mesajul

joi, 17 august 2017

Mesajele Domnului Isus date Mariei Julianna in 3 si 4 iunie 2017

3 iunie 2017. Acasă, Domnul Isus spune...

Dragii Mei copii! Pregătiţi-vă pentru toate câte vi le-am spus, fiindcă se împlinesc cuvintele Mele. Lumea stă sub judecată. Calamităţile naturale sunt corecţii ale Tatălui Meu şi sunt consecinţa păcatelor lumii. Tatăl vrea să-şi salveze copii, de aceea vrea ca să se teamă de Dumnezeu, să se convertească şi să se salveze de la osânda veşnică. De fapt ar fi trebuit să vă rugaţi încă de la vederea primei catastrofe naturale, iar Biserica Mea ar trebui să organizeze în parohii ca zi şi noapte să se ţină Adoraţie la Sfântul Sacrament. Dacă preoţii Mei ar face aşa, atunci acele oraşe unde s-ar face aşa ar fi salvate de la foarte mult rău, iar harurile uriaşe care se revarsă, şi pe care le dau tuturor celor care Mă adoră şi ispăşesc neîncetat în faţa Preasfântului Sacrament, ar avea efect asupra întregii lumi. Am spus în Evanghelie: „cereţi şi vi se va da” şi că, rugăciunea plină de credinţă mută munţii. Dar dacă nu Îmi cer, nu se roagă şi nu cred în Mine, atunci pentru ce să dau har? Rugăciunea este convorbire cu Dumnezeu. Însă, dacă copilul nu cere de la Tatăl să-l ajute, atunci nu primeşte. Am spus: „Cine crede se mântuieşte, cine nu crede, se osândeşte.” Credincioşii Mei creştini ar trebui să fie misionari oriunde şi oricând ca să-i întoarcă la credinţă pe cei care nu cred şi pe cei de alte religii. În loc de asta, ei sunt preocupaţi doar de propriile probleme, fiind creştini de duminică care intră în biserică odată pe săptămână, dar când ies afară trăiesc ca şi păgânii.
Copiii Mei! Nu vă miraţi de faptul că vreau să purific lumea. Dacă ar continua tot aşa atunci aproape toată lumea s-ar osândi.
Micuţii Mei! Rugaţi-vă şi ispăşiţi ca să retrag biciul pedepsei şi să nu trebuiască să beţi potirul. Dacă nu vă rugaţi, se va abate asupra voastră un şi mai crunt război care va cere enorm de multe victime. Vor fi atât de mulţi morţi ca nisipul mării. Dar cu rugăciunile voastre pline de credinţă, cu ispăşirile şi jertfele voastre mai puteţi diminua suferinţele. Mai puteţi cerşi un pic de timp, înainte de a se termina definitiv perioada îndurării Mele. Trăiţi în permanenţă pregătiţi şi, atunci indiferent când se abate asupra voastră, moartea vă va găsi pregătiţi şi nu vă veţi pierde.
Vă dau binecuvântarea Mea întăritoare, cu iubirea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”


4 iunie 2017. Acasă, în ora îndurării, Domnul Isus spune...

Dragii Mei copii! Sufletul Meu este foarte trist. Pământul nu mai poate evita pedeapsa. Actele de terorism se tot înmulţesc căzând tot mai multe victime. Calamităţile naturale se abat în tot mai multe locuri din lume. Războiul şi uciderile nu se mai opresc, ba dimpotrivă, prind teren. Mama Mea în curând va pleca de la Medugorje. Apariţiile se vor încheia. Ea este Regina Păcii şi s-a pogorât din Ceruri la Medugorje. Dar dacă ea nu va mai fi prezentă pe pământ, ca Regină a Păcii, atunci războiul va prevala.

Micuţii Mei! Atâta vreme cât ea mai este pe Pământ, prindeţi-vă de mâinile Născătoarei de Dumnezeu! Agăţaţi-vă de mantia ei! Chemaţi-o în ajutor prin rugăciune de mijlocire, ca să vă salvaţi de la osândă şi să-i salvaţi şi pe alţii.

