mesajul

joi, 21 septembrie 2017

Muntele Sfintei Treimi - septembrie 2017

2017 - ANUL PREAMĂRIRII – SEPTEMBRIE
“MĂRIRE ŢIE DOAMNE, RECUNOŞTINŢĂ ŢIE DOAMNE PENTRU TOATE,
CHIAR ŞI PENTRU HARURILE PE CARE NU LE ÎNŢELEGEM!”
A 156-a întâlnire de rugăciune lângă Nuşfalău pe Muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să citim Faptele Apostolilor și să analizăm prin câte au trecut apostolii din iubire față de Dumnezeu.
Mottoul lunii: „Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu!”
(Rom. 8, 28)
Intenţia comună de rugăciune: cum în această lună sărbătorim aniversarea carismei unității să oferim totul ca să se nască unitatea între conducătorii lumii!
Sarcina concretă va fi: să construim unitatea în familia noastră, la locul de muncă și în jurul nostru.

ÎNVĂŢĂTURA PĂRINTELUI BOCSA JOZSEF ÎN PRIMA SÂMBĂTĂ DIN AUGUST

Am cunoscut pe părintele Csilik, mama Eva şi comunitatea de ispăşire în urmă cu 10 ani. Astăzi, venind spre Nuşfalău ne-am amintit primul drum cu autobuzul. Atunci autobuzul nu putea urca pe munte şi ne-a lăsat la drumul principal. Până am ajuns la Muntele Sfintei Treimi a venit o furtună mare, care ne-a udat până la piele. Prima încercare a credinţei a fost să putem renunţa fiecare la propriile griji. Această ploaie torenţială nu ne-a prins vara, ci primăvara, dar nimeni nu a păţit nimic. Atunci am întâlnit-o prima dată pe mama Eva. Cuvintele ei le înţelegeam deja greu. Atunci l-am întâlnit pentru prima dată şi pe părintele Csilik. Astfel a luat naştere relaţia noastră. De la ei am primit imboldul să-mi asum cauza ispăşirii. Prin ei au luat naştere întâlnirile de reconciliere din Ungaria. Când am transmis domnului Cardinal intenţia lor de a-l întâlni şi am primit o programare, i-am invitat şi la Vac. Când i-am invitat aveam în minte doar intenţia de a da posibilitate celor din Ungaria să întâlnească comunitatea de ispăşire, fără a fi nevoiţi să facă atâta drum până la Nuşfalău. Dar Cei din Ceruri au plănuit ceva mult mai măreţ. De atunci organizăm în fiecare octombrie aceste întâlniri de reconciliere. La primele întâlniri a fost prezentă şi mama Eva, dar la ultima de anul trecut nici părintele Csilik nu a mai fost prezent – cel puţin nu fizic. La întâlnirea de acum 2 ani a trebuit să-şi adune toate forţele pentru a putea participa. Eu, în locul lui sigur nu aş fi pornit la un drum atât de obositor, fiind aşa bolnav.  
El nu doar a vorbit despre ispăşire, ci a şi trăit-o în special prin această ultimă boală cruntă. A putut trăi ceva asemănător cu Sora Faustina. Aşa putem citi în julnalul ei: „I-am spus Domnului: ”Isuse, azi ofer totul pentru păcătoşi. Lovitura dreptăţii Tale să cadă asupra mea, iar marea Îndurării să ajungă la sufletele păcătoase.” – Domnul mi-a ascultat cerinţa. Multe suflete s-au întors la Domnul, dar eu agonizam sub povara dreptăţii lui Dumnezeu. Simţeam că sunt instrumentul supărării lui Dumnezeu” (927). A fost foarte grea ultima etapă a suferinţei lui mama Eva şi a părintelui Csilik. Moartea i-a ajuns ca o mântuire a trupului. Acum când părintele Csilik nu mai este între noi în mod fizic, mi-a revenit mie sarcina să îmbrăţişez ispăşitorii şi să duc înainte cauza ispăşirii. 
