mesajul

duminică, 11 februarie 2018

Mesajele Domnului Isus din 28 si 29 noiembrie 2017 prin Maria Julianna

28 noiembrie 2017. Acasă, Domnul Isus spune...

„Dragii Mei copii! Nici nu vă puteţi imagina ce mare fericire v-am pregătit în casa veşnică. Vă fac să pregustaţi această fericire în Sfânta Împărtăşanie. Eu sunt izvorul veşnic al bucuriei voastre, Cel care vă iubesc atât de mult încât am dorit să rămân mereu printre voi. De aceea am rămas aici în Preasfântul Sacrament şi vă hrănesc cu Preasfântul Meu Trup şi Sânge jertfit pentru voi. Oh, de aţi pricepe ce iubire uriaşă se ascunde în spatele acestor cuvinte aţi muri de fericire. Omul nu poate iubi în acest mod, ci doar Dumnezeu. Doar Dumnezeu este capabil să se împartă aşa şi să se unească cu voi în suflet, care este uniunea cea mai profundă. Dacă aţi înţelege ce mare har sunt pentru întreaga lume şi pentru fiecare om în parte, dacă aţi înţelege ce înseamnă Sfânta Împărtăşanie, atunci toţi oamenii s-ar târî în genunchi către biserică, şi-ar lovi pieptul cu căinţă şi cu toţii ar dori să Mă primească în inimă, pe Mine, Cel mai mare, a Doua Persoană Dumnezeiască, Fiul Unul Născut al Lui Dumnezeu, Răscupărătorul, Mântuitorul.

Copiii Mei! Nu aş putea să vă dăruiesc nimic mai mult decât pe Mine Însumi. De aceea vă rog ca, deşi nu puteţi pricepe dimensiunea acestui mare Dar, totuşi străduiţi-vă să trăiţi curat, în sfinţenie, asemeni sfinţilor îngeri. Ţineţi poruncile Mele fără crâcnire! Eu sunt Dumnezeul iubirii. Întreaga Mea viaţă vă stă ca pildă. V-am cerut să Mă urmaţi, pe Mine Cel care L-am iubit pe Tatăl în asemenea măsură încât M-am supus întru toate Lui. Asta cer şi de la voi. Aceasta să fie iubirea voastră de Dumnezeu: să ţineţi poruncile Tatălui Meu cu desăvârşire. Eu vă iubesc în aşa măsură încât Mi-am dat viaţa pentru voi. Tot asta aştept şi de la voi, să vă iubiţi semenul aşa ca Mine şi, dacă trebuie să vă daţi chiar şi viaţa pentru el, aşa cum a făcut-o şi părintele Kolbe în lagărul de concentrare, salvând astfel un cap de familie. Este minimum să nu faceţi altuia ceea ce nu v-ar plăcea nici vouă şi să vă comportaţi cu alţii aşa cum v-ar plăcea ca şi alţii să se comporte cu voi.

Dragii Mei copii! Astăzi lumea e un teatru de luptă unde se comit multe crime, unde războiul, ura, cearta, supărarea prevalează, ca şi cum Eu nici nu M-aş fi născut, nici nu aş fi adus pe Pământ Cuvântul Lui Dumnezeu, Sfânta Evanghelie şi legea iubirii. Deşi dacă priviţi în jur, în lume, se poate vedea amprenta lui Dumnezeu asupra întregii creaţii, oameni, animale, plante, natură....Iubirea nemărginită a lui Dumnezeu a împânzit pământul, Dumnezeu îngrijindu-se de tot: oameni, animale, pământ şi apă. Echilibrul Pământului s-a zdruncinat din cauza păcatului, din cauza egoismului şi a lăcomiei oamenilor. Se asupresc unii pe alţii, crezând că vor rămâne aici pentru veşnicie, deşi fiecare om va deveni ţărână, însă îşi aduc în faţa scaunului Meu de judecată faptele săvârşite. Ar fi bine dacă aţi lua la cunoştinţă şi aţi avea în faţa ochilor adevărul că aţi primit viaţa de la Dumnezeu şi că puteţi fi aici pe Pământ, doar atât cât Tatăl Meu doreşte asta. De aceea v-am cerut să fiţi pregătiţi în permanenţă, fiindcă oricine poate oricând să se găsească în faţa scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Atunci viaţa să se încheie şi câştigă sau pierde viaţa veşnică, potrivit faptelor sale.

