mesajul

joi, 19 mai 2016

CELE TREI ZILE DE ÎNTUNERIC

INTRODUCERE

ISAIA   (Biblia - 2001)
CAP. 26 :
17. Ca o femeie’n chinuri când e să nască
      şi strigă’ntru durerea ei,
      aşa I-am fost noi Celui iubit al Tău.
18. De frica Ta, Doamne, noi am zămislit
      şi ne-am chinuit
      şi suflul mântuirii Tale l-am născut,
      pe care noi pe pământ l-am săvârşit;
      noi nu vom cădea,
      dar vor cădea toţi cei ce locuiesc pământul.
19. Morţii vor învia,
      cei din morminte se vor scula
      şi cei ce sunt în pământ se vor veseli;
      că roua de la Tine le este vindecare,
      dar pământul necredincioşilor va pieri.
20. Mergi, poporul Meu, intră’n cămările tale,
      închideţi uşa,
      ascunde-te puţin, cât de cât,
      până ce mânia Domnului va fi trecut.
21. Că, iată, din locaşul Său cel sfânt
      va aduce Domnul mânie peste locuitorii pământului;
      la rândul său, pământul îşi va da pe faţă sângele
      şi nu-i va mai ascunde pe cei ucişi.
CAP. 27 :
1.    În ziua aceea va aduce Dumnezeu
sabia cea sfântă şi mare şi puternică
asupra balaurului, a şarpelui ce fuge,
asupra balaurului, a şarpelui încolăcit,
şi va ucide balaurul.


Aveam 8 ani când bunica mea îi povestea mamei şi surorii ei despre cele trei zile de întuneric iar străbunica mea îi spusese: „Asiguraţi-vă că aveţi cu toţii o lumânare de ceară sfinţită (cel puţin 51% ceară de albine), material pentru a acoperi ferestrele; zgomotul va fi atât de groaznic, să vă rugaţi, să vă rugaţi, să vă rugaţi. Să nu deschideţi uşa, căci va fi cel rău, deghizat în cei dragi.”
Am presupus că acest eveniment avea să aibă loc când voi fi ajuns la vârsta de 34 sau 36 de ani iar când am împlinit acea vârstă nu înţelegeam de ce evenimentul nu se petrecuse.. Mai târziu am înţeles că trebuie să îi mulţumim Binecuvântatei noastre Mame pentru că îl înduplecă pe Fiul Său pentru noi: „Nu sunt pregătiţi, acordă-le mai mult timp”. Credeţi-mă, nu eram pregătită atunci.

22 ianuarie, 1878, Domnul nostru către M. Jahenny
„Copiii Mei, în foarte scurt timp – Eu sunt Glasul Adevărului, sunt Adoratul Fiu al Tatălui Veşnic – da, într-un timp foarte scurt cerul va fi acoperit de un nor de sânge. Copiii mei, cerul va fi acoperit de un nor de sânge iar razele soarelui vor fi umbrite de acesta.”
„Va fi întuneric beznă şi niciodată întunericul nu va fi fost atât de dens ca în acele trei zile de precipitaţii, jale, agonie şi moarte.”

„Copiii mei, Eu sunt Glasul Adevărului şi al Vieţii.”
„În acele trei zile veţi sta încuiaţi în casă. Lacrimi şi gemete se vor auzi din toate părţile. Cea mai cruntă parte este că, deşi nevinovaţi, copiii mici vor avea plânsetul cel mai dureros.”
„Într-o aşa întunecime, o furtună înfricoşătoare se va abate asupra pământului; până şi copacii cei mai adânc înrădăcinaţi în pământ vor fi zguduiţi. Către sfârşitul acelor trei zile veţi găsi numai cadavre.”
„Aceasta este o profeţie pe care v-o transmit personal; Eu care sunt Glasul Adevărului şi al Vieţii. Luaţi aminte la cuvintele Mele.”
„Copiii Mei, revin asupra acelor trei zile de teroare. În timpul acelor zile, păgânii, profanatorii, hulitorii, precum şi toţi musulmanii vor străbate pământul în întuneric. Vor alerga cât vor putea, precum monştrii, înălţându-şi sufletele. Vor fi aţâţaţi de furia lui Lucifer. Vor alerga cu toată forţa, precum monştrii, scoţând urlete înfricoşătoare. Se vor face auziţi până şi în cele mai izolate regiuni ale ţării.”
„Aveţi grijă, copiii Mei, să închideţi ochii şi să vă astupaţi urechile de acele urlete blestemate. Acela va fi Satana în turbarea sa: aceea va fi furtuna mâniei sale; însă acela va fi şi ultimul său efort/strigăt”.