Acum am terminat de scris o carte al cărei titlu este: „Spiritualitatea ispăşirii”. Vrea să prezinte ispăşirea preoţilor, persoanelor cu cunoştinţe teologice, în aşa fel încât o persoană cu intenţii bune şi care nu se consideră prea mare în proprii ochi, să ştie ce este ispăşirea, să ştie unde se află aceasta în tendinţele spirituale, în gândirea generală umană şi cea teologică. Un lucru de care se scandalizează mulţi în privinţa ispăşirii este chiar mânia lui Dumnezeu, despre care este vorba şi în citatul sorei Faustina. Nu-şi pot imagina, consideră că este imposibil, ca în Dumnezeul iubitor să existe mânie. Gândind cu mintea umană, într-adevăr este scandalos să vorbim despre mânie în privinţa lui Dumnezeu. Dar ne putem aminti că şi în Sfânta Scriptură este vorba în multe locuri de mânia lui Dumnezeu. Biblia judecă mânia din om, dar ştie şi despre o mânie sfântă. Din toate astea nu trebuie să tragem concluzia să-L urmăm pe Dumnezeu în mânie, pentru că ar fi o copie malformată. Noi trebuie mai degrabă să ne ferim de mânie. Sau dacă suntem supăraţi să o facem conform proverbului: „Sunt supărat pentru tine şi nu împotriva ta”! Nu avem voie să permitem să se elibereze în noi mânia. În privinţa asta găsim multe atenţionări în Biblie, chiar şi la Isus. În Biblie se spune că mânia nu este treaba omului, ci a lui Dumnezeu. Apostolul Paul spune despre asta: „Nu vă răzbunaţi niciodată singuri, ci lăsaţi loc mâniei lui Dumnezeu, pentru că este scris: A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti! zice Domnul! (Rom 12,19). Mânia nu este treaba omului, ci a lui Dumnezeu.”
Cum este mânia lui Dumnezeu? „În Dumnezeu luptă două sentimente, mânia şi îndurarea (vezi Is 54, 8; Psalmi 30, 6) şi ambele semnalează ataşarea pasionată a lui Dumnezeu faţă de om. Dar în moduri diferite: mânia îşi va găsi definiţia în ultima zi, în Iad; iubirea îndurătoarea va triumfa în mod definitiv în Cer, iar aici pe pământ prin acele pedepse care-l cheamă pe păcătos la convertire. Dumnezeu, în manifestarea mâniei sale nu se comportă în mod uman: El este stăpân asupra sentimentelor sale… Dumnezeu ’este încet la mânie’... şi îndurarea sa este mereu gata a se manifesta… Când Dumnezeu la momentul său pedepseşte şi nu sub influenţa nerăbdării, prin asta îi arată omului caracterul educativ al mâniei sale (Amos 4, 6-11). Şi în Noul Testament mânia rămâne o trăsătură principală a lui Dumnezeu.
Sarcina noastră a ispăşitorilor este să încercăm să ocrotim oamenii de mânia finală a lui Dumnezeu, care poate împinge omul spre osândă. Să ne rugăm ca oamenii să se convertească şi să nu trebuiască să experimenteze această mânie teribilă a lui Dumnezeu. Pedepsele, avertismentele sunt prezente în viaţa noastră din partea lui Dumnezeu, pentru a împiedica mânia Sa finală. Dacă nu învăţăm din cuvintele frumoase, atunci să învăţăm din aceste pedepse şi avertismente. Aceste pedepse şi avertismente sunt nişte bariere în faţa eliberării mâniei lui Dumnezeu.
