mesajul

marți, 12 iunie 2018

Mesajele Domnului Isus din 1 si 16 mai 2018 prin Maria Julianna


1 mai 2018. În timpul Adoraţiei, Domnul Isus spune...

„Dragii Mei copii! Soseşte ceasul, ba chiar e aici, când mulţi veţi sta în faţa scaunului Meu de judecată. Aveţi grijă de toate cuvintele şi faptele voastre, fiindcă în faţa Mea contează doar iubirea. Aceasta am dat-o ca şi poruncă de căpătâi. Toate cuvintele şi faptele voastre în care nu se găseşte iubire, sunt păcat. La toate analizele de conştiinţă să vă căiţi de ele şi să le spovediţi, dacă aţi păcătuit împotriva iubirii. Doar cel care iubeşte, poate veni în Împărăţia Mea.

Copiii Mei! Din iubire, Mi-am dat viaţa pentru voi. Nu doar am propovăduit ci v-am dat şi pildă. Şi voi trebuie să vă asemănaţi cu Mine. În fiecare situaţie, întrebaţi-vă: ce ar face oare Isus în locul meu? Cereţi-Mi ca Eu să vă conduc fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare faptă a voastră. Cereţi-Mi ca Eu să trăiesc şi să făptuiesc prin voi. Dar pot face asta doar dacă vă abandonaţi Mie viaţa voastră. Atunci Eu vă călăuzesc paşii şi Eu aranjez împrejurările. Totul Mă slujeşte pe Mine. Inclusiv satana, chiar dacă împotriva voinţei sale. Poate face doar cât îi permit Eu. Dacă Mă chemaţi pe Mine în viaţa voastră, atunci îndepărtez obstacolele, din cauza cărora nu puteţi îndeplini poruncile Mele. Vă eliberez. Vă dezleg de încătuşarea păcatelor. Vă chem la o minunată bucurie şi pace liberă, pe care nu aţi mai experimentat-o niciodată.

Micuţii Mei! Viaţa este scurtă. Grăbiţi-vă la Mine cât mai curând! Lăsaţi-Mă să vă conduc pe calea cea strâmtă ce duce spre lăcaşul veşnic. Am strigat pe cruce: Mi-e sete! Vreau să salvez sufletele voastre! Vreau să vă smulg din ghearele satanei! Veniţi la Mine cât mai curând! Până ce o mai puteţi face. Iau povara de pe umerii voştri. Vă eliberez de gânduri. Daţi-mi-le Mie, iar Eu am să le rezolv. Sunt cu voi în fiecare zi până la sfârşitul lumii. Nu puteţi face nimic fără Mine. Primiţi binecuvântarea Mea, pin care vă întăresc şi vă fac dispuşi să transpuneţi în fapte învăţătura Mea. Vă binecuvântez în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Sursa: http://jezusuzenete.hu/2018-majus-1-szentsegimadason-az-ur-jezus/


16 mai 2018. Acasă, Domnul Isus spune...

„Dragii Mei copii! Timpul este scurt, pregătiţi-vă! Sluga nu este mai presus decât Stapânul ei. Aşa cum au făcut cu Mine, aşa se vor purta şi cu voi. Este deja pregătită o mare şi sângeroasă prigoană creştină. Vor să vă extermine de pe faţa pământului. Vor să distrugă cu totul Biserica Mea. Dar nu Mă iau în calcul pe Mine. Ei nu ştiu că Mă slujesc pe Mine, în pofida voinţei lor. A sosit vremea marii cerneri. O mare erezie este acum şi cu toţii trebuie să decidă de care parte vrea să se situeze. Preoţii Mei ajung în ring (într-o situaţie foarte încordată - n.tr), fiindcă de sunt cu sufletul drept, atunci nu vor putea accepta erezia. Pentru ei e ca şi cum le-ar smulge inima din piept. Însă de sunt ipocriţi, atunci privesc doar la interesul personal şi urmează erezia.

Dragii Mei copii! Printre voi să nu fie aşa! Urmaţi-Mă pe calea crucii, sus pe Golgota şi dacă trebuie, atunci chiar pe cruce! Motto-ul vostru să fie: „ Mai bine moartea decât să mă lepăd de Isus, fiindcă El este Adevărul, El a murit pentru adevăr. El este Calea, dacă o urmăm atunci ajungem la ţintă. El este viaţa noastră veşnică.”

Copiii Mei! Mulţi dintre cei ce Mă urmează vor muri pentru adevăr. Ei vor merge spre fericirea veşnică. Vor fi cu Mine în Rai pentru veşnicie. Însă cei care Mă părăsesc din infidelitate şi-i mai conduc şi pe alţii pe căile greşite prin erezia lor, trag după ei în iad foarte multe suflete. Şi ei înşişi o vor termina în lacul de foc cu pucioasă.

Vă bincuvântez cu binecuvântarea Mea întăritoare, în numele Tatălui, al Fiului si al Sfântului Duh.”

Întăriri din Sfânta Scriptură: Matei 23,34.36.37: „...iată vă trimit profeţi...Pe unii îi omorâţi...Adevăr vă spun... „Ierusalime, Ierusalime...tu îi ucizi pe profeţi...”

Sursa: http://jezusuzenete.hu/2018-majus-16-itthon-az-ur-jezus/