mesajul

sâmbătă, 17 februarie 2018

Mesajele lui Isus date prin Maria Julianna in 1 si 6 decembrie 2017.

1 Decembrie 2017. În timpul adoraţiei Euharistice, Domnul Isus spune...
„Dragii Mei copii ! A sosit timpul. Asupra lumii vin lucruri îngrozitoare. Ceea ce urmează nu este voinţa Mea. Păcatele voastre atrag pedeapsa asupra Pământului. Lumea trebuie să se purifice. Fiecare păcat strigă după pedeapsă. Dacă toată lumea s-ar converti acum, atunci năpasta s-ar sista. V-am rugat şi v-am avertizat în zadar pe parcursul atâtor ani, însă avertizările Mele au dat de urechi surde. Şi de atunci v-aţi tot afundat în mocirla păcatelor. Îmi întoarceţi spatele, Mie, Răscumpărătorului vostru. Nu vă trebuie cuvântul bun, nu vă trebuie Evanghelia. Nu mai pot îndura surzenia şi ignoranţa voastră. Va sosi pedeapsa. Mâna Tatăui Meu stă să cadă cu putere. Aşa cum acum voi sunteţi surzi la avertizările şi învăţăturile Mele, aşa şi Eu voi fi surd atunci când veţi striga către Mine în suferinţele şi chinurile voastre. Veţi bea potirul pedepsei. Trebuie golit până la fund. Însă de cineva Mă va implora cu o căinţă reală, pe acela îl voi milui. Îi voi salva sufletul de la osândă. Îl voi purifica în focul Meu, asemeni argintului de impurităţi şi va străluci în Împărăţia Mea, asemeni stelelor. Dovedesc răbdare şi îndurare faţă de toţi cei care se căiesc de păcatele lor, însă cei împietriţi trebui să suporte consecinţele propriilor păcate.
Micuţii Mei ! Purificare a început deja. Pedeapsa soseşte. Datorită rugăciunilor voastre, mai ofer o atenuare, însă nu mai poate fi ocolită. Convertiţi-vă până ce nu e prea târziu ! Pentru asta vă binecuvântez, micuţii Mei copii, cu binecuvântarea Mea întăritoare, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”
Dragii Mei copii! Aşa să vă rugaţi
Părinte veşnic, bun şi-ndurător! Te rugăm, miluieşte-ne pe noi păcătoşii! Pentru Sfântul Tău Fiu, fii cu îndurare spre noi! Pentru Scumpul Său Sânge Preasfânt vărsat pentru noi, Te rugăm, iartă-ne păcatele! Tată! Recunoaştem că am păcătuit împotriva Ta. Am făcut doar ce este urâciune în ochii Tăi. Acum, cu o inimă frântă, ne căim de păcatele comise prin care Te-am rănit pe Tine şi pe semenii noştri. Te rugăm, ajută-ne să le îndestulăm. Îţi promitem să ne dezicem de păcat şi că niciodată nu vom mai păcătui. Ridică-ne din adâncul păcatelor noastre şi cu Îndurarea Ta, miluieşte-ne pe noi! Pentru jertfa Fiului Tău de pe Cruce, dăruieşte-ne mântuirea. Sfântă Marie, scăparea păcătoşilor, roagă-te pentru noi. Amin.”
Întărire din Sfânta Scriptură: Marcu 6, 31: „Atunci El le-a spus”.

