mesajul

luni, 2 octombrie 2017

Mesaj dat de Sfânta Fecioară în 30 august 2017 fiicei sale Luz de Maria

Preaiubiți copii ai Inimii Mele Imaculate:

VĂ BINECUVÂNTEZ PE FIECARE DINTRE VOI CARE PREȚUIESC ACEST CUVÂNT CE VINE LA VOI PRIN VOINȚĂ DIVINĂ.
BINECUVÂNTEZ INIMA FIECĂRUI COPIL AL MEU.
BINECUVÂNTEZ CU DRAGOSTEA MEA PE TOȚI ACEIA CARE PRIMESC ACEST CUVÂNT ȘI ÎL PUN ÎN PRACTICĂ.

Preaiubiți copii, vă invit să fiți conștienți de urgența convertirii; nu este momentul a fi cauza răului printre frați și surori, nici a fi contra, nici a calomnia, nici a insulta; aveți deja destule din aceste lucruri din partea celor care nu-L iubesc pe Fiul Meu, din partea celor care s-au aliat cu cel rău.
Oamenii Fiului Meu sunt obișnuiți să se ridice unul împotriva celuilalt din cauza lipsei adevăratei iubiri și pentru că trăiți într-un angajament căldicel. A FI CĂLDICEL ESTE EXTREM DE PERICULOS PENTRU CEI CARE TRĂIESC ÎN ACEST FEL: într-un moment par a fi ai Fiului Meu, iar într-altul, când nu sunt supravegheați (văzuţi-n.tr.), se năpustesc ca niște lupi pentru a distruge ceea ce nu le este pe plac.

Acesta este modul în care acționează cel rău, determinându-vă, prin intermediul discordiei, să simțiți că sunteți folositori. Voi nu înțelegeți că răul vă tot testează (vă supune încercării - n.tr.) pentru ca voi să renunțați la Fiul Meu. Prin urmare, fiți conștienți de faptul că trebuie să fiți puternici pentru a nu permite celui rău să-și atingă scopul. FIECARE DINTRE CEI CREDINCIOȘI FIULUI MEU ESTE O AMENINTARE LA ADRESA RĂULUI ŞI DE ACEEA EL ARE INTENȚIA DE A VĂ FACE RECI ÎN CREDINŢĂ, DE A VĂ DERANJA CU CEL MAI MIC LUCRU LA CARE VĂ PUTEŢI GÂNDI, FIINDCĂ VREA SĂ VĂ ÎNDEPĂRTEZE DE LA CALEA VIEŢII VEŞNICE.

Preaiubiţi copii ai Inimii Mele Imaculate, continuă să fie ambuscade constante pentru a fura pacea lumii. Războiul avansează spre Umanitate, încetul cu încetul, pas cu pas. Provocările sunt constante până când un act de nebunie va dezlănțui ceea ce va fi inevitabil cel mai mare act de nebunie. Dragilor, durerea va răzbate din război, popoarele vor fi lăsate ca și cum ar fi părăsite și în acel moment toată umanitatea va fi atinsă într-un fel sau altul de flagelul războiului.

DRAGILOR, TOT CEEA CE OMUL NU ȘI-A DORIT SĂ VADĂ ȘI SĂ EXPERIMENTEZE, VA VEDEA ȘI VA EXPERIMENTA DE MÂNA IRODULUI ACESTEI GENERAȚII (*)

Omenirea crește cu dorință de libertate; dar diavolul i-a luat-o pentru a o transforma în imoralitate, iar omul în schimb a luat acea imoralitate cu scopul de a-L prezenta pe Fiul Meu ca pe un oponent al libertății.
Acestea sunt faptele diavolului pentru a-i ține departe pe copiii Mei de Calea adevărată.
În acest moment omul are mijloace mai mari de a se depărta de Fiul Meu prin intermediul tehnologiei utilizate necorespunzător și din cauza căutării atât de puţin a celor spirituale, în care trăiește cea mai mare parte a Umanității. LIPSA RUGĂCIUNII A PERMIS RĂULUI SĂ PĂTRUNDĂ MULT MAI RAPID ÎN ACEASTĂ GENERAȚIE.

Este urgent să fiți făpturi ale rugăciunii și acțiunii.
Este urgent să vă apropiați de Fiul Meu nu doar în spovadă, ci și cu adevărată căinţă şi propunere fermă de a nu mai face răul şi a vă schimba.  
Este urgent să veniți a-L primi pe Fiul Meu în Euharistie.
Este urgent să fiți mai Cereşti.