Privind cu ochi omeneşti, Biblia îl mai caracterizează pe Dumnezeu şi cu alte trăsături negative. Pe lângă mânios şi pedepsitor, îl mai numeşte răzbunător şi gelos. Înţelesul pozitiv al caracterului răzbunător este că răsplăteşte nedreptatea şi face dreptate. Nu acceptă la nesfârşit încălcarea ordinii create de El. Porunceşte stop când consideră El că este potrivit şi nu când vrem noi. Omului materialist, care îşi adună avere fără rost, îi spune: „nechibzuitule, nebunule, încă în noaptea asta îţi vor cere sufletul la socoteală!” Nimeni nu poate evita judecata Sa. Prin faptul că are un caracter gelos înţelegem că ne iubeşte cu o iubire geloasă. Nu acceptă alt iubit pe lângă El, nu permite la nesfârşit să avem alţi dumnezei, care să ocupe  locul Lui în vieţile noastre. Dar aceste trăsături negative vorbesc despre iubirea Sa faţă de noi şi faţă de toţi oamenii.
 În încheiere aş dori să vorbesc în mod pozitiv despre Iubirea lui Dumnezeu. Noi ştim să iubim într-un mod foarte complicat. Dar Dumnezeu o face într-un mod foarte simplu. În cel mai simplu mod ni-L putem imagina pe Dumnezeu ca pe un tată, care are un fiu. Tatăl iubeşte fiul. Fiul iubeşte tatăl, dar la ei nu sunt două iubiri diferite, ci una. Cu aceeaşi iubire iubeşte Tatăl pe Fiul cu care iubeşte şi Fiul pe Tatăl. Această iubire este totodată natura lui Dumnezeu pe care o stăpânesc totodată trei persoane dumnezeieşti. Când a doua persoană dumnezeiască, Fiul, s-a întrupat, a îmbrăcat natura umană şi a trăit ca om iubirea Sa faţă de Tatăl şi faţă de Spiritul Sfânt. El nu s-a întrupat doar în acel trup uman, care a trăit 33 de ani pe acest pământ, ci s-a întrupat în Euharistie şi în Biserică. Iubirea Sa faţă de Tatăl şi faţă de Spiritul Sfânt le trăieşte şi prin Sfânta Liturghie, prin adoraţia Euharistică şi prin Biserică, trupul Său mistic. Opera mântuirii, mântuirea omului din zilele noastre nu o continuă din Rai, ci prin Sfânta Liturghie, prin Sfântul Sacrament şi prin noi, care suntem membrele trupului Său mistic.
Ispăşirea înseamnă că noi pornim în interiorul nostru intenţia de a ne uni cu Isus şi atunci El poate prin noi să iubească oamenii, să-i salveze de la osândă şi să-i mântuiască. Toate acestea au loc prin oferirile noastre şi prin intenţiile noastre. Astfel are o putere şi valoare mântuitoare fiecare faptă a noastră, munca, suferinţa şi chiar şi respiraţia noastră. În mod special au o putere foarte mare Sfintele Liturghii şi adoraţiile Euharistice. Putem purta o permanentă conversaţie de iubire cu Isus şi prin Isus cu Tatăl Ceresc şi cu spiritul Sfânt. Putem fi o antenă, care radiază iubirea Sfintei Treimi către oamenii din jurul nostru. Să spunem des: Te iubesc Isus, Te iubesc Tată Ceresc, Te iubesc Spirit Sfânt! Această conversaţie de iubire poate avea diverse forme: Rozarul Îndurării divine, alt rozar îndrăgit de noi sau o rugăciune scurtă, precum: „Isus, Maria, Iosif vă iubesc, vă rog să salvaţi sufletele!” Dar este important ca toate acestea să nu le spunem ca un robot, ci să le umplem de iubirea noastră. Esenţa este să permitem ca Iubirea lui Dumnezeu să se reverse prin noi, care uneori poate fi şi dureroasă, cum au fost durerile mamei Eva şi a părintelui Csilik în ultima etapă a vieţii, când au luptat cu acea boală cruntă. Cel mai important este să oferim totul, să ne unim cu Dumnezeu pentru salvarea sufletelor. Astfel devenim adevăraţi ispăşitori!    

