mesajul

marți, 3 aprilie 2018

Episcopul american James Conley conduce procesiunea euharistică în jurul clinicii de avort

Episcopul James Conley din Lincoln, Nebraska, a condus pe 27 martie o procesiune euharistică de la Centrul Pro Life la clinica de avort "Parenthood Planned“.

Un altar a fost pregătit pe gazonul public în fața locului de groază.
Episcopul Conley este unul dintre stâlpii de susținere ai Bisericii Catolice din Statele Unite.
Ar fi de așteptat ca fiecare episcop catolic să facă ceea ce el a făcut, dar este un semn al crizei actuale profunde a Bisericii faptul că nu se întâmplă acest lucru.
Din mesajele date Mariei Divinei Milostiviri de catre Domnul Isus:

”Țările care admit avortul vor suferi foarte mult de Mâna Lui Dumnezeu. Țările vor plânge când vor asista la propria lor pedepsire. Toți cei responsabili pentru introducerea unei fapte atât de josnice vor avea nevoie de multă rugăciune.” (18 decembrie 2012) 

”Din cauza acestui păcat, Eu voi distruge țările lor. Păcatul avortului îi cauzează o mare durere Tatălui Meu și El nu va permite ca acest lucru să continue. Națiunile care încearcă încontinuu să facă accesibil avortul tot mai multor femei și care îl promovează ca fiind un lucru bun vor fi eliminate și li se va da o pedeapsă din care nu-și vor mai reveni.” (21 noiembrie 2012)

”Dar dacă acceptați crima și avortul și nu luați atitudine împotriva acestui rău, atunci țara voastră va fi pedepsită de Mâna lui Dumnezeu.” (05 septembrie 2012)

”Păcatul avortului va fi pedepsit, când mâna Mea va lovi cu putere acele națiuni care tolerează această spurcăciune... Pedeapsa Mea, asupra țărilor vinovate de legalizarea avortului, va șterge națiuni. Țările voastre vor fi divizate în bucățele și vor cădea în ocean. Clinicile voastre abjecte și spitalele unde faceți aceste fapte, vor fi închise și voi cei vinovați veți fi aruncați în focurile iadului pentru crimele voastre odioase. Am venit să vă dau acum acest avertisment. Nu tolerați avortul niciodată. Luați poziție în țările voastre și luptați pentru a preveni acest genocid global. Dacă guvernele voastre își vor continua actele teribile împotriva creaturilor Mele, veți primi o mustrare puternică.” (29 august 2011) 

”Haosul pricinuit de catastrofele climaterice va fi experimentat de multe țări. Acestea sunt pedepsele date de către Tatăl Meu omenirii. Fiica Mea, păcatul va fi pedepsit, iar acele țări care se fac vinovate de păcatul promovării avortului, nu vor putea scăpa de mâna Tatălui Meu, care le va lovi.” (25 august 2011)