mesajul

duminică, 10 iunie 2018

Mesajele Domnului Isus din 17 si 18 aprilie 2018 prin Maria Julianna


17 aprilie 2017. Acasă, Domnul Isus spune...

„Deschide Sfânta Scriptură: S-a deschis aici: Matei 24, 42,44: “Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi în ce zi vine stăpânul vostru!  Dar aceasta s-o ştiţi: dacă ar şti stăpânul casei la care strajă vine hoţul, ar veghea şi nu ar lăsa să i se spargă casa. De aceea fiţi şi voi gata, pentru că Fiul Omului vine în ceasul la care nu vă gândiţi!!

Dragii Mei copii! Înţelegeţi odată că de doriţi să vă mântuiţi, trebuie să-L aşteptaţi pe Domnul vostru veghind, asemeni fecioarelor înţelepte. Nu vă puteţi ascunde din faţa Mea. Vă sunt scrise toate gândurile, cuvintele, faptele voastre. Veţi da socoteală pentru tot în faţa Mea. Atunci când Adam şi Eva au păcătuit, s-au ascuns, dar nu au putut. Atunci când Cain l-a ucis pe Abel şi el s-a ascuns dar Eu l-am văzut şi l-am chemat la Mine. Şi cei care trăiesc în păcat încearcă să se ascundă de Mine, dar la sfârşit, când îi voi chema din trupul lor, totul va fi clar ca lumina zilei şi vor da socoteală despre viaţa lor, deoarece fiecare om, la sfârşitul vieţii sale, urmează judecata particulară. Acolo nu vă puteţi scuza cu greşelile altora, nu puteţi face apel la treburile rele ale altora. Acolo fiecare răspunde despre sine şi voi judeca doar modul său de viaţă, doar faptele sale.

Cei care ţin poruncile Mele şi le transpun în fapte, aceia vor fi foarte fericiţi la Marele Avertisment, care nu se mai lasă mult aşteptat. Vor vedea acel mult bine pe care l-au făcut şi prin care au arătat pildă bună de viaţă şi altora.

Dragii Mei copii! Rămâneţi perseverenţi în bine până la moarte! Mergeţi înainte pe calea sfinţeniei vieţii pentru ca să ajungeţi cu paşi siguri în Împărăţia Mea. Făptuiţi mereu poruncile lui Dumnezeu, căutaţi voia Mea, cereţi harul vederii clare şi dacă recunoaşteţi care este intenţia Mea atunci transpuneţi-o în fapte. Pentru asta vă binecuvântez cu iubirea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întărire din Sfânta Scriptură: Matei 20,13: „Isus a răspuns”.

Sursa: http://jezusuzenete.hu/2018-aprilis-17-itthon-az-ur-jezus/


18 aprilie 2018. Acasă, Domnul Isus spune...

 „Dragii Mei copii! Sunt Eu, cel care vă vorbesc. Sunt foarte fericit printre voi. E o bucurie de nespus atunci când intru în inimile voastre, când Mă primiţi şi Mă adoraţi. Vă fac şi pe voi să simţiţi această fericire. De fapt, voi trăiţi de pe cum în Ceruri. Aceasta este o pregustare şi o anticameră a Paradisului. Atâta doar că nu puteţi vedea acea minunăţie, nu puteţi simţi acea fericire absolută, care vă aşteaptă dincolo şi de care veţi avea parte pentru veşnicie, fiindcă trupul vostru slab ar muri de fericire. Însă acum vă fac să simţiţi într-o mică măsură acea bucurie ce vă dă aripi, pentru a putea gusta ce vă rezervă veşnicia şi ce simt Eu în inimile voastre. Fiindcă fiecare om, în sufletul său, după Sfânta Împărtăşanie, simte ceea ce simt Eu în inima lui. Cel care Mă iubeşte foarte mult şi-şi deschide inima în faţa Mea, acela are parte de bucurie sufletească enormă, deoarece revărs înapoi asupra lui acea fericire pe care el Mi-o dă prin iubirea şi abandonarea de sine.