(24 martie, 1881, Fecioara Binecuvântată către M. Jahenny)
„Luaţi aminte la cuvintele mele... Odată ce Fiul Meu îşi va fi vărsat mânia asupra întregului Univers, începând cu acea zi calamităţile, nenorocirile, năpastele, bolile necunoscute, cutremurele, toate acestea vor fi necontenite. Totuşi acestea nu vor avea loc în toate regatele, în toate parohiile: fiecare loc este indicat de mâna Fiului Meu, pe pagina cărţii ascunse sub haina Sa divină.”
„În Mila Lui, ar putea schimba lucrurile, însă atât de puţine suflete se roagă, şi atât de mulţi Îl ofensează. Copiii mei: fiţi cu şi mai mare băgare de seamă:

„Tot pământul trebuie pedepsit.”
„Cel mai dureros şi mai trist semnal pentru voi va fi atunci când, din cer, soarele va cădea într-un loc întunecat; când stelele se vor grupa împreună, multe laolaltă. La începutul acestui semn vă veţi gândi serios că soarele se va întuneca.”
„Mânia Fiului Meu va răsuna cu atâta intensitate în răbufnirea sa, încât casele voastre se vor dărâma chiar în acest tărâm..”
„În timpul acelor zile de durere, un nou cutremur va avea loc, mai neînsemnat decât multe altele, fiind de o intensitate mai mică, decât în alte locuri. Acesta va fi uşor de remarcat: totul se va zgudui, cu excepţia piesei de mobilier pe care va arde lumânarea sfinţită de ceară. Vă veţi aduna cu toţii în jurul acesteia, având un crucifix şi imaginea Mea sfântă la îndemână. Acestea vor ajuta la alungarea terorii care, în timpul acelor zile, va cauza multe decese.”
„Iată o dovadă a bunătăţii Mele: pe aceia care Mă vor fi servit şi invocat în mod corespunzător, şi aceia care vor păstra icoana Mea sfântă în casele lor îi voi proteja împreună cu bunurile lor.”
„În timpul acelor trei zile voi oferi protecţie vitelor lor flămânde. Le voi păzi Eu, deoarece voi nu veţi putea deschide uşile. Foamea animalelor va fi astâmpărată de Mine, fără mâncare.”
„Căldura din cer va fi atât de dogoritoare, aproape de nesuportat, chiar şi în interiorul caselor cu uşi închise. Va lua foc tot cerul, însă trăsnetele nu vor pătrunde în casele unde va fi lumină. Nu vă temeţi.”

