mesajul

luni, 21 mai 2018

Mesajul din 16 mai 2018, dat de Sfanta Fecioara Maria, fiicei Sale Luz de Maria


Copii iubiți ai inimii Mele imaculate,

MEREU VĂ PRIVESC ŞI AM  GRIJĂ DE VOI ATÂT CÂT VA FI NECESAR ȘI VĂ ROG SĂ NU PERMITEȚI CA RĂUL SĂ VĂ DOMINE, FĂCÂNDU-VĂ SĂ LUAȚI DECIZII GREȘITE.

Inima Mea imaculată bate pentru fiecare dintre voi în parte.

Omenirea trebuie să rămână conștientă de importanța acestei generații în cadrul Planului de salvare.

ACEST MOMENT DE MARE CONFUZIE ESTE EXTREM DE PERICULOS PENTRU COPIII MEI. CEEA CE VI SE PREZINTĂ CA NIȘTE NORME DE VIAȚĂ, NU TOATE SE  REGĂSESC ÎN LEGEA DOMNULUI, CI FAC PARTE DIN RĂZVRĂTIREA OMULUI ÎMPOTRIVA LUI DUMNEZEU, SUNT PARTE A FORȚEI MASONERIEI DIN CADRUL BISERICII FIULUI MEU.

Ceea ce este bun nu este tolerat, este respins, diminuat, îndepărtat și semnalat înaintea lipsei de credință a poporului Fiului Meu, care nu a fost instruit temeinic să înfrunte aceste timpuri  si cele care vor veni, timpuri în care cel rău îi va înşela, dacă nu trăiesc cu o credință care a crescut pe baza cunoaşterii Sfintei Scripturi şi pe baza a tot ceea ce ea include, respectiv dacă nu au o bună practică a vieţii. 

NICI UNUL DINTRE VOI NU AR TREBUI SĂ SE SIMTĂ COMOD ÎN AUTOSUFICIENȚĂ, CI TREBUIE SĂ ASPIRAȚI SĂ INTRAȚI ÎN INTIMITATE CU FIUL MEU PENTRU A FI ASEMENEA LUI.

A fi un fiu (copil n.tr) al Fiului Meu, nu înseamnă doar rugăciune, nu înseamnă doar a participa la Sfânta Litughie, sau a aparţine unui grup din cadrul Bisericii. A fi un fiu al Fiului Meu surclasează omul, transcede dincolo de forţele sau aşteptările umane, înseamnă un angajament constant, [ce presupune] un efort insistent de a deveni un copil mai bun al lui Dumnezeu, o făptură umană care face parte din omenire.

Am nevoie de:

Copii milostivi, fraterni, cu sete de Adevăr...

Copii care să aducă speranța celor care au pierdut-o...

Copii care nu obosesc în a face acte de caritate, care nu își pierd speranța și care să nu acţionează după cum îi convine majorităţii chiar dacă nu împărtăşesc iubirea Fiului meu şi nu-L fac cunoscut în Duh și Adevăr.

Iubiți copii ai Inimii Mele Imaculate:

AM VENIT SĂ VĂ PREGĂTESC ÎN MOD REPETAT CA SĂ FIŢI CONŞTIENŢI CĂ NU VEŢI FI JUDECAŢI DUPĂ CEEA CE CONSIDERAŢI VOI [că este] DREPTATE, CARITATE, CREDINŢĂ ŞI ADEVĂR, CI [veţi fi judecaţi] DUPĂ CEEA CE IMPLICĂ LEGEA DUMNEZEIASCĂ.
Aceia care zic: ”a fost o persoană bună, nu a omorât pe nimeni”... ce departe sunt de ADEVĂR ÎN A ÎNDEPLINI LEGEA LUI DUMNEZEU!

”Nu toți care spun: Doamne! Doamne! Vor intra în împărăția Cerului” (Matei 7, 21-23). FIDELITATEA FAȚĂ DE DUMNEZEU VA FI TESTATĂ,(va fi pusă la încercare - n.tr).  SUNT FOARTE PUȚINI ACEIA CARE SUFERĂ  ÎN IGNORANȚĂ. EI NU AR TREBUI SĂ SE ÎNCREADĂ ÎN ASUMAREA IGNORANŢEI ATUNCI CÂND VOR FI CHEMAŢI ÎN FAŢA JUDECĂTORULUI DUMNEZEIESC. Dumnezeu îi cere omului convertirea, nu una temporară sau superficială, ci îi cere o convertire permanentă pentru ca, în acea zi inevitabilă și stabilită de Dumnezeu, să fie demni de a face parte din Casa Tatălui.

DECIZIILE HAINE ALE GUVERNELOR LUMII, INTENŢIILE DE RĂZBOI, DE UCIDERI, LEGILE ADOPTATE CONTRA VIEȚII ȘI  ACCEPTAREA INACEPTABILULUI ÎN BISERICA FIULUI MEU, AU GRĂBIT ACELE CEASORNICULUI.

