mesajul

vineri, 8 iunie 2018

Mesajul Mariei si al Domnului Isus din 14 si 16 iunie 2018 prin Maria Julianna14 aprilie 2018. Acasă, Sfânta Fecioară spune...

Acestea le transmit la X: Fiica mea preaiubită! Fii atentă la semne! A sosit timpul. Totul este deja pregătit pentru marea prioană creştină. Provăduieşte sufletele pe care le aduc în faţ ta. Vorbeşte-le despre Evanghelia Fiului meu! Primeşte-i pe toţi cei care ţi-i trimit. Ceea ce faci unuia dintre cei mici, faci Fiului Meu: Vei ajunge foarte bogată în Împărăţia Cerurilor. Mereu fii atentă la semne. Fii atentă la glasul interior! Fă mereu ceea ce îţi este insuflat! Slujeşte mereu Fiului meu! El să fie pilda ta, busola ta care te duce încotro trebuie să mergi. Nu peste mult vei ajunge la El. Dar până ce mai primeşti posibilitatea, fă binele şi primeşte suferinţele  prin care salvezi suflete. Suferinţele şi jertfele tale, unite cu cele ale Fiului meu, sunt valută forte din diamante, prin care poţi cumpăra suflete. De aceea niciodată să nu te plângi! Îndură cu răbdare soarta ta! Timpul se scurge în curând şi mulţi vă veţi înfăţişa în faţa scaunului Dumnezeiesc de judecată al Fiului meu. Atunci cu toţii vor primi răsplata meritată. Roagă-te pentru păcătoşi! Pentru rugăciunile tale, vei primi încă multe haruri. Te ascund în Inima mea maternă. Te acopăr cu mantia mea de Născătoare de Dumnezeu. Te binecuvântez în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”16 aprilie 2018. Acasă, în Ora Îndurării Divine, Domnul Isus spune...


 „Deschide Sfânta Scriptură!”

S-a deschis aici: 1Tim 1,3: să le porunceşti unora să nu răspândească învăţături greşite”.

Isus: „Scrie ce îţi spun! Dragii Mei copii, Marele Avertisment este aproape. Cu toţii să ţineţi pocăinţă! Spălaţi-vă în Scumpul Meu Sânge vărsat pentru voi, în Sacramentul Spovedaniei! Dacă o faceţi, atunci veţi face faţă liniştiţi Marelui Avertisment, care este revărsarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vă va arăta toate faptele voastre. Întreaga voastră viaţă, precum şi răsplata sau pedeapsa potrivit celor meritate. Cu ochii sufletului, veţi vedea iadul, purgatorul şi Raiul, locurile în care ar trebui să mergeţi dacă aţi muri atunci. Aceasta este un har uriaş. Încă mai primiţi timp, amânare, ca să vă schimbaţi viaţa şi să vă convertiţi pe calea cea bună. Vă dau Marele Avertisment pentru ca să vă salvez sufletele! Duşmanul Meu lucrează acum într-un mod nemaivăzut, cu scopul de a vă pierde. Inşelându-vă pe mulţi, vă împinge la păcat. Ascultaţi glasul conştiinţei! Niciodată să nu faceţi răul! Alegeţi întotdeauna binele! Lăsaţi-Mi Mie judecata. Eu sunt Judecătorul veşnic. Să nu vă faceţi singuri dreptate! Eu plătesc fiecăruia conform faptelor sale. Sunteţi doar praf şi ţărână în faţa Mea. Eu sunt Creatorul. Eu vă cer socoteală. Voi doar ţineţi poruncile Mele şi atunci nu aveţi de ce vă teme. Aşa să vă pregătiţi de Marele Avertisment care nu se mai lasă mult aşteptat. Primiţi atenţionările Mele! Vă dau binecuvântarea mea plină de iubire, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfntului Duh!”

Întărire din Sfânta Scriptură: Col 4,5: „ Folosiţi bine timpul”.