4 ianuarie, 1884. Domnul nostru către M. Jahenny
„Am făcut totul pentru oamenii Mei, spune Domnul, am trimis-o pe Mama Mea pe pământ: foarte puţini au ascultat cuvintele Ei. Mi-am făcut auzit Glasul peste tot; Mi-am ales «victime de jertfă» asupra cărora am săvârşit minuni şi miracole: acestea au fost dispreţuite şi persecutate.”
„Durerea va fi atât de mare iar pedepsele atât de crunte, făcând pe mulţi să se îngrozească de frică şi să creadă că a venit sfârşitul lumii.”
„Vor fi trei zile de întuneric fizic. Timp de trei nopţi şi două zile noaptea va fi continuă. Lumânările de ceară sfinţite vor fi singurele care vor putea lumina prin acest întuneric oribil; chiar şi numai una va fi suficientă pentru acele trei zile, deşi în casele celor nelegiuiţi acestea nu vor lumina deloc.”
„În timpul acelor trei zile de întuneric, demonii se vor arăta sub forma celor mai hidoase creaturi. Prin văzduh veţi auzi cele mai groaznice înjurături. Trăsnetele vor pătrunde în casele voastre, însă nu vor stinge lumânările: nici vântul sau furtuna nu va putea să le stingă.”
„Cerul va fi brăzdat de nori sângerii. Zgomotul tunetelor va cutremura pământul. Trăsnete sinistre vor brăzda norii într-un anotimp în care acestea nu au loc niciodată. Tot pământul va fi zguduit din temelii. Apele se vor ridica în valuri furioase care vor inunda continentul.”
„Va fi atât de mare vărsare de sânge... încât pământul se va transforma într-un cimitir imens. Cadavrele celor nelegiuiţi şi cele ale celor drepţi vor acoperi pământul. Foametea va fi mare. Totul se va da peste cap iar trei sferturi din populaţia globului vor pieri. Criza va izbucni dintr-o dată. Pedepsele vor avea loc în toată lumea şi vor urma una după cealaltă, fără întrerupere.”
„Când oamenii Mei au căzut în indiferenţă am început să îi avertizez. Acum ei merită Dreptatea Mea. Am venit pe pământ: „vor să Mă alunge, să Îmi înlăture Sfântul Tabernacol, să Îmi răstoarne Crucea şi să refuze să recunoască puterea Mea.”

--- O! Doamne, zice Marie-Julie, vei avea milă!
„Da, voi avea milă pentru cei buni; dar pe ceilalţi îi voi nimici. Pământul se va crăpa şi ei vor dispărea pentru totdeauna.
„Îngerul distrugerii va lua viaţa celor care au creat haos în Împărăţia Mea. Îngerul Morţii va secera buruiana cu sabia ascuţită a Dreptăţii Mele, apoi Iadul se va răzbuna cu furie şi cu mult vacarm pe cei drepţi, în special pe sufletele consacrate, într-o încercare de a le anihila insuflându-le o groază teribilă.”
Eu vreau să te protejez, Credincioasa Mea, şi să-ţi dau semnele menite să descrie începutul Judecăţii: Într-o iarnă geroasă, vuietul unui fulger nocturn se va auzi, scuturând munţii; atunci să închideţi repede uşile şi geamurile... Ochii tăi nu trebuie să subestimeze întâmplarea teribilă cu o privire întrebătoare... Aşezaţi-vă la rugăciune în faţa Crucifixului. Căutaţi adăpost sub protecţia Mamei Mele Preacinstite... Nu vă lăsaţi cuprinşi de îndoială cu privire la salvarea voastră: cu cât veţi fi mai încrezători, cu atât mai indestructibil va fi zidul cu care vă voi împrejmui. Ţineţi aprinse lumânări de ceară sfinţite, rugaţi-vă Rozariul. Perseveraţi! Prăpădul va fi mare. Eu, Dumnezeul vostru, voi fi purificat totul. Toţi aceia care vor supravieţui trebuie să ofere mulţumire Sfintei Treimi pentru protecţia primită. Minunată va fi Împărăţia Mea a Păcii, iar Numele Meu va răsuna şi va fi preamărit de la răsăritul soarelui până la apus.”

Înainte de toate, sufletul tău să fie în stare de har! Întreabă-te astfel: „Dacă mor astăzi, eu în ce relaţie sunt cu Dumnezeu?”
Apoi, să aveţi întotdeauna la îndemână obiecte de protecţie: lumânări sfinţite din ceară (cel puţin 51% ceară de albine), medaliile, icoanele şi obiectele sfinţite din care se revarsă toate binecuvântările. Să aveţi apă, hrană şi pături în casele voastre. „NUMAI LUMÂNĂRILE SFINŢITE DIN CEARĂ VOR LUMINA”. O singură lumânare de acest fel va fi suficientă pentru fiecare cămin în timpul celor trei zile de întuneric. Nu vor da lumină în casele hulitorilor şi blasfematorilor.

