mesajul

luni, 17 iulie 2017

MESAJ DE LA DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS FIICEI SALE PREADRAGI, LUZ DE MARIA – 1 IULIE 2017

Poporul Meu Preaiubit

INIMA MEA SFÂNTĂ ARDE PENTRU FIECARE DINTRE VOI

Ţin deschisă Inima Mea Sfântă pentru toţi cei ce se apropie cu inima căită şi smerită şi care-şi propun ferm ca această reuniune să fie reală şi durabilă.

Sunt gelos pentru ai Mei. Îi ocrotesc în toate momentele, avertizându-i ca să nu se rătăcească. Le explic tuturor ce se găseşte în Cuvântul Meu şi repet Chemările (apelurile) Mamei Mele, date în toate momentele necesare, astfel încât copiii Mei să înţeleagă că umanitatea a rătăcit şi dacă a rătăcit trebuie să treacă prin creuzetul purificării.

Poporul Meu, conştiinţa a fost obstrucţionată din cauza omului care cade înapoi în păcatele prin care Mă ofensează pe Mine şi astfel aderă la cel rău.

Voi încă nu aţi înţeles că, pentru a trăi în Voia Mea trebuie să Mă cunoaşteţi şi să Mă recunoaşteţi pentru ca fiecare faptă să fie un ecou de-al Meu, fiecare lucrare să fie un ecou al lucrărilor Mele pline de iubire Dumnezeiescă. Până când dragostea Mea nu este vie în voi şi nu sălăşluieşte în voi, va fi dificil să fiţi copii crdincioşi şi adevăraţi.

IUBIREA MEA ESTE ASCULTARE, ESTE IERTARE, GRATITUDINE, PRUDENŢĂ, CARITATE, ÎNŢELEGERE.

IUBIREA MEA ESTE UN DAR AL VIRTUŢII, PRIN CARE, COPIII MEI SUNT O MĂRTURIE A ADEVĂRULUI MEU.

Aparenţele nu există înaintea Mea, sunt detestate de Mine. Când poporul Meu iubeşte în aparenţă, Eu imediat plec de acolo. Confruntându-Mă cu această faptă detestabilă, Eu nu recunosc făptura umană. Eu sunt credincios şi adevărat.

CÂŢI DINTRE CEI AI POPORULUI MEU ŞTIU SĂ VORBEASCĂ FOARTE BINE ÎN FAŢA FRAŢILOR LOR, DAR PE DINĂUNTRU SUNT CA NIŞTE VASE PERFORATE !

Îmi doresc lucrări şi fapte izvorâte din Adevăr şi din iubirea Mea, pentru ca acestea să fie o prelungire a Iubirii Mele şi a adevărului Meu.

Poporul Meu preaiubit, în această clipă, umanitatea este pierdută în nebunia ei, refuzând să se conformeze Legilor Dumnezeieşti şi predându-se, din proprie voinţă, satisfacerii instictelor sale primare. Poporul Meu nu recunoaşte răul, deoarece acesta a devenit ceva firesc pentru om şi astfel, duşmanul sufletului, strânge cu bucurie roadele ispitei sale constante asupra poporului Meu.

COPIII MEI SE DEZIC DE MINE, DE ACEEA AU DEVENIT CĂLDICEI ŞI SE BUCURĂ DE ACEASTĂ STARE PRIN CARE SE AMĂGESC PE EI ÎNŞIŞI.

Cel rău vă înzestrează cu de toate astfel încât să făptuiţi un rău şi mai mare. Voi nu sunteţi capabili să opriţi învăţăturile eronate printre cei ai Mei fiindcă sunteţi copii căldicei şi nu Mă cunoaşteţi. Voi spuneţi că sunteţi copiii Mei, dar voi sunteţi chinuitorii Mei, cei care Mă faceţi să sufăr în mod constant.

Tot ce vă înconjoară recunoaşte Divinitatea Noastră, dar voi negaţi Treimea Noastră, o respingeţi pe Mama Mea şi batjocoriţi Chemările Mele. Când apelurile din Cer vă lasă descoperiţi, voi le atacaţi şi faceţi în aşa fel printre ai Mei, încât să arătaţi că şarpele nu se târeşte în ţărână, ci stă sus şi aşa, în faţa unui popor ignorant, şarpele zboară şi vulturul se târeşte şi astfel nu-i avertizează pe cei care Mă caută.

EU NU VĂ EXPLIC CUVÂNTUL MEU PENTRU CA VOI SĂ ÎL ŢINEŢI TĂINUIT, CI CA SĂ FIŢI HRĂNIŢI CU ACEA HRANĂ A INIMII MELE EMANATĂ CĂTRE POPORUL MEU, ACELOR OAMENI CARE ASCULTĂ ŞI SE SUPUN CUVÂNTULUI MEU.

