mesajul

marți, 15 august 2017

Muntele Sfintei Treimi - august 2017

2017 - ANUL PREAMĂRIRII – AUGUST
“MĂRIRE ŢIE DOAMNE, RECUNOŞTINŢĂ ŢIE DOAMNE PENTRU TOATE,
CHIAR ŞI PENTRU HARURILE PE CARE NU LE ÎNŢELEGEM!”
A 155-a întâlnire de rugăciune lângă Nuşfalău pe Muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să citim, să medităm şi să punem în practică citatele preferate.
Mottoul lunii: „De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor!” (Fapte 24, 15)
Intenţia comună de rugăciune: şi în această lună principala intenţie să fie pacea din lume. Să oferim toate greutăţile, rugăciunile, postul, faptele bune şi Sfintele Liturghii pentru pace şi pentru încetarea războaielor!
Sarcina noastră concretă va fi: în continuare să încercăm să trăim bine vacanţa şi concediul, acordând atenţie şi sufletului nostru! Să începem şi să încheiem fiecare zi a noastră cu Dumnezeu, în recunoştinţă şi pocăinţă.

ÎNVĂŢĂTURA PĂRINTELUI KUGLIS GABOR ÎN PRIMA SÂMBĂTĂ DIN IULIE

În ultimul timp am simţit foarte des, că sunt încercat de către cel Rău şi de aceea am început să citesc mult despre Satan, mai exact cărţile părintelui Gabriel Amort, care este exorcistul oficial al diecezei romane. Părintele Amort a făcut mai mult de 70000 de exorcizări pe parcursul celor 26 de ani care au trecut şi ne spune că lumea trebuie să ştie că cel Rău există şi întotdeauna atacă omul în cel mai slab punct. În câteva puncte aş rezuma conţinutul acestei cărţi.
1.  Are Satan putere? Da, Satan există, iar trăsăturile sale le putem cunoaşte şi din Sfânta Scriptură. Sfântul apostol Ioan spune că este de la început un ucigaş, mincinos şi tatăl minciunii. În Evanghelie putem citi că-L ispiteşte de trei ori chiar şi pe Isus. Satan ştie că a pierdut în mod definitiv, pentru că Isus l-a învins. Totuşi prezenţa sa puternică şi activă se simte chiar şi în lumea din zilele noastre pentru că doar la a doua Sa venire Isus ne va elibera definitiv de cel Rău.
2.  Cine este Satan? Pe Satan şi restul demonilor i-a creat Dumnezeu, dar cu siguranţă i-a creat buni, deoarece Dumnezeu nu a creat răul. El vrea doar binele. Aceste creaturi care au fost îngeri, au devenit rele de la sine pentru că nu au mai vrut să dea ascultare lui Dumnezeu, s-au răzvrătit împotriva Lui, L-au refuzat pe Dumnezeu în mod definitiv şi iremediabil. Căderea lor nu a putut fi urmată de pocăinţă, nu şi-au putut cere iertare pentru asta, cum nici noi nu mai putem ţine pocăinţă după moartea noastră, nu ne putem cere iertare. Satan este condamnat la osândă şi el ştie asta. Cum este o creatură spirituală, trebuie să îmbrace un trup fizic ca să poată influenţa şi pe alţii. La asta poate folosi vieţuitoare, chiar şi oameni, sau obiecte lipsite de viaţă.
3.  Cum lucrează Satan? În primul rând ne tulbură şi vrea să ne îndepărteze de Dumnezeu şi de Biserica Sa. Deoarece este o fiinţă spirituală, nu trebuie să doarmă. Este activ mereu, lucrează permanent. Demonii şi-au păstrat numele din perioada când erau îngeri şi între ei există o ierarhie. Cel mai bine îl cunoaştem pe Lucifer, căpetenia demonilor. Activitatea demonilor este clasificată în două grupe de către părintele Amort: activitatea normală, iar aici intră ispitele de care a avut parte şi Isus; activitatea extraordinară şi aici intră prezenţele diabolice făcătoare de rău. Această prezenţă făcătoare de rău se poate împărţi în 6 grupe. În prima grupă intră posesia şi asta este cea mai gravă. Omul posedat urlă şi nici medicii nu pot explica starea sa. Chiar şi pildele din Evanghelii demonstrează de multe ori existenţa acestora, deoarece şi în faţa lui Isus de multe ori au adus asemenea oameni posedaţi. Posesia nu este un păcat, ci este o încercare, este suferinţă. Din al doilea grup fac parte deranjamentele. Acestea se caracterizează prin faptul că omul trebuie să suporte diverse catastrofe, are parte de încercări la locul de muncă şi în viaţa privată. Dar cel Rău rămâne în afara trupului. Să ne gândim la întâmplarea lui Iov. Din al treilea grup fac parte coşmarurile. Aceasta