Micuţii Mei! Străduiţi-vă să Mă primiţi în Sfânta Împărtăşanie astfel: cu o bucurie enormă, cu o smerenie deplină, până la suprimarea sinelui şi cu o credinţă mare, pentru ca Eu, Mântuitorul, Cel care pentru voi am pătimit răstignirea, cobor în fiecare Sfântă Liturghie din Ceruri şi rămân printre voi. Fac toate acestea fiindcă vă iubesc nemărginit. Nu vreau să Mă despart de voi niciodată şi, în fiecare Sfântă Împărtăşanie şi Adoraţie Euharistică, prin credinţa voastră, primiţi harul să vă umpleţi cu Mine ca să vă uniţi cu Mântuitorul vostru Dumnezeiesc, să vă cufundaţi în Mine ca un minuscul strop de apă în uriaşul Ocean de Iubire. Vreau să mântuiesc pe fiecare om. Vreau aceasta şi Mă rog Tatălui pentru asta, ca groaznica Mea pătimire şi răstignire pe cruce să nu fi fost în zadar pentru niciun om. Să nu fi fost degeaba scurgerea nici unui strop de Sânge al Meu. Cei care Îmi întorc spatele, nu cred în Mine fiindcă nu Mă cunosc. Zădărnicesc în ei harul lui Dumnezeu. Fiindcă Tatăl a dăruit ceea ce Îi era cel mai scump, M-a dat pe Mine vouă pentru ca toţi să vă mântuiţi. De aceea vă cer rugăciune, pentru ca rugăciunea voastră, unită cu Mine şi cu sacrificiile şi suferinţele voastre, să-i ridice pe păcătoşii căzuţi, ca şi aceia să Mă caute şi să Mă găsească, să se convertească şi să se mântuiască.

Dragii Mei copii! Dacă aţi vedea ce bătălie groaznică se dă între îngeri şi demoni pentru sufletele voastre, dacă aţi vedea acel nor dens şi întunecat care împrejmuieşte întregul Pământ – deoarece oamenii păcătoşi, prin păcatele lor, i-au eliberat din iad pe toţi diavolii - aţi muri de groază şi cu toţii v-aţi agăţa de Mine cautând scăpare. Însă păcatul îl orbeşte şi-l surzeşte pe om, de aceea oamenii gonesc spre propria osândă. Strălucirea falsă îi induce în eroare şi satana îi conduce la rătăcire.

Dragii Mei copii! Trebuie să intervin. Sfântul Paul a scris: „când păcatul este mare atunci prisoseşte şi harul.” Acum revărs harul Meu cu multă prisosinţă. Voi da păcătoşilor posibilitatea să-şi vadă starea groaznică sufletului lor. Însuşi Duhul Sfânt le va arăta pe ce cale umblă şi că această cale duce la iad. Le va arăta suferinţa groaznică a iadului şi întreaga lui realitate. Mulţi oameni vor muri de groază, alţii Mă vor striga cerând ajutor şi astfel vor scăpa de osândă. Această vedere clară a stării sufletului este foarte aproape. Este necesară aceasta pentru ca oamenii să vadă clar pe cine aleg. Toate acestea se vor petrece spre mântuirea oamenilor şi împotriva satanei. Însăşi satana prigoneşte acest mesaj, despre care însuşi Papa Ioan Paul al II-lea, cel care a trăit o viaţă sfântă, a vorbit. Fiindcă satana nu se mai poate ascunde, Sfântul Duh îi descoperă răutatea şi falsitatea.

Vă binecuvântez, cu o minunată iubire nemărginită ce depăşeşte orice raţiune omenească, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întărire din Sfânta Scriptură: Mt 21,12: Titlu: „Alungarea vânzătorilor din Templu”- Isus spune: „Acum voi curăţi Biserica Mea”.

Sursa: http://jezusuzenete.hu/2018-aprilis-18-itthon-az-ur-jezus/