mesajul

sâmbătă, 11 iunie 2016

Muntele Sfintei Treimi - iunie 2016

2016 - ANUL IUBIRII – IUNIE
“Să ducem Iubire acolo, unde nu există iubire!”
A 141-a întâlnire de rugăciune lângă Nuşfalău pe Muntele Sfintei Treimi
Din Sfânta Scriptură să citim şi să medităm Fericirile.
Mottoul lunii: „Fericiţi cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.” (Mt. 5, 8)
Intenţia comună de rugăciune: să ne rugăm ca Preasfânta Inimă a lui Isus să umple inimile noastre cu virtuţile Sale.
Sarcina noastră concretă va fi: să învăţăm să iubim cu inima curată, pentru ca astfel să devenim ispăşitori plăcuţi Inimii Preasfinte a lui Isus.

CE NE-A ÎNVĂŢAT PĂRINTELE CSILIK?
CE NE ÎNVAŢĂ SFÂNTA TREIME?
Sfânta Treime ne spune: „Dacă vă oferiţi viaţa Nouă şi o trăiţi cu Noi, vă vom face foarte fericiţi!”
Să nu-i invidiem pe cei care trăiesc fără Dumnezeu, ci să ne rugăm şi să ispăşim pentru ei, deoarece fără Dumnezeu nimeni nu poate fi fericit nici in această lume, nici în lumea de dincolo.
Sfânta Treime ne învaţă ca pe lângă rugăciunea legată, să trăim într-o relaţie personală cu Sfânta Treime. Prin această relaţie personală se revarsă în noi virtuţile Sfintei Treimi, iar slăbiciunile noastre se revarsă spre ei. Pe acestea Sfânta Treime le ia de la noi şi le distruge.
Cu siguranţă vă face plăcere să auziţi de la soţul – soţia – copilul vostru: „Te iubesc!” Aţi spus vreodată Sfintei Treimi: „Te iubesc Tată Ceresc, Care m-ai creat şi-mi porţi de grijă! Te iubesc Isuse, Care Ţi-ai vărsat și ultimul strop de sânge şi pentru mine! Te iubesc Spirite Sfinte Doamne, Care prin șoaptele tale mă conduci spre fericirea veşnică!” Dacă exprimăm iubirea noastră spre aproapele nostru şi spre Dumnezeu, atunci simţim că în primul rând sufletul nostru se îmbogăţeşte, dar totodată îl facem fericit şi pe cel spre care exprimăm iubirea noastră.
Sfânta Treime ne învaţă să iubim comunitatea supranaturală! Este bună şi comunitatea familiară, dar aceasta devine supranaturală, dacă învăţăm să vorbim şi despre lucruri spirituale, nu numai despre cele lumeşti. Dacă trăim conform acestora, vom simţi că se crează o atmosferă supranaturală în jurul nostru şi trăim cu totul diferit. Este foarte important să iubim comunitatea bisericească unde Sfânta Treime ne învaţă, unde putem să ne cerem iertare şi să ne împăcăm cu Dumnezeu. Totodată este foarte important să iubim şi comunitatea spirituală. Dacă cineva vrea să avanseze în viaţa spirituală trebuie să aibă o comunitate spirituală, unde învăţăm să ne exprimăm sentimentele şi să depunem mărturie despre trăirile noastre spirituale.
Trebuie să învăţăm să facem totul din iubire. Tatăl Ceresc ne-a creat din Iubire; Domnul Isus s-a jertfit din Iubire; Spiritul Sfânt ne conduce cu Iubire spre fericirea veşnică. În familie ştim să ne certăm, să discutăm, să ne încăpăţânăm. Asta nu trebuie să ne înveţe nimeni, ştie toată lumea, poate pentru că exersăm prea mult. Dar tot aşa putem învăţa şi iubirea. De exemplu îi vorbim frumos aproapelui pentru că prin cuvintele noastre putem transmite iubire spre celălalt. În spatele gândurilor noastre să se afle iubirea şi astfel învăţăm să gândim numai binele despre alţii. În cuvintele şi în spatele cuvintelor noastre să se afle iubire şi nu otravă. Şi în spatele faptelor noastre să se afle iubirea. Vom experimenta Raiul anticipat în inimile noastre, în familia noastră trupească şi sufletească, dacă învăţăm să iubim din inimă. Trebuie să învăţăm nu doar să ne rugăm, ci şi să iubim. Sfânta Treime ne învaţă să ne închidem în totalitate în faţa răului, chiar şi în faţa celui mai mic păcat. Să învăţăm să ne deschidem în totalitate spre Sfânta Treime, pentru că deschizându-ne spre Ea preluăm spiritualitatea care există în Sfânta Treime, și astfel vom fi foarte fericiţi.
Apostolii şi-au pus întrebarea, care dintre ei este mai mare, pentru că în inimile lor nu exista adevărata iubire. Oamenilor le place să se considere unii deasupra altora, dar noi suntem rânduiţi unii lângă alţii. Dumnezeu a creat omul. Perechea sa nu a creat-o din cap pentru a-l domina, nici din degetul mic pentru a fi călcată în picioare, ci a creeat-o din coasta sa. Astfel suntem rânduiţi unii lângă alţii. Nu unii deasupra altora sau unii sub alții, ci unii lângă alţii, fiecare cu valorile sale. Dacă învăţăm aceste lucruri şi încercăm să le punem în practică, atunci suntem creaturile fericite ale Sfintei Treimi. Este bine să conştientizăm în fiecare zi că suntem pecetluiţi: prin botez, prin sfântul maslu, prin hirotonire. Asta înseamnă că eu aparţin Sfintei Treimi. În acesată familie de iubire trăim aici pe Pământ şi ne pregătim, ca tot în această familie să trăim şi în lumea de dincolo.
Dacă ne aprofundăm în această iubire, atunci ne minunăm asupra lumii create: ce minunat este Soarele, Luna, stelele, Pământul cu toate animalele şi păsările sale, marea cu toate vieţuitoarele din ea. Dar totodată ne minunăm şi asupra omului, care este coroana Creaţiei. Este foarte bine dacă iubim natura şi ne simţim bine în natură, dar este mult mai bine, dacă ne simţim bine unii în prezenţa altora; suntem fericiţi că suntem împreună şi putem merge înainte împreună.
Să fim recunoscători pentru toate. Semnul crucii înseamnă că Tatăl Ceresc şi-a trimis Fiul pe Pământ, ca să conducă oamenii de pe calea cea rea, pe calea cea bună. În asta stă fericirea noastră. În suflet prindem mâna Sfintei treimi în fiecare zi, şi Îi permitem să ne conducă din întuneric, din păcatele noastre spre o viaţă virtuoasă şi sfântă.
Ar fi bine ca în toate situaţiile vieţii noastre să conştientizăm această rugăciune: „În toate situaţiile vieţii noastre Sfânta Treime se află în faţa noastră şi ne conduce; Sfânta Treime se află în spatele nostru şi ne apără; Sfânta Treime se află sub noi şi ne susţine; Sfânta Treime ne îmbrăţişează pentru că ne iubeşte!” Să încercăm să conştientizăm asta şi să ne gândim la asta în toate situaţiile vieţii; astfel vom vedea că vom avansa într-un mod diferit! Amin!!!

