câştigaţi pentru voi înşivă viaţa veşnică şi să-i atrageţi şi pe alţii aici. Prin credinţa şi faptele voastre bune să meritaţi mântuirea.
În curând va sosi timpul când trebuie să daţi mărturie despre Mine, despre loialitatea şi iubirea voastră. Trebuie să Mă mărturisiţi în faţa oamenilor în două moduri. Unul este prin faptul că credeţi în Mine, ca în Fiu Unul–Născut al lui Dumnezeu, Mântuitorul care M-am întrupat în această lume pentru a vă răscumpăra pe voi. Am murit, am înviat şi trăiesc veşnic în Ceruri de-a dreapta Tatălui. Apoi voi reveni în slavă, pe norii cerului, ca să-i judec pe cei vii şi pe cei morţi.
Al doilea punct al mărturiei de credinţă este acesta: cred în Cristos prezent în Sfântul Sacrament al Altarului, al Cărui Trup înviat este Sfânta Euharistie, Cel care este prezent în mod real printre voi cu Trupul şi Sângele Său, şi Care s-a dat pe Sine ca hrană pentru mântuirea sufletelor voastre. Dacă mărturisiţi aceste două dogme, atunci Îmi rămâneţi loiali. Vor ataca cel mai tare aceste două învăţături: pe Mine reducându-Mă la nivelul unui simplu profet, iar Sfântul Sacrament îl vor privi ca pe un simplu simbol, ca fiind doar pâine şi vin.
Pentru asta vă binecuvântez, cu iubirea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, cu binecuvântare întăritoare, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”
Întăriri din Sfânta Scriptură: Mc 3, 28-29: Adevăr vă spun că toate le vor fi iertate fiilor oamenilor: păcatele şi blasfemiile, oricâte blasfemii ar fi zis, dar, dacă cineva ar zice blasfemii împotriva Duhului Sfânt, nu va avea iertare niciodată, ci va fi vinovat de un păcat veşnic”.

joi, 20 iulie 2017

Mesajul Domnului Isus din 24 mai 2017 prin Maria Julianna

24 mai 2017. Acasă, în ora îndurării, Domnul Isus spune...

„Dragii Mei copii! Vă iubesc foarte mult! Sunteţi înscrişi în Inima Mea îndurătoare şi iubitoare cu flăcări de foc, cu micile voastre flăcări de iubire.

Dragii Mei copii! Sunt cu voi în fiecare zi, până la sfârşitul lumii. Încredeţi-vă în iubirea Mea ce vă poartă de grijă, în atotputernicia răscumpărării Mele! Ochi nu a văzut, ureche nu a auzit, inimă omenească nu poate pricepe ceea ce am pregătit pentru cei care Mă iubesc. Voi, cei care ţineţi legile Mele şi întreaga voastră viaţă este o luptă prin care vă străduiţi spre sfinţenia vieţii, într-devăr Mă iubiţi. Tare Îmi mai consolaţi Inima şi mare răsplată v-am pregătit în Ceruri.

Micuţii Mei dragi! Nu priviţi la Pământ, fiindcă acela e plin de păcate! Nu vă mai gândiţi la trecut fiindcă pe acela l-am ars în Inima Mea îndurătoare. [Aceasta se referă la propriile noastre păcate.] Să nu vă înspăimânte viitorul: aşezaţi-l cu credinţă şi încredere în iubirea Mea atotputernică şi ocrotitoare! Puneţi-vă în Inima Mea, acum, în clipa prezentă! Gândiţi-vă mereu la Mine şi fiţi-Mi recunoscători pentru tot: bine şi rău deopotrivă! Primiţi totul şi gândiţi-vă la faptul că Eu sunt cel care Mă aflu în spatele tuturor lucrurilor. Încredeţi-vă în Mine cu neclintire ştiind că Eu sunt Atotputernic şi din orice rău scot binele. Doar un singur lucru să cereţi de la Mine, atât pentru voi cât şi pentru alţii: viaţa veşnică. Pentru asta am murit pentru voi pe cruce, de aceea v-am trimis în lume ca să vestiţi Evanghelia tuturor popoarelor şi de aceea vă dau mesajele Mele ca să vă amintesc de aceasta.

Micuţii Mei copii! Rugaţi-vă acum în mod special, fiindcă hoardele satanice, ca nişte nori negri întunecă Pământul, păcălindu-i şi doborându-i pe toţi aceia care Îmi întorc spatele şi care vor să-şi rezolve viitorul prin ei înşişi. Rugaţi-vă pentru aceste sărmane suflete nenorocite! Prin rugăciunile, sacrificiile şi suferinţele voastre, unite cu meritele Mele veşnice şi oferite Mie prin cele şapte dureri ale Inimii Neprihănite ale Mamei voastre Cereşti, fiecare sacrificiu şi suferinţă măruntă obţin un merit veşnic. Oferiţi toate acestea pentru aceşti nenorociţi pentru a se salva de la osânda veşnică.
Copiii Mei! Aceasta este cea mai uriaşă faptă pe care o puteţi face unii pentru alţii, aici pe Pământ, spre slava Mea. Rugaţi-vă! Rugaţi-vă! Rugaţi-vă! Rugăciunile voastre fac să pogoare harurile necesare pentru convertirea tuturor păcătoşilor. La rugăciunile voastre Mă scobor din Ceruri şi fac ordine pe Pământ. Curăţ lumea şi aduc domnia păcii de o mie de ani. Această eră de pace este triumful Inimii Neprihănite a Mamei Mele, care este înălţarea Preasfintei Mele Inimi în Preasfântul Sacrament, ce se va bucura de o adoraţie şi cinstire nemaivăzute. Doar la aceasta să vă gândiţi, copii Mei! La faptul că sunt cu voi, făptuiesc, vă ocrotesc, vă apăr, vă dau viitor şi speranţă, viaţa voastră căpătând ţel şi sens. Timpul în care va izbucni o mare prigoană şi în Europa, a sosit. Ei cred că îl slujesc pe Dumnezeu dacă vă ucid pe voi. Să nu vă fie frică de ei! Nici un fir de păr nu poate să cadă, fără ştirea Tatălui vostru. Tatăl Meu vă va purta de grijă şi v-a pregătit o locuinţă în casa veşnică.