este munca celui Rău în gândire, în suflet. Când cineva spune că este depresiv, de multe ori este vorba de munca celui Rău, care prin obsesii îl împinge pe om în deznădejde, la sinucidere. A treia stare este infecţia. Aceasta nu se referă la persoane, ci la obiecte, plante sau animale. Obiectele şi animalele pot fi infectate de către cel Rău. A cincea stare sunt tulburările fizice. Acestea sunt tulburări trupeşti, dar nu sunt boli. Totodată acestea se deosebesc foarte greu de bolile trupeşti sau psihice. Asemenea tulburări fizice au avut loc şi în vieţile sfinţilor. Ne gândim aici la Padre Pio, care s-a luptat mult cu cel Rău, sau la Sfântul Ioan de Vianey. A şasea stare este dependenţa totală. Pe parcursul dependenţei totale omul se predă pe sine lui Satan. Aşa sunt oamenii care au intrat în biserica Satanei, au devenit satanişti şi care fac diverse magii şi vrăjitorii.
4.  Care sunt cauzele, care declanşează activitatea Satanei? Una din cauze este propria voinţă, adică cineva în mod voluntar vrea să-l adore pe Satan. O altă cauză poate fi permisiunea dumnezeiască. Bunul Dumnezeu permite ca cel Rău să ne pună la încercare. A treia cauză este blestemul sau facerea de rău. Dar este important să ştim că blestemul face rău şi celui care blestemă.
5.  Cum recunoaştem activitatea Satanei? Pentru asta avem nevoie de o experienţă mare şi de inteligenţa vieţii. Dar este de recunoscut un om posedat dacă îi este groază de obiectele sfinţite, cum ar fi crucea sau apa sfinţită; sau dacă cineva vorbeşte limbi străine pe care nu le-a învăţat niciodată; sau spune lucruri misterioase de care nu ar trebui să ştie; sau de multe ori cel posedat dispune de o putere fizică, care depăşeşte capacitatea umană.
Trebuie să ştim că avem şi antidotul. Există exorcişti care pot fi doar preoţi hirotoniţi şi care primesc încredinţarea de la episcop. Sarcina lor primară este să recunoască posesia şi să o poată deosebi de cazurile medicale. Însuşi Isus ne-a lăsat moştenire nouă preoţilor prin apostoli când a spus: „Mergeţi şi vindecaţi oamenii, alungaţi din ei demonii!” Avem preoţi care dispun de o anumită putere asupra celui Rău, dar dacă ei nu sunt cu noi, atunci cum ne putem apăra în faţa celui Rău? Vă dau câteva sfaturi. Să trăim permanent în stare de har, să fim fără de păcate. Dacă am păcătuit, atunci să ne spovedim cât mai repede. Papa Paul al VI-lea a spus că tot ce ne păzeşte de păcate, ne păzeşte şi de Satan. Dacă ne simţim ispitiţi, atunci să ne întărim în creştinismul şi credinţa noastră. Să încercăm să mergem mai des la biserică, să ne rugăm, să purtăm la noi simboluri creştineşti, cum ar fi crucea. În această luptă ne ajută şi numele lui Isus. Sfântul apostol Paul spune: „La numele lui Isus să se plece toţi genunchii în Rai, pe Pământ şi în lumea de jos!” Şi Spiritul Sfânt ne dă putere mângâietoare, iar Sfânta Mamă a lui Isus, Sfânta Maria, este cea care-l calcă pe cap pe cel Rău. Satan se teme de Ea. Mai sunt acolo şi Arhanghelii, Îngerii şi Îngerii Păzitori. Şi ei ne ajută, deoarece cunosc bine răzvrătirea lui Satan. Cel mai important dintre ei este Sfânul Arhanghel Mihail, cel care a împins în Iad cetele satanice. Dintre sfinţi l-aş aminti pe Sfântul Benedict. După părerea mea, cu toţii ar trebui să purtăm o medalie a Sfântului Benedict pe care se află următoarea rugăciune: „Sfânta Cruce să-mi fie lumină, nu şarpele să-mi fie stăpân! Înapoia mea, Satano! Niciodată să nu mă înşeli cu deşertăciuni! Sunt rele cele pe care le răspândeşti, bea-ţi singur otrăvurile”. Această medalie ne ocroteşte de Satan chiar şi noaptea. Cea mai importantă rugăciune împotriva Satanei este rugăciunea Sfântului Arhanghel Mihail: „Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în luptă în ziua bătăliei, fii ajutorul nostru contra răutăţii şi curselor demonului. Să-l certe Dumnezeu, ne rugăm cu umilinţă; şi Tu, Prinţ al Străjii Cereşti, prin Forţa Divină, azvârle în infern pe Satana şi alte spirite rele, care hoinăresc prin lume spre pierzania sufletelor. Amin!”    


