mesajul

duminică, 28 ianuarie 2018

Sfântul Apostol Iacob către noi toţi :

Mustrări împotriva celor bogaţi. Răbdare şi rugăciune.

1. Acum către voi, bogaţilor ! Plângeţi şi tânguiţi-vă de necazurile ce vor să vină asupra voastră ! 2. Bogăţia voastră a putrezit, şi hainele voastre le-au mâncat moliile. 3. Aurul vostru şi argintul au ruginit, şi rugina lor va fi mărturie’mpotriva voastră, şi trupurile voastre ca focul le va mânca. Strâns-aţi grămezi în zilele din urmă ! 4. Iată, plata pe care voi le-aţi oprit-o lucrătorilor ce v-au secerat ţarinile, strigă; si strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului Sabaot. 5. V-aţi desfătat pe pământ şi v-aţi dezmierdat; îmbuibatu-v’aţi inimile în ziua înjunghierii ! 6. Osânditu-l-aţi pe cel drept şi l-aţi omorât; el nu vă ţine piept.

7. Aşadar, fraţilor, înarmaţi-vă cu răbdare până la venirea Domnului. Iată, plugarul aşteaptă preţioasa roadă a pământului, înarmat cu răbdare până ce primeşte ploaia timpurie şi târzie. 8. Fiţi şi voi înarmaţi cu răbdare; întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului s-a apropiat. 9. Nu gemeţi, fraţilor, unii împotriva altora, ca să nu fiţi judecaţi; iată, Judecătorul stă’n faţa uşilor ! 10. Luaţi-i, fraţilor, drept pildă de suferinţă şi de îndelungă răbdare pe profeţii care-au grăit în numele Domnului. 11. Iată, îi fericim pe cei ce au răbdat; de răbdarea lui Iob aţi auzit şi deznodământul Domnului l-aţi văzut, ca mult milostiv este Domnul şi îndurător.

12. Dar înainte de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ; ci Da-ul vostru să fie da şi Nu-ul vostru să fie nu, ca să nu cădeţi sub judecată.

13. Este vreunul dintre voi în suferinţă ?: să se roage ! Este cineva cu inimă bună ?: să cânte laude ! 14. Este cineva’ntre voi bolnav ?: să-i cheme pe preoţii Bisericii, şi ei să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului; 15. Şi rugăciunea credinţei îl va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va ridica; şi de va fi făcut păcate, i se vor ierta. 16. Mărturisiţi-vă aşadar unul altuia păcatele şi rugati-vă unul pentru altul, ca să vă vindecaţi. Mult poate rugăciunea dreptului cea lucrătoare. 17. Ilie era un om asemănător cu noi la fire; şi-n rugăciune s-a rugat să nu plouă, şi timp de trei ani şi şase luni n-a plouat pe pământ. 18. Şi s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie şi pământul şi-a odrăslit roada sa. 

19. Fraţii mei, dacă vreunul din voi se va rătăci de la adevăr şi cineva îl va întoarce, să ştie el că cel ce l-a întors pe păcătos din rătăcirea căii lui îşi va mântui sufletul din moarte şi mulţime de păcate îşi va acoperi.

Biblia, Iacob, cap. 5.