Temă de casă pentru luna septembrie:
“DOAMNE AJUTĂ-NE SĂ ÎNVĂȚĂM CĂ AVEM VOIE DOAR SĂ IUBIM,
DEOARECE MÂNIA ESTE TREABA LUI DUMNEZEU!!!”

MESAJUL SFINTEI FECIOARE DIN LUNA AUGUST A FOST:
„Dragii mei trandafiraşi albi! Azi am venit între voi din încredinţarea Sfintei Treimi cu mare bucurie şi cu iubirea mea maternă. Vă mulţumesc copiii mei că în această căldură mare şi vreme de încercări aţi acceptat sacrificiul. Azi este o sărbătoare unică: a şaptea aniversare a carismei deplinătăţii şi sfinţirea mormântului părintelui Csilik. Vă rog să vă deschideţi inimile pentru primirea harurilor. Acceptaţi şi oferiţi toate greutăţile şi durerile, în primul rând pentru propria voastră purificare. Trăiţi astfel, încât să rămâneţi în stare de har prin sfânta spovadă. Copiii mei, azi puteţi simţi şi experimenta o mică parte din Purgator din cauza căldurii mari. Toate astea se întâmplă cu permisiunea lui Dumnezeu pentru ca să vă daţi seama că trăiţi în ultimele timpuri. Acum este timpul marii purificări şi a încercării dure. Voi nu vă temeţi micuţii mei pentru că Eu sunt cu voi şi împreună cu voi mă rog pentru pacea din lume. Aşezaţi în fiecare zi în Sfântul Sânge a lui Isus şi în Sfintele Lacrimi ale Fecioarei Maria pe voi înşivă, familia voastră, Biserica, Muntele Sfintei Treimi, întreaga lume, natura şi vremea, pentru că astfel veţi avea parte de ocrotire deplină şi se va întâmpla cu voi doar ceea ce permite Dumnezeu. Nu uitaţi că Eu mă bucur pentru voi şi vă iubesc. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea Mea.
Sfânta Treime vă binecuvântează prin Mine cu harul umilinţei şi al fidelităţii!!!”

A FOST MESAJUL SFINTEI FECIOARE DE ZIUA LUI SFÂNTA MARIA MARE
„Copiii mei! Azi Eu v-am chemat aici ca să fim împreună. Vreau să vă fac părtași la un har unic. Veți primi în inimile voastre darul dumnezeiesc de care aveți nevoie în cursul vieții voastre. Rugați-vă și ispășiți ca să fiți statornici pe calea lui Dumnzeu pînă la capăt. Satan este puternic și vrea să intre în lucrurile aparent bune. Dacă vă rugați astfel ca rugăciunea voastră să devină o conversație cu Dumnezeu, veți primi lumina Spiritului Sfânt legat de ce trebuie să faceți in anumite situații. Copilașii mei, dacă simțiți că vreți să fiți ai Mei, luați în serios mesajele Mele. Veniți și în fiecare lună pe data de 13 la ora 15 și ispășiți, rugați-vă în acest loc de pelerinaj. Vreau ca lumina și speranța să nu se stingă niciodată în inimile voastre. Rugați-vă împreună cu Isus din voi ca harul să se reverse prin voi asupra lumii întregi. Să rămâneți în rugăciune chiar și noaptea până simțiți că Dumnezeu vă cere. Fiți curajoși și statornici pe această cale, căci Dumnezeu vrea să se glorifice în voi.
Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea Mea.

Privire în viitor pentru luna octombrie 2017
·      În luna septembrie programele de ispăşire vor avea loc în zilele de 1 – 2 – 3 şi 7, de la ora 13.                                       
·      Sfânta Liturghie se celebrează în continuare în biserica din Nuşfalău în jurul orei 15! Excepţie face prima duminică, în această zi Sfânta Liturghie se ţine înainte de program, de la ora 12.
Mesajele  de la Nuşfalău  în limba română  le găsiţi pe internet  la adresa :www.muntelesfinteitreimi.ro,

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,    inf. 0760-739-518