Copiii Mei! Deja totul este pregătit. Prigoana şi războiul vor izbucni subit. Permit toate acestea ca să purific lumea şi s-o ridic la acea înălţime pe care i-am destinat-o dintru veşnicie.

În curând vă veţi afla într-o lume nouă în domnia celor o mie de ani de pace. Acea lume va semăna în multe cu Biserica primară, unde nu contează cine ce rang, titlu, putere are, pentru că toate acestea le-a primit ca prin ele să slujească, contând doar iubirea. Dumnezeu este iubire şi vă aşez ca pildă pentru cei din anturajul vostru şi pentru iubirea semenilor, şi astfel Mă consolaţi pe Mine.

Copiii Mei! V-am dat pildă. Urmaţi-Mă pe calea crucii în renunţare la sine, în purtarea crucii şi în iubirea de semeni chiar până la vărsarea sângelui. Nu vă voi mai vorbi mult. Timpul este aici, iar profeţiile se împlinesc. Limbile [profeţiile] vor tăcea, fiindcă profeţia va fi preschimbată de împlinire. Credeţi în tot ce v-am spus! Transpuneţi în fapte învăţătura Mea, iar Eurămân cu voi până la sfârşitul lumii. Vă binecuvântez cu iubirea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea iubitoare, în numeleTatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”


Întăriri din Sfânta Scriptură: Mc 4,1 titlu: Isus îi învăţa. 11: Isus le-a răspuns: „Vouă vă este dat misterul Împărăţiei lui Dumnezeu”; 17 „...îi ajunge prigoana din cauza cuvântului...”

miercuri, 19 iulie 2017

Mesajul Domnului Isus din 22 mai 2017 prin Maria Julianna

22 mai 2017. Acasă, în ora îndurării, Domnul Isus spune...

 „Dragii Mei copii! V-am ales pentru Mine, deoarece vreau ca să fiţi sfinţi şi să vă aşez ca pilde în faţa poporului Meu ca prin voi, prin învăţătura pe care v-am trasmis-o, să se sfinţească.

Copilaşii Mei! Responsabilitatea voastră este mare, de aceea fiţi treji, fiindcă satana, ca un leu care rage, vă dă târcoale ca să vă doboare, să vă înghită şi să vă împingă la osândă. Dar nu vă fie frică de el! Împotriviţi-vă lui cu mult curaj, cu puterea credinţei! Încredeţi-vă în Mine! Eu sunt cu voi până la sfârşitul lumii.

Micuţii Mei copii! Acum vă încredinţez o mare îndatorire, iar cea mai mare este sfinţenia vieţii şi păstrarea ei, respectiv să arătaţi pildă bună celor din jurul vostru. A doua sarcină, nu mai mică decât prima, să salvaţi sufletele din ghearele satanei, prin pilda vieţii voastre, prin învăţăturile, sacrificiile şi rugăciunile voastre. Aduceţi-i înapoi sub crucea Mea, pentru a curge asupra lor Preasfântul Meu Sânge ce a curs din Trupul Meu spre a-i sfinţi şi mântui. Pentru aceştia am strigat: „Mi-e sete!”. Atunci, acolo, pe cruce eram însetat după suflete şi setea Mea nu se potoleşte. De două mii de ani strig acestei lumi: „Mi-e sete de suflete pentru a le mântui!” Îndatorire mai mare ca sfiţenia vieţii şi salvarea sufletelor, nu există. Veţi vedea ce mare sărbătoare ţin în Rai sfinţii Mei îngeri şi sfinţii mântuiţi, atunci când salvaţi pentru viaţa veşnică un păcătos convertit. Veţi petrece o sărbătoare nesfârşită în Rai pentru fiecare suflet salvat. Raiul este despărţit de iad, deoarece, aşa cum am spus şi în pilda săracului Lazăr şi a bogatului, pentru ca sfinţii mântuiţi şi sfinţii îngeri să nu se întristeze de vederea osândei acestor sărmani nenorociţi, care se chinuiesc pentru veşnicie din cauza păcatelor necăite şi neîndestulate. Vă spun toate acestea, fiindcă atâta timp cât cineva trăieşte pe pământ, mai poate să se convertească, mai poate fi salvat. Dar dacă sufletul i-a părăsit trupul, atunci nu mai poate face nimic şi trebuie să-şi ocupe locul adecvat. De aceea, dragii Mei copii, rugaţi-vă mult pentru sărmanii păcătoşi! Să nu consideraţi a fi prea mare nici o suferinţă sau sacrificiu pe care le oferiţi pentru aceste suflete, deoarece dacă faceţi aşa, vă uniţi cu Mine şi vă includ în uriaşa şi onorata Mea operă de mântuire. De aceea este că nu vindec multe boli şi suferinţe ce se găsesc pe pământ, fiindcă cel care le primeşte, le primeşte din două motive: unul, ca prin cruce să se convertească şi să se mântuiască şi doi, dacă le-a făcut pe toate acestea deja, atunci să ispăşească pentru păcătoşi şi, prin aceasta, să îi salveze de la osândă.

