mesajul

joi, 7 septembrie 2017

MESAJUL DOMNULUI NOSTRU CĂTRE WILLIAM COSTELLIA DIN 13 AUGUST 2017

NR. 755

Lumea se află într-o stare reală de criză și aceasta va duce la Marele Război - Cartea lui Daniel și Apocalipsa Sfântului Ioan, ce se va declanșa în fața omului. Statele Unite ale Americii trebuie acum să decidă dacă va provoca distrugerea unei națiuni, pentru ca să-i elibereze pe copiii Mei de sub tiran –lăsați învățaturile lui Dumnezeu din Vechiul Testament să vă facă să înțelegeți. Prin urmare, există un război just, în anumite circumstanțe speciale - Eclipsa este la fel ca acea de atunci când am fost răstignit. Alinierea planetelor va fi văzută în lunile următoare.

WILLIAM: Astăzi după Liturghie, Isus a venit - Maiestuos ca întotdeauna - îmbrăcat în alb pur, cu o eșarfă mare roșie pe umărul Său. El m-a binecuvântat:

DOMNUL NOSTRU: "În Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin."

WILLIAM: Domnul nostru stătea în fața Tabernacolului și apoi s-a mutat la Altar, unde a fost adăpostit în Ciborium, așa cum este expus pentru Adorare. I-am cerut multe lucruri înainte ca El să vină. El m-a salutat, a făcut semnul crucii și a spus:

DOMNUL NOSTRU: "Pacea fie cu tine, iubitul Meu fiu. Lumea se află într-o stare reală de criză și aceasta va duce la Marele Război. Dar reține, războiul din Peninsula Coreeană este doar o parte a acestui Război Mondial - pentru că trebuie să vină războiul în Europa și cel din Orientul Mijlociu - care vor îngropa întreaga lume și va aduce cele patru Mari Puteri ale lumii în conflict, ce va duce la apariția dușmanului lui Dumnezeu și a oamenilor, Anticristul, care va oferi pace lumii - o pace falsă fără Dumnezeu - și tot ceea ce a fost scris în Cartea lui Daniel și în  Apocalipsa Sfântului Ioan va avea loc înaintea omului. Aceasta va conduce apoi la intervenția Mea în treburile omenești, cu Actul Meu de Milă Divină asupra conștiinței omului, pentru a fi iluminat de Duhul Meu Sfânt ".

"Aceasta va duce la stadiul final al purificării, înainte de a Mă întoarce pe Pământ și de a aduce Noul Cer și Noul Pământ, pentru copiii Mei suferinzi".

"Fiul meu drag, "piatră" a Adevărului Divin: Liderii Națiunilor - în special ale Statele Unite ale Americii - trebuie să decidă acum dacă să provoace distrugerea unei națiuni care a încarcerat copiii Mei, pentru a-i elibera de tiranul care conduce această națiune. Dar să știți bine, copiii Mei, această națiune nu este singura țară care își înrobește copiii, sunt multe națiuni care fac acest lucru, în contradicție cu Adevărul cunoscut de oameni, dar care se tem să încerce a contesta acest lucru".
"Lăsați învățătura lui Dumnezeu din Vechiul Testament să vă ajute a înţelege că Dumnezeu a poruncit să anihileze un popor - bărbați, femei și copii - pentru a proteja poporul lui Dumnezeu și veți vedea că uneori, trebuie acționat printr-un act de forță pură pentru eradicarea răului înainte ca acesta să crească și să aducă rău asupra lui, precum și asupra copiilor lui Dumnezeu - acțiune contrară păcii - . Prin urmare, există un război just, în anumite circumstanțe speciale."

"Liderii lumii nu ar fi trebuit să impună sancțiuni asupra națiunilor, acumulând pedepse grele, deoarece aceste națiuni care au pus aceste restricții au provocat noua acțiune militară, ce este necesară, dar naţiunea ce deține puterea militară are o agendă mai complicată ce este ascunsă de ochii oamenilor ".