Satana luptă cu o putere nemaivăzută pentru sufletele voastre ca să le împingă la osândă. Dacă aţi vedea ce bătălie se dă la nivel spiritual, aţi muri de groază. Toţi demonii iadului sunt eliberaţi şi încearcă prin tot felul şiretenii să-i piardă şi să-i împingă pe oameni la osândă. Împachetează /ascund într-un înveliş frumos păcatul mizeria, mârşăvia pentru ca să fie plăcut şi dezirabil, aidoma cum a făcut, la vremea respectivă, în Gradina Edenului, Eva rupând din pom, în pofida interdicţiei, şi au mâncat. Acest fruct este simbolul tuturor acelor păcate la care satana reuşeşte să îi determine pe oameni să le comită. Iubirea, ca şi cuvânt, l-a răstălmăcit de înţelesul său, şi are tot felul de înţelesuri, mai puţin cel pe care ar trebui să-l aibă. Ce înseamnă a iubi? A te supune lui Dumnezeu, aşa cum am făcut-o Eu. A jertfi viaţa pentru alţii, aşa cum am făcut-o Eu. Iubirea nu are nimic de-a face cu concupiscenţa, cu necurăţia, cu interesul, cu tot ceea ce ascund în spatele acestui cuvânt.

Copiii Mei! Doar prin harul luminat al călăuzirii Duhului Sfânt puteţi să ieşiţi la liman în acest haos spiritual care apasă greu asupra lumii. În fiecare zi, încă de dimineaţă, să recitaţi Imnul Duhului Sfânt. Rugaţi-vă la Duhul Sfânt, pentru cele şapte daruri ale Sale, pentru ca El să vă călăuzescă, lumina Sa să vă lumineze raţiunea, sufletul şi trupul. Dacă faceţi aşa atunci veţi primi înţelepciunea, clarviziunea şi veţi putea astfel să nu vă pierdeţi în hăţişurile satanei.

Întărire din Sfânta Scriptură: Mc 9,39: „Isus a răspuns”.29 noiembrie 2017. Acasă. Domnul Isus spune...

Dragii Mei copii! Sunt cel mai fericit atunci când Mă pot uni cu un suflet curat în Sfânta Împărtăşanie. Atunci întotdeauna spun: a meritat să Mă întrupez în pântecele preacurat al Mamei Mele, să vin pe lume, să devin Om şi să Mă jertfesc pe Cruce, ca să fiu printre voi cu Preasfântul Meu Trup şi Sânge. Nici nu vă puteţi închipui ce fericire şi ce simţământ de succes este atunci când Mă unesc cu un sfânt, fiindcă sunt pe Pământ sfinţi în viaţă. Nu degeaba v-am spus să fiţi sfinţi, fiindcă Eu Însumi sunt sfânt. Toţi cei care citesc şi traspun în fapte învăţătura Mea, sunt sfinţi.

Şi Sfântul Paul i-a numit sfinţi pe membri comunităţii. Permit slăbiciuni şi la sfinţi, ca nu cumva să se mândrească şi pentru că Mă bucur atunci când le văd străduinţele de a se lupta cu satana, se împotrivesc ispitelor, păcatelor şi se aruncă cu o iubire înflăcărată în Preasfânta Mea Inimă, focul cel veşnic, unde arde din ei orice slăbiciune deşartă. Aceştia nu mai au păcate, fiindcă am iscat în sufletul lor o asemenea repulsie faţă de păcate, încât nu sunt capabili nici să se gândească la el, darămite să-l comită. V-am spus toate acestea, că străduinţele voastre nu sunt în zadar, fiindcă sfinţenia vieţii poate fi atinsă în timpul vieţii aici pe pământ.

Micuţii Mei dragi! Fiţi recunoscători mai ales pentru faptul că am rămas printre voi în Preasfântul Sacrament al Altarului, fiindcă acesta este sursa voastră de putere, iar Sfânta Spovadă vă dă posibilitatea ca iară şi iară să vă ridicaţi din păcatele voastre şi întăriţi fiind să luptaţi din nou cu satana. Până ce trăiţi pe pământ, viaţa voastră e o permanentă luptă cu cel rău, dar niciodată să nu uitaţi că lupta voastră Mă slăveşte pe Mine. Iar pe voi vă face mai puternici şi laurii biruinţei sunt deja în mâinile voastre, însă vă veţi bucura şi mai tare în Paradis.