Copiii Mei! Suferinţa are o valoare uriaşă. Sfinţii Mei îngeri sun geloşi pe voi oamenii de pe pământ, fiindcă ei nu au posibilitatea de a suferi. Iar voi, vreţi să scăpaţi de suferinţă şi vă tânguiţi, plângându-vă. E adevărat că Eu am creeat pe fiecare om pentru bucurie şi fericire, dar de când, prima pereche de oameni a fost alungată din Paradis, suferinţa sa este automată. Copilaşii Mei! Viitorul vi l-am spus deja. Fiţi atenţi la semne! Toate acestea slujesc pentru a vă întări credinţa şi încrederea voastră în Mine. A sosit ceasul. Fiul Omului ajunge pe mâna păcătoşilor. Şi acum ceasul este aici. Cei care Mă urmează împărtăşesc soarta Mea. Nu vă fie frică şi nu vă îngroziţi! Neclintit încredeţi-vă în Mine, în Dumnezeul vostru Mântuitor şi Atotputernic! Duşmanul Meu se zvârcoleşte fiindcă ştie că-i bate ceasul. Simte că sfârşitul îi este aproape. Nu peste mult îl voi înlănţui şi-l voi prăvăli în fundul iadului. Iar voi, în fine vă veţi elibera de apăsătoarele ispite şi coşmaruri şi cu o credinţă puternică în Mine Mă veţi adora cu o iubire înflăcărată.

Toate acestea urmează în curând dar şi până atunci, până ce mai ţine această lume, trăiţi în permanenţă pregătiţi, deoarece acum voi veni să judec lumea, acum voi pedepsi pe toţi aceia care o merită. Însă pe mulţi îi voi duce în slava Cerului ca martiri. Iar pe câţiva îi voi lăsa pentru ca să înveţe generaţia ce va creşte, în noua eră. Această eră istorică se va încheia pe veci. Voi creea una nouă, ce va fi creaţia Mea şi în care nu va fi ură răutate fiindcă îl voi înlănţui pe ispitor. Iubirea şi pacea se vor săruta. Acesta va fi triumful Inimii Neprihănite a Mamei Mele, Cea care se roagă neîncetat ca toate acestea să se înfăptuiască cât mai curând şi, trimful Ei coincide cu cinstirea şi slava nemaivăzute care va fi acordat Sfântului Sacrament ce se va înfăptui pe Pământ în Biserica Mea. Fericit acel om care va trăi în această eră nouă, pentru că îi voi da să bea apa vieţii şi nu va mai înseta nicodată umplându-se cu iubirea şi slava Mea nesfârşită. Pentru asta vă binecuvântez micuţii Mei copii dragi, cu iubirea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, cu binecuvântarea Mea întăritoare, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întăriri din Sfânta Scriptură: Mc 9,7: „ S-a auzit un glas dintre nori: Acesta este Fiul Meu cel preaiubit, de El să ascultaţi!” 2Cor 13,3: „Cristos grăieşte”.

Sursa : http://jezusuzenete.hu/2017-majus-22-itthon-a-kegyelem-orajaban-az-ur-jezus/ 

luni, 17 iulie 2017

MESAJ DE LA DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS FIICEI SALE PREADRAGI, LUZ DE MARIA – 1 IULIE 2017

Poporul Meu Preaiubit

INIMA MEA SFÂNTĂ ARDE PENTRU FIECARE DINTRE VOI

Ţin deschisă Inima Mea Sfântă pentru toţi cei ce se apropie cu inima căită şi smerită şi care-şi propun ferm ca această reuniune să fie reală şi durabilă.

Sunt gelos pentru ai Mei. Îi ocrotesc în toate momentele, avertizându-i ca să nu se rătăcească. Le explic tuturor ce se găseşte în Cuvântul Meu şi repet Chemările (apelurile) Mamei Mele, date în toate momentele necesare, astfel încât copiii Mei să înţeleagă că umanitatea a rătăcit şi dacă a rătăcit trebuie să treacă prin creuzetul purificării.

Poporul Meu, conştiinţa a fost obstrucţionată din cauza omului care cade înapoi în păcatele prin care Mă ofensează pe Mine şi astfel aderă la cel rău.

Voi încă nu aţi înţeles că, pentru a trăi în Voia Mea trebuie să Mă cunoaşteţi şi să Mă recunoaşteţi pentru ca fiecare faptă să fie un ecou de-al Meu, fiecare lucrare să fie un ecou al lucrărilor Mele pline de iubire Dumnezeiescă. Până când dragostea Mea nu este vie în voi şi nu sălăşluieşte în voi, va fi dificil să fiţi copii crdincioşi şi adevăraţi.

IUBIREA MEA ESTE ASCULTARE, ESTE IERTARE, GRATITUDINE, PRUDENŢĂ, CARITATE, ÎNŢELEGERE.

IUBIREA MEA ESTE UN DAR AL VIRTUŢII, PRIN CARE, COPIII MEI SUNT O MĂRTURIE A ADEVĂRULUI MEU.

Aparenţele nu există înaintea Mea, sunt detestate de Mine. Când poporul Meu iubeşte în aparenţă, Eu imediat plec de acolo. Confruntându-Mă cu această faptă detestabilă, Eu nu recunosc făptura umană. Eu sunt credincios şi adevărat.

CÂŢI DINTRE CEI AI POPORULUI MEU ŞTIU SĂ VORBEASCĂ FOARTE BINE ÎN FAŢA FRAŢILOR LOR, DAR PE DINĂUNTRU SUNT CA NIŞTE VASE PERFORATE !

Îmi doresc lucrări şi fapte izvorâte din Adevăr şi din iubirea Mea, pentru ca acestea să fie o prelungire a Iubirii Mele şi a adevărului Meu.