Vă invit să vă rugați pentru toată Umanitatea spre a vă apăra spiritual în mod reciproc, dar nu veți realiza acest lucru fără rugăciune și acțiune.
Copiii mei, vă invit să fiți mai adevărați, iubindu-vă în Iubirea Fiului Meu și nu văzându-vă ca rivali pe această Cale. Călătoria spirituală a făpturii trebuie să se nască din iubirea pentru Fiul Meu şi astfel nu suteţi atinşi de invidie, nici de resentimente, nici de lăcomie, nici de mândrie,  nici de aroganță, nici de lipsă de caritate, nici de rivalitate, nici de dorință pentru primele locuri.

CEL CARE IUBEȘTE ÎN DRAGOSTE DUMNEZEIASCĂ NU SE VA RIDICA NICIODATĂ ÎMPOTRIVA FRATELUI SAU SURORII SALE, ASTFEL ÎNCÂT PERSOANA CARE ESTE MATURĂ SPIRITUAL SE DISTINGE DE CEI CARE TRĂIESC CA FIIND CĂLDICEI.

Popor preaiubit al Fiului Meu, încercările pentru omenire continuă. Păcatul care abundă în om și rămâne pe Pământ este un punct de atracție pentru corpurile cereşti să se apropie mai frecvent.  Într-o clipă veți vedea că luna va lua culoarea sângelui, ca o notificare către Umanitate despre apropierea Avertismentului, despre care v-am avertizat deja.

Prostia omului în a nega un loc de pedeapsă pentru sufletele care nu se pocăiesc sau nu își schimbă viața, a condus mai multe suflete la căderea în ghearele diavolului. Nu fiţi printre cei care cooperează pentru ca Umanitatea să cadă în puterea diavolului.

IADUL EXISTĂ, LA FEL CUM EXISTĂ ȘI DREPTATEA DIVINĂ, AȘA CUM EXISTĂ ZIUA ȘI NOAPTEA, PĂMÂNTUL ȘI BOLTA CEREASCĂ.
ȘTIȚI CĂ PE MĂSURĂ CE UMANITATEA SE APROPIE DE ÎMPLINIREA COMPLETĂ  A REVELAȚIILOR MELE, VOR FI ŞI MAI MULȚI CARE îL VOR NEGA PE FIUL MEU, VOR NEGA PREZENȚA SA REALĂ ÎN EUHARISTIE, VOR NEGA IMPORTANȚA POCĂINȚEI ȘI VOR NEGA MATERNITATEA  MEA.

Popor preaiubit al Fiului meu:
Când negati păcatul, când renunțați la Legea Dumnezeiască, când omul încetează să mai fie bărbat, încetează să mai fie femeie, atunci când copiii sunt dezbrăcați de inocența lor și omenirea ignoră iubirea Fiului Meu și interzice copiilor Fiului Meu să poarte sacramentale vizibile (ex.: cruciuliţe la gât,  rozare,  cruci expuse, etc.- n.tr.) şi atunci când îndatoririle preoțești sunt luate cu ușurință ... COPII MEI, CEL RĂU VA FI LA CLIPE DEPĂRTARE DE A SE PROCLAMA FALSUL "CHRISTOS". ȘI VOI ȘTITI CĂ ASTA ESTE CEEA CE VA FACE IMPOSTORUL CE VA FLAGELA UMANITATEA CA NICIODATĂ PÂNĂ ACUM .

Timpul este unul de întuneric, eroare, lipsă de iubire ce penetrează omul cu o şi mai mare insistență.

 FURIA ȘI NONCONFORMITATEA SPORESC INCONTROLABIL; OMUL SE REVOLTĂ ÎMPOTRIVA A ORICE PÂNĂ CÂND ALIAȚII CELUI RAU ÎȘI ATING OBIECTIVUL: CREAREA HAOSULUI PE-NTREGUL PĂMÂNT. Confruntându-se cu instabilitatea, popoarele se vor ridica şi atunci va fi (timpul) când fratele se va ridica împotriva fratelui, se va lepăda de legăturile de sânge și, DIN CAUZA ACESTUI PĂCAT GRAV, CELE TREI ZILE DE ÎNTUNERIC VOR LOVI PĂMÂNTUL.

Epidemiile se vor răspândi ca vântul pe-ntregul Pământ: fiți conștienți de asta. În momentul în care sunteți avertizați nu vă expuneți, pentru că nu se va uita, nu va avea milă.

