mesajul

vineri, 25 august 2017

Mesajele Domnului Isus Cristos prin Maria Julianna din 17 si 18 iulie 2017

17 iulie 2017. Acasă, în ora îndurării, Domnul Isus spune...

„Dragii Mei copii! Măicuţa Mea a spus micuţei Iacinta, la Fatima, că va fi o modă care îl va răni foarte tare pe Tatăl Ceresc. Acest stil de îmbrăcat indecent, sau mai degrabă dezbrăcat, a devenit un obicei în zilele voastre. Fetele şi femeile să poarte haine care nu scot în evidenţă trupul şi formele! Mama Mea să fie pilda, Ea să fie idealul vostru feminin!

Dragii Mei copii! Împărţiţi-vă timpul în aşa fel încât întotdeauna să rămână şi pentru linişte, pentru rugăciunea în faţa tabernacolului, pentru dialogul cu Mine. Rugaţi-Mă să vă învăţ a-L adora pe Dumnezeu fără cuvinte! Ajunge doar un gând: Dumnezeul meu, te iubesc! Şi pentru toate-ţi mulţumesc! În astfel de momente conştientizaţi că Eu locuiesc în voi şi voi în Mine. Cu astfel de suflete alcătuiesc o uniune de nedespărţit, voi trăind în permanenţă în prezenţa Mea, Eu fiind mai important pentru voi decât aerul sau lumina. Fără Mine aţi fi morţi. Fiţi mereu recunoscători pentru toate: că v-am creeat, că sunt al vostru şi voi puteţi fi ai Mei. Mulţumiţi pentru tot ce vă dau sau ceea ce zădărnicesc. Prosternaţi-vă în faţa Mea, goliţi-vă de voi înşivă şi preamăriţi bunătatea Mea ce vă poartă de grijă. Toate acestea le puteţi face şi în suflet, fie în faţa tabernacolului, fie în camera voastră. Important este să faceţi linişte, atât în interiorul vostru cât şi în afară, în jurul vostru. Nu permiteţi ca mintea voastră să fie preocupată de alte gânduri: goliţi-vă pe deplin! Abandonaţi-vă Mie, precum şi toate problemele voastre (gândurile, cazurile, tot ceea ce avem de rezolvat şi de întreprins – n.tr.)! Încredeţi-vă în Mine fără limite, fiindcă Eu sunt al vostru! Eu am încredere foarte mare în voi. Vă dau Sfântul Meu Trup şi Sânge. Nu cer altceva decât să Mă iubiţi: din toată inima, din tot cugetul şi cu toată puterea voastră! Rugaţi-vă pentru toţi aceia pe care îi aduc în faţa voastră, ca să fie şi ei sfinţi, ca împreună cu voi să preamărească bunătatea şi iubirea Mea îndurătoare, în Împărăţia Mea, pentru veşnicie.

Dragii Mei copii! Acesta este un întreg program de viaţă. Dacă îl transpuneţi în fapte, vă veţi bucura de o mare pace sufletească. Seninătatea nu va părăsi niciodată inima voastră şi, chiar dacă zgomotul din afară se înteţeşte, chiar dacă va fi prigoană, voi şi atunci veţi rămâne liniştiţi, fiindcă faceţi ceea ce am cerut de la voi şi astfel Eu vă dăruiesc pacea Mea. Pentru acesta vă binecuvântez, cu iubirea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh."
Întărire din Sfânta Scriptură: Mc2,13 : (Isus) îi învăţa.” 1Tim 1,13. „prigoana”

Sursa: http://jezusuzenete.hu/2017-julius-17-itthon-az-ur-jezus/


18 iulie 2017. Acasă, Domnul Isus spune...

„Deschide Sfânta Scriptură!” S-a deschis în acest loc: Mc 13,33: (Isus spune) Aveţi grijă! Vegheaţi, pentru că nu ştiţi când va fi timpul!  