Poporul Meu: Cu cât vă depărtaţi mai mult de Mine, cu atât va fi mai mare purificarea!
Fiecare persoană este o extindere a iubirii Mele, sau o extindere a răului care contaminează pe aceia care-şi găsesc mângâierea în pofte, în nebunia răutăţii, în profanare, în desfrânare, în negarea iubirii Mele, în minciuni şi în viaţa confortabilă a căilor lumii. 

EU NU VĂ INDUC ÎN EROARE: UMANITATEA PERVERSĂ SE ÎNDREAPTĂ CĂTRE RĂU PENTRU A-ŞI REZOLVA NECESITĂŢILE ŞI A GĂSI REFUGIU ÎN CONFRUNTAREA CU DUREREA.

CEL RĂU VĂ REZOLVĂ NECESITĂŢILE IMEDIATE, DAR NU VĂ DĂ NIMIC GRATUIT. TREBUIE SĂ PLĂTIŢI PREDÂNDU-VĂ LUI ŞI ASTFEL VĂ UCIDEŢI SUFLETUL.

Pericolul pentru poporul Meu se apropie din Univers; marile puteri ale lumii ştiu despre acest corp ceresc care va avea un impact catastrofal asupra umanităţii. Dar neagă această cunoaştere, nu pentru binele omului, ci pentru a vă tine în minciuna unei omeniri fără probleme şi fără păcate.

Vremea nu va mai fi niciodată la fel. Schimbările constante au reuşit să vă pătrundă, invadează creierul vostru, iar acesta nu reuşeşte să răspundă schimbărilor climatice drastice, în care omul nu este obişnuit să trăiască.

Anotimpurile erau clare şi omul ştia un lucru. În acest moment, semănătorul nu ştie când să planteze sau când să recolteze, omul nu este capabil să definească anotimpurile, deoarece acestea s-au schimbat şi continuă să se schimbe în mod constant. De regulă Soarele oferea omului bunăstare, dar acum Soarele face să sufere poporul Meu, privindu-i ca pe nişte străini.

Aţi trăit într-o regresie constantă la are aţi fost supuşi de către cei care se cred stăpânii umanităţii. 

CU OMENIREA CARE NU REZISTĂ LA DOBÂNDIREA DE NOI ŞI GREŞITE MODURI DE VIAŢĂ ŞI FAPTE NECORESPUNZĂTOARE, CEL RĂU ŞI-A EXTINS TENTACULELE ASUPRA OMENIRII  PE CARE A PRINS-O ŞI NU VREA SĂ-I DEA DRUMUL. ŞI ASTFEL UMANITATEA A CĂZUT ÎN EROARE ŞI ÎN RENUNŢAREA LA IUBIREA MEA ŞI ASTFEL ABISUL A PRINS CONTUR ŞI SE NUMEŞTE DEGENERARE ÎN TOATE ASPECTELE VIEŢII OMENEŞTI.

Haosul de care sunteţi înconjuraţi a devenit o realitate palpabilă; voi nu doar gândiţi ci şi făptuiţi mari ofense împotriva Mea, făcându-le să devină realitate. 

Omul decade şi tot decade condus de ceea ce îl înconjoară. Bărbatul se îmbracă şi se împodobeşte ca o femeie şi este încurajat să fie feminin  fără a fi aşa. Femeia este un obiect şi un subiect, se îmbracă ca un bărbat şi se răzvrăteşte cu forţa unui bărbat. Ea respinge maternitatea pentru a fi un obiect.

OH, CÂTĂ DURERE, CÂT DE OBOSIT ŞI DEVASTAT ESTE PĂMÂNTUL!
CUM SE VA CUTREMURA PĂMÂNTUL ÎN DORINŢA SA DE A ÎNDEPĂRTA PĂCATUL!
SUB OPRESIUNEA SATANEI POPORUL MEU VA SUFERI CEA MAI MARE TRAGEDIE.

Voi trăiţi acoperindu-vă ochii. Nu sunteţi realişti ci idealişti şi în clipa de faţă sunt menţinute idealuri despre falşi zei care vă conduc la marea pierdere a sufletului.

