mesajul

marți, 5 septembrie 2017

Jubileul a 100 de ani de la Fatima

Duminică, 14.05.2017
Sfânta Fecioară m-a dus în suflet la Fatima (nu am mai fost acolo), unde s-au adunat foarte mulţi pelerini cu ocazia jubileului. Am văzut o basilică uriaşă în faţa căreia stătea Domnul Isus. Din cer au coborât doi îngeri (care au umblat pe întregul pământ) având în mână câte un potir şi s-au înfăţişat în faţa lui Isus. Au îngenunchiat şi au ridicat potirele din care se ridica puţin fum de tămâie. Pe faţa Domnului era tristeţe şi a grăit aşa:
    “Copiii Mei, de la apariţia Maicii Mele la Fatima au trecut 100 de ani şi nici timpul care s-a scurs nu a fost suficient ca să vă convertiţi şi să oferiţi o ispăşire corespunzătoare pentru păcatele lumii. Satanei i-a reuşit planul de a domni asupra lumii. Peste tot, unde privirea poate ajunge, se găseşte doar păcat. Nu puteţi ocoli pedeapsa! Lumea trebuie să se purifice de toată răutatea. Nu vă fie teamă! Dumnezeu nu vrea să distrugă pământul ci să-l reînnoiască. Însă orice reînnoire are un preţ. La vremea respectivă Tatăl Meu a purificat pământul prin potop, acum îl va purifica prin foc. Spre împlinirea Voii Sale, natura va fi instrumentul. Fiecare catastrofă naturală ce loveşte pământul este o pregătire pentru purificarea desăvârşită. Satana a reuşit să-i facă pe oameni a crede că nu există viaţă după moarte. Mulţi se instalează în lume şi uită de ceea ce este cel mai important şi anume de sufletul lor. Trupul putrezeşte însă sufletul este nemuritor. Luptaţi împotriva trupului şi lăsaţi ca sufletul să vă domine! Eu am învins moartea printr-o voinţă tare şi prin puterea sufletului Meu. Urmaţi pilda Mea, aşa cum au făcut-o şi sfinţii Bisericii! Harul Meu a triumfat în viaţa fiecărui sfânt. În fiecare zi priviţi în lăuntrul vostru şi cu o căinţă adevărată cereţi îndurarea lui Dumnezeu. Adevăr vă spun că Dumnezeu nu uită de cel ce se căieşte. Trăiţi în fiecare zi aşa ca şi cum aceasta ar fi ultima zi a vieţii voastre! Secerişul (alegerea celor buni de cei răi – n.tr.) a început şi veţi vedea cine este de partea lui Dumnezeu şi cine luptă împotriva Lui. Nu se poate sluji la doi stăpâni în acelaşi timp, doar unuia (sau lui Dumnezeu sau mamonei). În curând îi voi ridica pe cei buni din mijlocul celor răi (răpirea), pe cei care au muncit mult pe Pământ pentru clădirea Împărăţiei Mele”.
Am văzut că deasupra pelerinilor şi chiar împrejurul lor se ducea o bătălie crâncenă între îngerii decăzuţi şi cei loiali. Oamenii nu au simţit nimic din această luptă, fiindcă Domnul a acoperit-o din faţa ochilor lor. Puţin după aceea, în depărtare a apărut Femeia îmbrăcată în Soare, Mama noastră dragă, iar demonii s-au retras din bătălie datorită păcii şi puterii ce izvora din Inima Ei Neprihănită. După ce îngerii căzuţi au pierdut lupta, îngerii lui Dumnezeu au preamărit Sfânta Treime pentru harul izbânzii. Însă, curând după aceea, din adâncuri a apărut balaurul şi a început să scuipe foc vrând să distrugă tot ce avea legătură cu Cristos! Satana i-a luat pe cei care de bunăvoie s-au oferit lui. Şi-a îndreptat ura împotriva celor drepţi dar îngerii lui Dumnezeu i-au apărat. Am văzut cum Maica noastră şi-a ridicat Inima Neprihănită, din care se revărsa lumină orbindu-l pe balaurul pe care la sfârşit l-a înghiţit Pământul. Sfânta Fecioară era mai strălucitoare ca Soarele şi a grăit aşa:
    “Copila Mea, ai fost martora triumfului Inimii Mele Neprihănite. Cu această viziune ţi-am împărtăşit timpul apropiat al triumfului meu, ce va preceda a Doua Venire a Fiului meu. În acest triumf, urmaşii mei vor avea un mare rol. (Facerea 3, 15 Duşmănie voi pune între tine şi femeie, între descendenţa ta şi descendenţa ei. Acesta îţi va pândi capul şi tu îi vei pândi călcâiul”.) Cine sunt urmaşii mei? Toţi aceia care vor să mă urmeze şi permit ca să-i modelez cu iubirea mea. Rozarul este o armă cerească în mâinile voastre. Credeţi în puterea rugăciunii şi fiţi statornici! Doar sufletele statornice sunt demne să lupte lângă mine şi să vadă căderea imperiului satanei. Fiica mea, toată puterea mea o primesc de la Fiul meu, în El se găseşte zălogul triumfului meu. Doresc ca Sfânta Euharistie să fie centrul vieţii fiecărui om. Cu cât sunteţi mai mult în prezenţa Fiului meu, cu atât credinţa voastră va fi mai puternică. Credinţa întăreşte voinţa omului în direcţia bună. Totul depinde de voinţă. De conlucraţi cu Fiul meu, atunci El vă va dărui propria armonie care a ţinut în unitate voinţa Sa, cu raţiunea şi inima Sa.”
Maria Magdalena