Poporul Meu preaiubit, în această clipă, umanitatea este pierdută în nebunia ei, refuzând să se conformeze Legilor Dumnezeieşti şi predându-se, din proprie voinţă, satisfacerii instictelor sale primare. Poporul Meu nu recunoaşte răul, deoarece acesta a devenit ceva firesc pentru om şi astfel, duşmanul sufletului, strânge cu bucurie roadele ispitei sale constante asupra poporului Meu.

COPIII MEI SE DEZIC DE MINE, DE ACEEA AU DEVENIT CĂLDICEI ŞI SE BUCURĂ DE ACEASTĂ STARE PRIN CARE SE AMĂGESC PE EI ÎNŞIŞI.

Cel rău vă înzestrează cu de toate astfel încât să făptuiţi un rău şi mai mare. Voi nu sunteţi capabili să opriţi învăţăturile eronate printre cei ai Mei fiindcă sunteţi copii căldicei şi nu Mă cunoaşteţi. Voi spuneţi că sunteţi copiii Mei, dar voi sunteţi chinuitorii Mei, cei care Mă faceţi să sufăr în mod constant.

Tot ce vă înconjoară recunoaşte Divinitatea Noastră, dar voi negaţi Treimea Noastră, o respingeţi pe Mama Mea şi batjocoriţi Chemările Mele. Când apelurile din Cer vă lasă descoperiţi, voi le atacaţi şi faceţi în aşa fel printre ai Mei, încât să arătaţi că şarpele nu se târeşte în ţărână, ci stă sus şi aşa, în faţa unui popor ignorant, şarpele zboară şi vulturul se târeşte şi astfel nu-i avertizează pe cei care Mă caută.

EU NU VĂ EXPLIC CUVÂNTUL MEU PENTRU CA VOI SĂ ÎL ŢINEŢI TĂINUIT, CI CA SĂ FIŢI HRĂNIŢI CU ACEA HRANĂ A INIMII MELE EMANATĂ CĂTRE POPORUL MEU, ACELOR OAMENI CARE ASCULTĂ ŞI SE SUPUN CUVÂNTULUI MEU.

Poporul Meu: Cu cât vă depărtaţi mai mult de Mine, cu atât va fi mai mare purificarea!
Fiecare persoană este o extindere a iubirii Mele, sau o extindere a răului care contaminează pe aceia care-şi găsesc mângâierea în pofte, în nebunia răutăţii, în profanare, în desfrânare, în negarea iubirii Mele, în minciuni şi în viaţa confortabilă a căilor lumii. 

EU NU VĂ INDUC ÎN EROARE: UMANITATEA PERVERSĂ SE ÎNDREAPTĂ CĂTRE RĂU PENTRU A-ŞI REZOLVA NECESITĂŢILE ŞI A GĂSI REFUGIU ÎN CONFRUNTAREA CU DUREREA.

CEL RĂU VĂ REZOLVĂ NECESITĂŢILE IMEDIATE, DAR NU VĂ DĂ NIMIC GRATUIT. TREBUIE SĂ PLĂTIŢI PREDÂNDU-VĂ LUI ŞI ASTFEL VĂ UCIDEŢI SUFLETUL.

Pericolul pentru poporul Meu se apropie din Univers; marile puteri ale lumii ştiu despre acest corp ceresc care va avea un impact catastrofal asupra umanităţii. Dar neagă această cunoaştere, nu pentru binele omului, ci pentru a vă tine în minciuna unei omeniri fără probleme şi fără păcate.

Vremea nu va mai fi niciodată la fel. Schimbările constante au reuşit să vă pătrundă, invadează creierul vostru, iar acesta nu reuşeşte să răspundă schimbărilor climatice drastice, în care omul nu este obişnuit să trăiască.

Anotimpurile erau clare şi omul ştia un lucru. În acest moment, semănătorul nu ştie când să planteze sau când să recolteze, omul nu este capabil să definească anotimpurile, deoarece acestea s-au schimbat şi continuă să se schimbe în mod constant. De regulă Soarele oferea omului bunăstare, dar acum Soarele face să sufere poporul Meu, privindu-i ca pe nişte străini.

Aţi trăit într-o regresie constantă la are aţi fost supuşi de către cei care se cred stăpânii umanităţii. 

CU OMENIREA CARE NU REZISTĂ LA DOBÂNDIREA DE NOI ŞI GREŞITE MODURI DE VIAŢĂ ŞI FAPTE NECORESPUNZĂTOARE, CEL RĂU ŞI-A EXTINS TENTACULELE ASUPRA OMENIRII  PE CARE A PRINS-O ŞI NU VREA SĂ-I DEA DRUMUL. ŞI ASTFEL UMANITATEA A CĂZUT ÎN EROARE ŞI ÎN RENUNŢAREA LA IUBIREA MEA ŞI ASTFEL ABISUL A PRINS CONTUR ŞI SE NUMEŞTE DEGENERARE ÎN TOATE ASPECTELE VIEŢII OMENEŞTI.

Haosul de care sunteţi înconjuraţi a devenit o realitate palpabilă; voi nu doar gândiţi ci şi făptuiţi mari ofense împotriva Mea, făcându-le să devină realitate. 

Omul decade şi tot decade condus de ceea ce îl înconjoară. Bărbatul se îmbracă şi se împodobeşte ca o femeie şi este încurajat să fie feminin  fără a fi aşa. Femeia este un obiect şi un subiect, se îmbracă ca un bărbat şi se răzvrăteşte cu forţa unui bărbat. Ea respinge maternitatea pentru a fi un obiect.

OH, CÂTĂ DURERE, CÂT DE OBOSIT ŞI DEVASTAT ESTE PĂMÂNTUL!
CUM SE VA CUTREMURA PĂMÂNTUL ÎN DORINŢA SA DE A ÎNDEPĂRTA PĂCATUL!
SUB OPRESIUNEA SATANEI POPORUL MEU VA SUFERI CEA MAI MARE TRAGEDIE.