Micuţii Mei! Adunaţi-vă sub crucea Mea, ca şi puii sub aripile cloştii, unde Sfântul Meu Sânge curge asupra voastră, fiind sigurul refugiu sigur împotriva păcatului şi a osândei. Prin Sfântul Meu Sânge sunteţi în siguranţă, fiindcă Sângele Meu este instrumentul răscumpărării. Tocmai de aceea am devenit Om spre a-Mi da Trupul şi Sângele pe cruce pentru voi, ca să scăpaţi de moartea veşnică şi să pătimesc în locul vostru pedeapsa datorată pentru păcatele voastre.

Micuţii Mei! Dacă aţi şti ce dar şi ce comoară sunt Eu pentru voi! V-aţi ruga zi şi noapte, aţi implora ocrotirea Mea, până ce pericolul nu ar trece. Nici nu puteţi realiza la câte pericole sunteţi expuşi. Bolta cerească se întunecă de legiunile demonilor pe care voi le eliberaţi din iad pe Pământ cu păcatele voastre, cu stilul vostru de viaţă, cu faptele voastre. Fiindcă fiecare consimţire în ispită şi în păcat, îi scoate din iad şi astfel se înţelenesc asupra voastră, vă chinuie, vă ispitesc şi la sfârşit vă doboară în iad. Vă repet: niciodată nu staţi de vorbă cu cel rău! Îndepărtaţi de la voi imediat orice ispită! Dacă experimentaţi aşa ceva spuneţi imediat rugăciunea Sfântului Arhanghel Mihail şi „Acum ajută-mă Marie!” Faceţi-vă semnul crucii pe frunte şi pe întregul corp, fiindcă prin dorinţele trupului vă ispiteşte sufletul cel mai abitir pentru a vă doborî. Renunţaţi la voi înşivă! Împotriviţi-vă chemăriilor cărnii şi a lumii! Străduiţi-vă la obţinerea comorilor spirituale care sunt roade al urmării Mele. Dacă văd în cineva disponibilitatea şi dorinţa de a Mă urma şi a Mă cunoaşte, atunci imediat Mă plec către el, îl iau în braţe şi revărs asupra lui toate harurile necesare. Eu sunt mântuirea voastră şi Dumnezeul care v-a răscumpărat. Pe un asemenea suflet Mă străduiesc să-l duc cât de repede la sfinţenia vieţii. Îl atrag spre luarea sacramentelor, îl petrec spre scaunul de spovadă şi spre Sfânta Împărtăşnie. Acestea sunt cele mai mari două Sacramente pe care le-am întemeiat. Sfânta Liturghie este Biserica, unde sunt prezent cu Trupul şi Sângele Meu, iar la Sfânta Spovadă, Eu însumi dau dezlegare pentru toate păcatele, prin intermediul preoţilor Mei. Însă doar sufletul purificat prin căinţă poate primi mari haruri de la Mine în Sfânta Împărtăşanie, în măsura în care îşi deschide sufletul în faţa Mea. Această deschidere înseamnă că se abandonează cu totul Mie şi-şi predă viaţa în mâinile Mele. Atunci îl pot modela şi-l pot duce către sfinţenia vieţii. Însă de se spovedeşte şi se împărtăşeşte în mod sacrileg, atunci o face spre osânda sa. Un astfel de suflet va fi şi în continuare chinuit de satana. Va fi mereu în conflict cu Mine, fiindcă satana îl stârneşte împotriva Mea. Nu va avea niciodată pace şi nici fericire. După acestea poate recunoaşte că s-a spovedit şi s-a împărtăşit în păcat. Însă dacă sufletul, după Spovedanie şi Împărtăşanie, se umple de pacea şi fericirea Mea, atunci poate fi sigur că M-a primit în inima sa cu sufletul purificat şi într-un mod vrednic. Iată v-am descoperit semnele, aţi primit vederea clară.

Vă binecuvântez cu iubirea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întăriri din Sfânta Scriptură: Filipen 3,6: „prigonire Bisericii”; Mc 9,39: „Isus a răspuns”

Sursa: http://jezusuzenete.hu/2017-junius-4-itthon-a-kegyelem-orajaban-az-ur-jezus/