mesajul

duminică, 13 august 2017

Mesajul Domnului Isus din 2 iunie 2017 prin Maria Julianna

2 iunie 2017. Acasă, în ora îndurării, Domnul Isus spune...
Dragii Mei copii! Fiecare creştin ar trebui să salveze un anumit număr de suflete pe care Eu l-am stabilit dinainte. Şi atunci, doar foarte puţini oameni, unu-doi, ar ajunge în iad. Dacă creştinii ar trăi în sfinţenia vieţii, ar accepta sacrificiile şi suferinţele şi le-ar oferi aşa cum Eu am cerut, atunci ar îndeplini aşteptările Mele. Din păcate însă, doar foarte puţini îşi asumă aceasta. Deşi orice muncă bine intenţionată, orice suferinţă, sacrificiu, faptă bună, salvează suflete, fiindcă pe toate le iau în considerare. De aceea cade o sarcină mult mai mare asupra celor care Mă urmează şi ascultă chemarea Mea. Dar eu binecuvântez capacitatea de a îndura. Partea mai grea a crucii voastre o duc Eu şi vă dau harul de a rezista în urmarea Mea până la moarte, fiindcă a Mă urma nu înseamnă altceva decât a fi părtaş la opera Mea de mântuire, care este însăşi salvarea sufletelor.

Dragii Mei copii! Aşa să priviţi la crucea pe care zi de zi trebuie să o purtaţi, şi pentru a o putea purta, este nevoie de renunţare de sine. De aceea v-am cerut acestea două atunci când v-am chemat.

Dragii Mei copii! Timpul ne zoreşte. Păcatul a umplut Pământul. Mâna Tatălui Meu, care pedepseşte, e pe cale să cadă. Se scurge timpul de har si-i ia locul timpul mâniei Mele juste. Al treilea război mondial a început deja. Vântul său rece şuieră pe întregul Pământ. Ţările se înarmează şi-şi strâng ostaşi.

Potirul s-a umplut până sus. A expirat timpul răbdării. Asupra voastră vin evenimente foarte dureroase. Vor muri subit milioane de oameni. De aceea ar fi bine ca toţi oamenii să se convertească, fiindcă la sfârşitul vieţii urmează judecata şi vor obţine acea stare pe care o merită în urma faptelor lor. Prea mult se preocupă de trupul lor care putrezeşte, şi nu se preocupă de loc de sufletul lor care trăieşte veşnic, dar nu e totuna unde ajunge. De aceea, micuţii Mei, ar fi bine să vă hrăniţi sufletele cu sacramentele Mele. V-aţi purifica prin sacramentul căinţei, în baia Sângelui Meu şi v-aţi întări prin luarea Sfintei Euharistii.

Micuţii Mei! Acestea să le vestiţi tuturor şi mai ales rugaţi-vă şi aduceţi jertfe pentru salvarea păcătoşilor ca să audă avertizările Mele şi să le transpună în fapte. Eu vă vestesc doar Adevărul, care nu este altceva decât repetarea Evagheliei. Să nu spuneţi că mesajele Mele sunt înspăimântătoare, fiindcă acestea se potrivesc cu Sfânta Scriptură. Am spus acestea şi acum două mii de ani, şi s-au împlinit de mai multe ori de-alungul istoriei. Acum o sută de ani Mama Mea a spus la Fatima: „Dacă lumea nu se converteşte, atunci va urma un război şi mai sângeros.” Din nefericire, lumea nu s-a convertit nici de atunci. Păcatele lor biciuiesc Cerul şi strigă după pedeapsă. Şi copilul se teme de părintele său dacă este neascultător, dar păcătosul nu se teme de Dumnezeu, ci doar Îl blasfemiază şi-L ocărăşte. Asta nu mai poate continua aşa. Fiecare părinte, care-şi iubeşte copilul, îl pedepseşte ca să-l întoarcă pe o cale mai bună. Şi acest război este o pedeapsă, prin intermediul căreia multe suflete se vor converti, atunci când vor vedea clar că la capătul vieţii trebuie să aleagă între Dumnezeu şi satana. Se vor întoarce la Mine şi dintr-aceia care nu au auzit niciodată de Mine, fiindcă atunci dau haruri enorm de multe.

Copiii Mei, pregătiţi-vă! Profeţiile se împlinesc. Vă binecuvântez cu o iubire minunată ce nu poate fi înţeleasă de minte omenească, ce izvorăşte din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.

[Domnul era foarte trist din cauza războiului. Am văzut o asemenea pustietate, încât erau doar morţi peste tot şi găuri în pământ şi case dispărute.]

Întăriri din Sfânta Scriptură: 1Cor 11, 32 „ Dar fiind judecaţi de Domnul, suntem corectaţi, ca să nu fim condamnaţi împreună cu lumea.” 2 Tim 2,9: „ Cuvântul lui Dumnezeu.”