Preaiubiţi copii, rugați-vă pentru Statele Unite, flagelul galopează peste acel tărâm fără un armistițiu.
Preaiubiţi copii, rugati-vă pentru Franța și Italia, suferă din cauza terorismului și a naturii.
Preaiubiţi copii, rugați-vă pentru Mexic, se cutremură cu forță.
Preaiubiţi copii, rugaţi-vă pentru Guatemala, pământul ei suferă și se scutură. Copiii mei suferă.
Preaiubiţi copii, rugați-vă pentru Argentina, durerea se iveşte. Oferiți-o  Inimilor Noastre Sfinte.
Preaiubiţi copii, rugați-vă pentru Biserica Fiului Meu, rugați-vă.

Copiii mei sunt pașnici, nu participă la furia pe care răul o răspândește asupra oamenilor, pentru ca această tulburare și instabilitate să domnească pe Pământ.
ÎNGERUL DE PACE (1) VA FI TRIMIS PENTRU A-I CONDUCE PE CALEA CEA BUNĂ PE CEI CARE SE SIMT SINGURI ȘI ABANDONAȚI DE  CĂTRE CASA TATĂLUI;  El va fi marele oponent al antihristului și va fi o candelă care dă lumină credincioșilor Fiului Meu.

ÎNGERUL DE PACE ESTE MARELE OBSTACOL AL ANTICHRISTULUI și va fi cel care va numi păcatul-păcat și binele-bine.

Preaiubiți copii ai Inimii Mele Imaculate, nu sunteți abandonați de  către Dumnezeu Tatăl, El veghează asupra copiilor Săi.

Răul trece peste Umanitate, dar nu va fi niciodată cuceritor al Umanității. Când credeți că răul a preluat toată puterea și crede că voi, ca popor al Fiului Meu, ați fost exterminați, nu vă opriți, nu vă pierdeți credința. ACESTA VA FI MOMENTUL DE TRIUMF AL INIMII MELE IMACULATE PRIN MANDAT ȘI DORINȚĂ DIVINĂ.
Continui să vărs Lacrimile mele pe Pământ, ca un semn al prezenței mele și al suferinței copiilor mei, ca un preludiu al momentelor de dinaintea tribulaţiei umanităţii.

Preaiubiți copii ai Inimii mele Imaculate, ceea ce această Mamă cere de la copiii ei trebuie să îndepliniți.
VĂ CHEM ÎN VOINȚĂ DIVINĂ, VĂ AVERTIZEZ DIN IUBIRE,  NU PENTRU A VĂ ÎNSPĂIMÂNTA; VĂ AVERTIZEZ PENTRU CĂ VĂ IUBESC ȘI NU V-AȘ ABANDONA NICIODATĂ CI VĂ VOI CONDUCE CĂTRE FIUL MEU.

Mama Maria.

BUCURĂ-TE MARIE CEA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIE CEA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIE CEA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

(*) În conformitate cu Revelațiile anterioare date lui Luz de Maria de către Domnul nostru Isus Hristos și de Maica Sfântă, Energia Nucleară a fost numită Irodul acestei generații.

COMENTARIU DAT DE INSTRUMENT
Fraţi şi surori:
Iubirea Dumnezeiească ne cheamă să ne aliniem Legilor Sale ca să continuăm a fi făpturi ale credinţei.
Minunându-ne de Cuvântul Dumnezeiesc care, cu o doctrină măreaţă şi înţeleaptă – mereu nouă şi mereu veche, aşa cum spunea Sf. Augustin, - nu încetează niciodată să ne uimească. În această „Lectio Divina” suntem instruiţi în ştiinţă, astfel încât cei care spun că ştiinţa şi religia nu sunt compatibile văd marea lucrare divină cu care Domnul nostru ne dezvăluie ce se întâmplă de fapt pe Pământ.
Omul nu mai poate continua să nege că omenirea a căzut în păcat şi că decadenţa spirituală o pune în incapacitatea de a vedea ceea ce este de la Dumnezeu.
În această explicaţie a Cuvântului Dumnezeieasc, cuvintele şi exemplele se înmulţesc pentru noi pentru ca omul să înţeleagă realitatea din aceste timpuri.
Fraţi şi surori, nu trăim timpuri în care să ne distanţăm de Creator: Trăim timpuri în care trebuie să ne apropiem de Îndurarea care nu oboseşte niciodată, care este mereu activă. Hai să fim obiectivi şi să nu mascăm cât de rea este această generaţie; hai să fim, fiecare dintre noi, vectori ai unităţii, extensii ale Iubirii lui Cristos pentru fraţii şi surorile noastre.
Hai să fie clar că există există Milostivire dar în acelaşi tip există şi Dreptate Dumnezeiască; de aceea Cristos ne creamă să fim mai mult ai Lui decât ai lumii.