Sursa: http://jezusuzenete.hu/2017-december-1-szentsegimadason-az-ur-jezus/


6 decembrie 2017. Acasă, Domnul Isus spune...
„Dragii Mei copii! Biserica Mea îşi asumă şi propovăduieşte în mod deschis erezia. Masonii s-au strecurat în Vatican. Ţin sub presiune întreaga Biserică şi o supun controlului lor. Însă voi, copiii Mei, care aţi primit darul vederii clare, nu le sunteţi supuşi. Voi trebuie să continuaţi a fi reprezentanţi ai învăţăturii Mele, Cel care sunt Acelaşi ieri, azi şi mâine. Sfântul Meu cuvânt nu se perimează, este veşnic şi este valabil pentru veşnicie în Cer şi pe Pământ.
Copiii Mei! Acum urmează ultima mare confruntare. Între anti-biserică şi Biserică, între anti-evanghelie şi Sfânta Evanghelie. Păstraţi adevărata credinţă şi vă mântuiţi! Iară cel care propovăduieşte învăţături false împotriva învăţăturii Mele, acela este fiul pierzării. Am spus: Trăiţi în permanenţă pregătiţi, fiindcă nu cunoaşteţi nici ziua nici ora.” Trăiţi în aşa fel încât oricând trebuie să vă înfăţişaţi în faţa scaunului Meu de judecată, să fiţi printre cei drepţi ai Mei.
Copiii Mei! Acum, se vor abate asupra lumii evenimente cu adevărat serioase. Revenirea Mea în slavă este foarte aproape. Profeţiile se împlinesc. Omenirea este scufundată în păcat. Armele sunt pregătite ca să distrugă lumea. Omenirea a atins acel grad de pregătire tehnică, încât să fie capabilă să se autodistrugă pe ea însăşi şi lumea întreagă. În timp ce se desfată în plăceri şi se agaţă de viaţa pământească, complotează cum să se autodistrugă. Această mare contradicţie vine de la duşmanul Meu, cel care tulbură spiritul şi mintea.
Oamenii nu mai pot gândi cu înţelepciune şi nu mai văd clar. Liderii sunt într-o stare ca sub influenţa narcoticelor care privesc în gol, nu înţeleg şi nu ştiu nimic. Asta puteţi vedea acum când vor să-i încetăţenească pe emigranţi în Europa. Toată lumea ştie şi vede câtă distrugere produc şi ce mare povară reprezintă. Europa este leagănul culturii creştine. Toate legile şi perceptele legale sunt fundamentate pe Cele Zece Porunci şi pe Învăţătura creştină. Masonii vor să le zdrobească, pentru ca să pună în locul lor conceptele lor iraţionale şi liberale. Proverbul spune: Ţine legea şi legea te va susţine. Dar dacă nu este lege, care să fie ţinută, atunci oamenii nu sunt susţinuţi de nimic. Dacă oricine are voie orice, atunci totul se termină într-un haos. E ceva de genul când pe marile străzi nu funcţionează semafoarele, iar maşinile se ciocnesc una de alta.
Micuţii Mei, voi aveţi farul ce vă luminează: Evanghelia Mea. Şi aveţi un izvor de putere: Sfântul Sacrament. Nimeni şi niciodată nu vi le pot lua. Şi chiar dacă le-ar lua, Eu am să Mă îngrijesc, ca în ascuns, să le aveţi pe amândouă. Nu vă fie frică: Eu rămân cu voi până la sfârşitul lumii. Fără Mine nimic nu puteţi face. Eu conlucrez cu toţi aceia care se străduiesc să transpună în fapte poruncile Mele şi să le dea valabilitate şi în anturajul lor.
Copiii Mei! Nu vă fie frică de evenimentele care în curând vor lovi întreaga lume. E adevărat că sunt înspăimântătoare întrucât multe vieţi omeneşti vor fi luate, însă vouă să vă fie frică doar de păcat, care vă împinge la osânda veşnică. De ţineţi poruncile Mele, indiferent dacă trăiţi sau dacă muriţi, sunteţi ai Mei, Îmi aparţineţi şi astfel câştigaţi viaţa veşnică. Pentru asta vă binecuvântez, micuţii Mei dragi, cu iubirea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”
Întărire din Sfânta Scriptură: Mc 9,7: „S-a auzit un glas din Cer: Acesta este Fiul Meu iubit, pe El să-L ascultaţi.”