mesajul

marți, 9 mai 2017

Mesajele Domnului Isus din 2 si 4 martie 2017 prin Maria Julianna

2 martie 2017. Acasa, Domnul Isus spune ....

„ Dragii Mei copii! În curând profeţiile Mele se vor împlini. Rugaţi-vă acum foarte mult şi în mod deosebit pentru preoţii Mei! Acum va avea loc bătălia finală, când voi despărţi oile de capre. Micuţii Mei, vă spun din nou: rugaţi-vă mai mult, aduceţi mai multe jertfe pentru salvarea sufletelor, fiindcă acest timp este timpul satanei care luptă pentru suflete ca să le fure credinţa şi după ce a făcut-o să-i poată doborî uşor.

Micuţii Mei, copii dragi răscumpăraţi cu Sângele Meu! Nu faceţi ca în voi să fi fost în zadar pătimirea Mea groaznică şi moartea Mea pe cruce! Nu permiteţi ca duşmanul Meu să vă împingă la osândă, iar apoi să-şi bată joc de voi pentru veşnicie că a reuşit să vă înfrângă.

Copiii Mei! Fiţi pregătiţi! Pregătiţi-vă aşa: Cereţi asupra voastră o credinţă puternică, tare ca stânca! Citiţi zilnic Sfânta Evanghelie şi transpuneţi în fapte conţinutul ei! Tot ceea ce este în contradicţie cu acestea, imediat să îndepărtaţi de la voi, indiferent din gura cui le veţi auzi!

Micuţii Mei! Anticristul deja e gata ca să păşească în lume aşteptând doar momentul potrivit. Să nu îl credeţi atunci când va minţi că sunt Eu. Nu daţi crezare miracolelor lui amăgitoare pe care satana le înfăptuieşte prin el. Diavolul îl maimuţăreşte pe Dumnezeu, dar voi nu vă lăsaţi amăgiţi.

Micuţii Mei copii! Eu să fiu unica voastră speranţă, Cel care în curând voi reveni în slavă pe norii cerului ca să mătur cu suflarea gurii Mele pe cel rău şi să judec popoarele. Sabia judecăţii Mele este Sfânta Evanghelie şi porunca de căpătâi: iubirea. Toţi cei care transpun în fapte învăţătura Mea, vor învinge împreună cu Mine şi vor domni în vecii vecilor. Dar cel care cade pradă învăţăturilor false şi anticristului, se va alătura perdanţilor şi va avea parte de osânda veşnică.

Micuţii Mei! Acum e aici marea încercare. Fiecare om trebuie să decidă pentru sine asupra sorţii sale veşnice. Dar voi, cei care din toată inima Mă iubiţi, va fi ca şi cum s-ar juca o piesă de teatru la care nu sunteţi atenţi, fiindcă vă deziceţi de ea. În sufletul vostru Mă veţi adora nestigheriţi. Transpuneţi în fapte învăţăturile şi mesajele Mele şi aşteptaţi fericiţi marea întâlnire cu Mine, atunci când Mă veţi vedea faţă în faţă. Iar Eu voi repeta în voi rugăciunea Mea de Mare Preot: „ Tată, sarcina pe care Mi-ai încredinţat-o, am săvârşit-o, am preamărit numele Tău pe Pământ.” Fiţi loiali Mie, micuţii Mei dragi şi Eu voi rămâne cu voi, în fiecare zi, până la sfârşitul lumii! Iar atunci când voi aduce pentru voi ultimul ceas, vă voi ridica la Mine, în slava Mea, unde vă veţi bucura împreună cu Mine pentru veşnicie. Cerul şi pământul vor trece dar cuvintele Mele nu vor trece niciodată. Primiţi binecuvântarea Mea întăritoarea, cu iubirea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întărire din Sfânta Scriptură: 1Cor 7, 29: „ Timpul este scurt; Fil 3, 6: „prigoana Bisericii”; Tit 1, 2-3: „Dumnezeu cel care spune adevărul a promis” şi „şi-a revelat învăţătura.”4 martie 2017. Acasă, în ora îndurării, Domnul Isus spune...


Dragii Mei copii! Aveţi grijă! Nu priviţi la lumea care vă înconjoară şi la prezent, ci priviţi către Mine, către Răstignitul de pe cruce, Cel care am înviat şi care trăiesc veşnic. Vă voi învia şi pe voi şi vă voi duce în casa Tatălui Meu. Eu, Cel care sunt cu voi, în fiecare zi, până la sfârşitul lumii, vă ţin de mână, vă ţin în braţe, trăiesc în inimile voastre, iar voi sunteţi înscrişi în Inima Mea. Dacă trăiţi astfel, atunci vă veţi cufunda în furnalul îndurării Inimii Mele, voi arde orice imperfecţiune a voastră, tot păcatul, chiar şi umbra lui. Atunci inima voastră se va umple de seninătate, de pace şi de iubire nemărginită pentru Dumnezeu. Atunci veţi privi spre suferinţa care vă aşteaptă, ca la o stare pasageră ce trece repede şi care este aducătoare de slavă pentru Mine, întrucât prin ascultarea voastră, preamăriţi Numele Meu şi astfel salvaţi milioane de suflete.

Micuţii Mei dragi! Aşa să priviţi la evenimente! Nu vă înficoşaţi! Doar Eu să fiu nădejdea voastră şi atunci niciodată nu veţi fi dezamăgiţi. Primiţi binecuvântarea Mea întăritoare, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întărire din Sfânta Scriptură: Lc 1, 45: „Fericită este cea care a crezut cele spuse ei de Domnul”.