mesajul

joi, 12 octombrie 2017

Mesajele Domnului Isus din luna august 2017 date prin Maria Julianna

1 august 2017. În timpul Adoraţiei, Domnul Isus spune…
Dragii Mei copii! Nu puteţi pricepe cât de mult vă iubesc. Dacă aţi înţelege aţi muri de fericire. Întoarceţi-Mi iubirea! Renunţaţi la voi înşivă! Nu vă fie teamă de suferinţa care vă este măsurată! Luaţi putere de la Trupul Meu care atârnă pe cruce, de la Mine, Cel care vă iubesc atât de mult încât am murit pentru voi. Întoarceţi-Mi iubirea! Daţi-vă viaţa pentru Mine! Curând vor atenta la viaţa voastră. Vă vor obliga să renunţaţi la credinţa voastră. Însă Eu voi fi cu voi şi vă voi întări. Dacă Eu aş fi tăgăduit că sunt Fiul lui Dumnezeu, Mi-ar fi dat drumul. Dar Eu nu am cunoscut laşitatea. L-am iubit pe Tatăl Meu de milioane de ori mai mult decât pe Mine însumi. Mi-am jertfit viaţa pe Cruce ca să împlinesc Voia Sa. Şi voi, cei care voiţi să fiţi desăvârşiţi în faţa Mea, urmaţi-Mă pe calea crucii. Renunţaţi la voi înşivă, luaţi-vă crucea în fiecare zi şi, chiar dacă vă cer viaţa, jertfiţi-o pentru Mine, aşa cum am facut-o şi Eu pentru voi. Pentru asta vă binecuvântez, micuţii Mei, cu iubirea ce se revarsă din inima Mea, cu binecuvântare întăritoare, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.
Întăriri din Sfânta Scriptură: 1 Petru 4, 7, 11,17: “ Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape; Dacă cineva vorbeşte, cuvintele lui [să fie] ca ale lui Dumnezeu; Este timpul să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu.” Matei 26,56: “Toate acestea s-au făcut ca să se împlinească Scripturile profeţilor”.


19 august 2017. Acasă, Domnul Isus spune...
Îi transmit lui X: Fiica Mea! Îmi eşti tare dragă. Pregăteşte-te pentru marea întâlnire, atunci când te vei înfăţişa înaintea Mea şi Mă vei vedea în toată măreţia Mea şi vei auzi de la Mine: Vino slugă credincioasă, intră în bucuria Domnului tău! Atunci vei fi nespus de fericită, fericire în care, trupul tău fragil, ar muri şi doar simţind o frântură.
Dar până ce mai eşti aici să Mă slăveşti şi preamăreşti neîncetat, pe Dumnezeul tău Mântuitor, pe Dumnezeul vieţii, Cel care v-am obţinut viaţa veşnică. Roagă-te adesea Te Deum laudamus şi dă mulţumire pentru tot, bine şi rău deopotrivă, fiindcă sunt Eu cel care stă în spatele a toate. Întorc totul în beneficiul vostru şi din tot răul scot binele. Cu suferinţele tale pe care Mi le oferi, unite cu pătimirile Mele, prin Inima Neprihănită şi lacrimile Mamei tale Cereşti, mai pot salva încă multe suflete, iară ţie îţi dau harul ca să ispăşeşti prin penitenţă pentru păcatele tale şi astfel clipa morţii tale să fie ziua ta de naştere în Cer. În Rai, nimicnicită fiind, Îmi vei da mulţumire pentru toate. 
Fiica Mea, pregăteşte-te! Acum va veni clipa ce va dura o veşnicie: acum Mă vei vedea faţă în faţă. Acum vei cădea în braţele Mele şi te voi duce în Faţa Tatălui Meu unde, împreună cu toţi fericiţii locuitori ai Cerului şi cu toţi îngerii şi sfinţii, Îm vei cânta cântare de bucurie şi laudă în vecii vecilor.
Mergi până la capăt pe calea pe care ţi-am trasat-o! Fii smerită şi întotdeauna supune-te legilor Mele! Fă tot ceea ce te îndemn! Niciodată să nu laşi neascultate şoaptele şi îndemnurile Mele! Ascultarea ta Îmi este mai plăcută decât oricâte slujiri. Străduieşte-te mereu să recunoşti şi să faci voia Mea! Cere întotdeauna harul vederii clare, pe care mereu sunt gata să ţi-l dau. Te binecuvântez cu minunata iubire nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”
Întărire din Sfânta Scriptură: Matei 27,50:  Isus, strigând din nou cu glas puternic, şi-a dat Duhul.”


26 august 2017. Acasă, Domnul Isus spune...
Dragii Mei copii! Acum Mă vor lua de la voi. Atunci, asupra lumii, se va năpusti o mare distrugere aşa cum nu a mai fost vreodată, fiindcă Sfânta Liturghie, Jertfa Mea Nesângeroasă, susţine lumea. Dacă Mă şterg de pe faţa Pământului, dacă nu mai pot fi printre voi în Preasfântul Sacrament al Altarului, atunci rămâneţi fără apărare. Tatăl Meu, căruia Eu Îi sunt cel mai drag, va lăsa să cadă cu neîndurare mâna mâniei Sale asupra celor care Mă iau de la voi. Vor arde în vecii vecilor în lacul cu pucioasă şi chinul lor nu se va diminua niciodată. Rugaţi-vă pentru cei care se supun lor şi astfel vor adora un idol expus. Şi împotriva lor se va stârni mânia şi-i voi distruge într-o clipită. Şi pe ei îi aşteaptă aceeaşi soartă ca pe cei pe care-i urmează.
Dragii Mei copii! Acum staţi în faţa unor timpuri foarte grele ce-l vor pune pe om la încercare. Şirul de calamităţi naturale sunt semne ca să vă convertiţi. Statuile Mamei Mele plâng în mai multe puncte din lume. Îşi plânge copii care pe veci se autoexclud de la fericirea veşnică. Pentru aceia pătimirea Mea groaznică şi moartea Mea pe cruce, prin care i-am răscumpărat, va fi fost în zadar. Dacă semnele tragice şi mesajele Mele dau de urechi surde să nu vă miraţi de vă veţi afla subit în fundul iadului.
Transmite urgent acest mesaj! Vreau să fie citit cât de curând şi să fie spre folosul lor! Sunt foarte mâhnit şi plâng cu lacrimi de sânge pentru fiecare copil osândit. Dar respect voinţa lor proprie prin care îşi decid singuri soarta veşnică. Vă binecuvântez cu nemărginita iubire îngrijorată ce se revarsă din Inima Mea, cu binecuvântare întăritoare, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”
Întăriri din Sfânta Scriptură: Evrei 7,21: „Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău...” Mc 12, 7-9: „ Însă viticultorii aceia şi-au spus între ei: «Acesta este moştenitorul. Haideţi să-l ucidem şi moştenirea va fi a noastră!».  Şi, prinzându-l, l-au ucis şi l-au aruncat afară din vie. Ce va face oare stăpânul viei? Va veni şi-i va ucide pe viticultori, iar via o va da altora.”