mesajul

miercuri, 23 august 2017

Mesajele Domnului Isus date Mariei Julianna in 5 si 6 iunie 2017

5 iunie 2017. Acasă, Domnul Isus spune...
„Dragii Mei copii! Sufletul Meu este foarte trist. L-am creat pe om ca să iubească şi să fie însetat de iubirea reciprocă. În loc de asta, pe pământ văd doar ură şi omoruri. Asta nu mai poate continua aşa. Trebuie să intervin şi trebuie să opresc acestă campanie de ură şi ucidere. Voi purifica Pământul. Îi pedepsesc pe locuitorii Pământului. Se vor purifica în propriile lacrimi şi în propriul sânge. Aşa cum şi Eu am urcat pe cruce şi Mi-am vărsat Sângele, şi ei vor merge pe propria Golgotă pentru a se căi şi a deplânge propriile păcate şi a oferi îndestulare pentru ele.
Copiii Mei! Rugaţi-vă şi mai mult pentru păcătoşi pentru ca să-şi recunoască păcatele, să le părăsească şi, primind harul vederii clare, să se întoarcă la Mine.
Micuţii Mei! Fiţi recunocători că v-aţi născut în religia creştină şi că vă practicaţi credinţa. De aceea spuneţi în fiecare zi Te Deum Laudamus şi cereţi asupra voastră harul perseverenţei până la moarte, chiar dacă veţi îndura prigoană sau va trebui să vă daţi viaţa pentru Mine.
Sunt Dumnezeul vostru iubitor şi gelos. Vreau ca doar în Mine să trăiţi şi doar pe Mine să Mă adoraţi! Eu să fiu izvorul a toată bucuria şi fericirea! Doar Eu să fiu singura alinare, speranţă şi fericire veşnică a inimii voastre! Vă voi face cunoscută profuzimea iubirii Mele: acea iubire care M-a dus sus pe Golgota. Veţi putea cunoaşte acel dor de nestăpânit care a voit mântuirea şi fericirea veşnică a neamului omenesc. Acest dor şi iubire înflăcărată M-a dus acolo sus pe Golgota, pe cruce. Aceasta Mi-a dat putere, atunci când pe acel loc al pătimirii am îndurat chinuri groaznice, fiindcă am vrut ca şi voi să fiţi acolo unde sunt Eu ca să puteţi vedea slava Mea. Nu am vrut ca nici măcat unul dintre voi să se piardă. Întrucât aţi primit voinţă liberă şi aţi căzut în păcat, a fost necesar ca Eu să plătesc îndestulare pentru păcatele voastre, atunci când le-am luat asupra Mea. Sunt un mijlocitor atotputernic. Om şi Dumnezeu, Cel care Îl imploră pe Dumnezeu pentru voi: am devenit Om – unul dintre voi, ca să pot muri pentru păcatele voastre. Nu cer altceva decât să Mă iubiţi şi să împliniţi legile Mele, fiindcă doar aşa puteţi scăpa de sub puterea celui rău. Veniţi cu toţii la Mine! Veţi găsi refugiu sub aripile Mele. Doar Eu sunt sigurul cel care poate să vă elibereze din robia satanei, Cel care poate să vă mântuiască sufletele. Ascultaţi-Mă! Supuneţi-vă avertizărilor Mele, fiindcă norii negri se tot strâng deasupra voastră. Lumea se află sub judecată. Omenirea nu poate ocoli pedeapsa, deoarece păcatele ei biciuiesc Cerul şi strigă după pedeapsă. Să nu cumva să credeţi că puteţi scăpa de ea! Pentru asta vă binecuvântez cu iubirea Mea nemărginită a Inimii Mele, ce depăşeşte orice închipuire, cu binecuvântare întăritoare, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.” 
Întărire din Sfânta Scriptură: Mc 5, 36 „(Isus) le-a vorbit” 13, 35-37 „Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi când vine stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântatul cocoşului, sau în zori, ca nu cumva, venind pe neaşteptate, să vă găsească dormind! Iar ceea ce vă spun vouă o spun tuturor: Vegheaţi!”.