RETROSPECTIVA LUNII MAI 2016

A FOST MESAJUL SFINTEI FECIOARE:
„Dragii mei trandafiraşi albi! Şi azi am venit cu mare bucurie între voi, dar nu singură. Cu permisiunea Sfintei Treimi, în suflet i-am adus cu mine pe Părintele Csilik şi pe Mama Eva.
Copiii mei, astăzi vă cer să vă deschideţi inimile pentru a primi harurile şi să luaţi în serios tot ceea ce vă cer. În aceste timpuri trebuie să vă decideţi pentru Dumnezeu, pentru bine, pentru pace. Faceţi tot posibilul ca sufletul vostru să se purifice cu ajutorul harurilor. Să dispară toată ura şi invidia din viaţa voastră şi din gândurile voastre, pentru ca inima voastră să fie umplută doar de iubirea lui Dumnezeu şi de iubirea aproapelui. Micuţii mei, toţi cei care rămâneţi fideli până la sfârşit, veţi experimenta şirul harurilor. Vă cer să nu renunţaţi, să veniţi în continuare să ispăşiţi pentru Biserică şi pentru omenire. Am încredere în voi micuţii mei, că împreună vom învinge răul şi binele va triumfa şi în vieţile voastre. Ziua voastră să înceapă cu preamărire şi să se încheie cu recunoştinţă. Niciodată să nu vă culcaţi cu supărare în inimă. Să predaţi lui Dumnezeu voința voastră, ca El astfel să se preamărească în voi. Dragii mei copii, azi aş dori să vă mulţumesc pentru rugăciunile şi jertfele pe care le-aţi oferit pentru intenţia Mea în luna mai. Mai devreme sau mai târziu Dumnezeu va răspunde la cerinţele voastre, conform Voinţei Sale Sfinte. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea Mea.
Acum Sfânta Treime vă binecuvântează prin Mine cu harul preamăririi şi al recunoştinţei!”

