mesajul

luni, 15 ianuarie 2018

MESAJUL SFINTEI FECIOARE MARIA CĂTRE FIICA SA IUBITĂ LUZ DE MARIA, 8 IANUARIE 2018

Iubiți fii ai Inimii Mele Neprihănite: puterea rugăciunii fiilor mei face ca privirea Tatălui veșnic să fie îndreptată spre pământ și Îl face să-I trimită pe Arhanghelii Săi pentru a-i salva.

Iubiții Mei, Eu sunt Iubirea Maternă pentru toți cei care Mă primesc în această lume. Nu trebuie să vă speriați de spiritualitate, nu trebuie să aderați la ideologii false. Vă văd căutând calea către Fiul Meu, dar mergeți pe căi greșite care vă îndepărtează de ADEVĂR și vă duc în ghearele diavolului. Intrați pe căi periculoase, în practice periculoase, permiteți ca mințile voastre să fie invadate de cei care s-au aliat cu răul. FIUL MEU ESTE ÎN VOI ȘI CEEA CE TREBUIE SĂ ÎNDEPLINIȚI  ESTE TĂCEREA INTERIOARĂ ȘI RECONCILIEREA CU FIUL MEU. VĂ ROG SĂ RECITAȚI SFÂNTUL ROZARIU; LA FIECARE BUCURĂ-TE MARIE PE CARE O RECITAȚI FIIND CONȘTIENȚI DE CEEA CE IMPLICĂ, DIAVOLUL PRIMEȘTE O RAZĂ DIN LUMINA MEA MATERNĂ și prin aceasta el simte că moare, nu suportă această invocație care îl face să simtă că arde și se sufocă, CĂCI ÎI REAMINTEȘTE CĂ ACEASTĂ MAMĂ A OMENIRII ÎÎ VA ZDROBI CAPUL. Diavolul știe că zilele lui se scurg și de aceea vrea să posede sufletele slabe din cauza păcatului, provocând mari daune pe care le experimentează azi omenirea și le va experimenta în continuare. Dragi copii ai Inimii Mele Neprihănite unele fapte/acțiuni îi permit celui rău să atace și apoi să fugă:

·      Ascultarea față de Voința Divină care fortifică omul pentru ca prin împlinirea Legii lui Dumnezeu să găsească susținere în fața calamităților umane.
·      Fiul care îl cunoaște pe Domnul și Dumnezeul Său este un luptător spiritual pe care diavolul nu-l poate înșela cu ușurință, pentru că conștiința și credința generează discernământ, iar discernământul generează uniune între Iubirea Trinitară și ființa umană.
·       Împlinirea Poruncilor și trăirea Sacramentelor si practicarea lor cu conștiință și cu inima, îl împiedică pe diavol să-mi zdrobească copii și să-i înfrângă.
·      Umilința, caritatea și iertarea sunt virtuți pe care le au cei care primesc Chemarea Fiului Meu și care pun în practică Sfânta Scriptură, recunoscând prin aceasta Voința Divină în ceea ce privește omul. Aceste persoane sunt o umilință pentru diavol.
·      Cei care îl poartă pe Fiul Meu în inimă și în viața lor în mod constant, adorându-L, primindu-L jertfit în Sfânta Euharistie și în Iubirea față de aproapele, fiind în pace cu frații, adorându-L pe Fiul Meu prin fapte și acțiuni pentru propriul bine, dar și pentru binele aproapelui, dând mărturie în fiecare clipă a vieții, este o lance care îl lovește pe diavol.

Iubiți fii ai Inimii Mele Neprihănite : Rugați-vă Sfântul Rozariu pentru ca prin rugăciunea și meditarea acestor mistere sfinte, să vă apropiați și să trăiți cu Fiul Meu și cu această Mamă, Iubirea și Durerea în Iubire care nu minimizează persoana și care o face să urce spre vârf. TREBUIE SĂ MENȚINEȚI CLARITATE ÎN ACEST DRUM SPIRITUAL. VIAȚA FIECĂRUIA DINTRE VOI TREBUIE SĂ FIE CRISTOCENTRICĂ, de aceea trebuie să vă reconciliați cu Fiul Meu și să faceți penitență, astfel încât atunci când primiți Sfânta Euharistie aceasta să vă fortifice, să vă lumineze, să vă umple de Iubirea care depășește iubirea umană. 
Convertirea este un drum lung pentru care trebuie să vă pregătiți să-l parcurgeți. Nu veți găsi un pat de trandafiri, trebuie să vă pregătiți să fiți puternici pentru a învinge, mai ales dacă fiecare dintre voi își va propune să nu mărească povara fratelui său; binecuvântarea pe care o veți da aproapelui vă va face să trăiți în pace, în iubire, în răbdare, în caritate și credința voastră va crește.