Voi trăiţi acoperindu-vă ochii. Nu sunteţi realişti ci idealişti şi în clipa de faţă sunt menţinute idealuri despre falşi zei care vă conduc la marea pierdere a sufletului.

SALVAŢI-VĂ SUFLETUL ATINGÂND MÂNTUIREA ŞI VIAŢA VEŞNICĂ! NU VĂ FIE FRICĂ DE APELE TULBURI; FIŢI CREINCIOŞI CUVÂNTULUI MEU, NU O RESPINGEŢI PE MAMA MEA ŞI PRIMIŢI-MĂ ÎN EUHARISTIE PREGĂTIŢI ÎN MOD ADECVAT. NU VĂ DEPĂRTAŢI DE MINE AŞA CUM NICI EU NU MĂ DEPĂRTEZ DE CEI CARE MĂ CHEAMĂ.

Apele oceanelor vor da omului mari surprize, făcând loc apariţiei vulcanilor ascunşi. Plăcile tectonice se vor zgudui, iar poporul Meu va suferi din această cauză.

Rugaţi-vă copii, rugaţi-vă pentru Europa, şi-a creeat propria durere.

Rugaţi-vă copii, rugaţi-vă pentru Franţa, cel rău din nou o conduce în durere.

Rugaţi-vă copii, rugaţi-vă pentru Statele Unite, suferă de mâna omului şi a naturii.

Rugaţi-vă copii, rugaţi-vă pentru Ecuador, se scutură cu putere şi un mare vulcan va cauza mare suferinţă copiilor Mei.

PREAIUBIŢII MEI COPII, VEDEŢI CÂT DE TARE V-AŢI DEPĂRTAT DE MINE, CUM OPUNEŢI REZISTENŢĂ BINELUI ŞI CUM V-AŢI PREDAT LA CEEA CE NU ESTE IUBIRE…

Înţelegeţi că fără iubire sunteţi făpturi fără viaţă, sunteţi goi şi nu vă mai mişcă nimic. Împietrirea inimii nu se arată doar faţă de fraţi şi surori, ci inima este împietrită şi faţă de voi înşivă; de aceea respingeţi Darul Vieţii. Fiţi creaturi ale Binelui, ale Iubirii.

Popor drag al Meu, pregătiţi-vă, înduhovniciţi-vă, nu vă complăceţi în situaţia de a nu Mă cunoaşte, ci cereţi pentru voi harul de a Mă cunoaşte, cu scopul de a nu putea fi înşelaţi. Trebuie să pătrundeţi Cuvântul Meu, pentru a nu confunda ceea ce vine de la Iubirea Mea cu ceea ce vine de la omul ghidat de satana.

POPORUL MEU VA FI ÎNSOŢIT DE ÎNGERUL MEU DE PACE, CARE NU ESTE UN FOST PROFET, CI ESTE CEVA NOU CARE VENI SĂ SPRIJINE POPORUL MEU ÎN TIMPUL TRIBULAŢIEI ŞI AL PERSECUŢIEI INFERNALE. Al Meu Înger al Păcii va fi mângâiere pentru credincioşii Mei, sprijinul poporului Meu şi, prin mâna Mamei Mele, va aduce Iubirea Mea în inimile celor smeriţi cu inima.

CREDINCIOŞII MEI VOR PRIMI BINECUVÂNTAREA CREDINCIOŞIEI LOR.
NIMIC NU ESTE CU NEPUTINŢĂ CELOR CARE STAU ÎN INIMA MEA.

Vă avertizez, vă binecuvântez.
Al vostru Isus.

BUCURĂ-TE MARIE, CONCEPUTĂ FĂRĂ DE PĂCAT

BUCURĂ-TE MARIE, CONCEPUTĂ FĂRĂ DE PĂCAT

BUCURĂ-TE MARIE, CONCEPUTĂ FĂRĂ DE PĂCAT

Comentariu făcut de instrument.

Fraţi şi surori:

Auzind Cuvântul Dumnezeiesc, care ne avertizeză în mod clar despre realitatea copiilor lui Dumnezeu, ar fi o nebunie să negăm şi să refuzăm a privi la starea în care se găseşte umanitatea în acest moment.

În faţa ideologiilor persistente susţinute de falsitatea negării perceptelor pe care Cristos ni le-a lăsat, omul suferă de propria nebunie.

Refuzul de a-L mărturisi pe Dumnezeu ca Făcător al Cerului şi al Pământul este parte din marele plan al diavolului de a domina omenirea şi de a o preda Anticristului. Omul este acaparat (absorbit) de lumea sa, pe care a modelat-o după bunul plac, şi refuză să privească la el însuşi pentru a nu trebui să reacţioneze şi să revină la calea mântuirii sufletului.

Cristos mi-a spus că cel mai grav lucru la om este că nu recunoaşte faptul că are limite şi refuză să-şi deschidă simţurile spirituale şi astfel să ştie că el este cu adevărat un copil al lui Dumnezeu.

Fraţilor, să nu dispreţuim explicaţia Cuvântului Dumnezeiesc.

Amin!

duminică, 16 iulie 2017

Mesajul Domnului Isus din 17 mai 2017 dat prin Maria Julianna

17 mai 2017. Acasă, în ora îndurării, Domnul Isus spune...

 „ Dragii Mei copii! În curând veţi avea parte de soarta Mea. Au hotărât deja pierzania voastră. Demonii mişună pentru a stârni cât mai mare haos, prigoană, necaz şi război.
Micuţii Mei! Pace Mea v-o dau vouă. Nu vă fie frică! Orice teamă vine de la cel rău. Rămâneţi în pacea Mea! Încredeţi-vă în Mine şi rugaţi-vă! Soarta voastră este în mâinile Mele. Fără Mine nimic nu se poate întâmpla. Chiar dacă vă omoară trupul, nu vă fie teamă, fiindcă sufletul voastru se va bucura pentru veşnicie de vederea Feţei Mele Sfinte.