Temă de casă pentru luna august:
“DOAMNE AJUTĂ-MĂ, SĂ TRĂIESC ÎN STARE DE HAR
ŞI ASTFEL SĂ ŢIN DEPARTE DE MINE SPIRITELE RELE!!!”


MESAJUL SFINTEI FECIOARE DIN LUNA IULIE A FOST:
„Dragii mei trandafiraşi albi!
Şi azi am venit între voi cu mare bucurie şi cu iubirea mea maternă, din încredinţarea Sfintei Treimi. Copiii mei, în această lună sărbătoriţi a şaptea aniversare de la moartea fiicei mele Eva. Am primit permisiunea de la Sfânta Treime ca în fiecare an la aniversarea morţii sale, în suflet s-o aduc cu mine. Fiica mea Eva este foarte fericită şi recunoscătoare când vă vede că veniţi cu statornicie şi nu aţi abandonat acest loc de pelerinaj, chiar dacă ea nu mai este printre cei vii. În suflet mijloceşte mereu pentru intenţiile voastre, pe care le aduceţi cu încredere în acest loc de pelerinaj sfânt. Acest loc este unic pentru voi, pentru că Dumnezeu l-a ales şi Dumnezeu îl duce înainte conform Voinţei Sale Sfinte. Dragii mei copii, azi veţi avea parte de haruri unice. Încercaţi să vă deschideţi inimile şi aveţi curajul să aşezaţi toate intenţiile voastre în mantia mea. Să credeţi că încă mai trăiţi în timp de har. Mă doare foarte tare şi îmi pare rău că mulţi nu trăiesc cu aceste haruri. Nu este un har de fiecare zi că pot veni între voi şi pot să vă învăţ cum să trăiţi după Voinţa lui Dumnezeu. Vă cer să apreciaţi aceste haruri, care sunt un dar unic pentru voi şi pentru întreaga lume. Micuţii mei, să credeţi că vă aşteaptă timpuri grele. De aceea implor să luaţi în serios ceea ce a cerut Fiul Meu Sfânt şi vocaţia voastră de ispăşitori. Luaţi în serios chemarea şi aduceţi mai multe sacrificii. Treziţi-vă din somnul vostru adânc şi vegheaţi, postiţi şi vă rugaţi împreună cu Isus din voi, în unitate şi iubire. În toţi voi este prezent Isus şi aşteaptă să-i spuneţi Da. Faceţi acel 1%, pe care vi-l cere Fiul meu. Nu permiteţi ca cel Rău să câştige, nu-i permiteţi să distrugă familia şi comunitatea voastră, acest loc de pelerinaj, Biserica voastră şi întreaga lume. Uniţi-vă la bine micuţii mei. În fiecare zi sunt cu voi şi mă rog împreună cu voi, când mă învitaţi în rugăciunile voastre. Suntem cu voi împreună cu fondatorii muntelui, cu patronii muntelui, cu toţi îngerii, sfinţii şi cu Sfânta Treime. Doar voi trebuie să spuneţi cu curaj: „Eu vreau tot ce vrea Dumnezeu şi nu vreau nimic, din ce nu vrea Dumnezeu!” Acesta a fost mottoul fiicei mele Eva. Ea a luptat toată viaţa pentru ca să se înfăptuiască Voinţa lui Dumnezeu în privinţa ei şi să se realizeze acest loc de pelerinaj, unde puteţi veni oricând să vă rugaţi şi să vă reconciliaţi cu voi înşivă şi cu Dumnezeu, unde puteţi cere orice de la Sfânta Treime. Să credeţi că veţi primi la momentul potrivit, tot ce coincide cu Voinţa lui Dumnezeu. Nu uitaţi micuţii mei că eu mă bucur pentru voi şi vă iubesc împreună cu toţi Cei din Ceruri. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!
Sfânta Treime vă binecuvântează prin Mine cu harul umilinţei şi al fidelităţii!!!”

Privire în viitor pentru luna septembrie 2017
·      În luna septembrie programele de ispăşire vor avea loc în zilele de 1 – 2 – 3 şi 7, de la ora 13.                                       
·      Sfânta Liturghie se celebrează în continuare în biserica din Nuşfalău în jurul orei 15! Excepţie face prima duminică, în această zi Sfânta Liturghie se ţine înainte de program, de la ora 12.
Mesajele  de la Nuşfalău  în limba română  le găsiţi pe internet  la adresa :www.muntelesfinteitreimi.ro,

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,    inf. 0760-739-518