mesajul

luni, 8 mai 2017

Mesajul Domnului Isus din 28 feb. 2017 prin Maria Julianna

28 februarie 2017. Acasă, Domnul Isus spune...
Dragii Mei copii! A venit ceasul în care Mă vor lua pe Mine, Mirele de la Mireasă, de la Biserică. Totul este deja pregătit. În Sfânta Liturghie nu va mai fi prefacere. Credincioşilor Mei li se va da doar pâine şi vin. Şi cu asta va începe prigoana voastră. Acum, în mod deosebit va trebui să fiţi tari şi să rămâneţi lângă Mine. Nu vă fie frică! Poate să se întâmple doar atât cât permit Eu. Nu plângeţi! E adevărat că acea zi va fi una de doliu, dar Eu nu vă părăsesc. Voi rămâne în inimile voastre de la o Împărtăşanie la alta, pentru veşnicie.
Micuţii Mei dragi, copiii Mei răscumpăraţi cu Sângele Meu! Voi să aveţi grijă doar de un lucru: să-Mi rămâneţi loiali şi, dacă trebuie, mărturisiţi-Mă în faţa acestui neam păcătos.
În curând va apărea Anticristul. Aceasta va fi încercarea cea mai mare pentru credinţa voastră. Rugaţi-vă, mai ales pentru creştini, ca să nu cadă pradă miracolelor lui. Acum se vor alege acei creştini care au considerat important a studia Scriptura şi prin ea să recunoască semnele care se împlinesc. Dar cei care nu au citit Scriptura, pentru că nu au considerat a fi ceva important, aceia pot fi uşor înşelaţi.  Aşteptaţi reîntoarcerea Mea în slavă care se va înfăptui exact aşa cum cum v-am spus dinainte în Sfânta Scrptură. Voi reveni ca fulgerul în Trupul Meu înviat şi glorificat. Tot ochiul Mă va vedea şi atunci va fi clar cine sunt Eu: Omul Dumnezeu, Cel care pentru voi M-am întrupat în această lume ca să vă răscumpăr. Răscumpărătorul, Judecătorul, Cel care îi voi judeca pe oameni potrivit faptelor lor. Atunci, cei care s-au dat aticristului, vor izbucni într-un plâns cu vaiete, fiindcă pentru ei nu va mai fi cale de întoarcere, fiindcă satana îi ţine prinşi şi, din cauza îndărăttniciei lor, nu sunt în stare să se convertească. Duşmanul Meu îi face pe oamenii naivi şi neinformaţi să creadă că el va fi cel care va învinge. Dar atunci când aceştia se vor confrunta cu slava lui Dumnezeu la revenirea Mea glorioasă, atunci orice speranţă a lor se va spulbera şi, în marea lor disperare, îl vor blestema pe satana şi pe toată lumea.
 Micuţii Mei copii! Gândiţi-vă bine pe cine alegeţi! Unicul învingător sunt Eu, Dumnezeu! Duşmanul Meu poate face doar atât cât îi permit Eu, spre folosul sufletelor, întrucât Eu scot binele şi din rău. Fiţi în permanenţă pregătiţi şi priviţi semnele care deja sunt aici! Ţineţi învăţătura Me! Eu sunt cu voi, în fiecare zi, până la sfârşitul lumii şi niciodată nu am să-Mi retrag ajutorul.
Primiţi binecuvântarea Mea întăritoare pe care v-o dau din Inima Mea plină de iubire în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.
Întărire din Sfânta Scriptură: Evrei 4, 12-13: Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu, plin de putere şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, el pătrunde până la despărţitura sufletului şi a duhului, a încheieturilor şi a măduvei şi judecă sentimentele şi gândurile inimii. Şi nu este nicio creatură ascunsă înaintea lui, ci toate sunt goale şi descoperite pentru ochi, aceluia în faţa căruia vom da cont.    „  Mc 3, 29: „... dacă cineva ar zice blasfemii împotriva Duhului Sfânt, nu va avea iertare niciodată, ci va fi vinovat de un păcat veşnic. 

Sursa: http://jezusuzenete.hu/category/2017-februari-uzenetek/