Omenirea se găsește înaintea expansiunii tentaculelor dragonului infernal și nu văd că trăiesc laolată (coexistă cu – n tr.) cu indiferența, infidelitatea, imoralitatea, corupția, minciuna, falsitatea, că trăiesc doar de faţadă, iar comportamentului uman i se  impun false ideologii pentru a se bucura de presupusa libertate care nu vă va duce decât spre a urma calea răului, servindu-i satanei. ASTE E MORTAL PENTRU SUFLET ȘI COPIII MEI UITĂ REPEDE DE DĂRUIREA FIULUI MEU PENTRU A ADERA LA NOUTĂȚILE DEȘERTĂCIUNII LUMEȘTI.

Rugați-vă pentru voi, copii Mei, pentru ca să fiți perseverenți și să să dați dovadă de adevărata credință, adevărata dăruire.

Rugați-vă, copii Mei, rugați-vă pentru Nicaragua care suferă. M-am uitat cu lacrimi în ochi, dragostea Fiului Meu se manifestă pe Pământ prin fiii Mei iubiți care își apărau enoriașii cu viața lor, îndeplinindu-şi astfel ce au jurat, să apere turma Fiului Meu.

Rugați-vă, copii Mei, marele vulcan Yellowstone va surprinde omenirea.

Rugați-vă copii Mei, rugați-vă în timp ce omenirea sărbătorește deșertăciunea lumii trecătoare, voi rugați-vă pentru cei care suferă pentru toată nedreptatea, pentru cei care îți pierd viața prin forța naturii.

Rugați-vă, mânia la cuprins pe om, care se comportă de parcă nu mai este o creatură umană. Convulsia este mare pe tot pământul, răscoalele cresc în fiecare moment, țările sunt mai nesigure și răul preia controlul asupra omenirii, cauzând spaimă.

Iubiți copii ai inimii Mele Imaculate:

DUREREA VA TRECE, PRESECUŢIILE VOR ÎNCETA.

PREASFÂNTA TREIME NU VA TRECE, IUBIREA DIVINĂ NU VA TRECE, ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU NU VA TRECE, FIUL MEU VA STRÂNGE RECOLTA MATURĂ ȘI O VA PREZENTA ÎNAINTEA TATĂLUI, IAR CREAȚIA VA FI RESTITUITĂ CREATORULUI EI.

NU VĂ TEMEȚI, COPIII MEI, NU VĂ TEMEȚI!  COPIII MEI VOR FI ÎNTĂRIȚI ÎN CRUCEA GLORIEI.

NU VĂ TEMEȚI, CĂCI LA FINAL INIMA MEA IMACULATĂ VA TRIUMFA.

VOI SUNTEȚI POPORUL FIULUI MEU, CARE ESTE DOMNUL VOSTRU ȘI DUMNEZEUL VOSTRU.

Vă binecuvântez cu iubirea Mea. A vostră Mamă, Maria.

AVE MARIA IMACULATĂ, CONCEPUTĂ FĂRĂ DE PĂCAT

AVE MARIA IMACULATĂ, CONCEPUTĂ FĂRĂ DE PĂCAT

AVE MARIA IMACULATĂ, CONCEPUTĂ FĂRĂ DE PĂCAT


Comentariul instrumentului

Fraților, când Mama noastră mi-a dat această revelație pentru omenire, mi-a permis următoarea viziune:

Am văzut o barcă foarte mare. În barcă se puteau vedea mai multe lumini, mai multe decât ar putea fi pe o barcă normală și, în timp ce eu mă uitam la acele lumini, ambarcațiunea și-a pierdut din claritate, luminile se stingeau până când au mai rămas numai câteva aprinse pe barca care rămânea în întuneric.

Pe moment, m-am uitat la cel care era la cârmă, era un bărbat tânăr, dar care părea îndurerat și mergea când pe o parte, când pe cealaltă parte a îmbarcațiunii, încercând să aprindă luminile. Unele se aprindeau, dar majoritatea nu reacționau la insistențele bărbatului care era la cârmă. Imediat am văzut  în barcă o siluetă neclară (care nu se vedea bine – n tr.), care lua luminile ce nu s-au aprins și le ducea, le scotea din barcă, le scufunda în apă, ca să  fie sigur că acele lumini nu vor mai arde niciodată.

Mama noastră mi-a zis: „iubita Mea copilă, luminile din barcă reprezintă Biserica Fiului Meu, sunt sufletele care au păstrat Legea Domnului și acele suflete care se străduiesc să nu decadă. Dar ai văzut cum hoțul de suflete s-a infiltrat în Biserica Fiului Meu și vorbește sufletelor subtil și le convinge să vină cu el în deșertăciunea lumii ca să nu mai lumineze.

Asta, fiica Mea, este suferința Fiului Meu, [provocată de]sufletele care sunt călduțe și acţionează după voința omenească şi nu văd lumina ci întunericul din cauză că sunt înşelate. Cer copiilor Mei rugăciune pentru omenire, pentru ca Sfântul Duh să vă ghideze pe drumul cel bun.

Viziunea s-a terminat si Mama noastră a plecat.

Amin!