Sursa:  http://jezusuzenete.hu/2017-junius-5-itthon-az-ur-jezus/


6 iunie 2017. Acasă, Domnul Isus spune...
„Deschide Sfânta Scriptură!” S-a deschis în acest loc: Mc 14,24: „Şi le-a spus: „Acesta este sângele meu, al alianţei, care se varsă pentru mulţi.” 41: „A venit ceasul. Iată, Fiul Omului este dat pe mâna păcătoşilor!” 49: „Ca să se împlinească Scripturile”.
Dragii Mei copii! Aceste trei fraze, au un înţeles uriaş pentru timpurile de acum. Aşa cum Eu Mi-am vărsat Sângele pentru voi, aşa vor vărsa şi sângele vostru pentru Mine. Pregătiţi-vă. A venit ceasul. A venit ceasul vostru, când trebuie să Mă mărturisiţi în faţa tuturor celor care vă vor prigoni pentru Mine. Fiţi luptători curajoşi  spre a vă forma ca sfinţi, ca eroi. A treia propoziţie spune aşa: „Ca să se împlinească Scripturile:” Să nu spuneţi că avertizările Mele sunt înfricoşătoare! Eu repet doar cuvintele pe care le-am spus acum două mii de ani, în Sfânta Evanghelie. Aţi face bine dacă aţi aştepta evenimentele mereu pregătiţi, despre care vă avertizez dinainte. Nu contează cum vă merge aici pe Pământ, ci contează doar unde merge sufletul vostru după viaţa pământească. Fiindcă toţi cei care Mă mărturisesc în faţa oamenilor şi Eu voi da mărtuire despre ei în faţa Tatălui Meu şi a sfinţilor Săi îngeri. Dar cei care Mă tăgăduiesc pe Mine, şi Eu îi voi tăgădui. Se mântuieşte doar cel care rezistă până la capăt.
Copiii Mei! Înarmaţi-vă cu puterea Mea, dată prin luarea Sfintelor Sacramente, prin rugăciunea continuă şi prin încrederea în Mine. Fiindcă ce contează de omul câştigă întreaga lume dar sufletul şi-l pierde. Ce poate el da la schimb cu sufletul său? De aceea nu vă preocupaţi de cele vremelnice! Nu adunaţi aici pe Pământ bunuri materiale! Acordaţi timpul şi atenţia voastră doar Mie, Dumnezeului care v-a răscumpărat, care vă dă viaţă veşnică, de ţineţi poruncile Mele. A sosit timpul. Trăiţi asfel încât oricând să Mă puteţi mărturisi, de vă chestionează despre Mine. Cereţi asupra voastră harul unei credinţe tari ca să puteţi confrunta răul, care vrea să şovăiţi şi să vă facă să cădeţi, ca să vă împingă la osândă. Cereţi asupra voastră protecţia Preţiosului Meu Sânge, a mantiei Mamei voastre, Născătoarea de Dumnezeu. Rugaţi-vă neîncetat fiindcă rugăciunea este dialogul omului cu Dumnezeu! Aceasta este manifestarea relaţiei cu Mine, fiindcă doar prietenii obişnuiesc să vorbească între ei.
Micuţii Mei dragi! Consideraţi restul vieţii voastre, până ce mai ţine perioada de har, ca pe o mare comoară, ca pe o mare oportunitate, ce deschide în faţa voastră poarta mântuirii veşnice, de împliniţi cuvintele Mele. Doar cei care trăiesc în sfinţenia vieţii, pot ocoli judecata.
Micuţii Mei dragi! Acum, la sfârşitul timpurilor, vestiţi Evanghelia Mea, indiferent de e propice sau nu! Să nu vă preocupe de vă batjocoresc sau râd de voi! Şi pe mine M-au batjocorit, M-au încoronat cu spini şi totuşi sunt Regele Regilor. Nu doar al evreilor ci al tuturor neamurilor, al tuturor oamenilor, fiindcă Eu am răscumpărat întreaga lume prin preţul pătimirii şi al morţii Mele pe cruce. Nici vouă să nu vă pese dacă îşi bat joc sau râd de voi, fiindcă ultimul cuvânt este al Meu. La judecată, toţi cei care v-au respins, vor vedea ce mare har au respins de fapt, pe care Eu li le-am dat – prin voi. Micuţii Mei! A sosit ceasul. Se încheie această perioadă şi va fi preschimbată de o alta: domnia de o mie de ani de pace. Rugaţi-vă să-l înlănţuiesc cât mai curând pe satana în fundul iadului, iar pe voi să vă ridic în acea pace şi fericire pe care v-am pregătit-o dintru veşnicie. Vă binecuvântez cu iubirea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.” 
Întăriri din Sfânta Scriptură: Mc 14,24:  „(Isus) a spus: Acesta este sângele meu, al alianţei, care se varsă pentru mulţi.” 41: „A venit ceasul. Iată, Fiul Omului este dat pe mâna păcătoşilor!” 49: „Ca să se împlinească Scripturile”.  2 Tim 3, 12: Dar toţi cei care vor să trăiască în Cristos Isus cu evlavie vor fi persecutaţi.”

Sursa: http://jezusuzenete.hu/2017-junius-6-itthon-az-ur-jezus/