Dragii Mei copii! Aşa cum aţi citit în Sfânta Evanghelie: „Vegheaţi!” Deşi nu ştiţi nici ziua nici ora, dar vă atenţionez: va izbucni o mare prigoană creştină, vă vor lua viaţa. Dar vouă să nu vă fie teamă de moarte, fiindcă aceea de fapt nu există. Ci prin ea păşiţi ca peste un prag în împărăţia luminii veşnice, în acea Împărăţie pe care Tatăl Meu a pregătit-o celor care Îl iubesc pe El.

Dragii Mei copii! Voi străduiţi-vă doar la aceasta: să faceţi ceea ce v-am învăţat! Trăiţi în permanenţă pregătiţi, în rugăciune continuă, mereu în prezenţa Mea! Fiţi făclii strălucitoare, sare ce dă gust mâncării, lumină ce străluceşte pe Pământ. Purtaţi în jurul vostru învăţătura Mea prin pilda vieţii voastre, prin cuvintele şi faptele voastre! Vestiţi Evanghelia acolo unde trăiţi şi folosiţi-vă de orice mijloace pentru a salva sufletele!

Dragii Mei copii! În această muncă vreau să vă văd atunci când vă voi ridica din această lume! Fiţi lucrători în via Mea! Voi să daţi rost vărsării Sângelui Meu, a morţii Mele cumplite pe cruce, a pătimirii de pe Golgota pe care am îndurat-o pentru răscumpărarea voastră ca să se salveze cât mai multe suflete şi astfel purtarea crucii mele să nu fie  în zadar pentru ei.

Dragii Mei copii! Timpul e aici. E plănuită deja pierzania voastră. Au conspirat împotriva voastră, ca să vă extermine de pe Pământ, pe voi creştinii şi să transforme lumea după propriul plac. Dar nu au ţinut cont de Mine. Eu am intervenit şi până acum, fiindcă Eu sunt Dumnezeu veşnic viu, ce vă poartă de grijă. Eu, Cel care am înfăptuit opera de Mântuire, v-am deschis porţile Împărăţiei Mele...şi să nu vă pot de grijă? De aceea vă spun: nu vă fie frică de ei! Sunt conduşi de duşmanul Meu, de satana, dar trebuie să ştiţi că ei veşnic vor fi perdanţi. Nu vă fie teamă nici chiar dacă vă ucid pentru Mine. Tot sângele martirilor Mei Îmi este foarte preţios, spre propăşirea Bisericii Mele.

Micuţii Mei! Pregătiţi-vă! Eu, Cel care cunosc gândul omului şi văd tot ce pregătesc în ascuns împotriva voastră, vă spun aceasta: pregătiţi-vă, fiindcă totul este foarte aproape, e aici la uşă.

Am spus în Evanghelie: „Cel ce Mă mărturiseşte în faţa oamenilor şi Eu voi da mărturie despre el în faţa Tatălui Meu şi a sfinţilor Săi îngeri. Dar cel care Mă tăgăduieşte şi Eu am să-l tăgăduiesc. Ce-i foloseşte omului să câştige întreaga lume dacă sufletul şi-l pierde? Ce poate da omul în schimbul sufletului său? Cel care rămâne loial până la capăt, se mântuieşte.

Pregătiţi-vă pentru o mare şi sângeroasă prigoană creştină, pentru ca atunci când va sosi, să-i puteţi ţine piept satanei cu o credinţă puternică, să Mă puteţi mărturisi în faţa prigonitorilor voştri şi să-Mi rămâneţi loiali până la moarte! Niciodată să nu daţi la schimb învăţătura Mea pe nimic altceva: nici pe islam, nici pe protestantism, pe nimic; fiindcă Eu, şi doar Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Doar cu Mine şi prin Mine aveţi cale către Tatăl. Doar învăţătura Mea este Cuvântul Veşnic pe care L-am adus de la Tatăl atunci când M-am întrupat în pântecele Mamei Mele. Aceasta obţine pentru voi viaţa veşnică. Eu să fiu pentru voi primul! Iubiţi-Mă şi voi aşa cum vă iubesc şi Eu! Şi voi să vă daţi viaţa pentru Mine şi pentru credinţa faţă de învăţătura Mea fiindcă doar aşa vă pot mântui.

Sursa: http://jezusuzenete.hu/2017-julius-18-itthon-az-ur-jezus/