Dragii Mei copii! Nu vă fie frică! Vor vărsa sângele vostru, ca apa. Dar atunci veţi trece poarta Împărăţiei Mele şi veţi păşi pe tărâmul luminii veşnice, al fericirii venice, pe care ochi nu l-a văzut, urechi nu l-au auzit şi inima omului nu poate pricepe ceea ce Dumnezeu a pregătit celor care-L iubesc pe El, chiar cu preţul vieţii lor. Atunci veţi vedea cât de mult iubeşte Dumnezeu. Trupul vostru, acest sac de ţărână, ar muri în trăirea acestei stări, dar în fiecare Sfântă Împărtăşanie, vă fac să simţiţi iubirea Mea nemărginită, într-o formă redusă.

Micuţii Mei dragi! Acum vedeţi doar prin oglindă, înceţoşat, ceea ce atunci veţi vedea faţă în faţă. Acum, un văl Mă acoperă din faţă ochilor voştri, dar atunci veţi păşi în strălucirea şi slava Mea, şi nimeni, niciodată nu va putea lua bucuria voastră. Acum, vă atrag la Mine fiindcă vreau ca şi voi să fiţi acolo unde sunt Eu pentru a vedea slava Mea. Permiteţi ca această atracţie să zădărnicească planurile voastre omeneşti! Lăsaţi să se piardă programele voastre şi timpul destinat distracţiilor. Afundaţi-vă în iubirea Mea îndurătoare! Consfinţiţi-Mi întreaga voastră viaţă precum şi timpul vostru pe care să-l dedicaţi rugăciunii, fiindcă aceasta este singura acţiune înţeleaptă, cuprinzătoare şi care duce la ţelul final, cel al vieţii veşnice. Nu vă cer altceva decât întreaga voastră viaţă. Aşezaţi-o în îndurătoarea Mea Inimă înflăcărată de iubire! Bizuiţi-vă pe Mine! Raţiunea şi ţelul vieţii voastre să fiu doar Eu! Slujiţi-Mă în semenii voştri şi atunci vă voi face nespus de fericiţi. Sluga nu poate fi altfel decât stăpânul: dacă Eu, Domnul, am ascultat de Tatăl, până la moarte, dându-vă pildă, aceasta cer şi de la voi: supuneţi-vă Evangheliei. Facând parte din uriaşa operă de mântuire, veţi da recunoştinţă pentru chinurile Mele groaznice, pentru pătimirea şi moartea Mea pe cruce. Aceasta înseamnă să uniţi sacrificiile şi suferinţele voastre cu ale Mele, salvând astfel suflete.Tată Meu priveşte acum la voi ca şi cum Eu însumi, aici şi acum pătimesc prin voi.
Micuţii Mei dragi! Timpul se tot scurge. În curând veţi sta în faţa Mea. Voi, cei pregătiţi pentru plecare, fiţi foarte fericiţi şi mulţumiţi neîncetat! Iar cei care încă nu sunt gata, aceia să exerseze iubirea de aproapele, să cunoască Evanghelia, s-o traspună în fapte şi astfel şi ei vor auzi de la Tatăl ce veţi auzi şi voi: „Veniţi cei bnecuvântaţi ai Tatălui! Luaţi în stăpânire acea Împărăţie ce vouă v-a fost pregătită dintru începuturi.” Pentru asta vă binecuvântez, micuţii Mei copii, cu iubirea nemărginită a Inimii Mele, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întăriri din Sfânta Scriptură: Mc 14,32: „Isus a grăit”; 42: „Asosit ceasul.”; 49: „ Trebuie să se împlinească Scriptura.”

Sursa: http://jezusuzenete.hu/2017-majus-17-itthon-a-kegyelem-orajaban-az-ur-jezus/

Va fi tsunami de foc


Articolul aici: 
http://lumina-pentru-suflet.blogspot.ro/2017/07/va-fi-tsunami-de-foc.html

vineri, 14 iulie 2017

Mesajele Domnului Isus din 13 si 16 mai 2017 prin Maria Julianna

13 mai 2017. De jubileul centenar al apariţiei de la Fatima, Domnul Isus spune...

Deschide Sfânta Scriptură: Matei 24,4: “Isus, răspunzând le-a zis” ; 9: “Atunci vă vor da la tortură şi vă vor ucide; veţi fi urâţi de toate neamurile din cauza numelui Meu.” 23,34-37: “pe profeţi îi vor ucide”.

Dragii Mei copii! A sosit ceasul. Trăiţi pregătiţi de moarte! Doar un singur lucru este sigur: moartea. Dacă vă vor prigoni, o vor face din cauza Mea, dar pe Mine M-au prigonit mai înainte de voi.

Copiii Mei! Se împlinesc toate cele pentru care v-am pregătit. Va veni foarte subit de aceea să nu vă mire şi să nu cădeţi în deznădejde. Gândiţi-vă la cele ce v-am spus în Sfânta Scriptură: “Sluga nu este altminteri decât Stăpânul. Dacă pe Mine M-au prigonit, şi pe voi vă vor prigoni.” Nu vă spun nimic nou, doar ceea ce stă scris în Sfânta Scriptură şi vi le repet ca să scot în evidenţă actualitatea Evangheliei, fiindcă toate acestea sunt pe cale să se petreacă acum: Cea de-a Doua Mea Venire în slavă, catastrofele de nivel mondial, un incediu global nemaivăzut până acum, care se va petrece din cauza războiului mondial. Acestea se găsesc în Noul Testament: 2Petru 3, 10-12. Iară prigoana, aşa cum a fost specific acestor două mii de ani, continuă şi acum. Pregătiţi-vă! Se desfăşoară atât prigoana cât şi războiul mondial şi se va extinde tot mai mult. Trăiţi pregătiţi de moarte! Foarte mulţi vor muri pentru credinţa lor. Dar rugaţi-vă în mod special pentru aceia care îşi părăsesc credinţa şi trec la alte religii, ca de exemplu cea islamică.

