mesajul

vineri, 15 iunie 2018

Mesajul Domnului Isus din 3 iunie 2018 prin Maria Julianna3 iunie 2018. De praznicul Zilei Domnului. În timpul Adoraţiei, Domnul Isus spune...

 „Dragii Mei copii! Timpul este scurt. Pregătiţi-vă! Acum se vor succede una după alta evenimentele. Pentru asta v-am pregătit de mult. Întâi va fi o mare confuzie (zăpăceală, hărmălaie- n tr.), pe care au pregătit-o de mult. Biserica Mea, se va rupe în două trosnind cu putere, asemeni unui mare vas care naufragiază. Preoţii Mei şi credincioşii se divid şi ei. Una din părţi urmează învăţătura falsă. Cea de-a doua jumătate îndură prigoană din partea acestora şi e nevoită să se retragă în ascuns. Toate acestea se vor petrece acum. A sosit timpul. Apoi vor ridica mâna împotriva voastră ca să se împlinească Scripturile: sluga nu este mai mare decât Stăpânul. Dacă pe Mine M-au prigonit şi pe voi vă vor prigoni. Vor fi foarte mulţi martiri. Dar să nu vă fie frică! Nu vi se poate pierde nici chiar un fir de păr fără ştirea Tatălui. Tatăl Meu permite toate acestea ca să cearnă grâul de neghină. Cei care Îmi vor rămâne loiali până la capăt, vor intra cu Mine în viaţa veşnică. Cei care Mă vor părăsi vor merge în focul osândei.

Pregătiţi-vă! V-am spus deja totul. Fiţi atenţi la semne! Omul va deveni lupul altui om. Feriţi-vă de falşii creştini care s-au strecurat printre voi! Nu le spuneţi multe. (nu vă deschideţi în faţa lor- n tr.). Împărtăşiţi gândurile voastre doar celor care îi cunoaşteţi bine. A sosit timpul. Nu vă fie frică! Răsplata voastră multă este în Ceruri. Rămâneţi fideli învăţăturii Mele chiar cu preţul vieţii voastre! Urmaţi-Mă pe calea cea strâmtă! Unde sunt Eu, acolo va şi sluga Mea. Vă binecuvântez cu minunata iubire, a Inimii Mele, ce surclasează totul, cu binecuvântare întăritoare, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întărire din Sfânta Scriptură: Lc2,15: Când îngerii au plecat de la ei spre cer, păstorii și-au spus unii către alţii: „Să mergem până la Betleém şi să vedem acest cuvânt care s-a făcut şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul!”

Sursahttp://jezusuzenete.hu/2018-junius-3-vasarnap-urnapjan-szentsegimadason-az-ur-jezus/