mesajul

duminică, 13 mai 2018

Omenirea se va trezi după ce va fi dată în mâna anticristului


MESAJ DE LA SFÂNTA FECIOARĂ MARIA CĂTRE FIICA SA IUBITĂ LUZ DE MARIA  - 7 mai 2018

Iubiți fii ai Inimii Mele Neprihănite: CÂND VENIȚI  ÎN FAȚA MEA, VĂ PRIVESC CA ȘI CUM AR FI PRIMA DATĂ...vă cer să perseverați pe Drumul Credinței. Întăriți-vă prin Sfânta Scriptură, fiți statornici în ceea ce aparține Fiului Meu și refuzați ceea ce nu este de la Fiul Meu. ACEASTĂ GENERAȚIE, PE CARE EU O IUBESC, TREBUIE SĂ FIE PURIFICATĂ ÎNTR-UN MOD RADICAL:
·        De marea depravare în care persistă...
·        De liberalismul nestăpânit...
·        De iluzii...
·        De minciună...
·        De imoralitate și de lipsa de iubire pentru Darul prețios al vieții.

COPIII MEI, ÎN CONTINUA LOR PREOCUPARE PENTRU ÎMPLINIREA  ACTIVITĂȚILOR  LOR, NU AU PRIVIT ÎN JURUL LOR, NU AU REUȘIT SĂ MEARGĂ LA NUCLEUL A CEEA CE I-A ADUS, CA OMENIRE, ÎN ACEST MOMENT DE CONFUZIE.

Dragi copiii, voi ați văzut cum cei puternici au profitat de lipsa de atenție a acestei generații pentru a vă impune modul în care să vă comportați și să relaționați între voi. Unii dintre voi știu, alții își imaginează și alții cunoscând, neagă. Omenirea este condusă de un grup de persoane care dictează pas cu pas evenimentele mondiale. Aceștia, încet, încet, au introdus în lume un mod de a trăi inovativ, într-o generație care a ajuns să se bucure de tot ceea ce i-a fost interzis, călcând orice lege, normă și valoare.

În Aparițiile Mele din lumea întreagă, v-am chemat să țineți seama de direcția în care o ia lumea, dar voi nu M-ați ascultat. În Aparițiile Mele v-am avertizat legat de o putere care, cu obiective bine stabilite, îl conduce pe om pentru a-l duce la ceea ce a devenit în acest moment, pentru a putea apoi să-l domine, în toate aspectele vieții sale, și prin puterea economică, să orchestreze comportamentul și acțiunile lumii.

Ordinea mondială domină asupra omenirii în toate lucrurile, chiar și în cele în care nici nu vă puteți imagina.

În fața Chemărilor Mele în ceea ce privește venirea anticristului și puterea care pregătește intrarea lui, omul cu o idee preconcepută aștepta și așteaptă să vadă apariția anticristului cu proprii ochi.

Neînțelegând această chemare, ați permis ca această putere să prindă rădăcini în lume, în general, și prin tentacolele lui:
·        Va domina tot ceea ce omul are nevoie pentru a continua să trăiască
·        Va domina orice inovație, pentru a-l face pe om sclavul tehnologiei rău înțeleasă.
·        Va domina mintea omului prin cinema, TV și prin unii jurnaliști ai presei  scrise.
·        Va domina mintea omului deformând educația până a o face neadecvată și imorală.

Prin modă și prin unele așa numite religii moderniste a reușit să incite deviația sexuală.

DRAGII MEI COPIII, FĂRĂ SĂ VREȚI, SUNTEȚI SUPUȘI PUTERII ORDINII MONDIALE. NU AȚI VRUT, DAR V-AȚI OBIȘNUIT PRIN VIAȚA DE ZI CU ZI ȘI PRIN MENTALITATE. Gândul consideră ceea ce este exagerat ca un scop care trebuie atins. Psihicul omului s-a împietrit față de bine și încet, încet, s-a deschis către rău până acolo încât astăzi vede răul, dar consideră ceea ce este interzis ca ceva natural și corect.
Ordinea mondială a apărut cu consimțământul omenirii, care în acest moment este asuprită de aceasta. Ați ajuns să utilizați în mod conștient ceea ce ați învățat și pe alții, care nu iubesc Darul vieții, bucurându-se că sunt urmași ai răului pănâ acolo că au negociat cu diavolul, și-au vândut sufletul lui.

Iubirea pentru Dumnezeu și Teama de Dumnezeu s-au stins sub domnia celui rău, arătând tot ceea ce este inutil, imoral, ceea ce lipsește Legii lui Dumnezeu, abuzurile contra celor inocenți, lipsa de modestie în îmbrăcămintea femeii care-și exultă trupul fără măsură.

