mesajul

luni, 30 mai 2016

IDOLII NEAMURILOR

     

1.    Auziţi cuvântul Domnului,
     Pe care El l-a grăit vouă, casa lui Israel!
2.    Acestea zice Domnul:
„Nu învăţaţi după căile neamurilor
şi nu vă temeţi de semnele cerului;
că ei se tem de ele, căzând cu feţele la pământ.
3.    Că zadarnice sunt deprinderile neamurilor:
lemn tăiat din pădure,
lucru de dulgher, sau chip turnat,
4.    Înfrumuseţat cu argint şi aur;
le întăresc din ciocane şi cuie
şi le aşează bine, ca să nu mişte.
5.    Argint bătut, ele nu-s în stare să umble;
de vor fi ridicate, se vor ridica, dar nu vor păşi.
Nu vă temeţi de ele: nu fac rău,
dar nici bine nu este ʼntru ele”.
6.    Nimic nu este asemenea Ţie, Dumnezeule:
Mare eşti Tu şi mare este numele Tău întru putere.
7.    Cine nu se va teme de Tine,
Împărate al neamurilor?:
că Ţie ţi se cuvine aceasta.
Că nimeni nu-i asemenea Ţie
între toţi înţelepţii neamurilor
şi-n toate regatele lor!
8.    Ei laolaltă sunt descreieraţi şi animalici;
Un simplu lemn e’ nvăţătura lor ce dă deşertăciuni;
9.    Foiţe de argint aduse din Tarsis
     aur venit din Ofir,
     mână de argintar, lucru de meşter,
     pe toate le îmbracă’n purpură stacojie.
10. Domnul însa e Dumnezeu adevărat,
Dumnezeul cel viu şi Împăratul cel veşnic;
când El Se mânie, pământul se clatină,
neamurile nu-I pot suferi urgia.
11. Aşa să le spuneţi:
„Dumnezeii care n-au făcut cerul şi pământul
să piară de pe pământ şi de sub cerul acesta!”
12. Dumnezeu este Cel ce cu puterea Sa a făcut pământul
Cel ce cu înţelepciunea Sa a întemeiat lumea
şi cu lucrarea minţii Sale a întins cerul,
13. şi’n cer noianuri de ape;
Cel ce ridică nori de la marginea pământului
Cel ce-a făcut fulgere aducătoare de ploaie
şi vânturile le-a scos din tainiţele lor.
14. Atunci tot omul îşi iese din fire;
argintarului îi este ruşine de idolii săi,
că tot ce-a topit el nu-i decât minciună,
că’n toate celea nu-i nici o suflare;
15. deşertăciune sunt, lucruri de luat în râs;
la vremea cercetării lor, ele vor pieri.
16. Partea lui Iacob nu e ca acestea;
fiindcă Cel ce pe toate le-a plăsmuit,
El îi este moştenire:
Domnul este numele Lui.

Sursa:  Biblia – Ieremia, cap. 10.