VĂ INVIT SĂ ÎNCEPEȚI O ISPĂȘIRE, ÎN A TREIA ZI DE LUNI A FIECĂREI LUNI, TIMP DE 9 LUNI DE-A LUNGUL ANULUI, OFERIND ACEASTĂ ISPĂȘIRE LA INTENȚIA INIMILOR NOASTRE ÎNDURERATE:

• din cauza ereziilor
• din cauza păgânismului
• din cauza morții celor inocenți
din cauza lipsei de împlinire a promisiunilor făcute în consacrarea de către unii dintre copiii
   mei iubiți
• din cauza lipsei de iubire a omului pentru aproapele

Această ispășire, pentru petițiile mele menționate mai sus, trebuie să o începeți cu rugăciunea Crezului, urmată de rugăciunea Sfântului Rozariu și primindu-l pe Fiul Meu în Euharistie, fiind pregătiți în mod conștient cu inima, cu sufletul, cu putere și trăire, astfel încât această jertfă să ajungă la cei care o oferă cu următoarele haruri:

• Voi mijloci pentru Pace pentru cei care vor împlini această ofertă în fiecare clipă a vieții lor.
• Voi fi mângâiere în momentele de durere.
• Voi mijloci ca ei să nu-și ascundă păcatele și să nu fie instrumentele celui rău.
• Voi fi atentă și voi îndepărta orice indiciu de mândrie.
• Vă voi ajuta să dobândiți Darul umilinței.
• Voi continua să binecuvântez casele voastre.
• Copiilor Mei preaiubiți, le voi acorda, prin porunca Preasfintei Treimi, virtutea slujirii Fiului Meu cu toată puterea și astfel ei se vor încredința Fiului Meu, fiind păstori adevărați, predicatori, liturghieri și învățători ai Iubirii Fiului Meu pentru Popor.

Iubiții Mei, în aceste timpuri mulți se întreabă cu curiozitate ce se va întâmpla! Această generație ofensează tot mai mute Inimile Noastre Sfinte cu fiecare moment; voi trăiți o euforie spirituală de moment iar apoi vă întoarceți la cotidian, căzând în acțiuni care fac parte din viață. Trăiți într-un egoism uman al ”eu sunt” și nu în ”DUMNEZEU  ESTE CEL CARE ESTE”. Dragii Mei, Italia va suferi. Roma va fi surprinsă și copiii Mei vor plânge. În acest moment o mare confuzie a invadat Trupul Mistic. Pământul va continua să se cutremure cu putere, NATURA VREA CA OMUL SĂ DEZVOLTE FUNCȚIUNEA PENTRU CARE A FOST CREAT: ADORAREA PREASFINTEI TREIMI.

Vor sosi timpuri grele pentru fiii Mei, noutățile vor aduce confuzie în Trupul Mistic al Fiului Meu, de aceea vă rog să dublați nu doar rugăciunea, dar și practica unei vieți constante de credință, de speranță, de caritate și de sacrificiu. Vor fi noutăți care vor veni din univers. Apa va fi motiv de luptă în diferite țări, din cauza contaminării apei. Iubiți fii ai Inimii Mele Neprihănite:

CONVERTIȚI-VĂ, NU MAI AȘTEPTAȚI! FIȚI CREDINCIOȘI FIULUI MEU, IMPLINIȚI DATORIILE UNOR BUNI COPII AI LUI DUMNEZEU, FIȚI FRATERNI ȘI IUBITORI.

Primiți binecuvântarea Mea maternă, voi sunteți fiii Mei iubiți, cu care insist ca să nu se piardă. Vă iubesc. Mama Maria.

Ave Maria Neprihănită, concepută fără de păcat.
Ave Maria Neprihănită, concepută fără de păcat.
Ave Maria Neprihănită, concepută fără de păcat.