"Acest lucru se datorează elitelor și globaliștilor care doresc să reducă populația lumii, astfel încât să se formeze o nouă Ordine Mondială - un nou Guvern Mondial și o religie mondială - condusă de Antihrist și de falsul său profet. "

" Fiul meu, lasă să se știe, că eclipsa care va veni în Statele Unite este un semn pentru America că suferințe mari vor veni peste acest continent, deoarece, cu toate că odată a reprezentat o lumină pentru toate națiunile - a încercat să se dezică de Mântuitorului vostru Isus Hristos și astfel SUA, ca Națiune, va cădea, dar se va ridica din nou, după ce a fost trădată și pedepsită. Dumnezeu l-a ales pe Donald Trump să conducă această Națiune, pentru ca să recupereze ceea ce se va pierde în conflictele ce vor urma ".

"Eclipsa este la fel ca și acea de când am fost răstignit. Alinierea plantelor, ce va putea fi văzută în lunile următoare, va arăta că "Femeia încoronată cu cele douăsprezece stele", dând naștere Fiului lui Dumnezeu, a trebuit să fugă în deșert pentru a-l proteja de Dragon și aceasta este un simbol al acestor vremuri, în care vor apărea urâciuni în Templul lui Dumnezeu și Trupul lui Hristos va merge să se ascundă, protejat de Mama Sa – Binecuvântata Mama a oamenilor, Sfânta Mea Mamă - până în momentul când va avea loc A Doua Mea Venire, atunci când omul va fi restaurat la starea lui inițială în Grădina Edenului."

"Pentru ca oamenii să știe că a sosit timpul judecății Mele, milioane de suflete vor fi aduse înaintea Curții Mele pentru Judecată. De aceea, copiii Mei, trebuie să vă pregătiți și să vă rugați, fără încetare. Căci adevărat vă spun, copiii Mei, Eu sunt Dumnezeul Iubirii și al Milostivirii, dar și Unul al Dreptății ".

"Te binecuvântez, fiul Meu, căci Eu binecuvântez toți copiii Mei - atât pe cei buni, cât și pe cei răi - care trebuie să se întoarcă acum la Milostivirea Mea, căci nimeni nu va intra necurat în Împărăția mea".

"Mântuitorul tău, Isus Hristos: în Numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin."

WILLIAM: Isus mi-a vorbit și despre multe alte lucruri.


