mesajul

miercuri, 16 august 2017

Mesajele Sfintei Fecioare Maria date lui Barnaba la 01.01.2015 si 03.07.2015

1 Ianuarie 2015
Ora 3:20 a.m.
                        

VENIŢI LA ALTARUL REPARAŢIEI PĂMÂNTULUI SFÂNT AL ADORAŢIEI DIN OLO ŞI FIE CA ÎNTREAGA LUME SĂ FIE CONSACRATĂ PREŢIOSULUI SÂNGE A LUI ISUS CRISTOS

În timp ce am îngenunchiat ca să mă rog în această oră spre a-I mulţumi lui Dumnezeu pentru binecuvântrea Noului An, am văzut-o într-o viziune pe Sfânta Fecioară, cu o coroană pe cap şi îmbrăcată în straie foarte strălucitoare. Îmi zâmbea cu drag, s-a apropiat de mine şi mi-a spus cu blândeţe:

“Sunt Mama ta, Maria, Mama lui Isus în Agonie. Am venit să binecuvântez noul an, pentru tine şi pentru toţi copiii mei. Am adus un mesaj de pace, de speranţă şi de mântuire: Veniţi, copiii Mei, veniţi şi intraţi în Arca de Refugiu, de Reînnoire şi de Salvare.

Veniţi la adăpostul ocrotirii mele în Preţiosul Sânge a Fiului meu. Preţiosul Sânge a lui Cristos este veşnicul ocean de har. Spre deosebire de potopul din timpul lui Noe care i-a măturat pe păcătoşi de pe faţa Pământului, Preţiosul Sânge a lui Isus Cristos s-a revărsat pentru salvarea păcătoşilor. În aceste ultime timpuri Sângele lui Cristos este stindardul care învăluie Chivotul mântuirii. Aşa cum curcubeul este semnul legământului lui Dumnezeu cu Noe, Preţiosul Sânge a lui Isus Cristos este semnul veşnicului legământ. Fiul meu, acum vei înţelege de ce Isus a spus că în afara Preţiosului Său Sânge nu există salvare. Da, v-am spus copiii mei, că tot ce nu se află în raza de protecţie a Preţiosului Sânge a lui Isus Cristos, va suferi enorm sau chiar va pieri. Toată misiunea Apostolilor şi a Sfinţilor Martiri a avut scopul de a-i aduna pe copiii lui Dumnezeu sub ocrotirea Preţiosului Sânge spre a-i pecetlui pentru mântuire. Aşa cum vă adun pe toţi sub ocrotirea mea, vă scufund de asemenea în Preţiosul Sânge a lui Isus Cristos spre a vă pecetlui pentru salvare. Totul pe Pământ se află sub Îndurarea Preţiosului Sânge a lui Isus Cristos.

Copii, ceasul pe care-l trăiţi acum vi s-a făcut cunoscut încă din anul 1997. Împărăţia fiarei este deja cu voi. Agenţii ei provoacă tensiune şi teroare în lume. Acesta este ceasul lor. Ei vor reuşi să verse mult sânge, provocând mari suferinţe, prigonind Biserica şi provocând războaie în diferite părţi le lumii. Aşa cum puteţi vedea deja; totuşi fiara este deja învinsă.

Copii, nu vă fie frică; Preţiosul Sânge a lui Isus Cristos este victoria şi Mântuirea voastră. Vreau să vă fac cunoscută o cerere a Fiului meu. Isus cere ca întreaga lume să fie consacrată Preţiosului Sânge pe acest Sfânt Tărâm al Adorării şi Reînnoirii, începând din acest an. Spun, începând din acest an, deoarece consacrarea va fi încheiată atunci când toate naţiunile lumii îşi vor fi înălţat drapelul pe Arcă, reprezentată de acest Tărâm Sfânt. Apoi va veni domnia gloriosă a păcii. În felul acesta, Eu, Maica lui Dumnezeu, voi reuşi să-i scufund pe toţi copiii în oceanul Preţiosului Sânge a lui Isus Cristos spre mântuirea şi pacea lor. Copii, fiţi siguri că finalizarea acestei consacrări va corespunde cu răspunsul desăvârşit al apelurilor mele din întreaga lume. Acest apel a lui Cristos va grăbi ceasul pe care îl aşteptaţi cu nerăbdare. 


Această consacrare va avea loc în data de 14 septembrie în fiecare an, începând din acest an. Vă voi învăţa cuvintele consacrării. După cum veţi vedea, fiecare naţiune îşi va ridica steagul la o înalţime de 42 de picioare deasupra pământului. Ordinea steagurilor va urma în ordinea sosirii reprezentaţilor naţiunilor, în această lună de har. Barnaba, îţi voi spune mai multe despre aceasta în zilele viitoare. 

Apoi am întrebat: Măicuţă ce vrei să spui prin fiecare naţiune prezentă?” Cu blândeţe a răspuns: 

“Barnaba, când am spus fiecare naţiune, mă refer la cel puţin un suflet consacrat Preţiosului Sânge. Numai un suflet consacrat (sau suflete), are (au) binecuvântarea de a-şi înălţa drapelul naţional pe această Arcă. Postamentul steagului este anunţul victoriei Preţiosului Sânge în acea naţiune. Aşadar du-te şi fă discipoli printre toate naţiunile, aşa cum ţi-a poruncit Isus; Veţi aduce pace pentru voi şi pentru omenire. 

