mesajul

luni, 7 mai 2018

Mesajele Domnului Isus din 6 si 10 aprilie 2018 prin Maria Julianna6 aprilie 2018. În timpul adoraţiei, Domnul Isus spune...

„Dragii Mei copii! Cerul şi Pământul vor trece dar cuvintele Mele nu vor trece niciodată. Pregătiţi-vă deoarece profeţiile Mele se vor împlini în curând! Dacă sunteţi atenţi la mesajele Mele şi le transpuneţi în fapte, atunci vă veţi salva. Dacă nu, atunci veţi pieri.

Micuţii Mei! Eu nu pedepsesc. Voi vă pedepsiţi prin faptul că vă dedaţi satanei. Consimţiţi la ispitele lui şi deveniţi sclavi ai păcatelor. Am spus: adevărul vă va elibera. Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Învăţătura Mea este adevăr. Dacă-l înfăptuiţi, veţi rămâne în picioare, însă de vă împotriviţi, veţi cădea în osândă.

Copiii Mei! Voi sunteţi cei care vă alegeţi viaţa veşnică. Dacă ascultaţi de Mine, vă mântuiţi. Însă dacă ascultaţi de duşmanul Meu, vă osândiţi.

Micuţii Mei! V-am pregătit un loc minunat în Împărăţia Mea. Însă acolo nu pot intra decât cei care Îl iubesc pe Dumnezeu. A-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a-I respecta poruncile. Rupeţi-o cu păcatul! Convertiţi-vă! Şi astfel veţi avea parte în Rai de o fericire nemaiîntâlnită. Rugaţi-vă în fiecare zi! Cereţi asupra voastră harul credinţei! De vă adresaţi Tatălui Meu cu un suflet sincer, vă va îndeplini rugăminţile. Şi Eu Mă rog la Tatăl pentru voi. Vă binecuvântez cu o iubire nemărginită care vă aşteaptă acasă, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”10 aprilie 2018. Acasă Domnul Isus spune...

„Dragii Mei copii! Am auzit rugăciunea acestei ţări, care de ani de zile se înalţă către Mine. Nu aţi cerut bogăţie, bani, recunoaştere, ci aţi cerut reînnoire spirituală. Aceasta se va întâmpla chiar acum. Tot mai mulţi tineri şi oameni de toate vârstele se vor întoarce la Mine, fiindcă voi revărsa Duhul Meu cel Sfânt, ca să-i atrag la Mine, unicul Dumnezeu cel Viu, Cel care a făcut să strălucrească soarele deopotrivă asupra celor buni şi a celor răi. Am spus: „fără Mine, nimic nu puteţi face”. Acum, întreaga lume priveşte către această ţară mică, ca la un Israel spiritual, ca la una aleasă asupra căreia am revărsat haruri bogate, deoarece Mama Mea mijloceşte încontinuu pentru voi, întucât voi sunteţi proprietatea ei.

Din tot răul Eu scot binele. Fiul Sfântului Rege Ştefan a murit. Lui a vrut să-i lase ţara. Întrucât nu era alt moştenitor, el a oferit Ungaria Sfintei Fecioare. O altă decizie mai bună, nici nu ar fi putut lua. Şi azi, cei care doresc să se apropie de Mine, o pot face mai uşor prin intermediul Mamei Mele, fiindcă ea este Mijlocitoarea între om şi a Doua Persoană Dumnezeiască. Aşa cum şi voi puteţi interveni pe lângă un om de rang mai înalt (sus pus – n.tr) pentru câte un favorit (sau pentru un anumit interes – n.tr), aşa şi Mama Mea mijloceşte pentru toţi aceia care aleargă la ea. De aceea am cerut Rozariul, ca cea mai eficientă rugăciune, care îl înlănţuie pe satana, ca un lanţ de foc din care nu se poate zbate.