Notă: Va exista un moment (sau o microsecundă) în care nu se va face nicio rugăciune în lume. Tocmai în acel moment va cădea mâna lui Dumnezeu. Cele 3 zile de întuneric nu-i vor lua pe nepregătite pe cei credincioşi, vom şti cu cel puţin 7 zile înainte observând semnele de pe cer (schimbări climatice, etc.), călăuziţi de îngerii noştri şi posibile informaţii (dacă vom avem acces la ele) care ne vor înştiinţa că Anticristul ne-a omorât Aliaţii, pe Enoh şi pe Ilie, întrucât acest eveniment marchează SFÂRŞITUL.

·         Tornadă la fel de mare ca cea din statul american Ohio va fi parte a distrugerii.
·         Cei care rămân pe afară nu vor supravieţui. Dacă eşti în munţi, încearcă să te adăposteşti într-o peşteră, îngerii te vor ajuta, dar abandonează-te Voinţei Divine. Prin Îndurarea Divină, unii oameni vor cădea într-un somn adânc şi vor fi adăpostiţi, trezindu-se numai când cele 3 zile se vor fi terminat. Dacă credeţi că nu veţi supravieţui naturii dezlănţuite din timpul celor 3 Zile de Întuneric, rugaţi-vă ca, dacă este Voinţa Divină, vouă şi familiilor voastre să vă fie acordată această îndurare.
·         Trebuie să vă păstraţi în Har.
·         Nu va mai fi un singur diavol în Iad, toţi vor fi pe Pământ. Va fi o răceală diabolică, deoarece aşa este Diavolul.
·         Toate centralele atomice, bombele, respectiv energia nucleară, vor fi distruse de Dumnezeu.
·         După cele 3 zile de Întuneric vom putea bea apa şi respira aerul. Vom părea a fi singurii oameni în viaţă. Vom avea 7 luni la dispoziţie să curăţăm şi să îngropăm morţii. Nu va fi nici boală, nici păcat... Plantele vor creşte din nou. (Lucifer va dispărea pentru totdeauna!)

Închideţi geamurile, trageţi draperiile! Staţi înăuntru, nu vă aventuraţi afară, fiindcă nu vă veţi mai întoarce! Nu vă uitaţi pe geam, cei care se vor uita vor pieri! Nu vă luaţi animalele cu voi în case. Dumnezeu va avea grijă de ele. RUGAŢI-VĂ! Smeriţi-vă, rugaţi-vă cu mâinile întinse şi imploraţi îndurare de la Dumnezeu, Tatăl. Ţineţi o lumânare aprinsă timp de 24 de ore (vor funcţiona numai ceasurile mecanice). Fecioara Maria a spus că întunericul va dura timp de 72 de ore, nici mai mult, nici mai puţin. Copiii vor putea aprinde lumânările iar rugăciunile lor vor fi miraculoase.

Sursa:

PREGĂTIRI ŞI
REMEDII
Oferite nouă de către Domnul nostru şi
Mama noastră Maria
Pentru TIMPURILE DE PE URMĂ
Acestea sunt remedii şi soluţii spirituale oferite nouă cu generozitate de către Domnul nostru şi de Binecuvântata Fecioară Maria, Mama noastră, prin intermediul mai multor apariţii, începând cu anul 1850. Aceste remedii ne vor proteja de calamităţi, boli, pedepse ş.a.m.d. Probabil că există şi alte remedii pe lângă acestea, unele fiindu-ne dezvăluite în timp; vă rugăm să vă notaţi degrabă pe spatele cărţii, să le folosiţi când va veni timpul, şi să le împărţiţi şi vecinilor.
Multe din aceste remedii au fost dezvăluite lui Marie-Julie Jahenny de către Domnul nostru şi de către Binecuvântata Fecioară Maria. (M. Jahenny, Franţa 1850-1941)

© 1998 Freitag Publishing
Revizuită în 2010
St. Michael The Archangel Books and Gifts
16843 Valley Blvd. Suite 503E
Fontana, California 92335
Telefon: 909-829-1328 – Fax: 909-355-8722
Pagina de internet: www.stmichaelstore.com