mesajul

marți, 15 mai 2018

Mesajul dat de Domnul Isus prin fiica Sa preaiubita, Luz de Maria in data de 13 mai 2018


Poporul Meu iubit,

MAMA MEA ESTE ADORATOARE A SFINTEI TRIMI, IUBITOARE A FIILOR EI ȘI VA FI PENTRU TOATĂ VEŞNICIA REGINA ȘI MAMA ÎNTREGII CREAȚII.

Mama Mea merită toate titlurile pe care dorința Noastră Dumnezeiască i le-a adjudecat. Prin Voia Tatălui, M-a conceput în locuinţa trupului ei feciorelnic și am crescut în iubirea Ei, pentru că prin Mama Mea Eu vă iubesc cu o iubire infinită.

”DA-UL” MAMEI MELE ESTE ”DA-UL” CARE TRECE ÎN ACEST MOMENT PRIN FIECARE DINTRE COPIII MEI.
  
CEI CARE O IUBESC, SPUN „DA” VOINŢEI NOASTRE DUMNEZEIEŞTI.

Cea mai bună învățătoare a căii spre Mine este Mama Mea, Femeia îmbrăcată în soare care a împiedicat omenirea să meargă pe calea satanei, înainte ca Eu să-i încredințez omenirea.

EA A FOST CEA CARE V-A IUBIT MAI ÎNTÂI.

Mama Mea a acționat cu atâta gingășie și delicatețe în transformarea sufletelor, încât nici un om nu poate spune că Mama Mea a dat buzna cu forţa în viața lui, ci cu mare iubire.

MAMA MEA VĂ CERE SĂ O LUAŢI DE MÂNĂ ȘI SĂ MERGEȚI ÎMPREUNĂ CĂTRE ADEVĂRATA FERICIRE.

MAMA MEA A ZIS ”DA-UL” EI CU LIBERTATE, ACEEAȘI LIBERTATE CARE ȚI-A FOST CERUTĂ ȚIE, POPORUL MEU IUBIT, PENTRU CA FIECARE DINTRE VOI SĂ AJUNGĂ SĂ FIE ECOUL ”DA-ULUI” MAMEI MELE, UMBRIND VOCILE RĂULUI CARE DORESC SĂ ÎNLOCUIASCĂ GLASUL CELEI CARE VA STRIVI CAPUL SATANEI.

Păstraţi-vă credința vie, palpitantă și transformați-o într-o laudă în numele tuturor creaturilor.

Poporul Meu iubit, vreau ca toți să creadă și să ajungă a cunoaşte Adevărul.  Mama Mea a continuat să fie fecioară după naștere, continuă să fie Regină și Mama a toate câte sunt create și la final Inima Ei Imaculată va triumfa.

Chem poporul Meu, să nu se rușineze că faptele lor diferă de acţiunile celor care continuă să fie atrași de cele lumești. Va veni momentul în care cei care nu a ascultat vor suferi prea mult pentru toată necredinţa lor.

Poporul Meu iubit, Avertismentul va fi trăit de către fiecare creatură umană, fără excepție, și pentru asta vă cer o pregătire spirituală adecvată și ruperea imediată de legăturile  celui rău cu care sunteţi înlănţuiţi.

Atâția copii ai Mei doresc să trăiască în libertatea lui, însă asta nu e libertate, ci libertinaj al egoului uman. Dacă vă numiți copii ai Mamei Mele trebuie să pierdeți apetitul (poftele nestăpânite – n tr.) care vieţuiesc în sinele uman și să le puneți deoparte. Cel care nu e umil va pieri în mândria lui. În acest moment lupta trebuie să se dea pentru umilință, deoarece nu trebuie ca egoul să fie mai presus de sine şi de ceilalţi. 

Poporul Meu trăiește o realitate însă nu își dorește să fie liber cu adevărat ci oamenii să fie liberi în egoul lor uman condiţionat (adică să facă ceea ce vor - n.tr), și asta o să vă ducă la pierire, ca și sclavi ai unei mândrii ascunse ce vieţuieşte în interiorul ființei umane. Popor al Meu! Ascultă cuvintele Mele, și nu le pune deoparte, pentru că sunt [spuse] special pentru fiecare dintre voi. Dacă nu veți face o schimbare radicală, nu veți ajunge să fiți parte din Rămășița Sfântă.
Nu condiționați abandonarea personală înaintea Mea. Mândria vine de la cel rău, umilința este reflecția iubirii Mele prezentă în ființa umană.

VREAU SĂ DAȚI MAMEI MELE ONOAREA PE CARE TOȚI OAMENII AR TREBUI SĂ I-O DEA.

TREIMEA NOASTRĂ I-A ATRIBUIT DIVERSE INVOCĂRI  ÎN LUME (în diferite apariţii ale Sfintei Fecioare -n.tr.), Însă având în vedere măreţia acestui timp în care POPORUL MEU TREBUIE SĂ CONTINUE A ASCULTA CU FIDELITATE ŞI IUBIRE DE MAMA MEA – FEMEIE A CREDINŢEI, A DEVOTMENTULUI ŞI A ASCULTĂRII, CARE NU SE ODIHNEŞTE ÎN A ATENŢIONA POPORUL MEU, ASEMENI UNUI DISCIPOL FIDEL, - TRINITATEA NOASTRĂ ÎI ACORDĂ TITLUL DE:

REGINA ȘI MAMA TIMPURILOR DIN URMĂ,

PENTRU CA OMENIREA SĂ RECUNOASCĂ ÎN EA FEMEIA CARE VA ÎNVINGE RĂUL ȘI VA ZDROBI CAPUL ȘARPELUI INFERNAL CARE VA FI LEGAT PENTRU A NU-I MAI SEDUCE PE OAMENI.

Vă iubesc, vă binecuvântez, al vostru, Isus!

Ave Maria Neprihănită, concepută fără de păcat
Ave Maria Neprihănită, concepută fără de păcat
Ave Maria Neprihănită, concepută fără de păcat

Comentariu al Instrumentului:

Sufletul meu Îl preamăreşte pe Domnul şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic şi numele Lui e sfânt. Milostivirea Lui dăinuie din neam în neam peste cei ce se tem de El. A arătat puterea braţului Său, i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, i-a dat jos de pe tron pe cei puternici şi i-a înălţat pe cei smeriţi; pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale. L-a sprijinit pe Israel, slujitorul Său, amintindu-şi de îndurarea Sa, după cum a promis părinţilor noştri, lui Abraham şi urmaşilor lui în veci. (Lc 1, 46-55)

Sursa: https://revelacionesmarianas.com/index.htm