Copiii Mei! Arma voastră să fie rugăciunea, fiincă rugăciunea îl orbeşte pe satana, îl leagă şi îl trimite în fundul iadului. Rugăciunea este singura armă, cea mai eficientă care vă poate elibera de păcat. Vă eliberaţi de robia poverii satanei. Îmi puteţi încredinţa Mie viaţa, din voinţă liberă, iar Eu vă voi transforma în sfinţi. Acum aţi primit încă patru ani. Dar nu vă puteţi lăsa comozi în fotoliu. Trebuie să continuaţi la fel rugăciunea pentru reînnoirea spirituală a ţării voastre şi ca ispăşire pentru păcatele comise în ţara voastră şi în lume.

Ţara vostră a primit deosebit de multe haruri. Flacăra de iubire, care este unul dintre cele mai mare daruri de când M-am întrupat sub sânul Mamei Mele şi am venit pe lume. Rugaţi-vă aşa cu fiecare „Bucură-te, Marie” pe care o spuneţi. Invocaţia sună aşa: revarsă efectul harului Flăcării tale de iubire asupra întregii omeniri.” (sau forma cunoscută, deşi un pic incorectă: „inundă cu haruri întreaga omenire, prin acţiunea Flăcării tale de iubire”...- n.tr)* (a se vedea la sfârşitul mesajului întreaga rugăciune Bucură-te Marie, spusă cu apelul la Flacăra de iubire.)

Apoi e acolo sora Natalia, prin intermediul căreia Mama Mea a cerut construirea capelei de pe platoul Sf. Ana. Această capelă, chiar dacă încă nu este construită din piatră, este construită din suflete. Deoarece toţi cei care se roagă aici, participă la o Sfântă Liturghie, organizează Adoraţii ale Preasfântului Sacrament, pentru Mine, e ca şi cum s-ar ruga într-o biserică. Fiindcă Biserica sunt Eu Însumi. Am spus: „dărâmaţi biserica asta şi Eu o voi reconstrui în trei zile.” Biserica este al Meu Sfânt Trup şi Sânge Înviat din Preasfântul Sacrament. De aceea, nu vă întristaţi micuţii Mei, fiindcă nu de voi depinde construcţia de piatră a acelei capele. Voi aţi făcut partea voastră, iar mama Mea a primit-o. Vă ţine învăluiţi în mantia Ei maternă care este ocrotirea sfinţilor îngeri, iar Eu vă cufund în Preasfântul Meu Sânge şi vă ocrotesc de toate câte se vor abate asupra Pământului.
De la voi va porni ispăşirea, rugăciunea şi multe haruri pe care vi le dau prin profeţii Mei maghiari, în primul rând vouă, dar şi întregii lumi. Fiincă toţi cei care citesc cu credinţă mesajele Mele şi le transpun în fapte, ajung la sfinţenia vieţii. Rugaţi-vă să fie cât mai mulţi oameni şi preoţi care fac asta.

Ridic Ungaria din acea strâmtorare care se abate asupra lumii. Păstraţi-vă în continuare credinţa creştină şi mergeţi des de luaţi Sfintele Sacramente. Rugăciunea să fie pâinea voastră cea de toate zielele! Iar Eu vă ocrotesc, iar în Rai veţi străluci ca şi coroană a slavei Mele. Perseveraţi în rugăciune, ispăşire şi mergeţi mai departe pe calea sfinţeniei vieţii! Toate harurile primite de Ungaria sunt datorită vouă, micuţii Mei copii ispăşitori. Primiţi binecuvântarea Mea care vă întăreşte şi vă face să perseveraţi pe această cale, iar prin pilda vieţii voastre vestiţi credinţa creştină în inima Europei şi de aici să pornească cruciada de rugăciune şi harul, care pas cu pas va acoperi şi întreaga lume. Primiţi binecuvântarea Mea întăritoare, pe care v-o dăruiesc cu iubirea Mea nespusă ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întărire din Sfânta Scriptură: Matei :15,32. Titlu: A doua înmulţire a pâinii.

Bucură-te, Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei
şi binecuvântat este rodul trupului tău, Isus.
Sfântă Marie, maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi păcătoşii
Şi inundă întreaga omenire cu efectul harului Flăcării tale de iubire, acum şi-n ceasul morţii noastre. Amin.