Vă binecuvântez cu binecuvântarea Mea întăritoare, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întăriri din Sfânta Scriputră: 1Tes 1,8: „Cuvântul Domnului”; Evrei 2,3: „Domnul a propovăduit”; Mc 14,42-49: „a sosit ceasul”, „ Scripturile trebuie să se împlinească”.16 mai 2017. Acasă, în ora îndurării, Domnul Isus spune…

Dragii Mei copii! Lumea şi Biserica merg acum pe Golgota, pe cruce, pentru ca mai apoi să învie, să le reînnoiesc, să le purific, să le spăl şi să strălucească fără pată în faţa Mea, în slava Mea. Lumina slavei Mele va umple Biserica şi Lumea în aşa măsură încât vor fi de nerecunoscut. Întrucât respect voinţa liberă a omului permit acest rău imens pe care păcatele oamenilor îl atrag asupra lor.

Dragii Mei copii! Rugaţi-vă pentru că legiunile puterilor spiritelor malefice au invadat Pământul într-o asemenea măsură încât cerul se întunecă de ele. Se strecoară în inimile oamenilor, le tulbură mintea, îi păcălesc şi-i înşală determinându-i să săvârşească păcate, pe care demonii le prezintă ca fiind ceva bine. De aceea, pe-ntregul  Pământ, există atâta necaz nenorocire, războaie, crime. Însuşi chiar şi Pământul se răzvrăteşte văzând atâta păcat şi răspunde răutăţii oamenilor prin calamităţi naturale.

Micuţii Mei dragi! Pregătiţi-vă! În curând va izbucni un război mondial de o amplitudine nemaivăzută care se va asocia şi cu o foarte răspândită prigoană a creştinilor. Aşa cum am mai spus, acum repet. Permit prigoana pentru a-i alege pe cei drepţi de cei făţarnici. Iar războiul este un răspuns la păcatele lumii, fiindcă păcatul atrage după sine pedeapsă.

Dragii Mei copii! Deziceţi-vă de toţi cei care spun cu buzele  legile Mele, dar nu le înfăptuiesc, dar vor da socoteală pentru fiecare păcat, răutate, deoarece toată lumea dă socoteală în faţa scaunului Meu de judecată. Credeţi în mesajele Mele! Toate cuvintele se vor împlini, la timpul lor. Pregătiţi-vă pentru tot ce vă avertizez! Credincioşii Mei drepţi vor da mărturie despre Mine cu sângele lor. Lumea şi Biserica se purifică prin lacrimi şi sânge. Acum va începe potopul de foc, purificarea lumii despre care scrie apostolul Petru în a doua lui scrisoare.
Copiii mei! Să credeţi în cuvintele Mele, fiindcă doar aşa puteţi scăpa! Pentru voi, profeţiile Mele sunt vederea clară. Eu sunt Adevărul, Cel care prin lumina Adevărului Meu vă conduc la viaţa veşnică. Primiţi binecuvântarea Mea întăritoare cu iubirea ce se revarsă din Inima Mea şi care vă susţine în pofida tuturor vicisitudinilor vieţii. Vă binecuvântez în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întăriri din Sfânta Scriptură: Mc 8,32: ” Şi le spunea aceasta în mod deschis.” Mc 10,33-34: Iată, urcăm la Ierusalím şi Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor şi a cărturarilor; îl vor condamna la moarte şi-l vor da pe mâna păgânilor. Aceştia îşi vor bate joc de el, îl vor scuipa, îl vor biciui şi-l vor ucide, dar după trei zile va învia”.