Capitolul 15

Lupta împotriva lui Amaléc
1 Samuél i-a zis lui Saul: „Pe mine m-a trimis Domnul să te ung rege peste poporul lui, peste Israél. Acum ascultă cuvintele Domnului! 
2 Aşa vorbeşte Domnul Sabaót: «Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amaléc împotriva lui Israél când a stat înaintea lui la ieşirea sa din Egipt. 
3 Acum mergi şi loveşte-l pe Amaléc, nimiceşte tot ceea ce are! Să nu-ţi fie milă şi să dai morţii bărbat şi femeie, copil şi sugar, bou şi oaie, cămilă şi măgar!»”.
4 Saul a chemat poporul şi l-a numărat la Teláim: erau două sute de mii de pedestraşi şi zece mii de oameni din Iúda. 
5 Saul a mers până la cetatea lui Amaléc şi a pus [oameni] la pândă în vale. 
6 Saul le-a zis chenéilor: „Mergeţi, îndepărtaţi-vă şi ieşiţi din mijlocul lui Amaléc, ca să nu vă nimicesc împreună cu el! Căci voi aţi arătat îndurare faţă de fiii lui Israél când au ieşit din Egipt”. Şi chenéii au plecat din mijlocul lui Amaléc.
7 Saul l-a bătut pe Amaléc de la Havilá până la Şur, care este aproape de Egipt. 
8 L-a prins viu pe Agág, regele lui Amaléc, şi a nimicit tot poporul prin ascuţişul sabiei. 
9 Saul şi poporul l-au cruţat pe Agág şi ceea ce era mai bun din turmă şi din cireadă, animalele grase şi mieii: tot ceea ce era mai bun nu a vrut să le nimicească. Dar orice lucru prost şi slab, pe acelea le-a nimicit.
10 Domnul i-a vorbit lui Samuél: 
11 „Îmi pare rău că l-am pus pe Saul rege. A încetat să mă urmeze şi nu a împlinit cuvintele mele”. Samuél s-a întristat şi a strigat către Domnul toată noaptea.
12 Samuél s-a sculat dimineaţa [ca să meargă] în întâmpinarea lui Saul. Însă i s-a spus lui Samuél: „Saul a mers la Carmél şi, iată, a ridicat mâna, a înconjurat, a trecut mai departe şi a coborât la Ghilgál”. 
13 Samuél s-a dus la Saul, iar Saul i-a zis: ,,Fii binecuvântat de Domnul! Am împlinit cuvântul Domnului”. 
14 Samuél a zis: „Ce este zgomotul acesta de turmă în urechile mele şi zgomotul de cireadă pe care îl aud?”. 
15 Saul a răspuns: „Le-au adus de la Amaléc deoarece poporul a cruţat ce era mai bun din turmă şi din cireadă ca să-i aducă jertfă Domnului Dumnezeului tău; restul l-a nimicit”.
16 Samuél i-a zis lui Saul: „Stai şi-ţi voi spune ce mi-a zis Domnul în timpul nopţii!”. Saul i-a zis: „Spune!”. 
17 Samuél i-a zis: „Oare nu când erai mic în ochii tăi ai devenit conducător peste triburile lui Israél? Domnul te-a uns rege peste Israél. 
18 Domnul te-a trimis pe cale, zicând: «Du-te şi nimiceşte-i pe păcătoşi, pe Amaléc; luptă împotriva lor până îi vei nimici!». 
19 Pentru ce nu ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai năpustit asupra prăzii şi ai făcut ce este rău înaintea Domnului?”. 
20 Saul i-a răspuns lui Samuél: „Am ascultat glasul Domnului! M-am dus pe calea pe care m-a trimis Domnul. L-am adus pe Agág, regele lui Amaléc, şi l-am nimicit pe Amaléc; 
21 dar poporul a luat din pradă oi şi boi, cele mai bune din cele consacrate spre jertfă Domnului Dumnezeului tău la Ghilgál”. 
22 Samuél i-a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului?
Iată, ascultarea este mai bună decât jertfele şi supunerea, mai bună decât grăsimea berbecilor.
23 Căci răzvrătirea este ca păcatul ghicitoriei şi încăpăţânarea, ca nelegiuirea şi închinarea la idoli.
Pentru că te-ai îndepărtat de cuvântul Domnului, şi Domnul te îndepărtează: nu vei mai fi rege!”.
24 Saul i-a zis lui Samuél: „Am păcătuit, căci am încălcat porunca Domnului şi cuvintele tale; m-am temut de popor şi am ascultat de glasul lor. 
25 Acum, te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine ca să mă închin Domnului!”. 
26 Samuél i-a zis lui Saul: „Nu mă voi întoarce cu tine! Pentru că te-ai îndepărtat de cuvântul Domnului, şi Domnul te-a îndepărtat: nu vei mai fi rege peste Israél”. 
27Samuél s-a întors ca să plece, iar Saul l-a apucat de poala mantiei şi ea s-a rupt. 
28 Samuél i-a zis: „Domnul rupe astăzi domnia lui Israél de la tine şi o dă altuia mai bun decât tine. 
29 Cel care este gloria lui Israél nu se dezminte şi nu-i pare rău. Căci el nu este om ca să-i pară rău”. 
30 Saul i-a zis: „Am păcătuit! Acum, te rog, arată-mi respect în faţa bătrânilor poporului meu şi în faţa lui Israél: întoarce-te cu mine ca să mă prostern înaintea Domnului Dumnezeului tău!”. 
31 Samuél s-a întors după Saul, iar Saul s-a prosternat înaintea Domnului.
32 Samuél i-a zis: „Adu-l la mine pe Agág, regele lui Amaléc!”. Agág a înaintat vesel spre el, căci zicea: „Cu siguranţă s-a îndepărtat amărăciunea morţii”. 
33 Samuél i-a zis: „După cum sabia ta le-a lăsat pe femei fără copii, tot aşa şi mama ta va fi lăsată fără copii între femei”. Samuél l-a ucis pe Agág înaintea Domnului la Ghilgál.
34 Samuél a plecat la Ráma, iar Saul a urcat acasă la Ghibéea lui Saul. 
35 Samuél nu s-a mai dus să-l vadă pe Saul până în ziua morţii sale. Samuél îl plângea pe Saul, pentru că Domnului i-a părut rău că îl făcuse pe Saul rege peste Israél.