mesajul

duminică, 12 noiembrie 2017

Pentru aleşii Domnului, pentru cei care vor rămâne după ce va avea loc Răpirea
Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 4,13-18

Fraţilor, nu vreau ca voi să rămâneţi în ignoranţă cu privire la cei morţi, 
ca să nu vă întristaţi precum ceilalţi, care nu au speranţă. 
14 Căci dacă noi credem că Isus a murit şi a înviat, la fel, prin Isus, 
Dumnezeu îi va aduce pe cei adormiţi împreună cu El. 
15 De fapt, vă spunem aceasta după cuvântul Domnului: noi, cei vii, care 
vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom trece înaintea celor morţi, 
16 pentru că însuşi Domnul, la porunca divină, la strigătul arhanghelului 
şi în sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu, va coborî din ceruri şi cei morţi în 
Cristos vor învia mai întâi, 
17 apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas atunci, şi vom fi răpiţi împreună cu 
ei în nori, ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi, astfel, vom fi cu 
Domnul pentru totdeauna. 
18 Aşadar, îmbărbătaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte!

Cuvântul Domnului