joi, 13 iulie 2017

Mesajele Domnului Isus din 10 si 12 mai 2017 prin Maria Julianna

10 mai 2017. Acasă, în ora îndurării, Domnul Isus spune...
“Dragii Mei copii! Acum am să vă vorbesc despre cruce, cea pe care v-am răscumpărat. Dacă vreţi să vă mântuiţi şi voi trebuie să Mă urmaţi. Trebuie să mergeţi până la capăt pe calea crucii, pe acea cărare strâmtă pe care veţi găsi doar renunţare de sine şi purtarea crucii. Trebuie să Mă urmaţi şi sus pe Golgota, colo unde vă vor răstigni şi pe voi, ceea ce înseamnă că trebuie să renunţaţi la voinţa voastră proprie, năzuinţele voastre şi orice închipuiri omeneşti şi să Mi le încredinţaţi Mie, pentru a vă putea trasforma astfel încât să deveniţi pe deplin o imagine a Mea, să oglindiţi şi să vă pliaţi cu o ascultare desăvârşită, voinţei Tatălui Meu. Pentru că, aşa cum a spus Tatăl Meu, Eu nu am murit pe cruce ca să îndestulez mania Lui ci, luând asupra Mea păcatele oamenilor, în spiritul dreptăţii am plătit îndestulare pentru pedeapsa datorată de păcate. Pentru aceasta doar Eu, Omul-Dumnezeu, Fiul Unul-Născut a lui Dumnezeu, Neprihănitul, Mielul Sfânt, pur şi fără de pată, am fost capabil. În Rai am spus Tatălui Meu aceasta: “Sunt aici, trimite-Mă pe Mine. Nu ai voit jertfă, dar Mi-ai creeat un trup omenesc ca să îndeplinesc voinţa Ta.“ De aceea M-am născut pe acest Pământ şi M-am întrupat în sânul Sfintei Mele Mame, ca să vă pot răscumpăra în trup pe cruce, fiindcă am putut pătimi doar ca Om-Dumnezeu. Şi voi, micuţii Mei dragi, dacă vreţi să vă mântuiţi trebuie să veniţi sus la Mine pe cruce, unde sunt multe locuri şi prin ascultarea izvorâtă din iubirea pentru Mine, trebuie să vă răstigniţi propria voinţă, năzuinţele voastre, trupul, sufletul şi întreaga voastră viaţă şi, uniţi cu Mine, trebuie să repetaţi neîncetat: “Tată, nu fie precum voiesc Eu, ci precum voieşti Tu.” Este necesar a face aceasta întrucât trăiţi în trup pe Pământ, iar legea trupului este alta decât cea a sufletului. Trupul vă trage în jos la păcat, întrucât prima pereche de oameni a căzut, în schimb sufletul vă ridică în Rai şi faptele bune ale sufletului nu cad sub judecată. De aceea, dragii Mei copii, trebuie să-i tăgăduiţi trupului ceea ce izvorăşte din el: senzualitatea şi instinctul.
Pe acestea trebuie să le călcaţi în picioare şi să vă ridicaţi la nivelul sufletului, prin intermediul căruia vă uniţi cu Mine Omul-Dumnezeu. Vă ajut foarte mult în această înălţare prin Sfânta Împărtăşanie, atunci când vă îndumnezeiţi în Mine şi Eu sunt cel care pătrund în inimile voastre şi astfel vă puteţi hrăni din Mine, trăi în Mine asemeni mlădiţei de vie unită cu Viţa.
De aceea, dragii Mei copii, întipăriţi-vă bine în minte cuvintele Mele, fiindcă de le transpuneţi în fapte, vă pot face sfinţi aproape imediat. Dar vai celor care merg pe două cărări şi nu vor să decidă pentru Mine, deoarece cu cât cad mai des din cauza păcatelor trupului, cu atât vor fi mai slabi şi astfel viaţa veşnică le este pusă în primejdie. De aceea, micuţii Mei dragi, fiţi perseverenţi şi severi în primul rând cu voi înşivă în renunţarea de sine şi în purtarea crucii. Respingeţi imediat orice ispită, nu staţi de vorbă cu satana fiindcă el este cel mai mare duşman al vostru. El atentează nu doar la stricăciunea trupului ci şi la cea a sufletului pentru că vrea să vă împingă la osândă, la moarte veşnică. Dar dacă vă mortificaţi trupul senzual şi vă ridicaţi la Mine în acea frumoasă viaţă spirituală pe care v-o ofer, atunci nu veţi fi în pericol întrucât beneficiaţi mereu de ocrotirea Mea şi puteţi veni instantaneu de pe Pământ în Cer. Dorul Meu este de a fi cu toţii acolo unde sunt Eu şi să vedeţi slava Mea! Pentru asta vă binecuvintez, copilaşii Mei dragi, cu iubirea ce se revarsă din Inima Mea, cu binecuvântarea Mea întăritoare, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întăriri din Sfânta Scriptură: Mt 27,50: „ Isus strigând cu glas mare, şi-a dat duhul.” Fil 3,6: „ Prigoana Bisericii.”

Sursa: http://jezusuzenete.hu/2017-majus-10-itthon-a-kegyelem-orajaban-az-ur-jezus/


 12 mai 2017. Acasă, Domnul Isus spune...
“Dragii Mei copii! Pregătiţi-vă, a sosit ceasul! Aşa cum şi Eu M-am întors în slava Tatălui prin Golgota şi cruce, aşa şi pentru Biserica Mea aceasta este calea care o duce la înviere şi viaţa veşnică. Voi, creştinii trebuie să treceţi prin acea probă de foc, pe care o permit şi prin intermediul căreia puteţi să vă dovediţi iubirea şi loialiatea faţă de Mine. Nu murmuraţi (cârtiţi) din această cauză atunci când aceste zile grele vor veni asupra voastră. Atunci să îmbrăţişaţi crucea Mea, ridicaţi-vă privirile către Mine şi luaţi putere din răbdarea Mea, din iubirea Mea nemărginită şi din pătimirea Mea. Dacă faceţi aşa, atunci veţi rezista cu loialitate lângă Mine până la moarte. Dar dacă vă răzvrătiţi, atunci veţi cădea la primul pas.
Aşa cum, în grădina Ghetsemani M-au prins ca să Mă învinovăţească pe nedrept şi să Mă răstignească, aşa şi pe voi vă aşteaptă acestea. Pregătiţi-vă, fiindcă toate acestea se vor petrece în curând. Semnele sunt deja vizibile. Şi până atunci, rămâneţi în iubirea Mea, în pacea Mea. Pentru aceasta vă binecuvântez cu iubirea ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”
Întăriri din Sfânta Scriptură: zicând: Lc 9,22: „Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei şi de cărturari, să fie ucis şi a treia zi să învie”. 23-26:
Urmarea lui Cristos.  “Apoi le spunea tuturor: „Dacă cineva vrea să vină după Mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze! Căci cine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde, cine însă îşi va pierde viaţa pentru Mine, acela o va salva. Aşadar, ce-i foloseşte omului dacă a câştigat lumea întreagă, dar se pierde sau se ruinează pe sine? Căci, dacă cineva se ruşinează de Mine şi de cuvintele Mele, şi Fiul Omului se va ruşina de el când va veni în gloria sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri. “

Sursa: http://jezusuzenete.hu/2017-majus-12-itthon-az-ur-jezus/