Micuţii Mei dragi! Aşa să priviţi la bătăliile de fiecare zi, că Eu îmi găsesc plăcerea în voi. Străduiţi-vă ca mereu să Mă primiţi cu inima curată, pe Cel care sunt o pavază uriaşă pentru trupul şi sufletul vostru, ţinându-l departe pe cel rău, fiindcă strălucesc ca Soarele în sufletul vostru şi această strălucire răzbate din voi, iar satana nu îndrăzneşte nici măcar să se apropie de voi. Îi provoacă un mare chin, dacă totuşi se apropie de un asemenea suflet, fiindcă suferă de prezenţa Mea reală.

Copiii Mei! Credeţi cu tărie în Sfânta Euharistie unde sunt prezent cu adevărat cu Trupul Meu Înviat şi cu Sângele Meu. Sfânta Euharistie susţine lumea aceasta precum şi Sfânta Liturghie care este reînnoirea nesângeroasă a Jertfei Mele de pe cruce. Dacă ar interzice Preasfânta Jertfă, Sfânta Liturghie, aceasta ar duce la distrugerea lumii. Din păcate, duşmanul Meu se străduieşte să distrugă Biserica Mea şi în cadrul acesteia sistarea Sfintei Litughii, şi să calce în picioare, să şteargă Sfânta Euharistie. Însă vă spun: chiar dacă îi reuşeşte aceasta, acei oameni pe care reuşeşte să-i determine să facă acest păcat de moarte, aceia nu vor avea o clipă de linişte, se vor certa şi între ei, iar bucuria superficială de faţadă, se va transforma într-un chin veşnic.

Aşa cum Sfântul apostol Ioan a scris în scrisoarea sa, vă repet şi Eu: există un asemenea păcat, de moarte; pentru acel om să nu vă rugaţi, fiindcă acel om care şi-a vândut sufletul satanei, şi Eu îl predau în mâinile duşmanului Meu, întrucât îi respect liberul arbitru. Să vă rugaţi pentru aceia care nu sunt în clar cu faptul că-l slujesc pe duşmanul Meu, pentru ei mai există cale de întoarcere. Însă cei care cu bună ştiinţă şi cu voinţă se consacră puterilor întunericului, aceia vor fi pentru veşnicie prăzi ai celui rău. Toate acestea Mă umplu de o tristeţe foarte mare, însă le respect propria voinţă, de aceea nu interferez cu deciziile lor.

Sfinţenia vieţii este ceva la care trebuie să lucraţi in continuu. Pe parcursul unei zile nu ajunge să vă spălaţi pe mâini doar o singură dată, fiindcă atunci când vă atingeţi de ceva murdar, trebuie să vă spălaţi din nou. Aşa este şi cu sufletul vostru, care este în permanenţă atins de ispite, de păcatele altora. Aşadar iar şi iar trebuie să vă purficaţi prin căinţă şi asta e posibil prin Sfânta Spovadă. Spovada este un mare har. Acolo, sufletul căit se eliberează de povara păcatului, putând începe o nouă viaţă, fiindcă Eu nu doar iert, ci şi uit păcatele. De aceea am încredinţat apostolilor şi urmaşilor lor, preoţilor, putera legării şi a dezlegării. Ceea ce este dezlegat pe Pământ, aceea va fi dezlegat şi în Ceruri. Ceea ce leagă pe Pământ, va fi legat şi în Ceruri. Acesta este valabil pentru dezlegare, dar şi pentru cazul în care nu-l dezleagă pe credincios. Credinciosul trebuie să ştie că dacă nu se căieşte şi nu câştigă dezlegare, se poate şi osândi. Aceasta este oglinda pentru el în care îşi poate vedea clar starea propriului suflet. De aceea pe cei care trăiesc în relaţii păcătoase, este interzis a le da dezlegare, atâta timp cât această relaţie păcătoasă există. Iar dacă se împărtăşesc aşa, o fac spre osânda lor. Mă obligă astfel să intru în inima lor, acolo unde satana este domn, acolo unde Mă răstignesc iară şi iară.

Copiii Mei! Feriţi-vă de orice păcat! Străduiţi-vă să atingeţi sfinţenia vieţii! Atunci sufletul vostru se va umple cu seninătate, cu pace şi fericire. Pentru asta vă binecuvântez cu iubirea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întărire din Sfânta Scriptură: Mc 9, 7: Din Nori s-a auzit un glas: Acesta este Fiul meu Preaiubit, pe El să-l ascultaţi.”