SALVAŢI-VĂ SUFLETUL ATINGÂND MÂNTUIREA ŞI VIAŢA VEŞNICĂ! NU VĂ FIE FRICĂ DE APELE TULBURI; FIŢI CREINCIOŞI CUVÂNTULUI MEU, NU O RESPINGEŢI PE MAMA MEA ŞI PRIMIŢI-MĂ ÎN EUHARISTIE PREGĂTIŢI ÎN MOD ADECVAT. NU VĂ DEPĂRTAŢI DE MINE AŞA CUM NICI EU NU MĂ DEPĂRTEZ DE CEI CARE MĂ CHEAMĂ.

Apele oceanelor vor da omului mari surprize, făcând loc apariţiei vulcanilor ascunşi. Plăcile tectonice se vor zgudui, iar poporul Meu va suferi din această cauză.

Rugaţi-vă copii, rugaţi-vă pentru Europa, şi-a creeat propria durere.

Rugaţi-vă copii, rugaţi-vă pentru Franţa, cel rău din nou o conduce în durere.

Rugaţi-vă copii, rugaţi-vă pentru Statele Unite, suferă de mâna omului şi a naturii.

Rugaţi-vă copii, rugaţi-vă pentru Ecuador, se scutură cu putere şi un mare vulcan va cauza mare suferinţă copiilor Mei.

PREAIUBIŢII MEI COPII, VEDEŢI CÂT DE TARE V-AŢI DEPĂRTAT DE MINE, CUM OPUNEŢI REZISTENŢĂ BINELUI ŞI CUM V-AŢI PREDAT LA CEEA CE NU ESTE IUBIRE…

Înţelegeţi că fără iubire sunteţi făpturi fără viaţă, sunteţi goi şi nu vă mai mişcă nimic. Împietrirea inimii nu se arată doar faţă de fraţi şi surori, ci inima este împietrită şi faţă de voi înşivă; de aceea respingeţi Darul Vieţii. Fiţi creaturi ale Binelui, ale Iubirii.

Popor drag al Meu, pregătiţi-vă, înduhovniciţi-vă, nu vă complăceţi în situaţia de a nu Mă cunoaşte, ci cereţi pentru voi harul de a Mă cunoaşte, cu scopul de a nu putea fi înşelaţi. Trebuie să pătrundeţi Cuvântul Meu, pentru a nu confunda ceea ce vine de la Iubirea Mea cu ceea ce vine de la omul ghidat de satana.

POPORUL MEU VA FI ÎNSOŢIT DE ÎNGERUL MEU DE PACE, CARE NU ESTE UN FOST PROFET, CI ESTE CEVA NOU CARE VENI SĂ SPRIJINE POPORUL MEU ÎN TIMPUL TRIBULAŢIEI ŞI AL PERSECUŢIEI INFERNALE. Al Meu Înger al Păcii va fi mângâiere pentru credincioşii Mei, sprijinul poporului Meu şi, prin mâna Mamei Mele, va aduce Iubirea Mea în inimile celor smeriţi cu inima.

CREDINCIOŞII MEI VOR PRIMI BINECUVÂNTAREA CREDINCIOŞIEI LOR.
NIMIC NU ESTE CU NEPUTINŢĂ CELOR CARE STAU ÎN INIMA MEA.

Vă avertizez, vă binecuvântez.
Al vostru Isus.

BUCURĂ-TE MARIE, CONCEPUTĂ FĂRĂ DE PĂCAT

BUCURĂ-TE MARIE, CONCEPUTĂ FĂRĂ DE PĂCAT

BUCURĂ-TE MARIE, CONCEPUTĂ FĂRĂ DE PĂCAT

Comentariu făcut de instrument.

Fraţi şi surori:

Auzind Cuvântul Dumnezeiesc, care ne avertizeză în mod clar despre realitatea copiilor lui Dumnezeu, ar fi o nebunie să negăm şi să refuzăm a privi la starea în care se găseşte umanitatea în acest moment.

În faţa ideologiilor persistente susţinute de falsitatea negării perceptelor pe care Cristos ni le-a lăsat, omul suferă de propria nebunie.

Refuzul de a-L mărturisi pe Dumnezeu ca Făcător al Cerului şi al Pământul este parte din marele plan al diavolului de a domina omenirea şi de a o preda Anticristului. Omul este acaparat (absorbit) de lumea sa, pe care a modelat-o după bunul plac, şi refuză să privească la el însuşi pentru a nu trebui să reacţioneze şi să revină la calea mântuirii sufletului.

Cristos mi-a spus că cel mai grav lucru la om este că nu recunoaşte faptul că are limite şi refuză să-şi deschidă simţurile spirituale şi astfel să ştie că el este cu adevărat un copil al lui Dumnezeu.

Fraţilor, să nu dispreţuim explicaţia Cuvântului Dumnezeiesc.

Amin!