mesajul

joi, 4 mai 2017

Mesajul Domnului Isus din 14 februarie 2017 dat prin Maria Julianna

14 februarie 2017. Acasă, Domnul Isus spune…

“ Dragii Mei copii! Am murit pentru voi. Mi-am dat ultima suflare pe cruce în chinuri groaznice. V-am răscumpărat din păcat şi din moartea veşnică. De acum încolo Tatăl priveşte către voi prin Mine, văzându-Mă pe Mine mai întâi.
Copiii Mei, atunci când primiţi în inimile voastre Preasfânta Euharistie, Preasfântul Meu Trup şi Sânge, gândiţi-vă mereu la preţul pe care l-am plătit ca să rămân printre voi, ca să pot pătrunde în inimile voastre şi să vă fac părtaşi în opera uriaşă de Mântuire. Nu sunteţi ai voştri. Mare a fost preţul mântuirii voastre, pe care Eu l-am plătit pentru voi. Sunteţi ai Mei, dar doar dacă vreţi şi voi aceasta. E o mare onoare dar şi o mare responsabilitate voinţa proprie pe care Tatăl Meu v-a dăruit-o fiecăruia, atunci când v-a creat. Voi decideţi de vreţi să trăiţi cu Mine sau fără Mine aici pe pământ, ceea ce se perpetuează în veşnicie.

Micuţii Mei dragi! Priviţi la nenumăratele răni sângerânde, la Trupul Meu neprihănit ce agoniza pe cruce. Am murit din cauza asfixierii şi a infectării cu tetanus. Mă chinuia o febră de 40 de grade. De-a lungul Trupului Meu curgea o sudoare rece şi, întrucât plămânii mi s-au coprimat, nu mai primeam aer şi m-am sufocat. La sfârşit nu mai puteam nici să vorbesc. Am mai putut doar spune: „ Tată, în mâinile Tale îmi încredinţez sufletul.” Meditaţi adesea la pătimirea Mea: nu doar în Postul Mare ci pe parcursul întregului an şi, în special, gândiţi-vă că suferinţa Mea nu s-a încheiat odată cu moartea Mea pe cruce, ci se perpetuează până la sfârşitul lumii, din cauza păcatelor oamenilor şi din cauza sufletelor osândite. Întrucât Inima Mea iubitoare se îndurerează foarte-foarte tare şi din cauza celui mai mic păcat, cu care Mă răniţi pe Mine şi pe Tatăl Ceresc. Întrucât sunt Dumnezeul vostru iubitor, cel mai mare chin pentru Mine este pierderea fiecărui suflet, care se zbate în ghearele satanei şi-l împinge în focurile iadului. Pentru aceştia am strigat pe cruce: „Mi-e sete!” 

Micuţii Mei copii! Implorând vă rog! Niciodată să nu uitaţi a vă ruga pentru păcătoşi!  Cel mai bine este dacă vă oferiţi toate rugăciunile la intenţiile Mele şi la intenţiile Inimii Neprihănie a Mamei Mele, fiindcă Eu voi face să ajungă la cel care are cea mai mare nevoie şi care este cel mai aproape de a i se decide soarta veşnică, adică este aproape de moarte. 

Micuţii Mei dragi! Aveţi grijă de puritatea sufletului vostru, mai bine decât de lumina ochilor. Gândiţi-vă la faptul că sufletul vostru a fost purificat de Sfântul Meu Sânge vărsat şi doar Duhul Meu vieţuitor poate să-l învie din moartea sufletească. De aceea, micuţii Mei, aveţi grijă de puritatea gândurilor voastre! De aceea am spus: „Rugaţi-vă neîncetat!” Cu aceasta am vrut să spun ca întotdeauna să vă gândiţi la Mine, fiindcă atâta timp cât gândul vă este îndreptat către Mine, satana nu vă poate ispiti şi astfel gândurile vă rămân curate şi plăcute Mie. Dacă cel rău totuşi vă ispiteşte, alergaţi imediat la Mine, nu staţi de vorbă cu el şi impotriviţi-vă mereu ispitei. Astfel vă puteţi păstra puritatea sufletului şi preamăriţi Sfântul Meu Nume, iar Eu, cu bucurie, sălăşluiesc în sufletul vostru, ca templu pământesc şi vă mântuiesc.

Vă binecuvântez cu iubirea nemărginită a Inimii Mele, ce depăşeşte orice pricepere raţională, cu o îmbrăţişare tandră, cu o binecuvântare întăritoare pentru marea bătălie care se dă între satana şi copiii Femeii ce ţin poruncile lui Dumnezeu. Primiţi binecuvântarea Mea plină de iubire, ce vă susţine şi vă întăreşte, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.

Întăriri din Sfânta Scriptură: Tit 3, 4 „Mântuitorul nostru, Dumnezeu şi-a revelat bunătatea.”; Tit 2, 11 „Dumnezeul nostru ne învaţă”; Mc 4,1 „Isus ne învaţă”; Mc 4,17 „Prigoana”; Mc 4,11 „Voi aţi primit taina Împărăţiei lui Dumnezeu.”