V-AȚI CORUPT....CUM PUTEȚI SĂ CREDEȚI CĂ CREAȚIA VĂ MAI CONSIDERĂ CA FIIND AI EI? NU, FIILOR! CREAȚIA ASCULTĂ DE DUMNEZEU ȘI OMUL MERGE ÎMPOTRIVA LEGII DIVINE. Marea confuzie în care trăiesc oamenii a fost deja revelată de Fiul Meu și de Mine. OAMENII NU AU ASCULTAT ȘI DE ACEEA FIUL MEU CONTINUĂ SĂ CHEME OMENIREA ÎN ACEST MOMENT: PENTRU A SALVA SUFLETELE, PENTRU A-I TREZI PE CEI ADORMIȚI ȘI PENTRU A BATE LA POARTA CONȘTIINȚEI OMULUI, CU SCOPUL DE A FACE CA OMENIREA SĂ INTRE ÎN IUBIREA DIVINĂ ȘI PENTRU CA SĂ NU SE PIARDĂ ȘI CEI ALEȘI.
Iubiți fii ai Inimii Mele Neprihănite, plăcerile lumii sunt pe moment, FIUL MEU ÎN SCHIMB VĂ OFERĂ MÂNTUIREA VEȘNICĂ.

În unele țări, Poporul Fiului Meu este persecutat de ghearele comunismului și se chinuie și suferă sub ochii omenirii.

Poporul Fiului Meu a fost manipulat ca să nu se trezească. Cel care îl reprezintă pe Dumnezeu, îl tulbură pe cel rău, respingând pe cei care se hotărăsc să se convertească. Copiii Mei aleși suferă  și vor suferi până la limita suportabilității. Bisericile vor fi profanate și poporul Fiului Meu va suferi din porunca satanei.

Omenirea se va trezi după ce va fi predată în mâna anticristului.

INIMA MEA NEPRIHĂNITĂ VA TRIUMFA.

Poporul Fiului Meu trebuie să-l cunoască pe Fiul Meu, trebuie să aibă cu Fiul Meu o relație mai profundă decât o prietenie, trebuie să meargă pe Calea Fiului Meu și să se abandoneze Lui, trebuie să respecte Legea Divină, nu să o treacă cu vederea.

COPII IUBIȚI AI INIMII MELE NEPRIHĂNITE, CA ȘI MAMĂ, EU SUNT ATENTĂ LA VOI ȘI VĂ ROG SĂ FIȚI PERSEVERENȚI:
·        În adevărata Credință...
·        În valoarea Sf. Euharistii...
·        În respectul față de Porunci, Sacramente...
·        Fără a uita de Fericiri și de Binecuvântările care coboară asupra voastră de la Inimile Noastre Preasfinte.

NU MERGEȚI DUPĂ MODERNIȘTI, FIUL MEU ESTE ACELAȘI IERI, AZI ȘI ÎNTOTDEAUNA. EU VĂ IUBESC, NU VĂ VA LIPSI PROTECȚIA MEA. MIJLOCESC PENTRU VOI ȘI NU VĂ VOI ABANDONA. NU-L RENEGAȚI PE FIUL MEU INDIFERENT CÂT DE GRELE SUNT TIMPURILE. TRUPUL  MISTIC AL FIULUI MEU TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ CREDINCIOS, PUTERNIC, DE NEATINS, PENTRU A FI DEMNI DE CEL CARE ÎI ESTE CAP: FIUL MEU.

Mulți pe pământ sunt ca Irod!

Mulți, asemeni lui Pilat, îl condamnă pe Fiul Meu!

Mulți sunt morminte vopsite in alb care vor să ducă în confuzie pe poporul Fiului Meu!

Mulți sunt cei care îl adoră pe dumnezeul ban!

Iubiți fii ai Inimii Mele Neprihănite, să fiți persoane care se roagă și care pun în practică rugăciunile lor, contaminându-i pe frații voștri cu iubirea Fiului Meu. Cine merge înainte cu propriul mod de a iubi, nu va reuși să obțină acea iubire Adevărată.

Fiți umili, răbdători, treziți-vă!

EU VĂ OFER AJUTOR UL MEU PENTRU A VĂ TRANSFORMA INIMA DE PIATRĂ ÎNTR-O INIMĂ DE CARNE. E NEVOIE DE IUBIREA FIULUI MEU ÎN VOI, ESTE NECESAR SĂ FIȚI UNIȚI.

Fiul Meu îi iubește pe cei simpli și umili cu inima.
Nu sunteți singuri, de aceia vă avertizez.
Nu vă voi lăsa singuri, de aceia vă chem.
Nu sunteți fără Mamă, de aceia vă susțin, pentru ca să nu vă îndepărtați de Fiul Meu.

CÂND POPORUL FIULUI MEU ASCULTĂ ESTE SPRE GLORIA DIVINĂ ȘI PENTRU MÂNTUIREA SUFLETELOR. EU MERG ÎN TOATĂ LUMEA PENTRU A-I CĂUTA PE ACEIA CARE, ASEMENI LUI IOAN (evanghelistul) VOR SĂ MEARGĂ ÎNAINTE.

IUBIREA MEA este pentru voi, iubiți copii...
BINECUVÂNTAREA MEA este pentru toți, fiii Mei...
PROTECȚIA MEA este pentru toți fii Mei.
INIMA MEA RĂMÂNE DESCHISĂ pentru toți, nu disprețuiesc pe nimeni...
EU VĂ IUBESC COPII, VĂ IUBESC.

Mama Maria

AVE MARIA PREACURATĂ, CONCEPUTĂ FĂRĂ DE PĂCAT
AVE MARIA PREACURATĂ, CONCEPUTĂ FĂRĂ DE PĂCAT
AVE MARIA PREACURATĂ, CONCEPUTĂ FĂRĂ DE PĂCAT