Duşmanul va lupta cu voi în această lume, dar prin puterea Preţiosului Sânge a lui Isus Cristos, veţi birui. Întunericul va cădea peste lume, dar Preţiosul Sânge a lui Isus Cristos va străluci pe cărarea voastră. Veţi vedea lumină în zilele voastre şi victoria va fi a voastră.” 


Apoi am cerut: “ Măicuţă binecuvântează-ne şi binecuvântează ţara noastră întrucât vom intra într-un an al alegerilor.” Ea a răspuns.
”Fie ca ai mei copii să invoce  puterea Preţiosului Sânge, aşa cum o faceţi în luna iulie, în luna februarie şi vom vedea victoria Mielului. Condu lumea cu semnul Preţiosului Sânge al Fiului meu. Fie ca binecuvântarea Preasfintei Treimi să pogoare peste voi în acest an al harului şi în toate zilele voastre. Zâmbiţi şi rămâneţi victorioşi cu puterea Preţiosului Sânge a lui Isus Cristos”. 

Imediat viziunea s-a încheiat. Apoi am văzut trandafiri căzând din Ceruri. După un timp întreaga viziune a dispărut.


3 iulie 2015
Ora 3:00 a.m.   
                         
Casa lui Israel să fie consacrată Sângelui Mielului 

În timpul rugăciunii de la această oră, am avut o viziune cu Sfânta Fecioară, îmbrăcată în alb şi violet cu o coroană pe cap. Era însoţită de mulţi îngeraşi. A venit şi mi-a vorbit blând:
„Pacea din Ceruri fie cu tine. Vino mai aproape la umbra mantiei mele. Vino la mine, fiule, şi simte grija mea maternă. Eu sunt Maica ta, Maria, Maica Domnului Isus Cristos în Agonie. Am venit cu un mesaj de iubire de la Isus. Vino şi împărtăşeşte dragostea mea. 

Barnaba, aşa cum ţi-a spus Cristos în prima zi a novenei, eu sunt Femeia ce a fost prima care a început actul de consolare a lui Isus, Copilul în Agonie. Cu lacrimile mele vărsate în ziua circumciziei, am deschis totodată poarta către Adoraţia Prescumpului Sânge, în timp ce am adunat Sângele pe o pânză sacră. Da, eu ador  Preţiosul Sânge care va fi vărsat pentru răscumpărarea omenirii. În acest fel îi invit pe toţi oamenii să adore preţul răscumpărării lor. Barnaba, am pus deoparte Sângele inocent vărsat pentru mântuirea lor. Acum, vă invit să continuaţi acest act până când întreaga lume nu se va uni în victoria Mielului. 

Am cerut ca naţiunile lumii să-şi înalţe drapelurile, ca semn al victoriei, pe tărâmul Sfânt ales, spre a marca începutul victoriei lor. Fiecare drapel va avea mărimea de 5/3 metri şi va fi ridicat la 12 metri înălţime, deasupra postamentului care va avea şapte trepte şi să fie la 3 metri distanţă, unul de celălalt. Postamentele vor fi construite la o distanţă rezonabilă de Crucifxul Uriaş, urmând forma hexagonală a planului dat ţie. În acest mod, construcţia va începe de la prima diagonală din dreapta a planului hexagonal din faţa Crucifixului Uriaş. Fii cu băgare de seamă la Templu şi menţine distanţa faţă de centrul Crucifixului Uriaş. Înainte de timpul stabilit, vă voi da cuvintele consacrării şi vă voi spune mai mult. 
 
Copii, aceste simboluri fizice sunt semne ale victorie reale câstigate în spirit. Pentru oamenii cărnii, acestea sunt prostii. Dar pentru copiii mei cărora li s-a dat harul să vadă, acestea sunt semne ale victoriei. Aşa cum duşmanul Sfintei Cruci îşi lansează atacul împotriva sufetelor în marile oraşe ale lumii cu armele sale de nelegiuire şi de distrugere a valorilor, Eu, Regina Cerului, îmi adun copii în acestă îndepărtată parte a lumii cu arma purităţii susţinută de Preţiosul Sânge a lui Cristos. Veniţi, copiii mei, şi ridicaţi-vă steagul şi anunţaţi victoria Mielului. Veniţi şi staţi pe pământul vostru şi voi obţine victorie pentru voi. Lăsaţi copiii să fie pe poziţii şi să-şi vadă duşmanii învinşi. 

O Israel, fiica ta te cheamă; auzi glasul reginei tale. Ascultă chemarea fiicei Sionului.  Casa lui Israel să fie consacrată Sângelui Mielului. Însemnaţi uşile şi pragurile cu Sângele Neprihănit al Mielului. Ridicaţi drapelurile voastre. Ridicaţi-vă în libertate şi mărşăluiţi către victorie. Staţi pe pământul vostru şi vedeţi victoria Mielului lui Dumnezeu! Eu sunt Regina voastră, fiica voastră.
O, Sioane, Eu sunt Maria, Mama lui Isus Cristos în Agonie. Vino şi alătură-te luptătorilor mei. Vă las în pacea mea.”
 
Totul a dispărut imediat.