mesajul

duminică, 18 februarie 2018

Mesajele lui Isus date prin Maria Julianna in 12, 13, 15 si 19 decembrie 2017.

12 decembrie 2017. Acasă, Domnul Isus spune….

Dragii Mei copii! Dumnezeu nu permite să fie batjocorit. O vreme mai îndur, aştept, dau dovadă de răbdare, dar la sfârşit răsplătesc pe fiecare potrivit faptelor sale. Este înfricoşător să ajungi în mâinile Dumnezeului celui Viu, fiindcă Dumnezeu este foc ce mistuie. Dreptatea Sa este la fel de profundă şi desăvârşită ca şi Îndurarea Sa. Dumnezeu analizează inima şi rărunchii. El vede gândul şi intenţia fiecărui om. Ia în calcul fiecare faptă şi răsplăteşte fiecăruia potrivit faptelor sale. Pe cei buni şi drepţi îi răsplăteşte îmbelşugat cu viaţa veşnică. Însă înşelătorii, mincinoşii, cei răi, ajung în focul veşnic unde va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor.

Copiii Mei! Feriţi-vă de orice păcat! Doar legile lui Dumnezeu să lumineze calea voastră, ca o rază de lumină. Străduiţi-vă să le ţineţi în toate împrejurările. Fiţi sfinţi! Trăiţi în permanent pregătiţi şi atunci vă feresc de orice suferinţă, chiar dacă aparenţele exterioare ar arăta altceva. Dacă vă prigonesc şi ameninţă, Eu şi atunci vă dăruiesc o asemenea putere şi bucurie sufletească încât veţi bagateliza toate împrejurările exterioare. În inimile voastre veţi repeta cele opt fericiri pe care le-am spus în Predica de pe Munte, deoarece cauza şi izvorul bucuriei voastre sunt Eu, Cel Înviat, Mântuitorul, Cristosul, Domnul, Judecătorul Veşnic. Toată speranţa este în Mine, de aceea niciodată nu veţi fi dezamăgiţi. Dar vai, celui care se încrede în oameni! E ca şi casa construită pe nisip ce se dărâmă la prima furtună.

Copilaşii Mei! Ascultaţi avertizările Mele. Transpuneţi în fapte învăţătura Mea şi atunci veţi fi fericiţi aici pe Pământ! Veţi avea o mare pace sufletească şi veţi câştiga viaţa veşnică. Pentru asta vă binecuvântez cu binecuvântarea Mea întăritoare, ce se revarsă din Inima Mea iubitoare, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.

Întărire din Sfânta Scriptură: Mc3,28: „Adevărat vă spun.”


13 decembrie 2017. Acasă, Domnul Isus spune...

Dragii Mei copii! Vă aflaţi în ajunul unei mai distrugeri. Oamenii acumulează păcate peste păcate. Tatăl Meu îi va pedepsi aspru pe cei care nu vor să-L cunoască lăsând la o parte legile Sale. Cei buni vor pieri alături de cei răi. Însă cei buni îşi vor primi răsplata în Ceruri, în timp ce răii vor suferi în iad.

Copiii Mei! A mai rămas doar o singură scăpare: Îndurarea Mea nemărginită. De Mă veţi implora, vă puteţi salva sufletele. Primiţi avertizările Mele, curăţiţi-vă sufletul de orice păcate în sacramentul Spovedaniei şi atunci veţi scăpa. Vă binecuvântez, cu binecuvântarea Mea întăritoare, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întărire din Sfânta Scriptură: Mc1,14-15:...şi spunând: „Timpul s-a împlinit, Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Convertiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.”

Sursa: http://jezusuzenete.hu/2017-december-13-itthon-az-ur-jezus/

15 decembrie 2017. Acasă, Domnul Isus spune...

Îi transmit lui X: Dragul Meu copil! Să nu doreşti a corespunde oamenilor, ci doar lui Dumnezeu! Ce-i foloseşte omului de câştigă întreaga lume, însă sufletul şi-l pierde? Ce ar putea da la schimb cu sufletul său? Sufletul tău este în proprietatea Mea şi-l ţin pentru Mine. Vreau ca Eu să fiu pe primul loc şi deasupra a toate. Mi te doresc pentru Mine. Vreau să te fac sfânt. Lasă mereu timp suficient pentru rugăciune şi pentru a dialoga cu Mine. Eu mă îngrijesc de tine. Te binecuvântez, fiule, cu iubirea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.

Întărire din Sfânta Scriptură: Mc 9,7: „...şi s-a auzit un Glas din Ceruri: Acesta ste Fiul Meu iubit, pe El să-L ascultaţi.”


19 decembrie 2017. Acasă, Domnul Isus spune...

Cuvântul Meu este adevărat şi Amen. Nu va pieri nici un punct şi nici o virgulă din învăţătura Mea, fiindcă este veşnică. Acesta nu poate fi schimbat. Eu am murit pe Cruce pentru Adevăr. Dacă aş fi minţit că nu sunt Fiul lui Dumnezeu, aş fi ocolit pătimirea şi crucificarea. Dar întrucât am mărturisit adevărul, am putut spune despre Mine: Eu sunt Adevărul. Eu sunt acelaşi: ieri, azi şi în veşnicie. Învăţătura Mea nu poate fi falsificată. Păcatul rămâne păcat, iar sfinţenia rămâne sfinţenie pentru veşnicie. Acel om care încearcă să schimbe aceasta, se crede Dumnezeu însă este doar ţărână şi cenuşă. Mândria satanei sălăşluieşte în el şi, printr-o falsă smerenie ce vrea să placă oamenilor, îşi motivează învăţăturile eronate. Vai, celor care nu se supun învăţăturii Mele. Vor păţi ca şi îngerii căzuţi, care au fost prăvăliţi din Ceruri de Sfântul Arhanghel Mihail. Şi aceştia vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor. Ei nu vor vedea niciodată slava Mea şi nu vor avea parte de ea. 

Dragii Mei copii, mai ales preoţii Mei! Deziceţi-vă de orice erezie şi de tot ce se împotriveşte învăţăturii Mele, legilor Mele şi legilor Bisericii fondate de Mine! Voi să rămâneţi copii ascultători! Primiţi şi transpuneţi în fapte învăţătura Mea, Sfânta Evanghelie! Atunci veţi câştiga pacea sufletească, acea pace binecuvântată, precum şi fericirea veşnică.

Se duce o bătălie acerbă pentru sufletele voastre! Satana şi acoliţii săi iscă tulburare enormă în raţiunea şi inima voastră. Fac un mare tărăboi din nimic. Singurul lor ţel este de a face de neobservat şi de nerecunoscut acţiunea lor şi să ducă la eroare şi apoi la osândă pe toţi pe câţi îi pot.

Vă binecuvântez cu iubirea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întărire din Sfânta Scriptură: Col 3,16: „Învăţătura lui Cristos”.