mesajul

joi, 22 februarie 2018

Mesajele Domnului Isus date prin Maria Julianna în 5 şi 8 ianuarie 2018

5 ianuarie 2017. În timpul Adoraţiei Euharistice, Domnul Isus spune...

     "Dragii Mei copii! A sosit ceasul. Pregătiţi-vă fiindcă vă aflaţi în ajunul unui nemaivăzut incediu de nivel mondial. De aceea vă spun: totul rămâne aici. Nu vă străduiţi după comori şi valori pământeşti! Pregătiţi-vă doar sufletele! Am cerut: fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Ceresc este! Rugaţi-vă neîncetat! Purificaţi-vă prin Sacramentul Spovedaniei! Încredeţi-vă în Îndurarea Mea! Prin intermediul preotului, Eu sunt Cel care vă dezleg de lanţul păcatelor cu care satana v-a legat. Vă eliberez de legăturile păcătoase. Vă purific prin Sângele Meu vărsat pentru voi. Însă pot face asta, doar de conlucraţi cu harul, dacă vă împotriviţi tuturor ispitelor satanei, dacă mergeţi să luaţi Sfintele Sacramente. Vreau să pătrund în sufletul vostru curat pentru ca Eu să fiu centrul şi călăuzitorul vieţii voastre. Atunci vă pot schimba viaţa. Voi forma sfinţi din voi. Dau scop şi raţiune vieţii voastre.  Nu vă fie teamă de această transformare. Vă privez doar de ceea ce vă dăunează, dar vă dau tot ceea ce slujeşte spre binele vostru, spre mântuirea voastră. În primul rând iubiţi-L pe Dumnezeu respectându-I legile. Iubiţi-i pe semenii voştri ca pe voi înşivă. Iertaţi-vă din inimă unii pe alţii! Toţi cei care transpun în fapte cuvintele Mele, se umple de pacea Mea, iar inima li se umple de bucurie.

     Copiii Mei! Vă rog fierbinte să transpuneţi în fapte mesajele Mele! Timpul se tot scurge. Totul slujeşte spre mântuirea voastră. Vreau ca şi voi să fiţi acolo unde sunt şi Eu şi să vedeţi slava Mea. Decizia se găseşte în mâinile voastre. V-am făcut cunoscut totul. 

     Vă binecuvântez cu binecuvântare întăritoare ce se revarsă din Inima Mea plină de iubire, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întăriri din Sfânta Scriptură: 1 Tim 4, 1.5: „Duhul spune clar”, „cuvântul lui Dumnezeu”.8 ianuarie 2018. Acasă, Domnul Isus spune...”

     „Dragii Mei copii! Nu vă neliniştiţi, chiar dacă nu înţelegeţi totul imediat. Încredeţi-vă pe deplin în Mine, întotdeauna şi în toate, fiindcă nu contează de înţelegeţi sau de cunoaşteţi viitorul sau evenimentele prezentului, ci contează doar ca întodeaua să răspundeţi cu da voinţei Mele Dumnezeieşti. Nu-i bai dacă nu cunoaşteţi viitorul. Sunt lucruri pe care nu vi le fac cunoscute şi fiţi recunoscători şi pentru asta. Nu vi le fac cunoscute fiindcă aceasta este spre binele vostru. Şi vouă vă spun ceea ce am spus apostolilor Mei: v-aş putea spune încă multe, însă nu le-aţi putea îndura. Ajunge zilei grija ei, ziua de mâine se va îngriji de ea însăşi. Vă ajunge suferinţa şi nenorocirea clipei date. Nu trebuie să vă sporiţi durerile prezente prin cunoaşterea viitorului. Viitorul poartă în el multă nenorocire şi suferinţă. De aceea este bine să nu-l cunoaşteţi în amănunt; ce şi când se va întâmpla. Încredeţi-vă în Mine pe deplin! Să nu vreţi a şti mai mult decât Eu vă las să cunoaşteţi. Credeţi-Mă; tot ceea ce vă dau este spre binele vostru şi că vă feresc de ceea ce nu ar fi spre mântuirea voastră.

     Dragii Mei copii! Trăiţi în permanenţă pregătiţi, fiindcă nu cunoaşteţi nici ziua, nici ora. Privegheaţi şi rugaţi-vă neîncetat! Fiţi într-un dialog permanent şi personal cu Mine, Mântuitorul vostru Dumnezeu, fiindcă doar atunci sunteţi în siguranţă! Duşmanul Meu, satana, şi-a aruncat năvodul asupra fiecărui om, punând capcane la tot pasul ca să-l doboare ca pe un vânat, să-l piardă şi să-l împingă la osândă. Fiecare cade în ispită prin dorinţa pe care o atrage. De aceea vă cer să nu năzuiţi la nimic, ci doar la păstrarea legilor Mele. Cereţi ca mereu să recunoaşteţi şi să faceţi voia Mea. Cereţi cu o profundă smerenie şi iubire harul viziunii clare, pe care vi-l şi dau. De trăiţi astfel, satana nu vă poate atrage în cursă, iar inima voastră se va umple de pacea Mea, pace pe care lumea nu v-o poate da şi astfel sufletul vostru va fi preaplin de iubire Dumnezeiască care se va răsfrânge şi asupra semenilor voştri.

    Copiii Mei! Trăiţi ca şi cum ar trebui deja să vă înfăţişaţi înaintea Sfintei Mele Feţe, însă munciţi în aşa fel ca şi cum ar trebui să trăiţi aici pentru totdeauna. Atunci veţi avea parte de o mare linişte şi seninătate.

    V-am ales pentru a vă face sfinţi, pentru a vă transforma într-o copie fidelă a Mea în care Eu să fiu cel care trăiesc şi acţionez prin voi. De aceea, în fiecare clipă a vieţii voastre, în fiecare situaţie abandonaţi-vă pe deplin Mie. Cereţi mereu viziunea clară precum şi ca Eu să acţionez prin voi.

    Vă binecuvântez cu iubirea minunată, nemărginită şi atotputernică a Inimii Mele, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întărire din Sfânta Scriputră: Gal.2,20: „ Aşadar, nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine.”