MĂRTURIA LUI VAD ILUSKA
Când mă gândesc că s-au împlinit 16 ani de când Dumnzeu m-a vindecat în trup şi suflet pe Muntele Sfintei Treimi, mi se pare că s-a întâmplat doar ieri. În suflet m-am gândit, oare de ce permite Dumnezeu suferinţa şi încercările în vieţile noastre. Eu aş dori să vă vorbesc acum despre experienţa mea personală.
De mic copil am fost foarte bolnăvicioasă; medicii m-au întors de mai multe ori din gura morţii. Nu am avut o copilărie fericită, dar în adâncul sufletului am simţit întotdeauna că Dumnezeu mă iubeşte foarte mult. Aveam cam 14 ani când într-o noapte, în vis mi-au apărut doi îngeri îmbrăcaţi în alb. Erau deasupra capului meu, aveau mâinile împreunate pentru rugăciune. I-am întrebat de ce au venit? Ei mi-au răspuns: „Nu te teme pentru că nu vei muri. Dumnezeu are un plan cu tine!” Niciodată nu am uitat această frază oricât de greu mi-ar fi fost în viaţă. Întotdeauna am primit putere din acest har când părea că nu mai am nici o speranţă. A trebuit să învăţ să lupt pentru viaţă şi pentru Voia lui Dumnezeu. Cu timpul am înţeles de ce a permis Dumnezeu suferinţa şi şirul încercărilor în viaţa mea. Am înţeles cât de valoroasă este în ochii lui Dumnezeu acceptarea şi oferirea suferinţei; cât de mare har este dacă ne oferim viaţa în totalitate lui Dumnezeu şi acceptăm acea fărâmă de suferinţă, pe care o permite în viaţa noastră. Aşa simt că, dacă m-aş naşte din nou şi atunci aş alege această cale şi Voinţa lui Dumnezeu în privinţa mea. Inima mea este umplută de o mare bucurie când pot să fac şi eu ceva pentru Dumnezeu, pentru familia mea şi pentru comunitatea de ispăşire. Pot să ofer toate suferinţele şi toate încercările, în primul rând pentru purificarea propriului meu suflet şi apoi pentru a ajuta pe alţii. Dimineaţa când mă trezesc, Îl preamăresc pe Dumnezeu. Pe parcursul zilei luându-i de mână pe Isus şi pe Maria, îmi îndeplinesc toate îndatoririle. Seara, cu pocăinţă în suflet îi dau recunoştinţă lui Dumnezeu pentru ziua trecută. În inima mea răsună tot timpul: „Gândeşte, spune şi fă doar binele, pentru ca să fi instrumentul bun a lui Dumnezeu!”
Mottoul meu este: „Eu am voie doar să iubesc şi să fiu bun!”

Temă de casă pentru luna iunie:

“ISUSE, TE ROG FORMEAZĂ INIMA MEA DUPĂ INIMA TA!!!”

Privire în viitor pentru luna iulie 2016
·      În iulie programele de ispăşire vor avea loc în zilele de 1 – 2 – 3 şi 7 cu începere de la ora 13.
·      Sfânta Liturghie se celebrează în continuare în biserica din Nuşfalău, în jurul orei 15! Excepţie face prima duminică; în această zi Sfânta Liturghie se celebrează înainte de program de la ora 12.